سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش دوم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پستهای فوق توزیع تحت پوشش امور بهره برداری ...-نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پستهای فوق توزیع تحت پوشش امور بهره برداری ...- نوبت دوم
 2. مناقصه سرویس ، نگهداری، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری، بهره برداری ، راهبری و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی
 3. مزایده ملک یک واحد اپارتمان / مزایده,مزایده ملک یک واحد اپارتمان
 4. مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی - نوبت دوم
 5. مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین کارهای خدماتی و نگهبانی
 6. آگهی مناقصه یک مرحله ای اجرای عملیات پروژه بهسازی معابر شهرک شهید مدنی / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،آگهی مناقصه یک مرحله ای اجرای عملیات پروژه بهسازی معابر شهرک شهید مدنی
 7. مزایده دو دستگاه خودرو سواری پراید صبا / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو سواری پراید صبا
 8. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...-مرحله دوم نوبت اول
 9. مناقصه فراخوان عمومی عملیات اجرایی تکمیل ساختمان قرارگاه- نوبت دوم / مناقصه فراخوان عمومی , مناقصه فراخوان عمومی عملیات اجرایی تکمیل ساختمان قرارگاه- نوبت دوم
 10. مناقصه زیرسازی خیابانهای سطح منطقه دو شهرداری نوبت دوم / مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه زیرسازی خیابانهای سطح منطقه دو شهرداری نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ اپارتمان با پارکینگ مساحت چهارده متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با پارکینگ مساحت چهارده متر
 12. فراخوان مناقصه پروژه انجام عملیات خاکی، ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیوولت بید بلند تجدید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه انجام عملیات خاکی، ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیوولت بید بلند تجدید
 13. مناقصه مربوط به آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه های درون چاهی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مربوط به آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه های درون چاهی
 14. مزایده منزل مسکونی ویلایی مساحت هشتاد و سه متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی مساحت هشتاد و سه متر نوبت اول
 15. فراخوان اجرای یک عدد پل دالی باس دهانه 6 متری / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان اجرای یک عدد پل دالی باس دهانه 6 متری
 16. مناقصه اجرای عملیات تخریب ، تسطیح ، پاکسازی و حمل نخاله مازاد املاک / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تخریب ، تسطیح ، پاکسازی و حمل نخاله مازاد املاک
 17. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل وانت کرایه نیسان زامیاد / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل وانت کرایه نیسان زامیاد
 18. مناقصه عمومی تهیه مواد غذایی، طبخ و پذیرایی و توزیع غذا / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی تهیه مواد غذایی، طبخ و پذیرایی و توزیع غذا
 19. مزایده فروش دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس / آگهی مزایده,مزایده فروش دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس
 20. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک نوبت دوم
 21. مزایده فروش تعداد 8 مورد املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 مورد املاک مازاد
 22. مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا / واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 23. مناقصه تامین خودروهای وانت و سواری با راننده - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین خودروهای وانت و سواری با راننده- نوبت دوم
 24. مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پشتیبانی بهره برداری از تاسیسات پالایش و نقل و انتقال مواد نفتی
 25. مزایده یک دستگاه گیوتین ورق با طول 3 متر در وضعیت سالم / مزایده , مزایده یک دستگاه گیوتین ورق با طول 3 متر در وضعیت سالم مرحله اول
 26. مناقصه احداث، توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث، توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز نوبت دوم
 27. مزایده فروش سه پلاک مسکونی مساحت هر یک دویست متر / مزایده,مزایده فروش سه پلاک مسکونی مساحت هر یک دویست متر
 28. مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری ، اداری ، فرهنگی - شهرداری بندر امام خمینی (روش مشارکتی) نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری ، اداری ، فرهنگی - شهرداری بندر امام خمینی (روش مشارکتی) نوبت دوم
 29. مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجتمع هنری دوگنبدان نوبت دوم
 30. مزایده پلاک ثبتی 110/243 عرصه 204.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 110/243 عرصه 204.20متر
 31. تجدید مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه
 32. مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر
 33. فراخوان عمومی تهیه و حمل تجهیزات به همراه احداث استخر ، ایستگاه پمپاژ ، ساختمان نگهبانی و حصارکشی 585 هکتار از شبکه آبیاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تهیه و حمل تجهیزات به همراه احداث استخر ، ایستگاه پمپاژ ، ساختمان نگهبانی و حصارکشی 585 هکتار از شبکه آبیاری
 34. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین خدمات مربوط به تعمیر و یا تعویض قطعات ،صدور گواهینامه بین المللی قایقهای نجات اضطراری- نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین خدمات مربوط به تعمیر و یا تعویض قطعات ،صدور گواهینامه بین المللی قایقهای نجات اضطراری- نوبت دوم
 35. مناقصه انعقاد قرارداد خرید فیلم شرینگ مجتمع پتروشیمی جم / مناقصه انعقاد قرارداد خرید فیلم شرینگ مجتمع پتروشیمی جم
 36. مزایده ششدانگ زمین قطعه نود و دو / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه نود و دو
 37. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری کیا تیپ اسپورتیج / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری کیا تیپ اسپورتیج
 38. مزایده قطعه زمین پشته و مشجر و زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین پشته و مشجر و زمین شالیزاری نوبت اول
 39. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه 95 اجرا هجده / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه 95 اجرا هجده
 40. مزایده پلاک ثبتی قدمت حدود بیست و هفت سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قدمت حدود بیست و هفت سال
 41. مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تخلیه ، بارگیری و باربندی اداره کل راه آهن چاپ دوم نوبت دوم
 42. آگهی مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت اردبیل نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت اردبیل - نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ زمین محصور با بنای احداثی 13820متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور با بنای احداثی 13820متر
 44. مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر -مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر -مرحله دوم نوبت دوم
 45. مناقصه عملیات تراش آسفالت مکانیزه سطح منطقه - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تراش آسفالت مکانیزه سطح منطقه - مرحله دوم نوبت دوم
 46. مزایده نسبت به فروش مقداری ضایعات / مزایده نسبت به فروش مقداری ضایعات
 47. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول
 48. مزایده آسیاب ایستاده میکسر و ... - 95.4.8 / مزایده, مزایده آسیاب ایستاده میکسر و ... - 95.4.8
 49. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از رنگ ناحیه گاز رسانی / مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از رنگ ناحیه گاز رسانی
 50. اصلاحیه مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری و اداری-اصلاحیه / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری و اداری-اصلاحیه
 51. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی در انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی در انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
 52. اصلاحیه مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه- اصلاحیه
 53. مزایده دو دانگ و 914.8 هزارم یک دانگ مشاع از5.5 دانگ ملک / مزایده,مزایده دو دانگ و 914.8 هزارم یک دانگ مشاع از5.5 دانگ ملک
 54. مزایده 583.3 هزارم یک سهم از 2.5 سهم از 36 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 583.3 هزارم یک سهم از 2.5 سهم از 36 سهم ششدانگ ملک
 55. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405
 56. مزایده 141 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 141 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه ملک نوبت اول
 57. مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 32 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن....
 58. مزایده ششدانگ پلاکهای شماره 597 و601 فرعی از 2005 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای شماره 597 و601 فرعی از 2005 اصلی
 59. مزایده مقدار ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت
 60. مزایده یک دانگ و 920.7 هزارم دانگ از سه دانگ از ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده یک دانگ و 920.7 هزارم دانگ از سه دانگ از ششدانگ مغازه