سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.7.12 در سایت

 1. مزایده ششدانگ یکباب مغازه حدود سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه حدود سی متر
 2. مناقصه جدولگذاری سطح شهر و.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جدولگذاری سطح شهر و....
 3. مزایده اجاره مجموعه ای از مکان های مربوط به جمعیت هلال احمر تجدید / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده اجاره مجموعه ای از مکان های مربوط به جمعیت هلال احمر تجدید
 4. مناقصه تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی دو لایه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی دو لایه
 5. مناقصه مشاوره و تهیه اسناد در خصوص راه اندازی و بهره برداری شبکه صندوق فروش / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مشاوره و تهیه اسناد در خصوص راه اندازی و بهره برداری شبکه صندوق فروش
 6. مناقصه تامین بلوک های بتنی به تعداد 30 عدد 3 تنی و ... / مناقصه تامین بلوک های بتنی به تعداد 30 عدد 3 تنی و ...
 7. مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی
 8. مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت سراب تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت سراب تجدید
 9. مناقصه روکش آسفالت راه های روستایی .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت راه های روستایی .....
 10. فراخوان خرید 2 قلم لوله فولادی بدون درز / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید 2 قلم لوله فولادی بدون درز
 11. مزایده یک قطعه زمین 31587مترمربع شماره بیست و شش / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 31587مترمربع شماره بیست و شش
 12. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در پرونده 950089/3 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در پرونده 950089/3 نوبت دوم
 13. مناقصه عملیات احداث ساختمان آموزشگاه رانندگی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث ساختمان آموزشگاه رانندگی- مرحله دوم نوبت دوم
 14. مناقصه فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب / مناقصه عمومی , مناقصه فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب
 15. مناقصه فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب / مناقصه عمومی , مناقصه فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب
 16. فراخوان واگذاری بهره برداری از کلیه پارکینگ های خودرو / فراخوان واگذاری بهره برداری از کلیه پارکینگ های خودرو
 17. فراخوان مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم و سرویس ایاب و ذهاب- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم و سرویس ایاب و ذهاب- نوبت دوم
 18. مناقصه خرید تجهیزات ارتقای 2 استودیو رادیویی و یک استودیو تلویزیونی / گهی فراخوان, مناقصه خرید تجهیزات ارتقای 2 استودیو رادیویی و یک استودیو تلویزیونی
 19. مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه Helicopter Camera Mount / آگهی فراخوان, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه Helicopter Camera Mount
 20. مناقصه خرید تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه
 21. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دارای پلاک ثبتی بخش شش / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دارای پلاک ثبتی بخش شش
 22. مناقصه فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب / مناقصه عمومی , مناقصه فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب
 23. مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب حدود 40 کیلومتر بلوک های جداکننده / مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب حدود 40 کیلومتر بلوک های جداکننده
 24. تجدید مناقصه جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه جهت تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه شامل - نوبت دوم
 25. عمومی شناسایی نوسازی تاسیسات صنعتی و عمومی / آگهی عمومی شناسایی ، عمومی شناسایی نوسازی تاسیسات صنعتی و عمومی
 26. فراخوان عمومی خرید دو قلم تجهیزات برقی کردن شیرهای پایانه عسلویه / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان عمومی خرید دو قلم تجهیزات برقی کردن شیرهای پایانه عسلویه
 27. مزایده فروش چراغ خیابانی 250 واتی و ... تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش چراغ خیابانی 250 واتی و ... تجدید
 28. مزایده فروش ملک تجاری با عرصه 367متر و اعیان 320متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری با عرصه 367متر و اعیان 320متر نوبت دوم
 29. مزایده یک قطعه زمین به صورت خام نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به صورت خام نوبت دوم
 30. فراخوان انواع پایه سیمانی H و گرد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان انواع پایه سیمانی H و گرد
 31. مناقصه عملیات راهبردی ، تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات راهبردی ، تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 32. مزایده یکباب خانه بخش دو خرمشهر 112.49متر / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش دو خرمشهر 112.49متر
 33. مزایده وسائط نقلیه / آگهی مزایده , مزایده وسائط نقلیه
 34. مزایده پلاک ثبتی مشتمل بر سه باب مغازه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشتمل بر سه باب مغازه
 35. فراخوان تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری ورزشی در شهرستان شوشتر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری ورزشی در شهرستان شوشتر
 36. مزایده واگذاری 22 باب کلاس درس مازاد به مربی.. / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 22 باب کلاس درس مازاد به مربی..
 37. مزایده فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات مازاد بر نیاز
 38. مناقصه تامین لوبیا چیتی مرغوب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین لوبیا چیتی مرغوب
 39. تمدید مناقصه برق رسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان ایذه / تمدید مناقصه برق رسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان ایذه
 40. مناقصه ترمیم سطوح آسفالتی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم سطوح آسفالتی ...- نوبت دوم
 41. فراخوان تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده و تریلر کفی دوره دار / فراخوان ,فراخوان فراخوان تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده و تریلر کفی دوره دار
 42. مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG
 43. مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو 500 دیزلی / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو 500 دیزلی
 44. فراخوان خرید 5 قلم لوله فولادی بدون درز / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان خرید 5 قلم لوله فولادی بدون درز
 45. مزایده فروش وسائط نقلیه شامل : تعداد 795 دستگاه موتور سیکلت ... / مزایده فروش وسائط نقلیه شامل : تعداد 795 دستگاه موتور سیکلت ...
 46. مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو w120 ... / مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو w120 ...
 47. فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت انجام امور ابنیه و ساختمان و ... / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت انجام امور ابنیه و ساختمان و ...
 48. ماقصه احداث پل عابر پیاده در بلوار اصلی / آگهی مناقصه عمومی, ماقصه احداث پل عابر پیاده در بلوار اصلی
 49. مناقصه عمومی کلیه خدمات فنی و تعمیراتی مربوط به تراکتورها و سبدهای 18 تنی حمل باگاس و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کلیه خدمات فنی و تعمیراتی مربوط به تراکتورها و سبدهای 18 تنی حمل باگاس و ...
 50. مزایده واگذاری به اجاره واحد تجاری جدیدالاحداث و ...تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری به اجاره واحد تجاری جدیدالاحداث و ...تجدید
 51. مناقصه پروژه مطالعات و امکان سنجی رودخانه- تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه مطالعات و امکان سنجی رودخانه- تجدید
 52. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 128 جنوب (آ) منصوری پسماند / فراخوان ,فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 128 جنوب (آ) منصوری پسماند نوبت اول
 53. تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط نقاط مختلف شهرستان کوزران... تجدیدنوبت اول / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط نقاط مختلف شهرستان کوزران...- تجدید نوبت اول
 54. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل
 55. مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری برخی از خیابان های شهرک / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری برخی از خیابان های شهرک نوبت اول
 56. مزایده فروش پسته خشک 95.7.12 / مزایده, مزایده فروش پسته خشک 95.7.12
 57. مناقصه خرید کابل آلومینیوم خود نگهدار / مناقصه , مناقصه خرید کابل آلومینیوم خود نگهدار نوبت اول
 58. مزایده محصول مرکبات باغ دانشگاه / مزایده , مزایده محصول مرکبات باغ دانشگاه
 59. مناقصه خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانهای حوزه ستادی / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانهای حوزه ستادی
 60. مناقصه بازسازی ساختمان مرکز آموزشی مهرشهر / مناقصه ,مناقصه بازسازی ساختمان مرکز آموزشی مهرشهر
 61. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1036متر کاربری تجهیزات شهری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1036متر کاربری تجهیزات شهری
 62. مزایده واحد اپتومتری / آگهی مزایده , مزایده واحد اپتومتری
 63. مزایده حدود 1300 تن هگزان ضایعاتی واحد پلی اتیلن سنگین HDPE- نوبت دوم / مزایده , مزایده حدود 1300 تن هگزان ضایعاتی واحد پلی اتیلن سنگین HDPE نوبت دوم
 64. مناقصه 6 دستگاه لودر / مناقصه ,مناقصه 6 دستگاه لودر
 65. مناقصه عملیات آماده سازی و باطله برداری و استخراج / مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه عملیات آماده سازی و باطله برداری و استخراج
 66. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید - نوبت دوم
 67. مزایده فروش انواع بشکه فلزی دربسته (درهم) ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع بشکه فلزی دربسته (درهم) ضایعاتی و ...
 68. فراخوان مناقصه احداث ساختمان ها و عملیات سیویل و تاسیسات زیر زمینی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه احداث ساختمان ها و عملیات سیویل و تاسیسات زیر زمینی- نوبت دوم
 69. مزایده فروش ملزومات مربوط به دستگاه های صدور کارت / مزایده , مزایده فروش ملزومات مربوط به دستگاه های صدور کارت
 70. مناقصه تعداد 2500 عدد زونکن آویز پومر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 2500 عدد زونکن آویز پومر ...
 71. مزایده اجاره اراضی زراعی برای کاشت زراعت های پائیزه و بهاره نوبت سوم / مزایده , مزایده اجاره اراضی زراعی برای کاشت زراعت های پائیزه و بهاره نوبت سوم
 72. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 189 شمال ذیلایی پسماند / فراخوان ,فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 189 شمال ذیلایی پسماند
 73. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 74. مزایده فروش 51 قطعه املاک شامل زمین / مزایده,مزایده فروش 51 قطعه املاک شامل زمین
 75. مناقصه تختخواب فلزی و... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تختخواب فلزی و... نوبت دوم
 76. فراخوان آماده سازی اراضی شهرک تعاونی مسکن / فراخوان , فراخوان ارزیابی آماده سازی اراضی شهرک تعاونی مسکن
 77. مزایده فروش مجتمع پردیس دانشگاهی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مجتمع پردیس دانشگاهی نوبت سوم
 78. مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری وانت پیکان... / مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری وانت پیکان...
 79. فراخوان مزایده فروش 7 غرفه اقلام اسقاط / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 7 غرفه اقلام اسقاط
 80. مزایده یکباب مغازه بخش هفت بانه مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش هفت بانه مرحله دوم
 81. مزایده ششدانگ زمین به مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت صد و هشت متر
 82. مزایده واگذاری و بهره برداری جایگاه CNG نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری و بهره برداری جایگاه CNG نوبت دوم
 83. اصلاحیه مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد و نواحی تابعه استان - اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد و نواحی تابعه استان -اصلاحیه
 84. شناسایی فروشندگان خرید یک دستگاه GPS ایستگاهی 3 فرکانسه و .... نوبت دوم / شناسایی فروشندگان خرید یک دستگاه GPS ایستگاهی 3 فرکانسه و .... نوبت دوم
 85. فراخوان بین‌المللی ارزیابی تامین مالی، بازنگری طراحی و ساخت پروژه سد مخزنی / فراخوان بین‌المللی ارزیابی ،فراخوان بین‌المللی ارزیابی تامین مالی، بازنگری طراحی و ساخت پروژه سد مخزنی
 86. فراخوان واگذاری حجمی زمانی جایگاه های شرکتی ساری، بهشهر نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری حجمی زمانی جایگاه های شرکتی ساری، بهشهر نوبت دوم
 87. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید تجدید
 88. مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 1980 فرعی از یک اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 1980 فرعی از یک اصلی نوبت دوم
 89. فراخوان پروژه عملیات اجرایی جبهه زمینی و جاده دسترسی اپرون به ترمینال بین المللی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه عملیات اجرایی جبهه زمینی و جاده دسترسی اپرون به ترمینال بین المللی
 90. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بخش هفت / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بخش هفت
 91. مناقصه واگذاری احداث ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری احداث ساختمان نوبت دوم
 92. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی
 93. فراخوان ارزیابی مطالعات شناسایی ، پایش و تعیین حریم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ،فراخوان ارزیابی مطالعات شناسایی ، پایش و تعیین حریم
 94. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم
 95. مناقصه واگذاری فضای سبز و خدمات عمومی پارکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فضای سبز و خدمات عمومی پارکی نوبت دوم
 96. مناقصه عملیات آسفالت محور اردبیل فیروز آباد....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آسفالت محور اردبیل فیروز آباد....نوبت دوم
 97. مناقصه انجام خدمات مشاوره در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفی کالاها / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی و فنی,مناقصه انجام خدمات مشاوره در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفی کالاها
 98. مزایده فروش یکدستگاه کامیون رونو میدلام نوبت دوم / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون رونو میدلام نوبت دوم
 99. تجدید مزایده نسبت به واگذاری غرفه ... / مزایده نسبت به واگذاری غرفه ...
 100. مزایده واگذاری 4 قطعه زمین مسکونی / مزایده واگذاری 4 قطعه زمین مسکونی
 101. فراخوان انتخاب پیمانکار به منظور انجام تعمیرات اساسی بر روی اسکله آذرپاد / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انتخاب پیمانکار به منظور انجام تعمیرات اساسی بر روی اسکله آذرپاد