سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصه و مزایده در سایت پارس نماد داده ها 95.4.1 (قسمت 3)


اطلاعات مناقصه و مزایده تاریخ 95.3.27 در سایت پارس نمادداده ها

 1. مناقصه تهیه و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه 11.... 95/3/24 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه 11.... 95/3/24
 2. مزایده پلاک ثبتی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اموال غیرمنقول
 3. اصلاحیه مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع باباکلان (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن ... -اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع باباکلان (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن ... اصلاحیه
 4. ارزیابی کیفی خرید P/F BRUEL & KIAER SIGNAL MODULE تجدید / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان , ارزیابی کیفی خرید P/F BRUEL & KIAER SIGNAL MODULE تجدید
 5. فراخوان مناقصه خرید تعدادی تجهیزات ایمنی افقی و قائم و.. ترافیکی علائم راهنمایی و رانندگی... / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تعدادی تجهیزات ایمنی افقی و قائم و.. ترافیکی علائم راهنمایی و رانندگی...
 6. فراخوان مناقصه خرید 8000 دستگاه انواع چراغ لاک پشتی ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 8000 دستگاه انواع چراغ لاک پشتی ... نوبت دوم
 7. فراخوان مناقصه خرید تعدادی تجهیزات الکترونیکی (دوربین رهنگر ، چرخان و تجهیزات مرکز مانیتورینگ) / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تعدادی تجهیزات الکترونیکی (دوربین رهنگر ، چرخان و تجهیزات مرکز مانیتورینگ)
 8. اصلاحیه ششدانگ سه قطعه زمین اموال غیرمنقول-اصلاحیه / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین اموال غیرمنقول - اصلاحیه
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه اول 120.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه اول 120.12متر
 10. مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک بخش شش تهران / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک بخش شش تهران
 11. مزایده یک قطعه زمین و بنای احداثی پرونده کلاسه 1.95 اموال منقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و بنای احداثی پرونده کلاسه 1.95 اموال منقول
 12. مناقصه احداث میدان مرانک.... / مناقصه , مناقصه احداث میدان مرانک....
 13. مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان ساری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان ساری -نوبت دوم
 14. مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 3 (2) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 3 (2)
 15. آگهی مناقصه خرید بی سیم خودرویی و دستی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید بی سیم خودرویی و دستی - نوبت دوم
 16. اصلاحیه مناقصه احداث پارک دو هکتاری حریم کانال سیل برگردان- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه احداث پارک دو هکتاری حریم کانال سیل برگردان-اصلاحیه
 17. مزایده یک باب ساختمان واقع در شهرری / مزایده , مزایده یک باب ساختمان واقع در شهرری
 18. مزایده یک واحد آپارتمان واقع در شهرری علی آباد / مزایده , مزایده یک واحد آپارتمان واقع در شهرری علی آباد
 19. ابطال مناقصه خدمات انواع بیمه- ابطال / ابطال مناقصه عمومی,مناقصه خدمات انواع بیمه-ابطال
 20. مزایده مقداری ضایعات آهن آلات / مزایده, مزایده مقداری ضایعات آهن آلات
 21. مزایده 100 درصد سهام / مزایده, مزایده 100 درصد سهام
 22. مزایده پلاک ثبتی 421.190 پرونده اجرایی کلاسه 950043 / ج م 2 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 421.190 پرونده اجرایی کلاسه 950043 / ج م 2
 23. مزایده یک قطعه زمین مزروعی / مزایده , مزایده یک قطعه زمین مزروعی
 24. مزایده فروش 2 واحد آپارتمان مسکونی نوساز / مزایده,مزایده فروش 2 واحد آپارتمان مسکونی نوساز
 25. مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان و مراجعان / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان و مراجعان
 26. فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مهندس مشاور کارفرما در پروژه تامین مالی طرح و ساخت بزرگراه شمالی کرج نوبت سوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مهندس مشاور کارفرما در پروژه تامین مالی طرح و ساخت بزرگراه شمالی کرج نوبت سوم
 27. فراخوان ارزیابی پروژه حفاظت و حراست از اماکن , اموال و.... / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ارزیابی پروژه حفاظت و حراست از اماکن , اموال و....
 28. مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 10 (1) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 10 (1)
 29. مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده تهران در راستای مفاد نیابت کلاسه 930410 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده تهران در راستای مفاد نیابت کلاسه 930410
 30. فراخوان عمومی تامین وسایط نقلیه (اجاره ) و راهبری خودروهای شرکتی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تامین وسایط نقلیه (اجاره ) و راهبری خودروهای شرکتی
 31. مناقصه انجام عملیات اجرائی تعمیرات کشتی / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه انجام عملیات اجرائی تعمیرات کشتی
 32. مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور مارکون لیستر / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور مارکون لیستر
 33. مناقصه احداث دوربرگردان / آگهی مناقصه, مناقصه احداث دوربرگردان
 34. مناقصه عملیات استخراج ، پیشروی و ... معدن تخت / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات استخراج ، پیشروی و ... معدن تخت
 35. مناقصه خدمات تنظیفات محوطه- حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز... پالایشگاه چهارم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تنظیفات محوطه- حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز... پالایشگاه چهارم
 36. مناقصه خدمات پخت و سرو غذا / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات پخت و سرو غذا
 37. مزایده فروش اقلام مازاد نو و مستعمل خود ماشین آلات، قطعات یدکی، ابزارآلات و ابزار دقیق / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد نو و مستعمل خود ماشین آلات، قطعات یدکی، ابزارآلات و ابزار دقیق
 38. مناقصه تنظیفات عمومی شرکت و خدمات آبدارخانه ها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات عمومی شرکت و خدمات آبدارخانه ها
 39. آگهی مناقصه عمومی زهکشی و عایق کاری محدود پی و و دیوارهای حائل / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی زهکشی و عایق کاری محدود پی و و دیوارهای حائل
 40. مزایده پلاک ثبتی شماره 3154 فرعی از یک اصلی بخش هشت نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 3154 فرعی از یک اصلی بخش هشت نوبت دوم
 41. فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجاره یک فروند شناور خدماتی
 42. مزایده تعداد 104 دستگاه خودرو..... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 104 دستگاه خودرو .....
 43. مزایده فروش نقدی تعداد 17 قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش نقدی تعداد 17 قطعه زمین کاربری تجاری
 44. مناقصه نگهداری فضای سبز شهر جدید امیر کبیر نوبت دوم / مناقصه,نگهداری فضای سبز شهر جدید امیر کبیر نوبت دوم
 45. مزایده فروش تعداد هشت قطعه ساخته شده تجاری تحت مالکیت / مزایده,مزایده فروش تعداد هشت قطعه ساخته شده تجاری تحت مالکیت
 46. مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروموتور ضد انفجار برای فن های کولینگ تاورهای پالایشگاه / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروموتور ضد انفجار برای فن های کولینگ تاورهای پالایشگاه
 47. مزایده اجاره تعدادی از رقبات موقوفات حوزه عمل / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از رقبات موقوفات حوزه عمل
 48. مناقصه پروژه احداث شبکه روستای دوآب واقع در شهرستان ثلاث باباخانی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث شبکه روستای دوآب واقع در شهرستان ثلاث باباخانی تجدید
 49. مناقصه اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در محدوده مدیریت برق.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در محدوده مدیریت برق.. نوبت دوم
 50. مناقصه خرید ورق Corten A نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ورق Corten A نوبت دوم
 51. مناقصه احداث سالن آموزش و پرورش / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث سالن آموزش و پرورش
 52. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 4474/1347 بخش 7 / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 4474/1347 بخش 7
 53. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر قسمتی از یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر قسمتی از یکباب خانه
 54. مزایده یک واحد مسکونی اپارتمان ضلع غربی طبقه سه / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی اپارتمان ضلع غربی طبقه سه
 55. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو و سه فرعی از 4300اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو و سه فرعی از 4300اصلی
 56. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خشکی 244متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خشکی 244متر نوبت اول
 57. حراج فروش اموال اسقاطی موجود در انبار سازمان / آگهی حراج عمومی , حراج فروش اموال اسقاطی موجود در انبار سازمان
 58. مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و بازپیرایی فضای سبز شهر گلپایگان / مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و بازپیرایی فضای سبز شهر گلپایگان
 59. مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی- نوبت دوم
 60. مناقصه نگهداری شبکه BSS - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه BSS - نوبت دوم
 61. مزایده ملک به موجب پرونده اجرایی 940303 / مزایده,مزایده ملک به موجب پرونده اجرایی 940303
 62. مناقصه خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت- نوبت دوم
 63. خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز / آگهی مناقصه خرید , خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز
 64. مناقصه خرید دستگاه های مدیریت انرژی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید دستگاه های مدیریت انرژی
 65. مناقصه اجرای خط انتقال - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط انتقال -نوبت دوم
 66. مناقصه مجتمع آبرسانی انقلاب... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مجتمع آبرسانی انقلاب... نوبت دوم
 67. مناقصه پروژه ساخت استادیوم ورزشی بیدخون -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه ساخت استادیوم ورزشی بیدخون -نوبت دوم
 68. مزایده پلاک ثبتی 1227 بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1227 بخش سه مهدیشهر
 69. مزایده پلاک ثبتی 405.5 قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 405.5 قطعه دو تفکیکی
 70. مزایده فروش کالاهای اسقاط و مازاد بر نیاز تیرهای چوبی اسقاط.... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش کالاهای اسقاط و مازاد بر نیاز تیرهای چوبی اسقاط.... نوبت دوم
 71. فراخوان مزایده فروش اتوبوس اسکانیا-عقاب 4212 نوبت دوم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش اتوبوس اسکانیا-عقاب 4212 نوبت دوم
 72. مناقصه خدمات بازدید و تست و تعمیرات کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه خدمات بازدید و تست و تعمیرات کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی نوبت دوم
 73. تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری و پشتیبانی فضای سبز تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری و پشتیبانی فضای سبز -تجدید نوبت دوم
 74. مناقصه خرید چوب ایرانی تجدید / مناقصه, مناقصه خرید چوب ایرانی تجدید
 75. مزایده واگذاری اداره کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات تاسیسات و ابنیه جایگاه عرضه گاز طبیعی ...مرحله اول -نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری اداره کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات تاسیسات و ابنیه جایگاه عرضه گاز طبیعی ... مرحله اول - نوبت دوم
 76. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات IT / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات IT
 77. مناقصه اجراء و اصلاح آبرو کوچه های سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجراء و اصلاح آبرو کوچه های سطح شهر نوبت دوم
 78. مزایده بهره برداری فضای عرضه لوازم التحریر / آگهی حراج,مزایده بهره برداری فضای عرضه لوازم التحریر
 79. مناقصه انجام خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات عمومی
 80. مزایده آبگرم های معدنی سرعین / مزایده عمومی,مزایده آبگرم های معدنی سرعین
 81. فراخوان عملیات اجرایی مجتمع تجاری پردیسان / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان عملیات اجرایی مجتمع تجاری پردیسان
 82. فراخوان تهیه و نصب گاردریل در محور نیزار / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی,فراخوان تهیه و نصب گاردریل در محور نیزار
 83. مزایده ششدانگ زمین به مساحت کل عرصه 1353.5مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت کل عرصه 1353.5مترمربع مرحله اول
 84. اصلاحیه مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ سلسی- اصلاحیه / اصلاحیه ,مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ سلسی- اصلاحیه
 85. مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی غذاخوری کارکنان- لاشه گوساله و گوسفندی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی غذاخوری کارکنان- لاشه گوساله و گوسفندی- نوبت دوم
 86. مناقصه پایدارسازی ترانشه های مشرف به میدان حافظ کرج به صورت تأمین مصالح و ساخت PC / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پایدارسازی ترانشه های مشرف به میدان حافظ کرج به صورت تأمین مصالح و ساخت
 87. مزایده فروش یکدستگاه چاپ بنر / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه چاپ بنر
 88. آگهی مناقصه عمومی نگهداری و خدمات فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز- نوبت دوم
 89. تجدید مناقصه احداث فاز 1 شهرک فن آوری آزاد- تجدید / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه احداث فاز 1 شهرک فن آوری آزاد- تجدید
 90. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب استادان- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب استادان- اصلاحیه
 91. فراخوان مناقصه NUOVO PIGNONE TORQUE CONVERTER- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه NUOVO PIGNONE TORQUE CONVERTER- نوبت دوم
 92. مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب ... نوبت دوم
 93. مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر نوبت دوم
 94. مزایده فروش دستگاه میکسر همبرگرسازی و ... / اگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه میکسر همبرگرسازی و ...
 95. مزایده حدود 2000 تن مواد W.P.C پلی وود فاسد شده / مزایده, مزایده حدود 2000 تن مواد W.P.C پلی وود فاسد شده
 96. مزایده ملک با مساحت 250متر به کلاسه 950790 / مزایده,مزایده ملک با مساحت 250متر به کلاسه 950790
 97. اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان / اصلاحیه مزایده , مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان
 98. مزایده پلاک ثبتی با عرصه به شکل مثلث و مساحت نود و سه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه به شکل مثلث و مساحت نود و سه متر
 99. مزایده ششدانگ زمین مساحت صدوبیست متر کلاسه 941523/ ج م چهار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صدوبیست متر کلاسه 941523/ ج م چهار
 100. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2168/22 بخش نه ابادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2168/22 بخش نه ابادان