سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش سوم)

 

 1. مناقصه خرید 10 قلم لوله فلزی LINE PIPE / مناقصه,مناقصه خرید 10 قلم لوله فلزی LINE PIPE
 2. ارزیابی کیفی خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی - نوبت دوم
 3. مناقصه پروژه احداث کالورت بتنی دفع آب های سطحی- نوبت دوم مرحله اول / مناقصه ,مناقصه پروژه احداث کالورت بتنی دفع آب های سطحی- نوبت دوم مرحله اول
 4. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن، جی آرپی و ...نوبت دوم / مناقصه های عمومی ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن، جی آرپی و ... نوبت دوم
 5. مناقصه تامین تخصص های مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات شرکت / آگهی فراخوان ,فراخوان تامین تخصص های مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات شرکت
 6. مناقصه نگهداری ، سرویس و انجام خدمات تجهیزات نصب شده بر سکوهای پارس شمالی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری ، سرویس و انجام خدمات تجهیزات نصب شده بر سکوهای پارس شمالی
 7. فراخوان تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی تجدید نوبت دوم
 8. فراخوان خرید اقلام تکمیلی تجهیزات سیگنال رسانی زمینی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خرید اقلام تکمیلی تجهیزات سیگنال رسانی زمینی نوبت دوم
 9. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت نوبت دوم
 10. فراخوان تکمیل پروژه ساختمان دانشکده قم و محوطه سازی مربوطه تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان تکمیل پروژه ساختمان دانشکده قم و محوطه سازی مربوطه تجدید
 11. مناقصه حمل دریایی 5%±70 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله .. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه داخلی عمومی , مناقصه حمل دریایی 5%±70 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله .. تجدید نوبت دوم
 12. مناقصه خرید 10 قلم لوله فلزی LINE PIPE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10 قلم لوله فلزی LINE PIPE
 13. مناقصه خریداری 34 قلم قطعات یدکی مربوط به شرهای دروازه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری 34 قلم قطعات یدکی مربوط به شرهای دروازه ای
 14. مناقصه تهیه , اجرا, خرید و نصب تجهیزات مکانیک ,برق ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه , اجرا, خرید و نصب تجهیزات مکانیک ,برق ... نوبت دوم
 15. فراخوان مناقصه 6 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE) تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران (تجدید مناقصه) , فراخوان مناقصه 6 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE) تجدید نوبت دوم
 16. مناقصه logging services, including و ... / آگهی مناقصه , مناقصه logging services, including و ... نوبت دوم
 17. ارزیابی کیفی تهیه (خرید) ، نصبو راه اندازی بیست دستگاه هواده سطحی / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تهیه (خرید) ، نصبو راه اندازی بیست دستگاه هواده سطحی
 18. مناقصه رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله سطح شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله سطح شهری
 19. فراخوان مناقصه پروژه افزایش ظرفیت و توسعه سیستم پیجینگ صنعتی فاز 3.....نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه افزایش ظرفیت و توسعه سیستم پیجینگ صنعتی فاز 3.....نوبت دوم
 20. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 21. مزایده سه قطعه ملک در پرونده اجرایی کلاسه 930147/6 اجرا مرحله اول / مزایده,مزایده سه قطعه ملک در پرونده اجرایی کلاسه 930147/6 اجرا مرحله اول
 22. مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز
 23. مناقصه عملیات تکمیل فاز 2 بوستان پرواز.... / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل فاز 2 بوستان پرواز....
 24. مناقصه اجرای 20 کیلومتر عملیات سیویل ومکانیکی خط انتقال آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 20 کیلومتر عملیات سیویل ومکانیکی خط انتقال آب -نوبت دوم
 25. فراخوان مناقصه پروژه احداث خط لوله 56 نهم سراسری گاز- نوبت سوم / اصلاحیه , فراخوان مناقصه پروژه احداث خط لوله 56 نهم سراسری گاز - اصلاحیه
 26. مناقصه تامین 9 قلم قطعه فولادی / مناقصه عمومی , مناقصه تامین 9 قلم قطعه فولادی
 27. مناقصه واگذاری تخریب ساختمان مدیریت و پانسیون پزشکان و احداث ساختمان جدید ستاد شبکه بهداشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تخریب ساختمان مدیریت و پانسیون پزشکان و احداث ساختمان جدید ستاد شبکه بهداشت
 28. مناقصه مشارکت در ساخت پروژه / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه مشارکت در ساخت پروژه
 29. مناقصه انتظامات اماکن در اختیار - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات اماکن در اختیار - نوبت دوم
 30. مناقصه انجام آزمایشهای مربوط به مددجویان مستقر در سامانسراها ، مددسراها و پرسنل شاغل در سازمان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام آزمایشهای مربوط به مددجویان مستقر در سامانسراها ، مددسراها و پرسنل شاغل در سازمان- نوبت دوم
 31. مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مرحله دوم / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان - مرحله دوم
 32. مناقصه احداث فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز و ...
 33. مناقصه امور ساماندهی ساختمانهای مرکزی , تابعه و نواحی مربوطه ، نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور ساماندهی ساختمانهای مرکزی , تابعه و نواحی مربوطه ، نگهداری فضای سبز
 34. مزایده اقلام ضایعاتی پلاستیک و پلیمر- نوبت دوم / مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی پلاستیک و پلیمر- نوبت دوم
 35. مناقصه شناسایی مشاور جهت مطالعات توجیهی کنار گذر شمال تهران- نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور, مناقصه شناسایی مشاور جهت مطالعات توجیهی کنار گذر شمال تهران- نوبت دوم
 36. فراخوانم شناسایی مشاور جهت استقرار آزمایشگاه- نوبت دوم / فراخوان, فراخوانم شناسایی مشاور جهت استقرار آزمایشگاه- نوبت دوم
 37. مزایده فروش استثنایی اپارتمانهای لوکس / مزایده,مزایده فروش استثنایی اپارتمانهای لوکس
 38. مناقصه تعداد یک صد دستگاه موتورسیکلت / مناقصه , مناقصه تعداد یک صد دستگاه موتورسیکلت نوبت اول
 39. مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو / مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو
 40. مزایده ملکی تجاری / مزایده,مزایده ملکی تجاری
 41. مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت ، پذیرایی ، تاسیسات و خدمات کارگاهی / مناقصه , مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت ، پذیرایی ، تاسیسات و خدمات کارگاهی
 42. مزایده واگذاری غرفه های انتشارات / مزایده, مزایده واگذاری غرفه های انتشارات
 43. مزایده دو قطعه زمین و خانسرای قدیمی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و خانسرای قدیمی
 44. مزایده یک دستگاه پمپ بتن / مزایده , مزایده یک دستگاه پمپ بتن نوبت اول
 45. مزایده فروش مجتمع رفاهی فرهنگی مخملکوه / مزایده,مزایده فروش مجتمع رفاهی فرهنگی مخملکوه
 46. مناقصه خرید سطل زباله گالوانیزه / مناقصه عمومی ،مناقصه خرید سطل زباله گالوانیزه
 47. مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و خدمات پشتیبانی 154عدد کنتور حجمی هوشمند- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و خدمات پشتیبانی 154عدد کنتور حجمی هوشمند- نوبت دوم
 48. تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر خرمدشت ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر خرمدشت ...
 49. مزایده پلاک ثبتی قریه امیراباد بخش سه ثبت تنکابن / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قریه امیراباد بخش سه ثبت تنکابن
 50. مزایده زمین تعرفه شده برابر 1750متر / مزایده,مزایده زمین تعرفه شده برابر 1750متر
 51. مناقصه خرید و تکمیل کفپوش محوطه های اسباب بازی / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه خرید و تکمیل کفپوش محوطه های اسباب بازی
 52. مزایده ملک با عرصه 194/88متر کلاسه 940249 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 194/88متر کلاسه 940249 نوبت اول
 53. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 941707 قریه اجیرلو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 941707 قریه اجیرلو
 54. مناقصه خرید دو قلم تجهیزات سرور سیسکو- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو قلم تجهیزات سرور سیسکو- نوبت دوم
 55. مزایده ششدانگ زمین در اجرای ماده 114 به کلاسه 950185 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین در اجرای ماده 114 به کلاسه 950185
 56. مزایده سه قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول
 57. مزایده تمامی ششدانگ سه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ سه پلاک ثبتی
 58. مزایده فروش املاک متراژ 103.84 و 118متر / مزایده,مزایده فروش املاک متراژ 103.84 و 118متر
 59. مناقصه طراحی , تهیه , اجرا , نصب و راه اندازی و... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی , تهیه , اجرا , نصب و راه اندازی و... نوبت دوم
 60. تجدید مناقصه کفپوش معابر نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کفپوش معابر نوبت اول