سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش یازدهم آگهی های مناقصه و مزایده عمومی 95.4.5

 

 1. مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1383 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1383
 2. مناقصه تجهیزات شبکه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تجهیزات شبکه- نوبت دوم
 3. مزایده سه دانگ مشاع با عرصه 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع با عرصه 1000متر نوبت اول
 4. مزایده احاله و واگذاری مدیریت با بهره برداری از ایستگاه تولید نهال چهار تخته / مزایده , مزایده احاله و واگذاری مدیریت با بهره برداری از ایستگاه تولید نهال چهار تخته
 5. مزایده یک قطعه زمین با مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با مساحت صد متر نوبت دوم
 6. مزایده یک قطعه زمین سیصد و پنجاه متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین سیصد و پنجاه متر نوبت دوم
 7. مزایده ملک مشاع چند قطعه زمین و منزل نوبت چهارم / مزایده,مزایده ملک مشاع چند قطعه زمین و منزل نوبت چهارم
 8. مزایده پلاک ثبتی اموال غیرمنقول اجرایی 940363 ح نه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اموال غیرمنقول اجرایی 940363 ح نه نوبت دوم
 9. مزایده پلاک ثبتی یکباب خانه با عرصه 825.75مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یکباب خانه با عرصه 825.75مترمربع نوبت اول
 10. مزایده یک دستگاه لبه چسبان تئوپان / مزایده یک دستگاه لبه چسبان تئوپان
 11. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تهیه مصالخ و اجرای زیرسازی , عملیات خاکی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تهیه مصالخ و اجرای زیرسازی , عملیات خاکی ....
 12. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب
 13. مزایده بهره برداری و نگهداری و تأمین چرخ دستی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده بهره برداری و نگهداری و تأمین چرخ دستی و ... نوبت دوم
 14. مزایده پلاک ثبتی بخش دو بیرجند اموال منقول نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو بیرجند اموال منقول نوبت دوم
 15. مزایده فروش یکباب از واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش یکباب از واحدهای تجاری
 16. مزایده فروش دو قطعه زمین جمعا مساحت 292متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین جمعا مساحت 292متر
 17. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات - نوبت دوم
 18. مزایده ششدانگ زمین اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 19. مناقصه انجام خدمات تخلیه (خنکاری )باربری، نگهداری و بارشماری خودورهای ترانزیتی ... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تخلیه (خنکاری )باربری، نگهداری و بارشماری خودورهای ترانزیتی ...
 20. مزایده تعداد 2 دستگاه ماشین آلات 95.4.5 / مزایده, مزایده تعداد 2 دستگاه ماشین آلات 95.4.5
 21. مزایده یک فروند کشتی باری / مزایده, مزایده یک فروند کشتی باری
 22. مزایده اجاره انبار / مزایده, مزایده اجاره انبار
 23. مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی (زون انبارداری) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل زیرسازی ،آسفالت ،هدایت آبهای سطحی (زون انبارداری) -نوبت دوم
 24. مزایده یک دستگاه خودروی سمند X7 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سمند X7
 25. مناقصه اصلاح شیب بندی و اجرای تراز بتن زیر سکوی بارگیری انبار نفت اندیمشک- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اصلاح شیب بندی و اجرای تراز بتن زیر سکوی بارگیری انبار نفت اندیمشک- تجدید
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت هشتاد و یک متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت هشتاد و یک متر نوبت دوم
 27. مزایده ملک ششدانگ ساختمان با عرصه 113.30متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده ملک ششدانگ ساختمان با عرصه 113.30متر نوبت چهارم
 28. مزایده یک دستگاه ماشین پرس چوب / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین پرس چوب
 29. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع های تجاری اداری - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع های تجاری اداری- نوبت دوم
 30. مزایده ششدانگ پلاک 5.15120 بخش هشت اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5.15120 بخش هشت اهواز
 31. اصلاحیه مناقصه خرید و اجرای آسفالت / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید و اجرای آسفالت
 32. مزایده یک مجتمع ده واحده اپارتمان ها دارای سه خواب / مزایدهمزایده یک مجتمع ده واحده اپارتمان ها دارای سه خواب
 33. مناقصه اجرای 3200 متر لوله گذاری 125 و 160 و 200 میلیمتر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 3200 متر لوله گذاری 125 و 160 و 200 میلیمتر - نوبت دوم
 34. مناقصه عملیات پروژه های توسعه ساختمان بخشداری نگار ، صوغان و چاه مرید / مناقصه, مناقصه عملیات پروژه های توسعه ساختمان بخشداری نگار ، صوغان و چاه مرید
 35. مزایده 19 سهم و یک پنجم سهم مشاع از نود و شش سهم پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده 19 سهم و یک پنجم سهم مشاع از نود و شش سهم پلاک ثبتی نوبت دوم
 36. مناقصه تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 9-مرحله دوم
 37. مزایده ملک مشاع حراج اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک مشاع حراج اموال غیرمنقول
 38. مزایده ششدانگ زمین مسکونی کلاسه 950390 مساحت 2000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی کلاسه 950390 مساحت 2000متر
 39. مزایده ششدانگ خانه بخش 13 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش 13 کرمان
 40. مزایده ششدانگ منزل مسکونی روستای محمداباد نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی روستای محمداباد نوبت دوم
 41. مزایده یک دستگاه تولید نایلون با عرض 150 سانت مدل 98 مرحله دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه تولید نایلون با عرض 150 سانت مدل 98 مرحله دوم
 42. مزایده مجموعه 431 عدد شیرآلات ساختمانی / مزایده , مزایده مجموعه 431 عدد شیرآلات ساختمانی نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ منزل مسکونی با شصت متر اعیان حراج اموال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با شصت متر اعیان حراج اموال
 44. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت پروانه بهره برداری از ارتباطات ثابت fcp تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت پروانه بهره برداری از ارتباطات ثابت fcp تجدید
 45. فراخوان تکمیل پروژه احداث اداره استاندارد ایرانشهر - مرحله دوم / فراخوان , فراخوان تکمیل پروژه احداث اداره استاندارد ایرانشهر -مرحله دوم
 46. فراخوان تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 7 کلاسه واصلان زهک .... / فراخوان , فراخوان تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 7 کلاسه واصلان زهک ....
 47. مناقصه عملیات تکمیلی پل ریمدان واربانتهای طرفین / آگهی فراخوان,مناقصه عملیات تکمیلی پل ریمدان واربانتهای طرفین
 48. مناقصه اجرای سازه بتنی پروژه 42 واحدی / مناقصه , مناقصه اجرای سازه بتنی پروژه 42 واحدی
 49. مناقصه اجرای سند پلاست و رنگ آمیزی استیل استراکچر فلزی / مناقصه , مناقصه اجرای سند پلاست و رنگ آمیزی استیل استراکچر فلزی نوبت اول
 50. فراخوان مناقصه باطری تغذیه سری 6ES 79710 BAOO/400... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه باطری تغذیه سری 6ES 79710 BAOO/400...نوبت دوم
 51. مزایده پلاک ثبتی به شماره 1564.2 مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1564.2 مرحله دوم
 52. مزایده فروش تعداد دو قطعه از اراضی تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه از اراضی تفکیکی نوبت دوم
 53. مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر سطح شهر درچه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر سطح شهر درچه
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف قطعه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف قطعه دوم
 55. مزایده فروش یک دوم منزل مسکونی به کلاسه 950026 اجرایی / مزایده,مزایده فروش یک دوم منزل مسکونی به کلاسه 950026 اجرایی
 56. مزایده جایگاه عرضه سوخت CNG / آگهی مزایده , مزایده جایگاه عرضه سوخت CNG
 57. مزایده فروش نه قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری نوبت دوم
 58. مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل گوشت نوبت دوم / نوبت دوم
 59. مزایده اجاره زمین شهرداری / مزایده , مزایده اجاره زمین شهرداری نوبت اول
 60. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه نوبت اول