سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش یازدهم)

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 در سایت پارس نماد داده ها به روز رسانی شد. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایید.


 1. مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر
 2. مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی
 4. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120
 7. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر
 11. مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید , مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076
 19. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت
 22. فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131
 27. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول
 28. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132
 29. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129
 30. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137
 31. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130
 32. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119
 33. فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی / فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی
 34. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53% / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53%
 35. مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14 / مزایده, مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14
 36. مزایده خودرو های مازاد ... / مزایده عمومی , مزایده خودروهای مازاد ...
 37. مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت
 38. مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19
 39. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد / مناقصه و مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد
 40. استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی / استعلام , استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی
 41. استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد / استعلام , استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد
 42. استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی / استعلام , استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی
 43. استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ / استعلام , استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ
 44. استعلام چهار ردیف پوزیشنر / استعلام , استعلام چهار ردیف پوزیشنر
 45. استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661 / استعلام, استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661
 46. مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم
 47. استعلام سرس برش / استعلام, استعلام سرس برش
 48. استعلام سر شیلنگی / استعلام, استعلام سر شیلنگی
 49. استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا / استعلام , استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا
 50. استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون 95.5.19 / استعلام , استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون95.5.19
 51. استعلام واشرفنری دوبل / استعلام , استعلام واشرفنری دوبل
 52. استعلام انواع آچاروابزار / استعلام , استعلام انواع آچاروابزار
 53. آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل
 54. مناقصه خرید اقلام ایمنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام ایمنی
 55. تجدید مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی -تجدید / تجدید , مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی - تجدید
 56. مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA / مناقصه, مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA
 57. فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد / فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد
 58. استعلام انواع فیوز المنت / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز المنت
 59. استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه / فرم استعلام بهاء , استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه
 60. استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش / استعلام بهاء ,استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش
 61. استعلام کیوسک بتنی CRC / فرم استعلام بهاء , استعلام کیوسک بتنی CRC
 62. استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5 / فرم استعلام بهاء , استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5
 63. استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی / استعلام بهاء ,استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی
 64. استعلام قفل کتابی بزرگ / استعلام , استعلام قفل کتابی بزرگ
 65. استعلام انواع فیوز استوانه ای / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز استوانه ای
 66. فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم
 67. فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET.. / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET..
 68. فراخوانflow recording cintroller / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه flow recording cintroller
 69. تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی
 70. فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها
 71. مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم
 72. اولین همایش ملی مدیریت آب / اولین همایش ملی مدیریت آب
 73. سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه / سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه
 74. مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی95.5.19 / فراخوان توانسنجی پیمانکار,مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی 95.5.19
 75. مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG