سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش هفتم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مناقصه اتجام تعمیرات (اورهال ) 74 دستگاه آسانسور خطوط 1.2.5 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام تعمیرات (اورهال ) 74 دستگاه آسانسور خطوط 1.2.5 ... نوبت دوم
 2. ارزیابی کیفی ساخت و اجرای مراکز درمانی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ساخت و اجرای مراکز درمانی - نوبت دوم
 3. SELLING COPPER CONCENTRATE / مزایده , SELLING COPPER CONCENTRATE
 4. SELLING COPPER CONCENTRATE / مزایده , SELLING COPPER CONCENTRATE
 5. مناقصه خرید آهن آلات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید آهن آلات نوبت دوم
 6. مناقصه عملیات واگذاری کلیه فعالیتهای حوزه بهره برداری آب به صورت تجمیعی شهر / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه عملیات واگذاری کلیه فعالیتهای حوزه بهره برداری آب به صورت تجمیعی شهر
 7. فراخوان مناقصه احداث سازه استخر با سوله قوسی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث سازه استخر با سوله قوسی
 8. فراخوان مناقصه خدمات نظافتی - تاسیساتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نظافتی - تاسیساتی
 9. مزایده فروش ضایعات سیم مسی 95.4.9 / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده فروش ضایعات سیم مسی 95.4.9
 10. مناقصه اجرای عملیات دیوارچینی ساختمان مرکز رشد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات دیوارچینی ساختمان مرکز رشد
 11. مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو آب خنک / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو آب خنک
 12. مناقصه تامین یکدستگاه لودر و دو دستگاه کمپرسی جهت عملیات خاکبرداری و خاکریزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین یکدستگاه لودر و دو دستگاه کمپرسی جهت عملیات خاکبرداری و خاکریزی
 13. مناقصه تامین خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد- نوبت دوم
 14. مزایده واگذاری یکباب واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری یکباب واحد مسکونی نوبت دوم
 15. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای ستاد / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای ستاد
 16. مناقصه عملیات مربوط به مراقبت ایستگاه پمپاژ (مخزن 350 مترمکعبی) ... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به مراقبت ایستگاه پمپاژ (مخزن 350 مترمکعبی) ...
 17. اصلاحیه مناقصه انجام خدمات درباره راه اندازی واحد الین-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه انجام خدمات درباره راه اندازی واحد الین-اصلاحیه
 18. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 19. فراخوان اجرای پروژه بلوک 5 طرح ارگ امیریه سبزوار / فراخوان اجرای پروژه بلوک 5 طرح ارگ امیریه سبزوار
 20. مناقصه طرح ساختمان خوابگاه موسسه / مناقصه طرح ساختمان خوابگاه موسسه
 21. مناقصه تعمیر 30.000 کنتور معیوب در ظرفیت ها و انواع مختلف- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعمیر 30.000 کنتور معیوب در ظرفیت ها و انواع مختلف- نوبت دوم
 22. مزایده کاوه کلش مزارع / مزایده کاوه کلش مزارع
 23. تجدید مناقصه خرید کیف لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمار ، جهت بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه تجدید 95.4.9 / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید کیف لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمار ، جهت بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه تجدید 95.4.9
 24. مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز95.4.9 / مزایده, مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز 95.4.9
 25. تجدید مناقصه اجرای عملیات خرید و حمل 15000 تن بیس ... تجدید 95.4.9 / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات خرید و حمل 15000 تن بیس ... تجدید 95.4.9
 26. مناقصه جدولگذاری و همسطح سازی پیاده رو خیابان شهید بهشتی... -تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری و همسطح سازی پیاده رو خیابان شهید بهشتی... تجدید نوبت دوم
 27. مناقصه احداث پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان زیتون / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان زیتون
 28. مزایده ملک بخش سه ثبت گرگان / مزایده,مزایده ملک بخش سه ثبت گرگان
 29. تجدید مناقصه پروژه آماده سازی زمین جهت احداث زمین چمن مصنوعی و ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه آماده سازی زمین جهت احداث زمین چمن مصنوعی و ... نوبت دوم
 30. مناقصه خریداری مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز - نوبت دوم
 31. مزایده ملک شامل دو دستگاه اسیاب و.... / مزایده,مزایده ملک شامل دو دستگاه اسیاب و....
 32. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه
 33. فراخوان ارزیابی کیفی گسکت... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی گسکت...
 34. مزایده ساختمان مسکونی و یک دستگاه پراید / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و یک دستگاه پراید
 35. مزایده یک قطعه زمین زراعی ابی فاقد سند ثبتی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی ابی فاقد سند ثبتی
 36. مزایده یک دانگ و 37.8 صدم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 75 صدم یک دانگ مشاع / مزایده,مزایده یک دانگ و 37.8 صدم یک دانگ مشاع از یک دانگ و 75 صدم یک دانگ مشاع
 37. مناقصه واگذاری تولید ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب.....نوبت سوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری تولید ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب....نوبت سوم
 38. مزایده واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / مزایده واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
 39. مزایده لوازم و تجهیزات الکترونیکی و غیره مستعمل ... - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده لوازم و تجهیزات الکترونیکی و غیره مستعمل ... - نوبت دوم
 40. حراج حضوری نسبت به فروش لوازم اسقاطی ... - نوبت دوم / حراج حضوری نسبت به فروش لوازم اسقاطی ... -نوبت دوم
 41. مناقصه آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی
 42. مزایده یک دستگاه لیفتراک کراماتو ... / مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک کراماتو ...
 43. مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین
 44. مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و...
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک حومه کلاسه 9300704 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک حومه کلاسه 9300704
 46. مناقصه خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف نوبت دوم
 47. مزایده اجاره کمپ مسافری هامون / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره کمپ مسافری هامون
 48. مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی
 49. تجدید فراخوان پروژه تکمیل احداث قطعه 5 تیژ تیژ / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی,فراخوان پروژه تکمیل احداث قطعه 5 تیژ تیژ
 50. مزایده فروش ماشین آلات فرسوده شهرداری اعم از سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات فرسوده شهرداری اعم از سبک و سنگین نوبت دوم
 51. مزایده جمع آوری و فروش در محل 1714 دستگاه کیوسک تلفن های همگانی / آگهی مزایده,مزایده جمع آوری و فروش در محل 1714 دستگاه کیوسک تلفن های همگانی
 52. مناقصه آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه 6 شهری...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه 6 شهری...- نوبت دوم
 53. استعلام گوشت گاو / استعلام , استعلام گوشت گاو
 54. استعلام فلش مموری 8GBHP مدل V220W / استعلام , استعلام فلش مموری 8GBHP مدل V220W
 55. استعلام جی پی اس نقشه برداری GARMIN مدل MAP645 / استعلام , استعلام جی پی اس نقشه برداری GARMIN مدل MAP645
 56. استعلام چراغ قوه / استعلام ، استعلام چراغ قوه
 57. استعلام مانیتور 47LG / استعلام ، استعلام مانیتور 47LG
 58. استعلام نیاز به تامین کنندگان تبخیرسنجی دیتالاگری / استعلام , استعلام نیاز به تامین کنندگان تبخیرسنجی دیتالاگری
 59. مناقصه خرید انواع کابل مسی و الومینیوم و.... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید انواع کابل مسی و الومینیوم و....
 60. استعلام تامین پرده برای رستوران و تابلو / استعلام, استعلام تامین پرده برای رستوران و تابلو
 61. استعلام باطری 12 ولت 2/7 آمپر INTELLIGENCE MODULE (SYMTM4 برای سرور / استعلام , استعلام باطری 12 ولت 2/7 آمپر INTELLIGENCE MODULE (SYMTM4 برای سرور
 62. استعلام الکتروپمپ دوزینگ با مخزن مربوطه / استعلام,استعلام الکتروپمپ دوزینگ با مخزن مربوطه
 63. استعلام الکتروپمپ دنده ای مخصوص پمپاژ گازوئیل / استعلام,استعلام الکتروپمپ دنده ای مخصوص پمپاژ گازوئیل
 64. استعلام چراغ ال ای دی 2 کلوین / استعلام,استعلام چراغ ال ای دی 2 کلوین
 65. استعلام سنگ 40*40 کف / استعلام,استعلام سنگ 40*40 کف
 66. استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد شده ... / استعلام, استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد شده ...
 67. استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد ... / استعلام, استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد ...
 68. استعلام رم رایانه ظرفیت gb2 مدل 2 ... / استعلام, استعلام رم رایانه ظرفیت gb2 مدل 2 ...
 69. استعلام صندلی نیلپر مدل K700B پشت چرمی / استعلام , استعلام صندلی نیلپر مدل K700B پشت چرمی
 70. مناقصه ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان / مناقصه ,مناقصه ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان