سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.12 (بخش چهارم)

 

 1. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغچه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغچه نوبت اول
 2. فراخوان مناقصه تعمیر و ترمیم خطوط لوله اصلی نفت بهره برداری کرنج (فاز 1)- مجدد / فراخوان مجدد مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه تعمیر و ترمیم خطوط لوله اصلی نفت بهره برداری کرنج (فاز 1)- مجدد
 3. مزایده ملک به صورت زمین مزروعی / مزایده,مزایده ملک به صورت زمین مزروعی
 4. مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری
 5. مناقصه عملیات اجرایی میدان حضرت معصومه (س) - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی میدان حضرت معصومه (س) -تجدید
 6. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور نوبت دوم / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر محله پیام نور نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ پلاک یک قطعه زمین 1604متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک قطعه زمین 1604متر نوبت دوم
 8. مزایده ملک زمینی به مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمینی به مساحت 1000متر نوبت اول
 9. مناقصه مقدار 22400 بیست و دو هزار و چهارصد متر لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 22400 بیست و دو هزار و چهارصد متر لوله چدن داکتیل
 10. مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 6/940249 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 6/940249 نوبت اول
 11. مزایده سرقفلی یکباب مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه
 12. مزایده یک قطعه زمین مساحت 499/58متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 499/58متر
 13. مزایده فروش یکدستگاه مالش چای با دو عدد الکتروموتور سه فاز و صفحه مالش برنجی ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه مالش چای با دو عدد الکتروموتور سه فاز و صفحه مالش برنجی ...
 14. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور نوبت دوم
 15. مزایده یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت
 16. مزایده ملک بخش نه مشهد عرصه 250متر / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد عرصه 250متر
 17. مزایده یک قطعه زمین دیمه زار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیمه زار نوبت دوم
 18. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 رنگ نقره ای- 95.05.12 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 رنگ نقره ای-95.05.12
 19. مزایده یکدستگاه خودروی پژو پارس دوگانه سوز / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی پژو پارس دوگانه سوز
 20. مزایده فروش آلومینیوم، دریل و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش آلومینیوم، دریل و ...
 21. مزایده ملک به مقدار 255/1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مقدار 255/1متر نوبت دوم
 22. مزایده فروش یکدستگاه اتوکلاو چرخ دار استیل با کلیه متعلقات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتوکلاو چرخ دار استیل با کلیه متعلقات
 23. مزایده ملک پرونده کلاسه 950008 اموال غیرمنقول مساحت 10.000متر / مزایده,مزایده ملک پرونده کلاسه 950008 اموال غیرمنقول مساحت 10.000متر
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9200041 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9200041 اموال غیرمنقول
 25. مزایده یک واحد مرغداری ، آسیاب سه تن ، میکسر 3/5 تن ....نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری ، آسیاب سه تن ، میکسر 3/5 تن ....نوبت دوم
 26. مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب تجدید- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب تجدید - نوبت دوم
 27. مزایده دو قطعه ملک شامل پلاک ثبتی و زمین / مزایده,مزایده دو قطعه ملک شامل پلاک ثبتی و زمین
 28. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206 / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206
 29. مزایده واگذاری مجوز نصب یک عدد دکه به مساحت 24 متر مربع / مزایده , مزایده مجوز واگذاری نصب یک عدد دکه به مساحت 24 متر مربع
 30. مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده یک دستگاه پژو 405
 31. مناقصه عملیات احداث ساختمان شهرداری منطقه 3 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث ساختمان شهرداری منطقه 3 نوبت دوم
 32. فراخوان نشت بند سقف شناور مخازن ذخیره نفت خام نوبت دوم / فراخوان نشت بند سقف شناور مخازن ذخیره نفت خام نوبت دوم
 33. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز پروژه توسعه اورژانس مرکز پرشکی / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز پروژه توسعه اورژانس مرکز پرشکی
 34. مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه ها / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه ها
 35. مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری
 36. مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی اماکن و سالن های ورزشی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تنظیفی و خدماتی اماکن و سالن های ورزشی
 37. مناقصه خرید 17.168.640 عدد سرسمپلر 300 لاندا / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 17.168.640 عدد سرسمپلر 300 لاندا
 38. مناقصه خرید 560/274/3 عدد سرسمپلر 1100 لاندا / مناقصه , مناقصه خرید 560/274/3 عدد سرسمپلر 1100 لاندا
 39. مناقصه اجرای ابنیه های بتنی ، کارهای زیربنایی و تعمیرات ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ابنیه های بتنی ، کارهای زیربنایی و تعمیرات ساختمانی
 40. مزایده یک و نیم دانگ مشاع منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع منزل مسکونی
 41. تجدید مناقصه خرید ساخت و حمل هفت دستگاه هواساز / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید ساخت و حمل هفت دستگاه هواساز
 42. مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی نوبت اول
 43. مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو / مزایده,مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو
 44. مناقصه پروژه پیاده روسازی و کفپوش گذاری نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه پیاده روسازی و کفپوش گذاری نوبت دوم
 45. مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز مراکز درمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز مراکز درمانی
 46. تجدید مناقصه خرید تعداد 180.000 عدد پلمپ سربی رنگی و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید تعداد 180.000 عدد پلمپ سربی رنگی و ...
 47. مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ومحوطه پستهای انتقال....نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ومحوطه پستهای انتقال....نوبت دوم
 48. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان لنجان / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان لنجان
 49. مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر چهارباغ و نواحی 1 و 2- نوبت دوم
 50. مزایده جمع اوری پسماندهای خشک سطح ورامین / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع اوری پسماندهای خشک سطح ورامین
 51. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری هیوندا / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری هیوندا
 52. مناقصه استخراج و تولید بالاست کوهی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه استخراج و تولید بالاست کوهی
 53. فراخوان مناقصه احداث سه بلوک 4 واحدی منازل سازمانی / فراخوان,فراخوان مناقصه احداث سه بلوک 4 واحدی منازل سازمانی
 54. مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان
 55. مزایده دو دستگاه اتومبیل تویوتای هایس / مزایده دو دستگاه اتومبیل تویوتای هایس
 56. مناقصه اجرای عملیات احداث تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب متل شیان / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات احداث تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب متل شیان
 57. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق برق سینا و بهمن / مناقصه, مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق برق سینا و بهمن
 58. مناقصه اجرای عملیات خرید ، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات خرید ، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری
 59. مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر .... / آگهی مزایده , مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر ....
 60. مناقصه عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق تهرانپارس و.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق تهرانپارس و....