سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش دوم)

 

 1. مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا- نوبت دوم
 2. مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد- نوبت دوم
 3. مناقصه ساماندهی معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی معابر روستا
 4. مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد و امورهای اجرایی ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد و امورهای اجرایی ...
 5. مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی نوبت دوم
 6. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 12000 تن انواع نهاده های زراعی / مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 12000 تن انواع نهاده های زراعی
 7. مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مواد 113 الی 145 / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مواد 113 الی 145
 8. مناقصه واگذاری پروژه بازسازی دیوار ساحلی شهر فیروزآباد / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه بازسازی دیوار ساحلی شهر فیروزآباد
 9. مزایده پلاک ثبتی متراژ 140متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی متراژ 140متر نوبت دوم
 10. تجدید مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری -نوبت اول / آگهی تجدید,مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری - نوبت اول
 11. مناقصه خدمات فروش و طبخ و توزیع مواد غذایی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات فروش و طبخ و توزیع مواد غذایی- نوبت دوم
 12. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...-مرحله دوم نوبت دوم
 13. مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ( تنظیف ) و...- نوبت دوم
 14. مناقصه شبکه گذاری پراکنده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه شبکه گذاری پراکنده
 15. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی - مرحله دوم / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی - مرحله دوم
 16. مناقصه عملیات اجرایی اتصال بلوار شهید چمران به شهید فهمیده - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اتصال بلوار شهید چمران به شهید فهمیده - نوبت اول - چاپ دوم
 17. آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL-110-2 نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL-110-2 نوبت دوم
 18. مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری چاپ دوم
 19. مناقصه تکمیل پروژه پارک و جاده سلامت حصار زیرک- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پروژه پارک و جاده سلامت حصار زیرک- نوبت دوم
 20. مزایده کالای سالم مازاد و کالای اسقاط / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده کالای سالم مازاد و کالای اسقاط
 21. اصلاحیه مناقصه خرید و نصب دوربینهای سطح شهر- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید و نصب دوربینهای سطح شهر- اصلاحیه
 22. مناقصه خرید بلوک فرش مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید بلوک فرش مرحله اول نوبت دوم
 23. مناقصه خرید و اجرای آسفالت مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای آسفالت مرحله اول نوبت دوم
 24. مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) مرحله اول نوبت دوم
 25. مناقصه ادامه سقف بازار روز / آگهی مناقصه,مناقصه ادامه سقف بازار روز- نوبت دوم
 26. مزایده فروش تعداد نه پلاک / مزایده,مزایده فروش تعداد نه پلاک
 27. مزایده عمومی اموال غیرمنقول شامل املاک 95.4.15 / مزایده,مزایده عمومی اموال غیرمنقول شامل املاک 95.4.15
 28. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی شرق استان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی شرق استان
 29. مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور
 30. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری نوبت دوم
 31. مناقصه احداث پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان زیتون نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان زیتون نوبت دوم
 32. مزایده اجاره ساختمان رستوران بهشت مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده اجاره ساختمان رستوران بهشت مرحله دوم نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 5 طبقه
 34. مناقصه احداث ساختمان انبار (120 متر مربع ) احداث ساختمان مسجد 253 مترمربع.... / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان انبار (120 متر مربع ) احداث ساختمان مسجد 253 مترمربع...
 35. فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده و ... نوبت دوم
 36. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور....
 37. مزایده یک واحد مسکونی اپارتمانی دو خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی اپارتمانی دو خوابه نوبت اول
 38. فراخوان اجرای پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی پاسگاه - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی پاسگاه - نوبت دوم
 39. مزایده املاک کاربری مسکونی با عرصه 172.5 و 199متر / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی با عرصه 172.5 و 199متر
 40. آگهی مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای اعضای / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای اعضای
 41. ارزیابی کیفی تهیه و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع آن / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی تهیه و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع آن
 42. مزایده فروش 50 واحد غرفه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 50 واحد غرفه تجاری نوبت دوم
 43. فراخوان بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان ( بخش بستری ) / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان ( بخش بستری )
 44. مناقصه به منظور تامین خودروهای استیجاری ( سواری و وانت ) ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین خودرو های استیجاری ( سواری و وانت ) ...
 45. مزایده فروش جرثقیل دروازه ای ، دستگاه اره تیر آهن...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش جرثقیل دروازه ای ، دستگاه اره تیر آهن... نوبت دوم
 46. مناقصه بهسازی و چهارخطه کردن محور تاکستان-رزن - 95.04.15 نوبت دوم / آگهی فراخوان تأمین کنندگان مالی, مناقصه بهسازی و چهارخطه کردن محور تاکستان-رزن - 95.04.15 نوبت دوم
 47. مزایده ششدانگ پلاک 3482.2 قطعه دوم تفکیکی بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3482.2 قطعه دوم تفکیکی بخش 4 شهمیرزاد
 48. آگهی مزایده واگذاری تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه بیمارستان فرقانی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه بیمارستان فرقانی نوبت دوم
 49. مناقصه احداث جدول ، کانیو و جوی دفع آبهای سطحی / مناقصه , مناقصه احداث جدول ، کانیو و جوی دفع آبهای سطحی نوبت اول
 50. مناقصه خرید یک دستگاه لجن کش (دستگاه همزمان مکش و شستشوی فاضلاب ) سه محور / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه لجن کش (دستگاه همزمان مکش و شستشوی فاضلاب ) سه محور نوبت اول
 51. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان نوبت دوم
 52. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی نوبت اول
 53. آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین نیاز خود به 25.000 لیتر سم دامی POUR-ON / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ،آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین نیاز خود به 25.000 لیتر سم دامی POUR-ON
 54. مزایده کالاهای اسقاطی نوبت دوم / مزایده , مزایده کالاهای اسقاطی نوبت دوم
 55. مزایده آرایشگاه / مزایده ,مزایده آرایشگاه نوبت اول
 56. مزایده غرفه عینک فروشی / مزایده , مزایده غرفه عینک فروشی
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غربی طبقه سه 59.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غربی طبقه سه 59.50متر
 58. مناقصه خرید 3 دستگاه نمایشگر و کنترلر موتورهای اصلی جهت شناورهای راهنما / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 3 دستگاه نمایشگر و کنترلر موتورهای اصلی جهت شناورهای راهنما
 59. مناقصه عمومی خرید و نصب نیمکت و سطل زباله سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و نصب نیمکت و سطل زباله سنگی
 60. فراخوان مناقصه خرید لوله های 16-20-24 و 26 اینچ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید لوله های 16-20-24 و 26 اینچ