سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.7.24

مناقصات

 1. مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی نوبت دوم / مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی نوبت دوم
 2. مزایده فروش 13 قطعه زمین با کاربری تجاری مرحله اول نوبت دوم / مزایده مزایده فروش 13 قطعه زمین با کاربری تجاری مرحله اول نوبت دوم
 3. مزایده اجاره مرتع عرصه آبخوان / مزایده ، مزایده اجاره مرتع عرصه آبخوان
 4. مزایده اجاره مرتع عرصه آبخوان در امستجان / مزایده ، مزایده اجاره مرتع عرصه آبخوان در امستجان
 5. اصلاحیه مزایده فروش کلوخه / اصلاحیه مزایده،مزایده فروش کلوخه
 6. مزایده واگذاری کافی شاپ و.... / مزایده، مزایده واگذاری کافی شاپ و....
 7. مزایده اقلام مستعمل و ضایعات / مزایده، مزایده اقلام مستعمل و ضایعات
 8. مزایده اجاره انجمن نابینایان و کم بینایان / مزایده ، مزایده اجاره انجمن نابینایان و کم بینایان
 9. مزایده، آگهی مزایده فروش درختان ریشه کن و افتاده پیسه آ شهرستان کلاردشت / آگهی مزایده فروش درختان ریشه کن و افتاده پیسه آ شهرستان کلاردشت
 10. مزایده، آگهی مزایده فروش درختان ریشه کن قطعات سنواتی سری یک کلاردشت قطعه 107 / آگهی مزایده فروش درختان ریشه کن قطعات سنواتی سری یک کلاردشت قطعه 107
 11. مزایده, مزایده ورق های آهنی واقع در شهرک صنعتی اهواز2 / مزایده ورق های آهنی واقع در شهرک صنعتی اهواز2
 12. مزایده, مزایده آهن آلات اسقاطی در شهرک صنعتی آبادان، خرمشهر و ناحیه صنعتی 22 بهمن اهواز / مزایده آهن آلات اسقاطی در شهرک صنعتی آبادان، خرمشهر و ناحیه صنعتی 22 بهمن اهواز
 13. مزایده جایگاه CNG / مزایده ، مزایده جایگاه CNG
 14. مزایده فروش زیره فله مزرعه نمونه / مزایده فروش زیره فله مزرعه نمونه
 15. مزایده تعدادی اقلام ضایعاتی و مازاد - نوبت دوم / مزایده, مزایده تعدادی اقلام ضایعاتی و مازاد - نوبت دوم
 16. مزایده تعدادی اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده تعدادی اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
 17. مزایده واگذاری مکان یک باب کیوسک - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری مکان یک باب کیوسک- نوبت دوم
 18. فراخوان مزایده درختان ریشه کن، افتاده و شکسته / فراخوان مزایده عمومی ,فراخوان مزایده درختان ریشه کن، افتاده و شکسته
 19. مزایده واگذاری خدمات تزریقات و پانسمان - بار چهارم / مزایده واگذاری خدمات تزریقات و پانسمان - بار چهارم
 20. مزایده فروش 4 مورد اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش 4 مورد اقلام ضایعاتی
 21. مزایده، تجدید فروش مصالح مازاد رودخانه کرگانرود به ازای احداث دیوار حفاظتی اضطراری بالادست پل آق اولر-تالش / تجدید فروش مصالح مازاد رودخانه کرگانرود به ازای احداث دیوار حفاظتی اضطراری بالادست پل آق اولر-تالش
 22. مزایده، فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل احداث کفبند نقاط 2،1و3 رودخانه کیارود روستای لاتک و کهنه گویه، املش / فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل احداث کفبند نقاط 2،1و3 رودخانه کیارود روستای لاتک و کهنه گویه، املش
 23. تجدید مزایده انجام خدمات تاکسی تلفنی / تجدید مزایده , مزایده انجام خدمات تاکسی تلفنی
 24. تجدید مزایده واگذاری محل و امتیاز پارکینگ محل / تجدید مزایده , مزایده واگذاری محل و امتیاز پارکینگ محل جدید
 25. مزایده فروش 6 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده مزایده فروش 6 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 26. اصلاحیه مزایده یک قطعه زمین با کاربری خدماتی به مساحت 412.27 مترمربع / اصلاحیه مزایده ،مزایده یک قطعه زمین با کاربری خدماتی به مساحت 412.27 مترمربع
 27. مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم / مزایده،مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم
 28. مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو - نوبت دوم / مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو - نوبت دوم
 29. مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده اجاره یک باب مغازه
 30. مزایده فروش مقدار حدود 500 تن ضایعات اسکلت فلزی / مزایده فروش مقدار حدود 500 تن ضایعات اسکلت فلزی
 31. مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / مزایده، مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم
 32. مزایده کتبی یک دستگاه کامیون بنز- نوبت دوم / مزایده , مزایده کتبی یک دستگاه کامیون بنز- نوبت دوم
 33. اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی مسکونی و اداری / اصلاحیه مزایده مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی مسکونی و اداری
 34. مزایده تعدادی از دستگاههای حفاری هیدرولیک و مکانیکی / مزایده , مزایده تعدادی از دستگاههای حفاری هیدرولیک و مکانیکی
 35. اوراق مزایده اجاره اماکن ورزشی / اوراق مزایده اجاره اماکن ورزشی
 36. مزایده اجاره خدمات مجالس .... / مزایده ،مزایده اجاره خدمات مجالس ....
 37. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
 38. مزایده حق بهره برداری غرفه / مزایده ,مزایده حق بهره برداری غرفه
 39. مزایده حراج بهره برداری ازتعدادی غرف / مزایده حراج بهره برداری ازتعدادی غرف
 40. مزایده فروش یک ملک 6540 مترمربع / مزایده مزایده فروش یک ملک 6540 مترمربع
 41. حراج حضوری بهره برداری ازتعدادی غرف / حراج حضوری, حراج حضوری بهره برداری ازتعدادی غرف
 42. مزایده، اجاره یک طبقه ساختمان واقع در شهر اراک سردشت روبروی دامپزشکی (ساختمان انسکتاریوم) / اجاره یک طبقه ساختمان واقع در شهر اراک سردشت روبروی دامپزشکی (ساختمان انسکتاریوم)
 43. مزایده، گوسفند ماده (بره) 60 عدد / گوسفند ماده (بره) 60 عدد
 44. مزایده، واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2) / واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2)
 45. مزایده، واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2) / واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2)
 46. مزایده، واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2) / واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2)
 47. مزایده، اجاره چهارمین مغازه از طرف غرب پردیس علامه طباطبایی اردبیل / اجاره چهارمین مغازه از طرف غرب پردیس علامه طباطبایی اردبیل
 48. مزایده، مزایده اجاره مزرعه گلدشت واقع در شهرستان دلیجان / مزایده اجاره مزرعه گلدشت واقع در شهرستان دلیجان
 49. مزایده، فروش لاشه اتاق خودرو 3 عدد / فروش لاشه اتاق خودرو 3 عدد
 50. مزایده، واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2) / واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2)
 51. مزایده، مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی / مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی
 52. مزایده، مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی / مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی
 53. مزایده، واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2) / واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2)
 54. مزایده، مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی / مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی
 55. مزایده، مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی / مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی
 56. مزایده، مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی / مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی
 57. مزایده، مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی / مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی
 58. مزایده، مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی / مزایده عمومی فروش اموال مازاد غیر منقول بانک توسعه تعاون استان آذربایجان شرقی
 59. مزایده، واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2) / واگذاری فضاهای مازاد، در قالب اجاره مطابق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق(2)
 60. استعلام، راکتور خشک با هسته هوا / راکتور خشک با هسته هوا
 61. استعلام، پمپ های عمودی / پمپ های عمودی
 62. استعلام، جک هیدرولیکی VESUVIUS / جک هیدرولیکی VESUVIUS
 63. استعلام، پمپ SVEDALA / پمپ SVEDALA
 64. مناقصه تامین تجهیزات فیلترهای کیسه ای، فن ها، داکت ها، دودکش ها .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات فیلترهای کیسه ای، فن ها، داکت ها، دودکش ها ....- نوبت دوم
 65. استعلام، رله هاوکنتاکتورهاو متعلقات مربوطه / رله هاوکنتاکتورهاو متعلقات مربوطه
 66. اصلاحیه مناقصه انجام خدمات توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات متفرقه / اصلاحیه فراخوان مناقصه , مناقصه انجام خدمات توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات