سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده 95.3.16 در سایت پارس نماد داده ها

 1. مناقصه تأمین خودروی استیجاری مورد نیاز - نوبت دوم / مناقصه,تأمین خودروی استیجاری مورد نیاز- نوبت دوم
 2. آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب
 3. مناقصه خرید قطعات آلومینیومی در 7 سری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید قطعات آلومینیومی در 7 سری
 4. اصلاحیه مناقصه بازرسی از تعداد 60 فقره معدن -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه بازرسی از تعداد 60 فقره معدن-اصلاحیه
 5. اصلاحیه مناقصه تعیین استخراج واقعی حداقل 150 فقره معدن -اصلاحیه / اصلاحیه عمومی,مناقصه تعیین استخراج واقعی حداقل 150 فقره معدن -اصلاحیه
 6. مناقصه نگهداری فضای سبز ساختمانها نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ساختمانها نوبت دوم
 7. فراخوان نصب تابلو و علائم ایمنی / فراخوان , فراخوان نصب تابلو و علائم ایمنی
 8. فراخوان تهیه تابلوهای اطلاعاتی با فنداسیون و نصب گاردریل / فراخوان , فراخوان تهیه تابلوهای اطلاعاتی با فنداسیون و نصب گاردریل
 9. نشست تخصصی محیط زیست ، ورزش و مشارکت های اجتماعی / نشست تخصصی محیط زیست ، ورزش و مشارکت های اجتماعی
 10. مناقصه احداث کامل فونداسیون خط 4 مداره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کامل فونداسیون خط 4 مداره
 11. مناقصه واگذاری عملیات جایگاه شرکتی شهید خوانساری ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات جایگاه شرکتی شهید خوانساری ....- نوبت دوم
 12. مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ آب مرحله اول - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ آب مرحله اول - نوبت دوم
 13. مناقصه خرید 2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی LINE PIPE نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید 2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی LINE PIPE نوبت دوم
 14. مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی ناحیه قشم و کیش نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی ناحیه قشم و کیش نوبت دوم
 15. مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی- نوبت دوم
 16. مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی شهید داج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی شهید داج نوبت دوم
 17. مناقصه اداره امور جایگاههای شرکتی شهید عوض پور و ناحیه ابوموسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه اداره امور جایگاههای شرکتی شهید عوض پور و ناحیه ابوموسی نوبت دوم
 18. مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب 4 دستگاه جرثقیل سقفی ضد انفجار و 3 دستگاه معمولی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب 4 دستگاه جرثقیل سقفی ضد انفجار و 3 دستگاه معمولی نوبت اول
 19. مناقصه عمومی اجرای شبکه روشنای معابر به طول تقریبی 2150 متر و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه روشنای معابر به طول تقریبی 2150 متر و ...
 20. مناقصه عمومی رفع نواقص خطوط ریلی در تاسیسات راه آهن انبار نفت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی رفع نواقص خطوط ریلی در تاسیسات راه آهن انبار نفت
 21. فراخوان اجرای پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی پاسگاه نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی پاسگاه نوبت دوم
 22. آگهی مناقصه عمومی واگذاری لایه روبی و کول گزاری قنات / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری لایه روبی و کول گزاری قنات
 23. مناقصه ساخت گسکت / مناقصه, مناقصه ساخت گسکت
 24. مناقصه کارهای باقیمانده جمع آوری و انتقال آب حوضچه های جداکننده آب و نفت95.3.16 / مناقصه , مناقصه کارهای باقیمانده جمع آوری و انتقال آب حوضچه های جداکننده آب و نفت تاسیسات- 95.3.16
 25. مناقصه موضوع انتخاب مشاور عمومی طرح در منطقه پارسیان / دعوتنامه, مناقصه موضوع انتخاب مشاور عمومی طرح در منطقه پارسیان
 26. مناقصه انجام عملیات آسفالت ورودی اصلی روستا 95.3.16 / مناقصه , مناقصه انجام عملیات آسفالت ورودی اصلی روستا
 27. مناقصه خرید انواع آجر نسوز و بتن نسوز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع آجر نسوز و بتن نسوز
 28. مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک 7 تن و جرثقیل 10 تن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک 7 تن و جرثقیل 10 تن
 29. مناقصه اجرای شبکه گازرسانی توسعه 200 هکتاری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه گازرسانی توسعه 200 هکتاری
 30. مناقصه اجاره 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند 95.03.16 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجاره 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند 95.3.16 نوبت دوم
 31. مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه شهرک صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه شهرک صنعتی
 32. مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان نوبت دوم
 33. مناقصه نسبت به اجرای آسفالت نوبت دوم / مناقصه نسبت به اجرای آسفالت نوبت دوم
 34. مناقصه اجرای پروژه های احداث کانال آبیاری عمومی و مرمت و لایروبی قنات / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه های احداث کانال آبیاری عمومی و مرمت و لایروبی قنات
 35. مناقصه نسبت به اجرای آسفالت معابر نوبت دوم / مناقصه نسبت به اجرای آسفالت معابر نوبت دوم
 36. ارزیابی کیفی SIEMENS GAS TURBINE AIR FILTER / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی SIEMENS GAS TURBINE AIR FILTER
 37. مناقصه تکمیل نما و محوطه ساختمان مجتمع فرهنگی، مذهبی روستای دهنو تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل نما و محوطه ساختمان مجتمع فرهنگی، مذهبی روستای دهنو تجدید نوبت دوم
 38. تجدید مناقصه ساختمان اداری ورزشگاه / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه ساختمان اداری ورزشگاه نوبت اول
 39. مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی آسفالت (ترمیم) / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی آسفالت (ترمیم)
 40. اصلاحیه مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان-اصلاحیه / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان-اصلاحیه
 41. مناقصه جدول گذاری معابر روستا / مناقصه , مناقصه جدول گذاری معابر روستا نوبت اول
 42. ارزیابی کیفی خرید P/F ELLIOTT STEAM / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه خرید P/F ELLIOTT STEAM
 43. مناقصه جدول گذاری معابر روستا / مناقصه , مناقصه جدول گذاری معابر روستا نوبت اول
 44. تجدید مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04 / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 04
 45. تجدید مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 06 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 06
 46. تجدید مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 08 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل ماسه شسته با دانه بندی 08
 47. تجدیدمناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ای به کارخانه آسفالت
 48. مناقصه بازدید، تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین برق عادی -تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بازدید، تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین برق عادی -تجدید
 49. تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی با دانه بندی در لایه / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی با دانه بندی در لایه
 50. مناقصه انجام عملیات مقاوم سازی و انشعاب از کف مخزن ایستگاه پمپاژ آب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام عملیات مقاوم سازی و انشعاب از کف مخزن ایستگاه پمپاژ آب
 51. تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی سرند شده -تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی سرند شده -تجدید
 52. تجدید مناقصه خرید و حمل سنگ 020 به کارخانه آسفالت 40.000 تن تجدید / تجدی آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه خرید و حمل سنگ 020 به کارخانه آسفالت 40.000 تن تجدید
 53. تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی پشت سرندی به کارخانه آسفالت تجدید
 54. مناقصه تعریض آبروهای محور کلوده.... نوبت دوم 95.3.13 / مناقصه, مناقصه تعریض آبروهای محور کلوده .... نوبت دوم 95.3.13
 55. مناقصه تعریض آبروهای محور کلوده.... نوبت اول / مناقصه, مناقصه تعریض آبروهای محور کلوده .... نوبت اول
 56. اصلاحیه مناقصه انجام امور فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان -اصلاحیه / اصلاحیه عمومی, مناقصه انجام امور فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان -اصلاحیه
 57. مناقصه تخریب و نوسازی المان میدان معلم تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تخریب و نوسازی المان میدان معلم تجدید- نوبت دوم
 58. مناقصه نگهداری از سیستم های روشنایی محورهای شرق فاز 1 نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری از سیستم های روشنایی محورهای شرق فاز 1 نوبت دوم
 59. مناقصه بهسازی و جداره سازی پل کاظم رود عباس آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و جداره سازی پل کاظم رود عباس آباد نوبت دوم
 60. مناقصه تبدیل و حمل و دسته بندی / آگهی مناقصه,مناقصه تبدیل و حمل و دسته بندی
 61. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت اول
 62. مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک گاز پلی اتیلن و... / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک گاز پلی اتیلن و...
 63. مناقصه انجام کلیه امور تصدی گری مدیریت امور اراضی استان مازندران در سطح ستاد... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور تصدی گری مدیریت امور اراضی استان مازندران در سطح ستاد...
 64. مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه هوشمند بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی نوبت دوم
 65. دعوتنامه نگهداری سیستم روشنایی شرق استان فاز 1 و 2 بطور مجزا / دعوتنامه نگهداری سیستم روشنایی شرق استان فاز 1 و 2 بطور مجزا
 66. آگهی مناقصه اجرای عملیات خاکی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات خاکی
 67. آگهی استعلام مناقصه تاسیسات بیمارستان امام علی (ع) / آگهی استعلام مناقصه تاسیسات بیمارستان امام علی (ع)
 68. فراخوان تهیه و تامین کالا، تهیه و تامین مالی بخش اول طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه و تامین کالا، تهیه و تامین مالی بخش اول طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان نوبت دوم
 69. اصلاحیه عمومی اجرای پروژه عملیات مرمت سد انحرافی آیش دیوان-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , فراخوان عمومی اجرای پروژه عملیات مرمت سد انحرافی آیش دیوان-اصلاحیه
 70. مناقصه نگهداری فضای سبز ، طبخ و توزیع غذا و ... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ، طبخ و توزیع غذا و ...
 71. مناقصه خرید کفپوش لاستیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کفپوش لاستیکی نوبت دوم
 72. مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه باباطاهر نصرت آباد- نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه باباطاهر نصرت آباد- نوبت دوم
 73. مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی جهت رفت و روب شهری - فضای سبز - رانندگی ... / آگهی مناقصه کتبی , مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی جهت رفت و روب شهری - فضای سبز - رانندگی ...
 74. مناقصه امور مربوط به کنترل و حفاظت فیزیکی و نگهبانی -تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به کنترل و حفاظت فیزیکی و نگهبانی -تجدید نوبت دوم
 75. مناقصه عمومی عملیات دفن زباله در مرکز دفن - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات دفن زباله در مرکز دفن - نوبت دوم
 76. آگهی برگزاری استعلام انجام خدمات نقشه برداری / آگهی برگزاری استعلام ،آگهی برگزاری استعلام انجام خدمات نقشه برداری
 77. مناقصه تامین نیروی انسانی ، جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری ، فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی ، جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری ، فضای سبز
 78. آگهی فراخوان واگذاری سیم پیچی وسرویس الکتروموتورهای / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان واگذاری سیم پیچی وسرویس الکتروموتورهای
 79. مناقصه واگذاری سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری
 80. مناقصه جهت حمل آسفالت تولیدی از کارخانجات آسفالت ورمنجه ... / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جهت حمل آسفالت تولیدی از کارخانجات آسفالت ورمنجه ...
 81. مناقصه آسفالت خیابان شهید عطا تاجیک نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه سفالت خیابان شهید عطا تاجیک نوبت دوم
 82. مناقصه انجام عملیات محوطه سازی پست نیروگاهی شوباد / مناقصه , مناقصه انجام عملیات محوطه سازی پست نیروگاهی شوباد نوبت اول
 83. مناقصه عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر نوبت دوم
 84. مناقصه اجرای عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان موتورخانه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان موتورخانه ...
 85. مناقصه انجام خدمان سرایداری و نظافت و امور خوابگاه ها نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمان سرایداری و نظافت و امور خوابگاه ها نوبت دوم
 86. مناقصه پروژه اجرای کارگاه آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان بافت نوبت دوم / مناقصه پروژه اجرای کارگاه آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان بافت نوبت دوم
 87. مناقصه اجرای طرح زهکشی اراضی شرکت تعاونی تولید رباط شهر بابک / مناقصه عمومی,مناقصه اجرای طرح زهکشی اراضی شرکت تعاونی تولید رباط شهر بابک
 88. مناقصه انجام بخشی از فعالیتها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از فعالیتها
 89. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت اجرای کلیه پروژه های عمرانی تجدید نوبت سوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت اجرای کلیه پروژه های عمرانی تجدید نوبت سوم
 90. فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری (هایپرمارکت).... / آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار , فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری (هایپرمارکت)....
 91. استعلام کلرورفریک با درجه خلوص 40% / استعلام , استعلام کلرورفریک با درجه خلوص 40%....
 92. استعلام پودر پرکلرین / استعلام , استعلام پودر پرکلرین ....
 93. مناقصه 32 عدد ادوات ابزار دقیق بویلرهای مجتمع گاز مایع / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید,مناقصه 32 عدد ادوات ابزار دقیق بویلرهای مجتمع گاز مایع
 94. مناقصه تکمیل پروژه تامین آب کشاورزی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه تکمیل پروژه تامین آب کشاورزی
 95. آگهی فراخوان اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ناصر آباد (منطقه ب) / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ناصر آباد (منطقه ب)
 96. آگهی فراخوان اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تاکستان / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان اجرای خط انتقال فاضلاب شهر تاکستان
 97. آگهی فراخوان اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ناصر آباد (منطقه الف) / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ناصر آباد (منطقه الف )
 98. مناقصه امور خدمات شهری شامل تنظیف ، رفت و روب ، پاکسازی و حفظ و نگهداری کلیه معابر.. نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری شامل تنظیف ، رفت و روب ، پاکسازی و حفظ و نگهداری کلیه معابر.. نوبت دوم
 99. مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم
 100. مناقصه اجرای عملیات طرح هادی شامل جدولگذاری ، سنگفرش... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طرح هادی شامل جدولگذاری ، سنگفرش...

آگهی مناقصه و مزایده گردآوری شده در تاریخ 95.3.13 در سایت پارس ن

 1. مناقصه نگهداری فضای سبز ساختمانها / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ساختمانها
 2. مناقصه راهبری و نگهداری مهمانسرای نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری و نگهداری مهمانسرای نوبت دوم
 3. مناقصه لوله گذاری شبکه آب بلوار شهید صدوقی / مناقصه , مناقصه لوله گذاری شبکه آب بلوار شهید صدوقی
 4. مناقصه احداث پروژه میوه و تره بار / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه احداث پروژه میوه و تره بار
 5. مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر 95.3.13 / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر 95.3.13
 6. مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ آب.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ آب....
 7. مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت شهرک نمایشگاهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت شهرک نمایشگاهی نوبت دوم
 8. مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و مخزن 100 متر مکعبی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و مخزن 100 متر مکعبی.... نوبت دوم
 9. مناقصه احداث ساختمان اداری و مسکونی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه احداث ساختمان اداری و مسکونی
 10. مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ، اجرای جدول گذاری به طول تقریبی 3600 متر ؛ آسفالت... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ، اجرای جدول گذاری به طول تقریبی 3600 متر ؛ آسفالت... نوبت دوم
 12. مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب خود و واحدهای تابعه مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب خود و واحدهای تابعه مرحله سوم نوبت دوم
 13. مناقصه FINNED TUBE-U-TUBE- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان , مناقصه FINNED TUBE-U-TUBE- نوبت دوم
 14. فراخوان تعویض پکینگ و ساپورت برجهای خنک کننده - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان تعویض پکینگ و ساپورت برجهای خنک کننده - نوبت دوم
 15. مناقصه پروژه اجرای جدولگذاری روستا -نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه اجرای جدولگذاری روستا -نوبت دوم
 16. مناقصه پروژه جدولگذاری روستا- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری روستا- نوبت دوم
 17. ارزیابی کیفی تامین کنندگان جهت ماده شیمیایی دی متیل دی سولفاید نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان جهت ماده شیمیایی دی متیل دی سولفاید نوبت دوم
 18. مناقصه خرید و حمل لوله پلی اتیلن 200 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و حمل لوله پلی اتیلن
 19. استعلام رایانه همراه نوت بوک / استعلام,استعلام رایانه همراه نوت بوک
 20. فراخوان زیرسازی محمدآباد- هفتان تفرش / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان زیرسازی محمدآباد- هفتان تفرش
 21. استعلام لوله فولادی درزدار کاربرد تاسیسات نوع فولاد / استعلام , استعلام لوله فولادی درزدار کاربرد تاسیسات نوع فولاد
 22. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان منطقه چالوس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان منطقه چالوس - نوبت دوم
 23. مناقصه انجام امور فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان
 24. مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح زیرگذر پاسند نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح زیرگذر پاسند نوبت دوم
 25. مناقصه بهسازی و جداره سازی پل کاظم رود عباس آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و جداره سازی پل کاظم رود عباس آباد
 26. مناقصه پیاده روسازی خیابانهای سطح شهر / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی خیابانهای سطح شهر نوبت اول
 27. مناقصه نگهداری از سیستم های روشنایی محورهای شرق فاز 1 / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری از سیستم های روشنایی محورهای شرق فاز 1
 28. آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه دو گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه دو گازرسانی
 29. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک گازرسانی شهرستان خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک گازرسانی شهرستان خرم آباد
 30. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان ازنا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان ازنا
 31. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان الیگودرز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان الیگودرز
 32. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی، تعمیر و نگهداری، نمونه برداری آزمایشگاهی و حفر چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی، تعمیر و نگهداری، نمونه برداری آزمایشگاهی و حفر چاه - نوبت دوم
 33. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان الشتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان الشتر
 34. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا نوبت دوم
 35. تجدید مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان دورود / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان دورود
 36. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان پلدختر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان پلدختر
 37. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان نوبت اول
 38. مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب / ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب
 39. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان نورآباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی شهرستان نورآباد
 40. فراخوان عمومی اجرای پروژه عملیات مرمت سد انحرافی آیش دیوان / مناقصه , فراخوان عمومی اجرای پروژه عملیات مرمت سد انحرافی آیش دیوان
 41. مناقصه عملیات تهیه و نصب علائم ترافیکی (اصلاحیه) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (اصلاحیه) , مناقصه عملیات تهیه و نصب علائم ترافیکی (اصلاحیه)
 42. فراخوان شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست بلند وکوتاه نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست بلند وکوتاه نوبت دوم
 43. مناقصه امورات خدمات حجمی فنی سخت افزاری ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امورات خدمات حجمی فنی سخت افزاری ....- نوبت دوم
 44. مناقصه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای گاز خانگی و رگولاتور - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای گاز خانگی و رگولاتور - نوبت دوم
 45. مناقصه امور مربوط به کنترل و حفاظت فیزیکی و نگهبانی -تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به کنترل و حفاظت فیزیکی و نگهبانی -تجدید
 46. مناقصه آبرسانی - / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی
 47. مناقصه خرید و حمل مصالح شن و ماسه جهت کارخانه آسفالت باباجان - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل مصالح شن و ماسه جهت کارخانه آسفالت باباجان -نوبت دوم
 48. مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایحادگروه های گشت و بازرسی و آمار برداری / مناقصه عمومی,مناقصه ارائه خدمات در زمینه ایحادگروه های گشت و بازرسی و آمار برداری... نوبت اول
 49. مناقصه اجرای آسفالت خیابانهای شهر شامل اجرای آسفالت توپکا / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای آسفالت خیابانهای شهر شامل اجرای آسفالت توپکا
 50. استعلام قطعات یدکی توربین بخار / استعلام , استعلام قطعات یدکی توربین بخار
 51. تمدید مناقصه طبخ و توزیع غذا - تمدید / تمدید مناقصه عمومی ,مناقصه مناقصه طبخ و توزیع غذا - تمدید
 52. فراخوان خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه شبکه و تغذیه و تاسیسات گازرسانی در سطح استان کرمان... اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه شبکه و تغذیه و تاسیسات گازرسانی در سطح استان کرمان... اصلاحیه
 53. مناقصه تامین 3000 رینگ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 3000 رینگ
 54. اصلاحیه مناقصه خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه شبکه و تغذیه و تاسیسات گازرسانی در سطح استان کرمان منطقه یک -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه,خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه شبکه و تغذیه و تاسیسات گازرسانی در سطح استان کرمان منطقه یک -اصلاحیه
 55. مناقصه عمومی احداث ساختمان و تاسیسان بخشداری گنبکی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عمومی احداث ساختمان و تاسیسان بخشداری گنبکی نوبت دوم
 56. فراخوان جهت شناسایی پیمانکار ایاب و ذهاب95.3.10 / آگهی فراخوان , فراخوان جهت شناسایی پیمانکار ایاب و ذهاب 95.3.10
 57. مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی- نوبت دوم
 58. مناقصه اجرای پروژه های زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه اجرای پروژه های زیرسازی و آسفالت معابر
 59. استعلام رب گوجه فرنگی نازچین / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی نازچین
 60. فراخوان مناقصه انجام امور خدمات سرایداری - نظافت - امورخوابگاهها و راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات سرایداری - نظافت - امورخوابگاهها و راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین
 61. فراخوان احداث منطقه گردشگری قله ایمام / فراخوان احداث منطقه گردشگری قله ایمام نوبت دوم
 62. فراخوان ارزیابی بتن ریزی محوطه ورودی و خروجی انبار نفت / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی بتن ریزی محوطه ورودی و خروجی انبار نفت نوبت اول
 63. تجدید فراخوان اجرای کلیه پروژه های عمرانی- نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان اجرای کلیه پروژه های عمرانی- نوبت دوم
 64. مناقصه خرید 50 دستگاه انواع ترانسفورماتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50 دستگاه انواع ترانسفورماتور - نوبت دوم
 65. مناقصه نصب 500 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نصب 500 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم
 66. اطلاعیه مناقصه پروژه آبرسانی ده قاضی- سرگچ ریزک .... اطلاعیه / اطلاعیه , مناقصه پروژه آبرسانی ده قاضی- سرگچ ریزک .... اطلاعیه
 67. مناقصه اجرای پروژه فیبر نوری قشلاق مرانلو به محمدآباد...نوبت دوم / مناقصه اجرای پروژه فیبر نوری قشلاق مرانلو به محمدآباد...نوبت دوم
 68. مناقصه انجام خدمات پاسخگویی به اطلاعات تلفنی مرکز اطلاعات 118 تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات پاسخگویی به اطلاعات تلفنی مرکز اطلاعات 118 تجدید
 69. فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه اتباع خارجی جمکران / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه اتباع خارجی جمکران
 70. فراخوان پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه / فراخوان مناقصه,فراخوان پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه
 71. مناقصه جهت مناقصه گشت , بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم / مناقصه جهت مناقصه گشت , بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم
 72. فراخوان مدیریت بحران استانداری فارس - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مدیریت بحران استانداری فارس - نوبت دوم
 73. مناقصه عمومی خرید مقدار 300.000 کیلوگرم کربنات سدیم سبک / آگهی مناقصه خرید مقدار 300.000 کیلوگرم کربنات سدیم سبک
 74. استعلام وررق فلزی به رنگ نارنجی با فرم کرکره دونقه کبرینی ... / استعلام, استعلام وررق فلزی به رنگ نارنجی با فرم کرکره دونقه کبرینی ...
 75. استعلام ورق فلزی نارنجی صاف ... / استعلام, استعلام ورق فلزی نارنجی صاف ...
 76. مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه و امورمشترکین شهرستان نی ریز / مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه و امورمشترکین شهرستان نی ریز
 77. تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث نمازخانه پارک / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث نمازخانه پارک
 78. مناقصه بازسازی ساختمان قدیمی دانشکده پزشکی... / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی ساختمان قدیمی دانشکده پزشکی...
 79. فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 16692 متر مجموعه آبسرد / فراخوان , فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 16692 متر مجموعه آبسرد
 80. فراخوان مناقصه اجرای عملیات تعمیرات خط لوله دوم سراسری در محدوده فراشبند- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات تعمیرات خط لوله دوم سراسری در محدوده فراشبند - نوبت دوم
 81. مناقصه جرای 20234 متر تکمیل پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جرای 20234 متر تکمیل پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی...
 82. مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان بوانات / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان بوانات
 83. استعلام بهاء نگهداری قسمت A فضای سبز شهر / استعلام بهاء , استعلام بهاء نگهداری قسمت A فضای سبز شهر
 84. مناقصه عملیات تکمیل نمازخانه و محوطه اطراف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تکمیل نمازخانه و محوطه اطراف
 85. مناقصه عمومی آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ...
 86. مناقصه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تثبیت قبور آرامستان دارالسلام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تثبیت قبور آرامستان دارالسلام نوبت دوم
 87. استعلام تابلو سافت استارتر 55 کیلووات / استعلام , استعلام تابلو سافت استارتر 55 کیلووات
 88. استعلام تابلو سافت استارتر 30 کیلووات / استعلام , استعلام تابلو سافت استارتر 30 کیلووات
 89. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب
 90. استعلام تابلو سافت استارتر 75 کیلووات / استعلام , استعلام تابلو سافت استارتر 75 کیلووات
 91. تجدید مناقصه اجرای 4860 متر پروژه گازرسانی خط انتقال و تغذیه تا قطر 10 و ... نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای 4860 متر پروژه گازرسانی خط انتقال و تغذیه تا قطر 10 و ... نوبت اول
 92. مناقصه آسفالت خیابان استودیوم خیابان مدرس و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان استودیوم خیابان مدرس و ... نوبت دوم
 93. مناقصه صب 950 فقره انشعاب پلی اتیلن.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه صب 950 فقره انشعاب پلی اتیلن....
 94. مناقصه عمومی عملیات ساخت 20 دستگاه کانکس ( کاروان ) سیار اغذیه فروشی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات ساخت 20 دستگاه کانکس ( کاروان ) سیار اغذیه فروشی
 95. مناقصه بهسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی معابر
 96. مناقصه نسبت به واگذاری امور فضای سبز -95.3.13 / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری امور فضای سبز -95.3.13
 97. مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه و امور مشترکین نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه و امور مشترکین نوبت دوم
 98. مناقصه احداث اسکلت بتنی 12 واحد مسکونی ویلایی یک طبقه - نوبت دوم چاپ اول / مناقصه , مناقصه احداث اسکلت بتنی 12 واحد مسکونی ویلایی یک طبقه -نوبت دوم چاپ اول
 99. استعلام مانشن و واشر ایرانیت فابریک / استعلام , استعلام مانشن و واشر ایرانیت فابریک
 100. مناقصه واگذاری مدیریت پایگاه های سلامت شهرستانهای تابعه / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت پایگاه های سلامت شهرستانهای تابعه