سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش دوم)

 

 1. مناقصه نماسازی پروژه 51 واحدی در شهرستان ساوجبلاغ / مناقصه عمومی,مناقصه نماسازی پروژه 51 واحدی در شهرستان ساوجبلاغ
 2. مناقصه پروژه لکه گیری و اجرای نوارهای حفاری در سطح شهر تجدید مرحله دوم نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و اجرای نوارهای حفاری در سطح شهر تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 3. مزایده واحدهای درآمدزائی خود را (کیوسکهای موجود شهرداری به تعداد 4 عدد کیوسک)- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای درآمدزائی خود را (کیوسکهای موجود شهرداری به تعداد 4 عدد کیوسک)- نوبت دوم
 4. مزایده مال غیرمنقول زمین دو قطعه بخش دو ناحیه بیست و یک نوبت دوم / مزایده,مزایده مال غیرمنقول زمین دو قطعه بخش دو ناحیه بیست و یک نوبت دوم
 5. مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری
 6. آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن یاران - مرحله دوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی فروش ضایعات و دور ریز معدن یاران
 7. ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات احداث فونداسیون قطعه اول خط فوق توزیع سراوان - سیرکان
 8. مزایده واگذاری یک ساله غرفه نشاط و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مزایده واگذاری یک ساله غرفه نشاط و ...
 9. مناقصه بازسازی و نوسازی سقف هتل توچال و ... / آگهی مزایده و مناقصه, مناقصه بازسازی و نوسازی سقف هتل توچال و ...
 10. مزایده فروش قطعات اداری تجاری صنعتی ورزشی مسکونی / مزایده,مزایده فروش قطعات اداری تجاری صنعتی ورزشی مسکونی
 11. مزایده فروش حدود 55 هکتار ذرت علوفه ای / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 55 هکتار ذرت علوفه ای
 12. مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره یک قطعه زمین و ...
 13. فراخوان تعداد 240 دستگاه پروژکتور 2000 W ( جهت استادیوم فولاد ) -نوبت دوم / آگهی فراخوان ,فراخوان تعداد 240 دستگاه پروژکتور 2000 W ( جهت استادیوم فولاد ) - نوبت دوم
 14. مزایده فروش گریدر 6H-722 نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده فروش گریدر 6H-722 نوبت اول
 15. تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل
 16. مزایده فروش زمین ، ماشین آلات و تاسیسات ، لوازم و تجهیزات اداری-نوبت پنجم / آگهی مزایده ، مزایده فروش زمین ، ماشین آلات و تاسیسات ، لوازم و تجهیزات اداری- نوبت پنجم
 17. مزایده یکدستگاه سوزوکی ویتارا سفید / مزایده یکدستگاه سوزوکی ویتارا سفید
 18. مناقصه MONO- ETHYLENE GLYCL ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه MONO- ETHYLENE GLYCL ....- نوبت دوم
 19. مناقصه زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم
 20. مناقصه 5000PSI DEAD WEIGHT TESTER 2 PIST نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 5000PSI DEAD WEIGHT TESTER 2 PIST نوبت دوم
 21. آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان بانک شهر در محوطه شهرداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان بانک شهر در محوطه شهرداری- نوبت دوم
 22. آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل سوله ورزشی امیریه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی نسبت به تکمیل سوله ورزشی امیریه - نوبت دوم
 23. مناقصه تکمیل، طراحی و احداث مجموعه رفاهی باغ عالیخانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل، طراحی و احداث مجموعه رفاهی باغ عالیخانی
 24. مزایده امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری / مزایده , مزایده امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری نوبت اول
 25. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور نوبت اول
 26. مناقصه خرید آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر سطح شهر مرحله اول
 27. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان بنزینی مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان بنزینی مدل 88
 28. تجدید مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام- نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات رانندگی ، نگهبانی و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات رانندگی ، نگهبانی و ...نوبت دوم
 30. مزایده باغ و ویلا / مزایده,مزایده باغ و ویلا
 31. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت
 32. مناقصه جدول گذاری / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری
 33. مزایده ششدانگ مغازه بخش 01 ناحیه نود و نه / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 01 ناحیه نود و نه
 34. مناقصه خرید آسفالت و حمل به پایکار برای لکه گیری و روکش .... -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه خرید آسفالت و حمل به پایکار برای لکه گیری و روکش ... نوبت دوم
 35. مزایده یک قطعه زمین چسبیده به پلاک 113 فرعی از 1254 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین چسبیده به پلاک 113 فرعی از 1254 اصلی
 36. مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 37. مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان 95.5.7 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت اول 95.5.7
 38. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی، شناسایی مشاور کارآمد جهت واگذاری عملیات نظارت ... نوبت دوم / فراخوان عمومی شناسایی ارزیابی کیفی مشاور , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی، شناسایی مشاور کارآمد جهت واگذاری عملیات نظارت ... نوبت دوم
 39. مزایده یک دستگاه آسیاب ذرت 2- یک دستگاه میکسر ... / مزایده , مزایده یک دستگاه آسیاب ذرت 2- یک دستگاه میکسر ...
 40. فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان نوبت دوم
 41. مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ونصب ، 2500 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ونصب ، 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستان نوبت دوم
 42. مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خط تولید لوله پلی اتیلن
 43. مناقصه بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه راه آهن نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه راه آهن نوبت دوم
 44. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای استان تهران... نوبت دوم
 45. مناقصه خرید دستگاه مکانیزه مخزن شوی ، جدول شوی.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه مکانیزه مخزن شوی ، جدول شوی.... تجدید نوبت دوم
 46. مناقصه ایاب و ذهاب و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ایاب و ذهاب و ...
 47. فراخوان انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تأسیسات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تأسیسات نوبت دوم
 48. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... / آگهی فراخوان نخست,فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ...
 49. تجدید مناقصه خرید 10000 متر لوله پلی اتیلن تک جداره نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 10000 متر لوله پلی اتیلن تک جداره نوبت دوم
 50. مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده یک دستگاه خودروی پژو
 51. مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن 400 م .م تک جداره pe100-pn6 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن 400 م .م تک جداره pe100-pn6 نوبت دوم
 52. مزایده نوع سواری سیستم و تیپ : پورشه پانامر 1-4 مدل 2010 / مزایده , مزایده نوع سواری سیستم و تیپ : پورشه پانامر 1-4 مدل 2010 نوبت اول
 53. مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد.... / مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی پسته باغات برم ، حسن آباد...
 54. فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26.... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26.... نوبت دوم
 55. فراخوان واگذاری غرف و اماکن تجاری (غرف خرده فروشی) تبلیغاتی ، پارکینگ و یک قطعه زمین.. / آگهی فراخوان عمومی شناسایی , فراخوان واگذاری غرف و اماکن تجاری (غرف خرده فروشی) تبلیغاتی ، پارکینگ و یک قطعه زمین..
 56. مناقصه تکمیل روسازی خطوط ایستگاه مبارکه نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل روسازی خطوط ایستگاه مبارکه نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه طبقه همکف
 58. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم کلاسه 9103863 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم کلاسه 9103863 اسناد رهنی
 59. مزایده بهره برداری از آژانس 133 / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از آژانس 133
 60. آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار جهت مناقصه خدمات نگهبانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار جهت مناقصه خدمات نگهبانی- نوبت دوم