سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش هشتم)

 

 1. مزایده واگذاری اماکن ورزشی- نوبت دوم / فراخوان عمومی مزایده,مزایده واگذاری اماکن ورزشی- نوبت دوم
 2. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش ده ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش ده ثبت بابل
 3. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 4. مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت 139.95متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت 139.95متر نوبت دوم
 5. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت اول
 6. مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 910124 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 910124 نوبت اول
 7. مناقصه مخزن 500 مترمکعبی و فنس کشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مخزن 500 مترمکعبی و فنس کشی
 8. مزایده یک دستگاه جوشکاری / مزایده, مزایده یک دستگاه جوشکاری
 9. مزایده سایت قایقرانی مجتمع تفریحی توریستی / مزایده , مزایده سایت قایقرانی مجتمع تفریحی توریستی
 10. مزایده ملک مساحت 87/70مترمربع به کلاسه 930084 اجرایی / مزایده,مزایده ملک مساحت 87/70مترمربع به کلاسه 930084 اجرایی
 11. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک بخش شش مشهد / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک بخش شش مشهد
 12. مزایده دو قطعه باغ ویلا / مزایده,مزایده دو قطعه باغ ویلا
 13. مزایده یک قطعه زمین مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع
 14. مزایده یکباب مغازه 5/77متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه 5/77متر نوبت اول
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 115/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 115/19متر
 16. مزایده شش سهم از ده سهم از یک دانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده شش سهم از ده سهم از یک دانگ از پلاک ثبتی
 17. مزایده یک قطعه زمین 51/65متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 51/65متر
 18. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 19. مزایده ملک مسکونی و اداری / مزایده,مزایده ملک مسکونی و اداری
 20. مزایده ششدانگ تمامی واحدهای اپارتمانها / مزایده,مزایده ششدانگ تمامی واحدهای اپارتمانها
 21. مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین B20001 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین B20001
 22. مزایده خودرو ی سواری پژو پرشیا نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری پژو پرشیا نقره ای
 23. مزایده نیم سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ باغ / مزایده,مزایده نیم سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ باغ
 24. مزایده دو باب اپارتمان اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان اموال منقول و غیرمنقول
 25. مزایده ماشین صحافی کتاب و مجله ، ماشین چسب گرم / مزایده,مزایده ماشین صحافی کتاب و مجله ، ماشین چسب گرم
 26. مناقصه 25 قلم قطعات یدکی کمپرسور اطلس کوپکو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه 25 قلم قطعات یدکی کمپرسور اطلس کوپکو
 27. مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو
 28. مزایده خودرو سواری کامیونت آمیکو مدل 88 / مزایده,مزایده خودرو سواری کامیونت آمیکو مدل 88
 29. مزایده پلاک ثبتی به کلاسه 940074 ج اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به کلاسه 940074 ج اموال غیرمنقول
 30. مناقصه امور خدماتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی
 31. اصلاحیه مناقصه نسبت به بیمه اموال و اشخاص -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه نسبت به بیمه اموال و اشخاص-اصلاحیه
 32. مناقصه انجام عملیات کاشی کاری ضداسید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات کاشی کاری ضداسید - نوبت دوم
 33. مزایده خرید زمین جهت راه اندازی سیاست زباله نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خرید زمین جهت راه اندازی سیاست زباله نوبت دوم
 34. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت شصت و پنج متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت شصت و پنج متر
 35. مزایده فروش خودرو و لوازم اسقاط نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش خودرو و لوازم اسقاط نوبت دوم
 36. مزایده اجاره مکان ورزشی پیست اسکیت / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکان ورزشی پیست اسکیت
 37. تجدید مناقصه احداث اسکلت بلوکهای جانبی مجتمع اداری تجدید 95.5.11 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث اسکلت بلوکهای جانبی مجتمع اداری تجدید نوبت اول 95.5.11
 38. تجدید مزایده طرح پارکبان در مناطق سه گانه تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده طرح پارکبان در مناطق سه گانه تجدید نوبت اول
 39. مناقصه احداث ساختمان اداری فرمانداری کلاردشت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان اداری فرمانداری کلاردشت نوبت دوم
 40. مزایده اجاره دو باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه
 41. مزایده اجاره تعداد 46 باب مغازه بازار ... / مزایده , مزایده اجاره تعداد 46 باب مغازه بازار ... نوبت اول
 42. مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 157/1036 / مزایده,مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 157/1036
 43. مزایده یکدستگاه سواری پراید سفید دوگانه سوز / مزایده,مزایده یکدستگاه سواری پراید سفید دوگانه سوز
 44. مزایده کشنده (سرریز) کاملا نو .... / مزایده, مزایده کشنده (سرریز) کاملا نو ....
 45. مزایده فروش کارخانه ریخته گری / مزایده,فروش کارخانه ریخته گری
 46. مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی خود را به صورت مستقل و یا ضمیمه برای فعالیت های پیش دبستانی -نوبت دوم / مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی خود را به صورت مستقل و یا ضمیمه برای فعالیت های پیش دبستانی -نوبت دوم
 47. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 1/950191 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 1/950191 نوبت دوم
 48. مزایده یک قطعه زمین مساحت کل عرفه 50متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل عرفه 50متر نوبت اول
 49. مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات و تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی- نوبت دوم
 50. مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات ، شبکه توزیع ... / مناقصه , مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات ، شبکه توزیع ... نوبت اول
 51. مناقصه نگهداری پارک 22 بهمن نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری پارک 22 بهمن نوبت دوم
 52. مزایده یکباب غرفه بخش 45 ملکی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب غرفه بخش 45 ملکی نوبت اول
 53. مزایده موازی 36 سهم مشاع از 64 سهم از 96 سهم پلاک / مزایده,مزایده موازی 36 سهم مشاع از 64 سهم از 96 سهم پلاک
 54. مزایده یک فقره ملک به صورت ششدانگ بخش 5 کرمان / مزایده,مزایده یک فقره ملک به صورت ششدانگ بخش 5 کرمان
 55. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی
 56. مزایده کمپرسور هواساز- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده کمپرسور هواساز- نوبت دوم
 57. مزایده جایگاههای توزیع گازی (سی ان.جی) - نوبت دوم / مزایده جایگاههای توزیع گازی (سی ان.جی) - نوبت دوم
 58. فراخوان مناقصه خدمات امداد و گازبانی کلانشهر اهواز و شهرها / آگهی فراخون مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات امداد و گازبانی کلانشهر اهواز و شهرها
 59. مناقصه آبرسانی به تک روستاهای هدف طرح / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آبرسانی به تک روستاهای هدف طرح
 60. مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت هفتم)

 

 1. فراخوانBALL VALVE 10 CLASS 1500 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان BALL VALVE 10 CLASS 1500
 2. مناقصه پروژه احداث بلوار ملاصدرا / مناقصه پروژه احداث بلوار ملاصدرا
 3. مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی
 4. مزایده فروش یک واحد مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی تجاری نوبت دوم
 5. مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری مرحله دوم چاپ اول / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری مرحله دوم چاپ اول
 6. حراج فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی ، باطری اسقاط و تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی اسقاطی / آگهی حراج , حراج فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی ، باطری اسقاط و تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی اسقاطی
 7. مزایده یکدستگاه ایسوزو 6 تن / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه ایسوزو 6 تن
 8. مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین مسکونی
 9. مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی تفکیکی کامبخش نوبت دوم 95.5.10 / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی تفکیکی کامبخش نوبت دوم 95.5.10
 10. مزایده تعداد محدودی از واحدهای آپارتمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد محدودی از واحدهای آپارتمانی نوبت دوم
 11. مناقصه تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید
 12. مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک محله ای همت ...چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک محله ای همت ...چاپ دوم
 13. تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید / تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,تجدید فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر جدید هشتگرد تجدید
 14. مزایده ساماندهی خطوط مینی بوس رانی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده ساماندهی خطوط مینی بوس رانی نوبت دوم
 15. مناقصه انتخاب پیمانکار سنگ کاری و پی ریزی مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار سنگ کاری و پی ریزی مرحله دوم
 16. مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1382 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1382
 17. مزایده فروش یکدستگاه خودرو دوو اسپرو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو دوو اسپرو
 18. مزایده ششدانگ منزل مسکونی با عرصه 181/70متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با عرصه 181/70متر نوبت سوم
 19. مزایده ششدانگ یکباب خانه یک طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه یک طبقه
 20. مناقصه خرید 60.000 کیلوگرم اسید سیتریک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 60.000 کیلوگرم اسید سیتریک صنعتی
 21. مناقصه عملیات بهره برداری و نگهدای تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات بهره برداری و نگهدای تصفیه خانه نوبت دوم
 22. مناقصه گیرنده RTK GNSS ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه گیرنده RTK GNSS ...نوبت دوم
 23. مناقصه میزان 12000 تن سنگ آهک / مناقصه میزان 12000 تن سنگ آهک
 24. استعلام قیمت اموال اسقاط بیمارستان بعثت / استعلام قیمت اموال اسقاط بیمارستان بعثت
 25. فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی
 26. مناقصه تهیه و توزیع غذای دانشجویی اساتید و کارکنان / مناقصه , مناقصه تهیه و توزیع غذای دانشجویی اساتید و کارکنان
 27. مزایده ماشین اسپارک اروژن بشیرانه با متعلقات مربوطه همراه با تابلو برق / مزایده,مزایده ماشین اسپارک اروژن بشیرانه با متعلقات مربوطه همراه با تابلو برق
 28. مزایده کپسول اطفاء حریق ... / مزایده , مزایده کپسول اطفاء حریق ... نوبت اول
 29. مزایده مواد پلی اتیلن سنگین بادی گرید BL3 240 کیسه 25 کیلوگرمی / مزایده , مزایده مواد پلی اتیلن سنگین بادی گرید BL3 240 کیسه 25 کیلوگرمی نوبت اول
 30. مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی تجاری شماره 95.1 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی تجاری شماره 95.1
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به صورت قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به صورت قولنامه ای نوبت دوم
 32. مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت 85متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت 85متر نوبت اول
 33. مزایده فروش دام های حذفی / اگهی مزایده,مزایده فروش دام های حذفی
 34. مناقصه پیمان تعمیر و نگهدای از تاسیسات برقی / آگهی مناقصه ,مناقصه پیمان تعمیر و نگهدای از تاسیسات برقی
 35. مزایده واگذاری سه باب مغازه تجاری مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سه باب مغازه تجاری مرحله دوم
 36. مزایده واگذاری منزل مسکونی با مساحت 162متر / مزایده,مزایده واگذاری منزل مسکونی با مساحت 162متر
 37. مزایده فروش املاک با شرایط و تسهیلات جدید / مزایده,مزایده فروش املاک با شرایط و تسهیلات جدید
 38. مزایده واگذاری محل جمعه بازار با مساحت 6180 متر مربع .... / مزایده , مزایده واگذاری محل جمعه بازار با مساحت 6180 متر مربع ....
 39. مزایده پارکبان / مزایده , مزایده پارکبان
 40. مناقصه تعداد 14 دستگاه خاور شخصی جهت جمع آوری زباله از سطح شهر / مناقصه , مناقصه تعداد 14 دستگاه خاور شخصی جهت جمع آوری زباله از سطح شهر
 41. مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین تجاری
 42. فراخوان ارائه خدمات راهبری، نگهداشت، مدیریت بروزرسانی و تعمیر سیستمهای کامپیوتری و ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ارائه خدمات راهبری، نگهداشت، مدیریت بروزرسانی و تعمیر سیستمهای کامپیوتری و ... - نوبت دوم
 43. مناقصه خرید، طبخ و توزیع غذای دانشجویان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طبخ و توزیع غذای دانشجویان - نوبت دوم
 44. فراخوان مناقصه عمومی پروژه راهبری و انجام عملیات مانور و آرایش قطارها جهت بارگیری / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی پروژه راهبری و انجام عملیات مانور و آرایش قطارها جهت بارگیری ...
 45. مزایده واگذاری اماکن ورزشی / فراخوان عمومی مزایده,مزایده واگذاری اماکن ورزشی
 46. مزایده تجدیدی حسینیه موسی بن جعفر ع ...... / مزایده , مزایده تجدیدی حسینیه موسی بن جعفر ع ......
 47. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی
 48. مزایده ششدانگ پلاک شماره 4257/925 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 4257/925 نوبت اول
 49. مناقصه بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب و فاضلاب شهر آرادان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب و فاضلاب شهر آرادان نوبت دوم
 50. مناقصه عملیات بارگیری؛ حمل و تخلیه مقدار 4500 تن انواع نهاده های زراعی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بارگیری؛ حمل و تخلیه مقدار 4500 تن انواع نهاده های زراعی
 51. تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های زراعی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های زراعی
 52. مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی خود را به صورت مستقل و یا ضمیمه برای فعالیت های پیش دبستانی / مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی خود را به صورت مستقل و یا ضمیمه برای فعالیت های پیش دبستانی
 53. مزایده فروش کارخانه / مزایده,مزایده فروش کارخانه
 54. آگهی فراخوان پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات / آگهی فراخوان پیمانکار ،آگهی فراخوان پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات
 55. مناقصه اجرای عمیات ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری علمکهای فولادی و پلی اتیلن... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عمیات ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری علمکهای فولادی و پلی اتیلن...
 56. مناقصه خدمات وصول مطالبات نواحی بهارستان .... تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات وصول مطالبات نواحی بهارستان .... تجدید نوبت دوم
 57. مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین ملکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین ملکی
 58. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث کارخانه زباله سوز و کارخانه تفکیک و پالایش زباله-95.05.05 / آگهی جذب سرمایه گذار,مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث کارخانه زباله سوز و کارخانه تفکیک و پالایش زباله-95.05.05
 59. مزایده ملک بخش یک کلاسه 940578 اجرایی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک کلاسه 940578 اجرایی نوبت اول
 60. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند آبی رنگ ایکس 7 مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند آبی رنگ ایکس 7 مدل 82 نوبت اول

بخش اول اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 1. مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده در مجموعه امام رضا(ع) / مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده در مجموعه امام رضا(ع)
 2. مناقصه P/F Thmassen Stuffing Box / دعوتنامه,مناقصه P/F Thmassen Stuffing Box
 3. مناقصه خرید P/F Mitsui Liner C-1232 / دعوتنامه, مناقصه خرید P/F Mitsui Liner C-1232
 4. فراخوان خرید و تجهیز واحدهای اقامتی ساختمان شماره 31 (تامین اقلام و تجهیزات برقی) / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای, فراخوان خرید و تجهیز واحدهای اقامتی ساختمان شماره 31 (تامین اقلام و تجهیزات برقی)
 5. مزایده ساختمان ثبتی مساحت 288.25متر / مزایده,مزایده ساختمان ثبتی مساحت 288.25متر
 6. مزایده واگذاری یک قطعه چمن ورزشی محصور / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه چمن ورزشی محصور
 7. تجدید مناقصه پستهای انتقال و فوق توزیع ، دیسپاچینگ و مخابرات- تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پستهای انتقال و فوق توزیع ، دیسپاچینگ و مخابرات - تجدید
 8. تجدید مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر آبدرمانی / تجدید مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر آبدرمانی
 9. تجدید مناقصه انجام امور تامین خودروهای سواری ... / تجدید مناقصه انجام امور تامین خودروهای سواری ...
 10. مزایده بهره‌برداری از یکباب زمین چمن طبیعی فوتبال / آگهی مزایده ,مزایده بهره‌برداری از یکباب زمین چمن طبیعی فوتبال
 11. فراخوان مطالعه‌ی نامگذاری اماکن و خیابان‌های تهران، / فراخوان ، فراخوان مطالعه‌ی نامگذاری اماکن و خیابان‌های تهران،
 12. فراخوان ارزیابی , فراخوان خرید 3 دستگاه تجهیزات چاه پیمایی- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید 3 دستگاه تجهیزات چاه پیمایی- نوبت دوم
 13. مزایده فروش تعداد 38 دستگاه خودروی سبک و سنگین / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 38 دستگاه خودروی سبک و سنگین
 14. مناقصه بازنگری اصلاح و تکمیل طرح، خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی میز غلطکی ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه بازنگری اصلاح و تکمیل طرح، خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی میز غلطکی ...
 15. مناقصه طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب / آگهی مناقصه,مناقصه طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب
 16. مناقصه خرید آهن آلات / آگهی مناقصه,مناقصه خرید آهن آلات
 17. مناقصه الکتروپمپ شناور / آگهی مناقصه,مناقصه الکتروپمپ شناور
 18. مناقصه خرید آهن آلات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید آهن آلات
 19. فراخوان مزایده فروش انواع ضایعات سیم و کابل آلومینیوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده فروش انواع ضایعات سیم و کابل آلومینیوم
 20. ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب..... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب..... نوبت دوم
 21. مناقصه خرید دبه ماست چهارگوش 2000 گرمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دبه ماست چهارگوش 2000 گرمی
 22. مزایده ( حراج حضوری ) وسائط نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت نوبت دوم / مزایده ( حراج حضوری ) , مزایده ( حراج حضوری ) وسائط نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت نوبت دوم
 23. مناقصه مقره کششی سیلیکون رابر و مقره سنجاقی کامپوزیت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقره کششی سیلیکون رابر و مقره سنجاقی کامپوزیت
 24. مناقصه عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعاب آب شهر / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعاب آب شهر
 25. مناقصه لوله پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن- نوبت دوم
 26. مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ...
 27. مناقصه طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت ساختمانهای بسته بندی و سردخانه مرکزی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت ساختمانهای بسته بندی و سردخانه مرکزی و ...
 28. مناقصه نگهداری ، تعمیرات فنی و حفاظت فیزیکی سیستم های روشنایی برج های نوری و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری ، تعمیرات فنی و حفاظت فیزیکی سیستم های روشنایی برج های نوری و چراغ های چشمک زن نوبت دوم
 29. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب روسا و کارکنان به وسیله خودروهای سواری- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب روسا و کارکنان به وسیله خودروهای سواری- نوبت دوم
 30. مزایده PEG ... / مزایده PEG ...
 31. مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه خدمات نقلیه
 32. اصلا حیه مزایده فروش هتل پارسیان -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش هتل پارسیان -اصلاحیه
 33. فراخوان PYROPRESS TEMP SWITCH / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان PYROPRESS TEMP SWITCH- نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو به مساحت صد و دو متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو به مساحت صد و دو متر نوبت دوم
 35. آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی / آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی
 36. مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده تهران مال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده تهران مال غیرمنقول
 37. مزایده مقدار دو دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده مقدار دو دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ اپارتمان
 38. مزایده یک دستگاه لیفتراک ده تنی / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک ده تنی
 39. مزایده تمامت ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11 خرم اباد / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11 خرم اباد
 40. مزایده 611.4 هزارم تمامت مالکیت مغازه تجاری گیاهان دارویی / مزایده,مزایده 611.4 هزارم تمامت مالکیت مغازه تجاری گیاهان دارویی
 41. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه اهواز
 42. مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین جمعا مساحت 2450متر / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین جمعا مساحت 2450متر
 43. مناقصه اصلاح شیب بندی و اجرای تراز بتن زیر سکوی بارگیری انبار نفت اندیمشک تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اصلاح شیب بندی و اجرای تراز بتن زیر سکوی بارگیری انبار نفت اندیمشک تجدید نوبت دوم
 44. مناقصه عملیات خرید , نصب , تعویض , تعمیر و دمونتاز تجهیزات ترافیکی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات خرید , نصب , تعویض , تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی ... نوبت دوم
 45. مناقصه شبکه گذاری ، ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری انشعابات منطقه 9 گازرسانی تهران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه گذاری ، ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری انشعابات منطقه 9 گازرسانی تهران نوبت دوم
 46. مناقصه انجام خدمات نصب , راه اندازی , تعمیرات اصلاحی , تعمیر و نگهداری 95.4.6 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نصب , راه اندازی , تعمیرات اصلاحی , تعمیر و نگهداری 95.4.6
 47. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT نوبت دوم
 48. فراخوان تکمیل هنرستان ویهج قروه / فراخوان , فراخوان تکمیل هنرستان ویهج قروه نوبت اول
 49. فراخوان مناقصه تعداد 483 عدد ابزار تعمیر کمپرسور نئوپیگنون / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان تعداد 483 عدد ابزار تعمیر کمپرسور نئوپیگنون
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نوزده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نوزده تفکیکی
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 208/63متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 208/63متر
 52. مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی
 53. مزایده فروش 4 واحد مسکونی نوبت دوم 95.4.6 / مزایده,مزایده فروش 4 واحد مسکونی نوبت دوم 95.4.6
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه چهارم
 55. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر خیابان قائم و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر خیابان قائم و ...
 56. مزایده یک قطعه زمین متراژ 223.45متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 223.45متر
 57. مزایده چهار دانگ عرصه و اعیان کارخانه چوب بری متروکه / مزایده,مزایده چهار دانگ عرصه و اعیان کارخانه چوب بری متروکه
 58. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان طبقه دوم واحد هفت جنوبی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان طبقه دوم واحد هفت جنوبی
 59. مناقصه خرید انواع دکل و تابلوهای هدایت مسیر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع دکل و تابلوهای هدایت مسیر- نوبت دوم
 60. مزایده یک سهم از هشت سهم مشاع مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک سهم از هشت سهم مشاع مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی