سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش پنجم)

 

 1. مزایده 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی- نوبت دوم / آگهی عمومی , مزایده 9 عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر برای تبلیغات محیطی- نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو - نوبت دوم
 3. اصلاحیه مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین.....-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین.....-اصلاحیه
 4. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع (سرو) غذا در رستوران و محل- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع (سرو) غذا در رستوران و محل- نوبت دوم
 5. چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی95.5.19 / چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی95.5.19
 6. مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز بخش دو نوبت اول
 7. مزایده اپارتمان جنوب شرق طبقه سه 57/70متر / مزایده,مزایده اپارتمان جنوب شرق طبقه سه 57/70متر
 8. مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940169 ج / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده تهران کلاسه 940169 ج
 9. مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و 15 باب تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاراژ و 15 باب تجاری
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمالی طبقه زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمالی طبقه زیرزمین
 11. مزایده سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده سواری پراید جی تی ایکس
 12. مزایده 0.02258 دانگ از ششدانگ از عرصه ملک بخش یازده تهران / مزایده,مزایده 0.02258 دانگ از ششدانگ از عرصه ملک بخش یازده تهران
 13. مزایده چراغ گردان ... / مزایده چراغ گردان ...
 14. مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 خورموج / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 خورموج
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7844 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7844
 17. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به کلاسه 9400057 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به کلاسه 9400057 اسناد رهنی
 18. مزایده یکباب اپارتمان مساحت 61.2متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت 61.2متر
 19. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9400072 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9400072
 20. مزایده پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت سیصد متر نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400063 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400063
 22. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش پنج
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل
 25. مزایده 4 سهم مشاع از 96 سهم از 96 شعیر ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 96 سهم از 96 شعیر ششدانگ پلاک
 26. اصلاحیه مناقصه طرح قرارداد تامین تجهیزات و ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین تجهیزات و ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری- اصلاحیه
 27. مزایده سه دانگ مشاع ملک 131.42متر مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملک 131.42متر مرحله اول
 28. مزایده اپارتمان سه طبقه دو واحده نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان سه طبقه دو واحده نوبت دوم
 29. مزایده مقدار ششدانگ زمین 1200متر قطعه هفتاد و چهار / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ زمین 1200متر قطعه هفتاد و چهار
 30. تجدید مزایده نسبت به واگذاری ( اجاره ) تعمیرگاه مرکزی / تجدید مزایده نسبت به واگذاری ( اجاره ) تعمیرگاه مرکزی
 31. مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1550 انشعاب تجاری و خانگی فولادی ... نوبت دوم
 32. مناقصه جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر و....- / مناقصه , مناقصه جمع آوری و حمل زباله های سطح شهر و....
 33. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ...
 34. فراخوان شناسایی احداث پروژه طراحی ، ساخت و نصب پل های عابر پیاده مکانیزه9 95.5.19 / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, مناقصه احداث پروژه طراحی ، ساخت و نصب پل های عابر پیاده مکانیزه- 95.5.19
 35. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 3120متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 3120متر
 36. مزایده ملک به صورت اپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده ملک به صورت اپارتمان دو خوابه
 37. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مشجر
 38. فراخوان مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی فراخوان عمومی مزایده,مزایده اجاره واحدهای تجاری
 39. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000 / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000
 40. مزایده تعداد 66 دستگاه انواع خودرو سبک و ... / مزایده تعداد 66 دستگاه انواع خودرو سبک و ...
 41. مزایده ملک قولنامه ای ساختمان یک طبقه / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای ساختمان یک طبقه
 42. استعلام کوره پرس عملیات حرارتی / استعلام بهاء ,استعلام کوره پرس عملیات حرارتی
 43. استعلام الکتروموتور ونت فن LUBE OIL GERMANY / استعلام , استعلام الکتروموتور ونت فن LUBE OIL GERMANY
 44. استعلام DISC COUPIE A21... / استعلام , استعلام DISC COUPIE A21...
 45. استعلام سوئیچ دمایی / استعلام , استعلام سوئیچ دمایی
 46. مزایده پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان مرحله دوم
 47. تجددی فراخوان خدمات مشاوره جهت مطالعات مرحله دوم پروژه های باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم ع و ...- تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات مشاوره جهت مطالعات مرحله دوم پروژه های باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم ع و ...- تجدید نوبت دوم
 48. استعلام کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر
 49. استعلام مکانیکال سیل بورگمن / استعلام, استعلام مکانیکال سیل بورگمن
 50. استعلام میل گاردن فن برج خنک کن / استعلام, استعلام میل گاردن فن برج خنک کن
 51. استعلام هاب فن ترانس / استعلام , استعلام هاب فن ترانس
 52. ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی
 53. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 81 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی فراخون ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 81 دستگاه خودرو نوبت دوم
 54. استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا ... / استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 66 کاوا ...
 55. مزایده محل بوفه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی / مزایده ,مزایده محل بوفه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی
 56. مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه / مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه
 57. مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشکده پزشکی / مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشکده پزشکی
 58. مناقصه واگذاری امور پخت و پز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور پخت و پز
 59. مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره سردشت- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیمارستان امام خمینی ره سردشت- نوبت دوم
 60. مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ابزارآلات و ماشین آلات مستعمل و ...نوبت دوم

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش یازدهم)

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 به ثبت رسیده در سایت مزایده و مناقصات پارس نماد داده ها شامل اسناد مزایده, مناقصات, مناقصات ساختمانی, مناقصات توانیر,مزایده ماشین و موارد زیر می باشد.

 1. فراخوان مناقصه واگذاری عملیات احداث و اصلاح خط 20 کیلوولت جهت افزایش برق کارخانه کائولن شویی مرند / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری عملیات احداث و اصلاح خط 20 کیلوولت جهت افزایش برق کارخانه کائولن شویی مرند
 2. مزایده واگذاری اجاره گلخانه باغ شهرداری جهت فروش گل طبیعی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره گلخانه باغ شهرداری جهت فروش گل طبیعی
 3. مزایده واگذاری دو باب مغازه در کمپ الغدیر تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری دو باب مغازه در کمپ الغدیر تجدید
 4. استعلام بها اجرای عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 16 و 8 اینچ ضلع غربی تقاطع ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید استعلام بها , استعلام بها اجرای عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 16 و 8 اینچ ضلع غربی تقاطع ... تجدید نوبت دوم
 5. استعلام بها جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور طراحی مجموعه فرهنگی گردشگری شیخ اعظم انصاری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید استعلام بها , استعلام بها جذب پیمانکار واجد شرایط به منظور طراحی مجموعه فرهنگی گردشگری شیخ اعظم انصاری تجدید نوبت دوم

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت دوم)

 

 1. مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری آموزش عالی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری آموزش عالی نوبت دوم
 2. مزایده املاک شامل ساختمان و باغ / مزایده,مزایده املاک شامل ساختمان و باغ
 3. مزایده ششدانگ زمین بخش 12 تهران قریه اسفندیاری دهستان غار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 12 تهران قریه اسفندیاری دهستان غار نوبت اول
 4. مزایده قطعه زمینی جنوبی / مزایده,مزایده قطعه زمینی جنوبی
 5. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر
 6. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600 / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600
 7. مزایده یکباب مغازه به موجب اجراییه 940088 / مزایده,مزایده یکباب مغازه به موجب اجراییه 940088
 8. مزایده ملک به مساحت 136.2متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 136.2متر
 9. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین قطعه 20 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین قطعه 20 تفکیکی
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه
 11. مناقصه تهیه و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر .. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر .. تجدید نوبت دوم
 12. فراخوان طراحی و اجرای دفتر اداری واحد انبار خود از نوع سازه LSF / فراخوان طراحی و اجرای دفتر اداری واحد انبار خود از نوع سازه LSF
 13. مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب...
 14. تعداد چهار مکان از اماکن ورزشی در سطح استان ... / تعداد چهار مکان از اماکن ورزشی در سطح استان ... نوبت اول
 15. مزایده آپارتمان 55 متری / مزایده,مزایده آپارتمان 55 متری
 16. مناقصه عملیات اجرای 10000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای 10000 متر شبکه گذاری پلی اتیلن ... نوبت دوم
 17. مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل 95.5.10 / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل 95.5.10
 18. مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی نوبت دوم
 19. مزایده واگذاری عرصه و اعیان ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده واگذاری عرصه و اعیان ساختمان 4 طبقه
 20. مزایده فروش یک دستگاه بچینگ پلانت ELBA و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بچینگ پلانت ELBA و ...
 21. مزایده واگذاری تعدادی آپارتمان مسکونی و واحدهای تجاری 95.9 / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی آپارتمان مسکونی و واحدهای تجاری 95.9
 22. مزایده فروش یک دستگاه پاژن مدل 85 و یک دستگاه 1 دستگاه پاژن مدل 90و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه پاژن مدل 85 و یک دستگاه 1 دستگاه پاژن مدل 90و ...
 23. فراخوان مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی جهت راهبری واحدهای بهره برداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی جهت راهبری واحدهای بهره برداری نوبت دوم
 24. مناقصه تهیه و توزیع البسه دانش آموزان مدرسه / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و توزیع البسه دانش آموزان مدرسه
 25. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجایی کارکنان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجایی کارکنان
 26. مزایده واگذاری محل غرفه ارتوپدی فنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل غرفه ارتوپدی فنی
 27. مزایده فروش تعداد محدودی از ماشین آلات سنگین / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد محدودی از ماشین آلات سنگین
 28. مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب گاراژ / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب گاراژ
 29. مزایده واگذاری قسمتی از فضای آموزشی (مدارس) جهت راه اندازی پرورش قارچ و ... / مزایده , مزایده واگذاری قسمتی از فضای آموزشی (مدارس) جهت راه اندازی پرورش قارچ و ...
 30. مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه / مناقصه عمومی ,مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه
 31. مناقصه خریداری مقدار 200 تن کاغذ کاربن لس ایرانی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقدار 200 تن کاغذ کاربن لس ایرانی
 32. فراخوان اجرای پروژه های متفرقه فلزی / فراخوان اجرای پروژه های متفرقه فلزی
 33. مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری
 34. مزایده فروش ضایعات ماهیانه خطوط تولید / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات ماهیانه خطوط تولید
 35. مناقصه نظافت عمومی و خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نظافت عمومی و خدمات شهری
 36. مزایده فروش بخشی از اقلام آکبند و مستعمل / مزایده عمومی , مزایده فروش بخشی از اقلام آکبند و مستعمل
 37. مناقصه خریداری کیسه زباله / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری کیسه زباله
 38. مزایده فروش ماسه های ضایعاتی مصرفی / آگهی مزایده , مزایده فروش ماسه های ضایعاتی مصرفی
 39. مزایده فروش 400 تن آهن ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش 400 تن آهن ضایعاتی
 40. مزایده واگذاری یک دستگاه آپارتمان به مدت یک سال / مزایده,مزایده واگذاری یک دستگاه آپارتمان به مدت یک سال
 41. حراج حضوری تعداد قابل توجهی موتورسیکلت / حراج حضوری , حراج حضوری تعداد قابل توجهی موتورسیکلت
 42. مناقصه خرید سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسور ساختمان / آگهی مناقصه تک مرحله ای,مناقصه خرید سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسور ساختمان
 43. مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی سواری / مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی سواری
 44. دعوت به همکاری در زمینه تامین نیروی انسانی و همچنین سرویس نظافت ساختمان / دعوت به همکاری, مناقصه در زمینه تامین نیروی انسانی و همچنین سرویس نظافت ساختمان
 45. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز
 46. مناقصه سرویس و نگهداری پل های عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری پل های عابر پیاده
 47. مناقصه پاکسازی و شستشوی نماهای شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه پاکسازی و شستشوی نماهای شهری
 48. آگهی مزایده فروش انواع قطعات مازاد و اقلام ضایعاتی 95.5.10 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش انواع قطعات مازاد و اقلام ضایعاتی 95.5.10
 49. مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 50. مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی اداری کشاورزی باغ تجاری 95.5.10 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی اداری کشاورزی باغ تجاری 95.5.10
 51. مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر plenty / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر plenty
 52. مزایده فروش سوله و مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سوله و مغازه نوبت دوم
 53. مزایده فروش کمک فنر اتوبوس های درون شهری - نوبت دوم / مزایده فروش کمک فنر اتوبوس های درون شهری - نوبت دوم
 54. فراخوان اجرای احداث 2 عدد مخزن ذخیره نفت خام با سقف شناور.... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای احداث 2 عدد مخزن ذخیره نفت خام با سقف شناور.... نوبت دوم
 55. فراخوان تامین مصالح و اجرای پروژه 800 واحدی برج های مسکونی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان تامین مصالح و اجرای پروژه 800 واحدی برج های مسکونی
 56. مزایده فروش تعدادی وسائط نقلیه مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعدادی وسائط نقلیه مازاد
 57. مناقصه تامین اوراق چاپی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین اوراق چاپی
 58. فراخوان جهت تهیه فیلم معرفی یک شرکت صنعتی / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار,فراخوان جهت تهیه فیلم معرفی یک شرکت صنعتی
 59. فراخوان مناقصه PARTS FOR LEDEEN LINE BREAK VALVE...... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR LEDEEN LINE BREAK VALVE...... نوبت دوم
 60. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات سیستم اعلام حریق با برند GE / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل تجهیزات سیستم اعلام حریق با برند GE

بخش سیزدهم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم
 2. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت صد و هشتاد متر
 3. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 قزوین نوبت اول
 4. مناقصه سرمایه گذار جهت تامین درآمد پایدار نسبت به احداث استخر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذار جهت تامین درآمد پایدار نسبت به احداث استخر نوبت دوم
 5. مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی درمانی تجدید / خلاصه اگهی مزایده تجدیدی , مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی درمانی تجدید
 6. مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 7. مزایده واگذاری کیوسک به صورت اجاره / مزایده عمومی , مزایده واگذاری کیوسک به صورت اجاره
 8. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG
 9. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت B
 10. مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 11. مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی- نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG به بخش خصوصی- نوبت دوم
 12. استعلام بهاء خرید و اجرای عملیات لوله گذاری / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید و اجرای عملیات لوله گذاری
 13. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نوبت اول
 14. مناقصه انجام امور خدمات فنی (تعمیرات واحدهای نیروگاهی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات فنی (تعمیرات واحدهای نیروگاهی)
 15. مناقصه عمومی عملیات کانیواگذاری ، خاکبرداری ، بیس ریزی و آسفالت معابر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات کانیواگذاری ، خاکبرداری ، بیس ریزی و آسفالت معابر
 16. مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی
 17. استعلام قیمت واگذاری داروخانه درمانگاه واحد بیمارستان قائم - 95.4.8 / مزایده, استعلام قیمت واگذاری داروخانه درمانگاه واحد بیمارستان قائم - 95.4.8
 18. مزایده عمومی واگذاری زمین به صورت اجاره جهت احداث پارک بادی / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری زمین به صورت اجاره جهت احداث پارک بادی
 19. مزایده مرکز تلفن 350 شماره ای مارک دیجیترون / اگهی مزایده ,مزایده مرکز تلفن 350 شماره ای مارک دیجیترون
 20. مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای نی ریز- نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای نی ریز- نوبت سوم
 21. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه نخلستان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه نخلستان
 22. مزایده سنگ آهن کلوخه / اگهی مزایده , مزایده سنگ آهن کلوخه
 23. مزایده مقدار 6500 کیلوگرم سیم لاکی ضایعاتی / مزایده مقدار 6500 کیلوگرم سیم لاکی ضایعاتی
 24. مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو- نوبت دوم
 25. مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر- نوبت دوم
 26. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 42/87 متر مربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 42/87 متر مربع نوبت دوم
 27. مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا- نوبت دوم
 28. مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی نوبت دوم
 29. مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر جهرم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر جهرم نوبت دوم
 30. مناقصه آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت خیابان شریعتی ، خیابان شهید باهنر و ... نوبت دوم
 31. آگهی مناقصه آسفالت اساسی و روکش معابر کم عرض - 95.4.8 / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه آسفالت اساسی و روکش معابر کم عرض -95.4.8
 32. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان - نوبت دوم
 33. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم
 35. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی - نوبت دوم
 36. فراخوان عمومی استعلام قیمت خدمات ارتز و پروتز با واگذاری دفتر پذیرش و فروش / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت خدمات ارتز و پروتز با واگذاری دفتر پذیرش و فروش
 37. مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 95.4.8 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 95.4.8
 38. مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نوبت اول
 39. مناقصه انجام امور خدمات عمومی دفتر مرکزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی دفتر مرکزی
 40. مزایده فروش تاورکرین / آگهی مزایده , مزایده فروش تاورکرین
 41. مزایده فروش کارخانه تولید درب و پنجره UPVC و شیشه دو جداره / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش کارخانه تولید درب و پنجره UPVC و شیشه دو جداره
 42. مزایده فروش مینی بوس و نیسان و وانت / آگهی مزایده فروش,مزایده فروش مینی بوس و نیسان و وانت
 43. فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد نوبت دوم
 44. فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان نوبت دوم
 45. مزایده یک قطعه زمین به میزان هفت هزار و پانصد من زمین ابی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به میزان هفت هزار و پانصد من زمین ابی
 46. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه 4 بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه 4 بخش هفت فارس
 47. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پرونده 950019 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پرونده 950019
 48. مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح نوبت دوم
 49. مناقصه خرید درز انبساط الاستومری و مدولار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید درز انبساط الاستومری و مدولار نوبت دوم
 50. فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال آب از باغ به مخازن شهرک و اتصال مخازن به یکدیگر / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال آب از باغ به مخازن شهرک و اتصال مخازن به یکدیگر
 51. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی و فرسوده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی و فرسوده
 52. استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی / استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی
 53. استعلام بهینه سازی شبکه های سرند / استعلام,استعلام بهینه سازی شبکه های سرند
 54. استعلام قطعات پمپ وکیوم / استعلام ، استعلام قطعات پمپ وکیوم
 55. استعلام محرک الکتریکی به همراه گیر بکس و موتور / استعلام, استعلام محرک الکتریکی به همراه گیر بکس و موتور
 56. استعلام موتور گیربکس خورشیدی / استعلام,استعلام موتور گیربکس خورشیدی
 57. استعلام اتصالات / استعلام,استعلام اتصالات
 58. پروژه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی / آگهی فراخوان مناقصه,،فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی
 59. استعلام کولر گازی جرثقیل / استعلام,استعلام کولر گازی جرثقیل
 60. استعلام دستکش ضد اسید / استعلام,استعلام دستکش ضد اسید

بخش سوم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ -تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده,مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ - تجدید- نوبت دوم
 2. مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت دویست و شصت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با مساحت دویست و شصت متر نوبت دوم
 3. مناقصه عملیات بهسازی و راهسازی معابر منطقه مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات بهسازی و راهسازی معابر منطقه مرحله دوم نوبت دوم
 4. مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و.... / مناقصه , مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....
 5. مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه - مرحله دوم نوبت دوم
 6. مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی لیزری رنگی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی لیزری رنگی
 7. مناقصه اجرای جدولگذاری در معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای جدولگذاری در معابر سطح شهر -نوبت دوم
 8. مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش خیابان امیرالمومنین -مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات جدول گذاری و بلوک فرش خیابان امیرالمومنین -مرحله دوم نوبت دوم
 9. فراخوان مناقصه احداث عملیات آب و خاک در تعاونی تولید حقیقت چهاردولی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث عملیات آب و خاک در تعاونی تولید حقیقت چهاردولی - نوبت دوم
 10. مزایده فروش ماشین آلات کارکرده مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ماشین آلات کارکرده مستعمل
 11. اصلاحیه آگهی فراخوان انتخاب شریک سرمایه گذار / اصلاحیه فراخوان , فراخوان انتخاب شریک سرمایه گذار نوبت دوم
 12. مناقصه تامین نیرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو
 13. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل- نوبت دوم
 14. تجدید مزایده خودروی سواری سمند سریر-تجدید / تجدید مزایده,مزایده خودروی سواری سمند سریر- تجدید
 15. مزایده منزل مسکونی بخش یک ملایر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک ملایر نوبت دوم
 16. فراخوان اجرای پروژه احداث سالن فرهنگی ورزشی آلاله های نجف آباد- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای پروژه احداث سالن فرهنگی ورزشی آلاله های نجف آباد- نوبت دوم
 17. مزایده فروش محل کارخانه / مزایده,مزایده فروش محل کارخانه
 18. مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان و آلاچیق سازمان - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان و آلاچیق سازمان - نوبت دوم
 19. مزایده فروش اقلام باقیمانده سد طالقان و انبار آلوئک / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد باقیمانده سد طالقان و انبار آلوئک
 20. مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و پمپاژ - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و پمپاژ - نوبت دوم
 21. مناقصه THERMOWELL- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه THERMOWELL - نوبت دوم
 22. مناقصه تعداد یک دستگاه شارژ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد یک دستگاه شارژ - نوبت دوم
 23. مناقصه تعداد یک دستگاه کمپرسور هوای 230 بار- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد یک دستگاه کمپرسور هوای 230 بار- نوبت دوم
 24. مزایده زمین مزروعی و باغ میوه / مزایده,مزایده زمین مزروعی و باغ میوه
 25. تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پیکان / تجدید مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پیکان
 26. مزایده ملک به صورت زمین بایر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به صورت زمین بایر مرحله اول
 27. مزایده مغازه تجاری بخش نه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش نه کرمان نوبت اول
 28. مناقصه خرید 1700 متر لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 1700 متر لوله چدن داکتیل
 29. فراخوان پیمانکار انجام خدمات نگهبانی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار انجام خدمات نگهبانی
 30. مزایده فروش عرصه و اعیان و یک دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان و یک دستگاه اپارتمان
 31. مزایده عرصه و اعیان و یک دستگاه اپارتمان بخش دو تهران / مزایده,مزایده عرصه و اعیان و یک دستگاه اپارتمان بخش دو تهران
 32. مناقصه واگذاری کلیه خدمات بیمه ای شهرداری ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه خدمات بیمه ای شهرداری ها
 33. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به دبیرخانه شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به دبیرخانه شهرداری
 34. مزایده واگذاری و فروش یک سهم و یک چهارم سهم زمین / مزایده,مزایده واگذاری و فروش یک سهم و یک چهارم سهم زمین
 35. مناقصه خرید انواع یراق آلات 95.4.8 / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید انواع یراق آلات 95.4.8
 36. مزایده همگی تمامت دو سهم مشاع از 313 سهم از 75 شعیر / مزایده,مزایده همگی تمامت دو سهم مشاع از 313 سهم از 75 شعیر
 37. مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور نوبت دوم
 38. مناقصه خریداری انواع باتری سیلد 2 ولت 600 ، 420 و 3000 امپر / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری انواع باتری سیلد 2 ولت 600 ، 420 و 3000 امپر
 39. ارزیابی کیفی خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی
 40. مناقصه تامین نیروی خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی 95.4.8 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی 95.4.8
 41. مناقصه اجرایی ساختمان غربالگری سرطان بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرایی ساختمان غربالگری سرطان بیمارستان
 42. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید خوراک دام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ،آگهی مناقصه عمومی خرید خوراک دام نوبت دوم
 43. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید درپوش آلومینیومی مدل tear نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ،آگهی مناقصه عمومی خرید درپوش آلومینیومی مدل tear نوبت دوم
 44. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پیکان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی پیکان
 45. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید علوفه دام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای،آگهی مناقصه عمومی خرید علوفه دام نوبت دوم
 46. مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های 1 و 2 شرکتی میانه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های 1 و 2 شرکتی میانه تجدید نوبت دوم
 47. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 حوزه ثبتی کاشان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 حوزه ثبتی کاشان
 48. مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت رامسر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ثبت رامسر
 49. مناقصه ساخت و اجرای مراکز درمانی / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه ساخت و اجرای مراکز درمانی
 50. مزایده تعدادی از خودروهای توقیفی / مزایده,مزایده تعدادی از خودروهای توقیفی
 51. مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی مناطق عملیاتی آغار و دالان... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی مناطق عملیاتی آغار و دالان... - نوبت دوم
 52. ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه , ارزیابی مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی - نوبت دوم
 53. مناقصه تعمیر 30.000 کنتور معیوب در ظرفیت ها و انواع مختلف / مناقصه , مناقصه تعمیر 30.000 کنتور معیوب در ظرفیت ها و انواع مختلف
 54. مزایده منزل مسکونی مساحت 612.8متر و دویست متر اعیان نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 612.8متر و دویست متر اعیان نوبت دوم
 55. مزایده یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی دارای سند رسمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی دارای سند رسمی
 56. فراخوان نخستین جشنواره رسانه های بورس ، بانک و بیمه / فراخوان نخستین جشنواره رسانه های بورس ، بانک و بیمه
 57. تجدید فراخوان خرید 4 دستگاه نمک پاش با موتور مستقل -نوبت دوم / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان خرید 4 دستگاه نمک پاش با موتور مستقل تجدید - نوبت دوم
 58. فراخوان مناقصه تعداد 483 عدد ابزار تعمیر کمپرسور نئوپیگنون - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان تعداد 483 عدد ابزار تعمیر کمپرسور نئوپیگنون - نوبت دوم
 59. مزایده واگذاری یک باب مغازه نانوایی - مرحله دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب مغازه نانوایی - مرحله دوم
 60. مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل -تجدید