سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش ششم)

 

 1. دعوت از پیمانکاران اجرای عملیات تکمیلی 50 دستگاه ویلا / دعوت از پیمانکاران , دعوت از پیمانکاران اجرای عملیات تکمیلی 50 دستگاه ویلا
 2. مزایده چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم
 3. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سمند
 4. مزایده فروش محصول گوجه فرنگی / مزایده ,مزایده فروش محصول گوجه فرنگی
 5. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو pc20-6 مدل 1999 / یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو pc20-6 مدل 19مزایده,مزایده 99
 6. محوطه سازی بازار روز مرحله دوم - نوبت اول / مناقصه , مناقصه محوطه سازی بازار روز مرحله دوم - نوبت اول
 7. اصلاحیه مناقصه اجرای کلکتور حاجی آباد و اتصال به کانال ماهان- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کلکتور حاجی آباد و اتصال به کانال ماهان -اصلاحیه
 8. مناقصه عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب / مناقصه , مناقصه عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب نوبت اول
 9. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر- نوبت دوک / مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر- نوبت دوم
 10. مزایده یک قطعه ملک ناحیه 4 نجف اباد / مزایده,مزایده یک قطعه ملک ناحیه 4 نجف اباد
 11. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 30000متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 30000متر
 12. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل نوبت اول
 13. آگهی فراخوان مناقصه عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه تحتانی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ، مناقصه عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه تحتانی - نوبت دوم
 14. مناقصه پروژه ساماندهی خیابان 22 بهمن شمالی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ساماندهی خیابان 22 بهمن شمالی ...
 15. ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهبانی - نوب دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهبانی - نوبت دوم
 16. مزایده فروش ملک و تاسیسات و انشعابات / آگهی مزایده, مزایده فروش ملک و تاسیسات و انشعابات
 17. مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 9400068 قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 9400068 قطعه 11 تفکیکی
 18. مزایده خودرو ی پژو RD / آگهی مزایده, مزایده خودروی پژو RD
 19. مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر- نوبت دوم
 20. مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی بنت الهدی / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی بنت الهدی
 21. مزایده یک دستگاه کامیون مخلوط کن بتن / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون مخلوط کن بتن
 22. ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر - نوبت دوم
 23. مناقصه کتبی واگذاری خدمات اخذ عوارض مسافرین و سایر خدمات پایانه مسافربری / آگهی مناقصه کتبی, مناقصه کتبی واگذاری خدمات اخذ عوارض مسافرین و سایر خدمات پایانه مسافربری
 24. مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، جوانه پرواری و تلیسه حذفی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، جوانه پرواری و تلیسه حذفی
 25. مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده و..... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده و.....
 26. فراخوان اصلاح، توسعه واستانداردسازی بخشی از شبکه توزیع آب شهر تبریز نویت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان اصلاح، توسعه واستانداردسازی بخشی از شبکه توزیع آب شهر تبریز نوبت دوم
 27. مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 33 نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 33 نوبت دوم
 28. ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی نوبت دوم
 29. مزایده یک دستگاه اپارتمان اموال توقیفی / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان اموال توقیفی
 30. مزایده اعیان سه دانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اعیان سه دانگ مشاع پلاک ثبتی
 31. فراخوان مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32 - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32- نوبت دوم
 32. فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....
 33. تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری
 34. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز - نوبت دوم
 35. مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی- مرحله دوم نوبت اول
 36. مزایده فروش یک قطعه زمین به مقدار 821/72متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مقدار 821/72متر نوبت دوم
 37. مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر
 38. مزایده اتومبیل سواری هیوندا ور اکروز ix55 / مزایده,مزایده اتومبیل سواری هیوندا ور اکروز ix55
 39. مزایده ششدانگ ملک با مساحت کل عرصه 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با مساحت کل عرصه 350متر
 40. فراخوان مناقصه قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 200- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 200- نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ پلاک 29/29 اصلی بخش دو غرب ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 29/29 اصلی بخش دو غرب ثبت بابل
 42. مزایده واحدهای تجاری خدماتی و مسکونی / مزایده,مزایده واحدهای تجاری خدماتی و مسکونی
 43. مزایده یک دستگاه سواری پراید صبا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید صبا
 44. مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب / مناقصه, مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب
 45. مزایده اجازه نصب بنر ، بهره برداری و نگهداز از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجازه نصب بنر ، بهره برداری و نگهداز از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی ... نوبت دوم
 46. مزایده ملک یک قطعه زمین به مساحت 764متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین به مساحت 764متر نوبت دوم
 47. مناقصه تهیه ، خرید ، بارگیری ، حمل ، تحویل و تخلیه (باراندازی) قطعات بتنی ... / مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید ، بارگیری ، حمل ، تحویل و تخلیه (باراندازی) قطعات بتنی ...
 48. مزایده یک دستگاه بلوک زنی سقفی رومیزی / مزایده,مزایده یک دستگاه بلوک زنی سقفی رومیزی
 49. مزایده ششدانگ ملک بخش 28 کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 28 کرمان نوبت اول
 50. فراخوان مشاوره انجام مطالعات بازنگری طرح جامع شهر رفسنجان / فراخوان , فراخوان مشاوره انجام مطالعات بازنگری طرح جامع شهر رفسنجان
 51. مزایده ملک ششدانگ یکباب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب مغازه نوبت دوم
 52. مزایده یک دستگاه موتور برق اضطراری / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور برق اضطراری
 53. مزایده سه قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
 54. مزایده ششدانگ پلاک 924 فرعی از 97 اصلی بخش 11 خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 924 فرعی از 97 اصلی بخش 11 خرم اباد
 55. مزایده زمین مسکونی در پرونده کلاسه 940417 فاقد سند رسمی / مزایده,مزایده زمین مسکونی در پرونده کلاسه 940417 فاقد سند رسمی
 56. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مرحله اول
 57. مزایده مقدار ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ یکباب خانه
 58. مناقصه خدمات عمومی و تخصصی مخابرات شهرستان نطنز / آگهی مناقصه ،مناقصه خدمات عمومی و تخصصی مخابرات شهرستان نطنز
 59. مزایده ششدانگ پلاک 103 فرعی از 234 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 103 فرعی از 234 اصلی بخش یک
 60. مزایده ششدانگ یکباب منزل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل نوبت اول

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت سوم)

 

 1. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 120.69 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 120.69 متر نوبت اول
 2. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان 231متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان 231متر
 3. مزایده ششدانگ زمین بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یازده تهران
 4. فراخوان تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی
 5. تجدید مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید نوبت دوم
 6. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی
 7. مناقصه بازسازی مقاطع جمع آوری آبهای سطحی محدوده صابر و نه دره - 95.04.10 / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی مقاطع جمع آوری آبهای سطحی محدوده صابر و نه دره 95.04.10
 8. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT
 9. پروژه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه,،فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی- نوبت دوم
 10. فراخوان مزایده گسکت و بولت - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده گسکت و بولت - نوبت دوم
 11. تجدیدمناقصه خرید 55555 متر مکعب تن ماسه شسته با دانه بندی / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 55555 متر مکعب تن ماسه شسته با دانه بندی
 12. مناقصه ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان - نوبت دوم
 13. مزایده 1.87664 دانگ از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 1.87664 دانگ از ششدانگ اپارتمان
 14. مناقصه احداث آلاچیق (آرامگاه خانوادگی) / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث آلاچیق (آرامگاه خانوادگی)
 15. مزایده یکدستگاه تانکر / مزایده,مزایده یکدستگاه تانکر
 16. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس مدل 89 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس مدل 89
 17. مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند مرحله دوم
 18. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین به کلاسه 9200037 مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین به کلاسه 9200037 مال غیرمنقول
 19. مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده هوو / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده هوو
 20. لغو مناقصه طراحی - خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور - لغو مناقصه / لغو مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور - لغو مناقصه
 21. مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت دویست متر نوبت اول
 22. مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه
 23. مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG تجدید نوبت دوم
 24. مزایده قهوه خانه پارک راهیان نور / آگهی مزایده ,مزایده قهوه خانه پارک راهیان نور
 25. مناقصه عمومی تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست
 26. مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 مراغه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 مراغه نوبت اول
 27. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی نوبت اول
 28. مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان
 29. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هاچ بک لیفان X66 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هاچ بک لیفان X66
 30. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی واحد هفت / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی واحد هفت
 31. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک شامل زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک شامل زمین
 32. مزایده اتومبیل سواری پراید نوبت اول / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پراید نوبت اول
 33. آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سه باب مغازه کلینیک امام رضا (ع) / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سه باب مغازه کلینیک امام رضا (ع)
 34. فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر ساختمان / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر ساختمان
 35. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-اصلاحیه
 36. مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی / مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی
 37. مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق
 38. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن
 39. استعلام قیمت کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق تصفیه خانه های فاضلاب سنندج و سقز / آگهی استعلام قیمت, استعلام قیمت کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق تصفیه خانه های فاضلاب سنندج و سقز
 40. استعلام کالیبراسیون و تعمیرات و نگهداری فلومترها / آگهی استعلام قیمت, استعلام کالیبراسیون و تعمیرات و نگهداری فلومترها
 41. مناقصه انجام عملیات مربوط به تهیه و چاپ صورت حساب برق ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات مربوط به تهیه و چاپ صورت حساب برق ...
 42. مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز نوبت دوم
 43. مزایده موتورسیکلت کویر / مزایده موتورسیکلت کویر
 44. استعلام کامپیوتر- چاپگر، اسکنر، مونیتور و دستگاه کپی / استعلام, استعلام کامپیوتر- چاپگر، اسکنر، مونیتور و دستگاه کپی
 45. استعلام جدول بتنی / استعلام , استعلام جدول بتنی
 46. استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد ... / استعلام, استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد ...
 47. استعلام دستگاه کیوسک بانکی / استعلام , استعلام دستگاه کیوسک بانکی
 48. استعلام موتور ویلمو ابیاری تحت فشار / استعلام , استعلام موتور ویلمو ابیاری تحت فشار
 49. مناقصه الکتروموتور / مناقصه , مناقصه الکتروموتور
 50. استعلام پمپ 2 اینچ کف کش سه فاز / استعلام, استعلام پمپ 2 اینچ کف کش سه فاز
 51. استعلام پمپ 2 اینچ سه فاز موتوژن جهت آبیاری / استعلام, استعلام پمپ 2 اینچ سه فاز موتوژن جهت آبیاری
 52. استعلام پروژکتور 18 وات با لامپ LED با قاب تمام فلزی / استعلام, استعلام پروژکتور 18 وات با لامپ LED با قاب تمام فلزی
 53. مزایده هفده سهم مشاع از دویست و ده سهم عرصه و اعیان زمین / مزایده,مزایده هفده سهم مشاع از دویست و ده سهم عرصه و اعیان زمین
 54. مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان ... نوبت دوم
 55. استعلام پروژکتور 400 وات با لامپ مهتابی با قاب تمام فلزی / استعلام, استعلام پروژکتور 400 وات با لامپ مهتابی با قاب تمام فلزی
 56. استعلام یخچال 10 فوت پارس / استعلام, استعلام یخچال 10 فوت پارس
 57. استعلام یخچال فریزی کمبی آب ریزدار پارس / استعلام, استعلام یخچال فریزی کمبی آب ریزدار پارس
 58. استعلام یخچال فریزر 18 فوت پارس مدل ddrnf188 / استعلام , استعلام یخچال فریزر 18 فوت پارس مدل ddrnf188
 59. استعلام کولر آبی آبسال 8000 کم مصرف / استعلام , استعلام کولر آبی آبسال 8000 کم مصرف
 60. استعلام خودکار ICANCO آبی 4000 و قرمز 1000- سوراخ کن CARL100 به تعداد 100 عدد / استعلام , استعلام خودکار ICANCO آبی 4000 و قرمز 1000- سوراخ کن CARL100 به تعداد 100 عدد