سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت سوم)

 

 1. مناقصه تعمیر و سرویس مبل ، صندلی ، کاناپه ، تشک / مناقصه تعمیر و سرویس مبل ، صندلی ، کاناپه ، تشک
 2. مزایده دو دستگاه تانکر آب / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده دو دستگاه تانکر آب
 3. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1936/88/188 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1936/88/188 اصلی
 4. تجدید دوم مناقصه نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید دوم مناقصه نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات - نوبت دوم
 5. تجدید مناقصه تجهیزات برقی / تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تجهیزات برقی
 6. آگهی فراخوان عمومی واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی نوبت دوم
 7. مزایده واحدهای فیزیوتراپی، شنوائی سنجی کلینیک ویژه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واحدهای فیزیوتراپی، شنوائی سنجی کلینیک ویژه نوبت دوم
 8. مزایده بهره برداری مکانی از غرفه زیرپله برقی پل عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری مکانی از غرفه زیرپله برقی پل عابر پیاده نوبت دوم
 9. مزایده فروش املاک با عرصه 900-410-561 متر تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک با عرصه 900-410-561 متر تجدید
 10. مزایده بهره برداری مکانی پارکینگ اختصاصی شکروی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری مکانی پارکینگ اختصاصی شکروی نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به صورت مجتمع اپارتمانی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به صورت مجتمع اپارتمانی
 12. مزایده اموال شامل املاک به دادنامه 214 / مزایده,مزایده اموال شامل املاک به دادنامه 214
 13. فراخوان مناقصه G.V BONNET... تجدید نوبت دوم / تجدید اگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه G.V BONNET... تجدید نوبت دوم
 14. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان
 15. ارزیابی کیفی انتخاب مشاور خدمات مشاوره برای مطالعات مرحله اول و دوم پارک موزه -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور خدمات مشاوره برای مطالعات مرحله اول و دوم پارک موزه - نوبت دوم
 16. مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
 17. مزایده فروش انواع گوشی تلفن همراه نو و ... / حراج حضوری, مزایده فروش انواع گوشی تلفن همراه نو و ...
 18. تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر شمال شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر شمال شهر
 19. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی نقاط مختلف شهری جنوب شهرستان کرمانشاه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی نقاط مختلف شهری جنوب شهرستان کرمانشاه ...نوبت دوم
 20. مزایده سند مالکیت نه سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سند مالکیت نه سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ زمین
 21. مزایده املاک شامل سه خانسرای مسکونی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده املاک شامل سه خانسرای مسکونی و دو قطعه زمین
 22. مزایده صندلی پلاستیکی - دستگاه ماشین حساب..... / مزایده, مزایده صندلی پلاستیکی - دستگاه ماشین حساب.....
 23. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی
 24. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی نگهبانی به تعداد 9 نفر جهت حفاظت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی نگهبانی به تعداد 9 نفر جهت حفاظت
 25. مناقصه تکمیل پل بهشت فاطمه (س) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پل بهشت فاطمه (س)
 26. مزایده یک دستگاه پژو پارس پژ مدل 1382 / مزایده یک دستگاه پژو پارس پژ مدل 1382
 27. مناقصه جدولگذاری سطح شهر ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جدولگذاری سطح شهر ....نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ عمارت اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت اسناد رهنی
 29. مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 155/2417 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 155/2417
 30. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 138 و 137 / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 138 و 137
 31. مزایده یک دانگ مشاع یک قطعه زمین شالیزاری / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع یک قطعه زمین شالیزاری
 32. مزایده حدود 100 مترمربع سنگ نمای ساختمانی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده حدود 100 مترمربع سنگ نمای ساختمانی
 33. مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز / آگهی مزایده عمومی کتبی ,مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز
 34. تجدید مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران نوبت دوم
 35. مزایده مقدار 1960 سهم مشاع و تاسیسات و ماشین آلات / آگهی مزایده اموال غیرمنقول, مزایده مقدار 1960 سهم مشاع و تاسیسات و ماشین آلات
 36. مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم
 37. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی روستای اوره نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی روستای اوره نوبت دوم
 38. فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ وانتقال آب غیر شرب مورد نیاز چهار دستگاه حفاری خشکی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش نیمه فشرده, فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ وانتقال آب غیر شرب مورد نیاز چهار دستگاه حفاری خشکی
 39. مزایده محصول باغی شامل: هلو و بادام مزرعه / مزایده , مزایده محصول باغی شامل: هلو و بادام مزرعه نوبت اول
 40. مزایده ششدانگ پلاک 2639 بخش 4 مهدیشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2639 بخش 4 مهدیشهر
 41. مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت دوم
 42. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان نخست,فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم
 43. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم
 44. سمینار کارآفرینی در صنعت ساختمان / سمینار کارآفرینی در صنعت ساختمان
 45. مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر بندر امام خمینی ره / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر بندر امام خمینی ره
 46. مناقصه خرید و راه اندازی آسانسور پروژه های کاوه و خانه کارگر / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و راه اندازی آسانسور پروژه های کاوه و خانه کارگر
 47. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز
 48. مزایده اجاره بازار روز هفتگی شهر گلستان... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره بازار روز هفتگی شهر گلستان...
 49. مزایده یک بلوک اسکلت پنج طبقه آهنی / مزایده , مزایده یک بلوک اسکلت پنج طبقه آهنی
 50. مزایده 50 من زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 50 من زمین کشاورزی
 51. مناقصه اقلام مربوط به اجرای سقف کاذب 95.5.10 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اقلام مربوط به اجرای سقف کاذب- 95.5.10
 52. تجدید مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع 95.5.10 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع - 95.5.10
 53. تجدید مناقصه تکمیل دکوراسیون سالن همایش شهرداری ابهر / تجدید مناقصه ,مناقصه تکمیل دکوراسیون سالن همایش شهرداری ابهر
 54. مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل سبک قابل فروش مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل سبک قابل فروش مازاد
 55. مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی و نصب سکو و GPON مرکز مخابرات قاسم آباد / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی و نصب سکو و GPON مرکز مخابرات قاسم آباد
 56. مزایده اجرایی شماره 93.136 دانگ یکباب پلاک مساحت 100/50متر / مزایده,مزایده اجرایی شماره 93.136 دانگ یکباب پلاک مساحت 100/50متر
 57. مزایده یک دستگاه ماشین تراش مستعمل 1/5 متری TN50 چهادریل بدون آب / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش مستعمل 1/5 متری TN50 چهادریل بدون آب نوبت اول
 58. مزایده ملک با متراژ 146متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با متراژ 146متر نوبت اول
 59. مزایده یک دستگاه خودروی رنو نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی رنو نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت چهارم)

 

 1. استعلام خودکار ICANCO آبی 4000 و قرمز 1000- سوراخ کن CARL100 به تعداد 100 عدد / استعلام , استعلام خودکار ICANCO آبی 4000 و قرمز 1000- سوراخ کن CARL100 به تعداد 100 عدد
 2. استعلام فنس سفید گالوانیزه / استعلام , استعلام فنس سفید گالوانیزه
 3. استعلام لوله سفید گالوانیزه / استعلام , استعلام لوله سفید گالوانیزه
 4. استعلام سرور اچ پی / استعلام,استعلام سرور اچ پی
 5. استعلام ویدئو پروژکتور Epson-EX31 / استعلام,استعلام ویدئو پروژکتور Epson-EX31
 6. فراخوان خرید کنتور آب / فراخوان , فراخوان خرید کنتور آب نوبت اول
 7. استعلام لایسنس WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD RAETAIL / استعلام , استعلام لایسنس WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD RAETAIL
 8. استعلام لوازم سخت افزاری کامپیوتر / استعلام, استعلام لوازم سخت افزاری کامپیوتر
 9. استعلام nete book / استعلام , استعلام nete book
 10. استعلام روغن سرخ کردنی 16 کیلوئی / استعلام , استعلام روغن سرخ کردنی 16 کیلوئی
 11. استعلام انواع میلگرد / استعلام , استعلام انواع میلگرد
 12. استعلام سیستم تزریق آب ژاول به همراه مخزن 330 لیتری دفیوز / استعلام , استعلام سیستم تزریق آب ژاول به همراه مخزن 330 لیتری دفیوز
 13. استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی
 14. استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمان
 15. مناقصه منگنه رومیزی / مناقصه , مناقصه منگنه رومیزی
 16. مزایده یکباب اپارتمان طبقه اول اسکلت فلزی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان طبقه اول اسکلت فلزی نوبت دوم
 17. استعلام الکتروموتور شناور / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور
 18. استعلام دو دستگاه گوشی آیفون تصویری رنگی / استعلام, استعلام دو دستگاه گوشی آیفون تصویری رنگی
 19. استعلام بلندگو و پاور میکسر / استعلام, استعلام بلندگو و پاور میکسر
 20. استعلام اره شاخه زن موتوری 4 متری / استعلام , استعلام اره شاخه زن موتوری 4 متری
 21. استعلام اسپلیت ، انواع تلویزیون و یخچال / استعلام , استعلام اسپلیت ، انواع تلویزیون و یخچال
 22. استعلام قوطی آهنی و ... / استعلام, استعلام قوطی آهنی و ...
 23. استعلام لوله پلی اتیلن 90 و 6 اتمسفر / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 90 و 6 اتمسفر
 24. استعلام لوله GRP / استعلام,استعلام لوله GRP
 25. فراخوان انجام حجم خدمات مورد نیاز در بخش عایقکاری ، داربست بندی و ساختمانی پالایشگاه / فراخوان , فراخوان انجام حجم خدمات مورد نیاز در بخش عایقکاری ، داربست بندی و ساختمانی پالایشگاه نوبت اول
 26. مناقصه توسعه شبکه فاضلاب / مناقصه, مناقصه توسعه شبکه فاضلاب
 27. مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه لنجان / مناقصه, مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه لنجان
 28. اصلاحیه مزایده فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات سبک و سنگین / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات سبک و سنگین
 29. مناقصه خرید بخشی از تجهیزات برقی / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه خرید بخشی از تجهیزات برقی
 30. برگ استعلام بهاء (تعهدات بیمه بدنه - حادثه ، سرقت کلی ، آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ) / برگ استعلام بهاء, برگ استعلام بهاء (تعهدات بیمه بدنه - حادثه ، سرقت کلی ، آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار )
 31. مناقصه اکچیتور دنده ای ولو پروانه ای 10 اینچ / مناقصه , مناقصه اکچیتور دنده ای ولو پروانه ای 10 اینچ
 32. مناقصه واگذاری امورطبخ وتوزیع وغذای پرسنلوبیماران بیمارستان / مناقصه,مناقصه واگذاری امورطبخ وتوزیع وغذای پرسنلوبیماران بیمارستان
 33. آگهی مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی
 34. فراخوان عملیات تکمیلی شبکه آبیاری سد شهدای تنگ حمام / فراخوان , فراخوان عملیات تکمیلی شبکه آبیاری سد شهدای تنگ حمام
 35. استعلام تخته دارت حرفه ای / استعلام , استعلام تخته دارت حرفه ای
 36. استعلام میز تنیس روی میز / استعلام , استعلام میز تنیس روی میز
 37. استعلام چهار دستگاه تابلو RTU / استعلام,استعلام چهار دستگاه تابلو RTU
 38. استعلام مخزن 5000 لیتری پلی اتیلن ایستاده / استعلام , استعلام مخزن 5000 لیتری پلی اتیلن ایستاده
 39. استعلام خرید لوله پلی اتیلن در اقطار 63 و 75 / استعلام , خرید لوله پلی اتیلن در اقطار 63 و 75
 40. استعلام کانکس موتورخانه / استعلام , استعلام کانکس موتورخانه
 41. استعلام کانکس موتورخانه / استعلام , استعلام کانکس موتورخانه
 42. استعلام کامپیوتر ، چاپگر ، اسکنر و ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ، چاپگر ، اسکنر و ...
 43. استعلام کابل / استعلام ,استعلام کابل
 44. مزایده بهره برداری از منافع 6 باب از غرفه تجاری سالن جدید پایانه / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع 6 باب از غرفه تجاری سالن جدید پایانه
 45. مزایده تعداد 100 عدد زانو 45 درجه سایز 110 میلیمتر...21 / مزایده , مزایده تعداد 100 عدد زانو 45 درجه سایز 110 میلیمتر... نوبت اول
 46. مزایده قطعه زمینی به مساحت سی و دو متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت سی و دو متر نوبت اول
 47. مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت ورزشی / آگهی مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت ورزشی
 48. مزایده یک قطعه زمین به صورت بایر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به صورت بایر
 49. مزایده قطعه زمینی شالیزاری / مزایده,مزایده قطعه زمینی شالیزاری
 50. مزایده پلاک ثبتی دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یکباب خانه
 51. مزایده املاک شامل هفت باب مغازه و ملک مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل هفت باب مغازه و ملک مسکونی
 52. مزایده عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی
 53. مزایده یک عدد قیچی میلگرد 2- دو عدد قیچی میلگرد ... نوبت دوم / مزایده , مزایده یک عدد قیچی میلگرد 2- دو عدد قیچی میلگرد ... نوبت دوم
 54. مزایده مجموعه جعبه آچاربکس ... / مزایده , مزایده مجموعه جعبه آچاربکس ... نوبت اول
 55. فراخوان مناقصه احداث ساختمان خانه محله برازجان / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ساختمان خانه محله برازجان
 56. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 عرصه 47.79متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 عرصه 47.79متر نوبت اول
 57. مزایده یک دستگاه بیل بکهو / مزایده یک دستگاه بیل بکهو
 58. مزایده قطعه زمین مساحت 21.62متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 21.62متر
 59. مزایده عمومی امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 115 مترمربع- نوبت دوم / مزایده , مزایده عمومی امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 115 مترمربع- نوبت دوم
 60. مزایده لوله 6 اینچی به ضخامت 5 میل / مزایده , مزایده لوله 6 اینچی به ضخامت 5 میل
 61. مزایده انواع پیچ و مهره - انواع واشر فلزی و فنری پیچ .... / مزایده, مزایده انواع پیچ و مهره - انواع واشر فلزی و فنری پیچ ....

بخش نهم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. استعلام آژیر و فلاشر و تلفن کننده سیم کارتی - پنل اعلام حریق - دتکتور دودی / استعلام , استعلام آژیر و فلاشر و تلفن کننده سیم کارتی - پنل اعلام حریق - دتکتور دودی
 2. استعلام خرید پوسته الکتروموتور / استعلام,استعلام خرید پوسته الکتروموتور
 3. استعلام قطعه شماره 20 از لیست اکچویتر / استعلام,استعلام قطعه شماره 20 از لیست اکچویتر
 4. مزایده املاک مازاد مدیریت بانک کشاورزی / مزایده,مزایده املاک مازاد مدیریت بانک کشاورزی
 5. مناقصه TUBE SKIN THERMOCOUPLE / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه TUBE SKIN THERMOCOUPLE
 6. مناقصه PERCHLOROETHYLENE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه PERCHLOROETHYLENE
 7. استعلام عملیات تجهیز چاه جدید و احداث خط انتقال روستای کهندان / استعلام بها,استعلام عملیات تجهیز چاه جدید و احداث خط انتقال روستای کهندان
 8. استعلام بهاء حفاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب فاز 2 مسکن مهر پارس آباد / استعلام بها ,استعلام بهاء حفاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب فاز 2 مسکن مهر پارس آباد
 9. استعلام COMPRESORE..... / استعلام , استعلام COMPRESORE.....
 10. استعلام valve / استعلام ,استعلام valve
 11. استعلام LAMP / استعلام, استعلامLAMP
 12. استعلام elbow و ... / استعلام, استعلام ELBOW و ...
 13. استعلام JOINT SHEETS..... / استعلام , استعلام JOINT SHEETS.....
 14. استعلام tube / استعلام,استعلام tube
 15. مزایده پلاک ثبتی 7198/252 بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7198/252 بخش دو تهران
 16. استعلامHEATER / استعلام, استعلامHEATER
 17. استعلام لیوان یکبارمصرف گیاهی و ... / استعلام, استعلام لیوان یکبارمصرف گیاهی و ...
 18. استعلام نرم افزار اتوماسیون اداری و حفاظت پرسنلی پیشتاز 10 کاربره / استعلام , استعلام نرم افزار اتوماسیون اداری و حفاظت پرسنلی پیشتاز 10 کاربره
 19. استعلام سنسور ایستگاه خودکار / استعلام , استعلام سنسور ایستگاه خودکار
 20. استعلام چای / استعلام , استعلام چای
 21. استعلام WAF Citrix netscaler mpx 5550 / استعلام , استعلام WAF Citrix netscaler mpx 5550
 22. استعلام تجهیزات ساختمانی / استعلام , استعلام تجهیزات ساختمانی
 23. استعلام تجهیزات ساختمانی (ریسه سوکت انواع لامپ و چراغ سیم کابل کلید و پریز مینیاتوری) / استعلام , استعلام تجهیزات ساختمانی (ریسه سوکت انواع لامپ و چراغ سیم کابل کلید و پریز مینیاتوری)
 24. استعلام تجهیزات ساختمانی )ملامینه نایلو استیکر انواع MDF با طراحی انواع لامپ و چراغ ریل ( / استعلام , استعلام تجهیزات ساختمانی (ملامینه نایلو استیکر انواع MDF با طراحی انواع لامپ و چراغ ریل 9
 25. استعلام تجهیزات ساختمانی (پمپ ماسه موزائیک سیمان خاک رس سپری فلزی آهن آلات ) / استعلام , استعلام تجهیزات ساختمانی (پمپ ماسه موزائیک سیمان خاک رس سپری فلزی آهن آلات )
 26. استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی
 27. استعلام یکدستگاه Cisco MDS 9148S 16G FC SWITCH , W/48 ACTIVE PORTS+ 16G SW / استعلام , استعلام یکدستگاه Cisco MDS 9148S 16G FC SWITCH , W/48 ACTIVE PORTS+ 16G SW
 28. استعلام خرید لوله گالوانیزه / استعلام , خرید لوله گالوانیزه در اقطار مختلف
 29. استعلام آب چسب / استعلام , استعلام آب چسب
 30. استعلام پرینتر 2035 اچ پی / استعلام , استعلام پرینتر 2035 اچ پی
 31. استعلام سیستم کامل به همراه پرینتر لیبل زن / استعلام, استعلام سیستم کامل به همراه پرینتر لیبل زن
 32. استعلام لاستیک دنا سایز 16*700 تعداد 20حلقه / استعلام , استعلام لاستیک دنا سایز 16*700 تعداد 20حلقه
 33. استعلام لاستیک دنا سایز 16*50*7 تعداد / استعلام , استعلام لاستیک دنا سایز 16*50*7 تعداد
 34. استعلام لاستیک دنا سایز 14*50*6 تعداد 30 حلقه / استعلام , استعلام لاستیک دنا سایز 14*50*6 تعداد 30 حلقه
 35. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206
 36. استعلام قند حبه 450 گرمی / استعلام , استعلام قند حبه 450 گرمی
 37. استعلام بارانسنج دیتالاگری / استعلام , استعلام بارانسنج دیتالاگری
 38. استعلام خرید میکروفن و سه پایه دوربین / استعلام , استعلام خرید میکروفن و سه پایه دوربین
 39. استعلام صندلی فلزی کف و پشت چرم / استعلام , استعلام صندلی فلزی کف و پشت چرم
 40. استعلام لب تاب ASUS / استعلام , استعلام لب تاب ASUS

بخش پنجم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 2. مزایده اپارتمان مسکونی بخش 5 یزد / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی بخش 5 یزد
 3. فراخوان طراحی تفصیلی , تهیه تجهیزات , اصلاح ...نوبت دوم / فراخوان طراحی تفصیلی , تهیه تجهیزات , اصلاح ... نوبت دوم
 4. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب
 5. مزایده یک دانگ و 200 هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ و 200 هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی
 6. تجدید مناقصه تامین آهن آلات / تجدید مناقصه ,مناقصه تامین آهن آلات
 7. مزایده یک سهم از 204 سهم مشاع از منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک سهم از 204 سهم مشاع از منزل مسکونی مرحله دوم
 8. اطلاعیه مناقصه عملیات بررسی اسناد و آماده سازی پرونده های وارداتی ارجاعی / اطلاعیه مناقصه ،اطلاعیه مناقصه عملیات بررسی اسناد و آماده سازی پرونده های وارداتی ارجاعی
 9. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت
 10. مناقصه خرید دبه ماست 2200 گرمی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دبه ماست 2200 گرمی
 11. مزایده فروش مجتمع مسکونی بهاران شامل 22 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی بهاران شامل 22 دستگاه آپارتمان
 12. مزایده سرقفلی یکباب مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه اموال غیرمنقول نوبت اول
 13. فراخوان سرمایه گذار در احداث، راه اندازی و بهره برداری از مجموعه تفریحی (شهربازی) / آگهی فراخوان سرمایه گذار, فراخوان سرمایه گذار در احداث، راه اندازی و بهره برداری از مجموعه تفریحی (شهربازی)
 14. مزایده فروش گاو شیری و تلیسه آبستن و گوساله نر پرواری-95.04.08 / آگهی مزایده , مزایده فروش گاو شیری و تلیسه آبستن و گوساله نر پرواری -95.04.08
 15. مناقصه چاپ و خرید 5000 جلد دفتر ثبت داروهای خاص / آگهی مناقصه, مناقصه چاپ و خرید 5000 جلد دفتر ثبت داروهای خاص
 16. فراخوان مسابقه طراحی / فراخوان, فراخوان مسابقه طراحی
 17. مناقصه خرید 3 ست کامل عایق حرارتی ژاکتی (بجز محفظه احتراق) توربین های واحدهای گازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 3 ست کامل عایق حرارتی ژاکتی (بجز محفظه احتراق) توربین های واحدهای گازی
 18. مناقصه ماشینکاری دو نمونه قطعه آلومینیومی / آگهی مناقصه,مناقصه ماشینکاری دو نمونه قطعه آلومینیومی
 19. مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری منطقه ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری منطقه ...تجدید
 20. مزایده املاک مازاد بر نیاز با شرایط ویژه و استثنایی / مزایده,مزایده املاک مازاد بر نیاز با شرایط ویژه و استثنایی
 21. مزایده واگذاری به اجاره سالن بدنسازی با تجهیزات، کافی شاپ و ... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سالن بدنسازی با تجهیزات، کافی شاپ و ...
 22. مزایده ششدانگ عرصه واعیان ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان ملک نوبت اول
 23. مزایده فروش یکصد تن استون 99/9 / آگهی مزایده,مزایده فروش یکصد تن استون 99/9
 24. مزایده فروش پراید مدل 91 و 93 سفید / مزایده, مزایده فروش پراید مدل 91 و 93 سفید
 25. مزایده واگذاری آرایشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آرایشگاه
 26. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پرشیا نقره ای رنگ / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پرشیا نقره ای رنگ
 27. مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان
 28. مزایده فروش لوازم های مستعمل، اعم از کولر، میز و صندلی و غیره / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم های مستعمل، اعم از کولر، میز و صندلی و غیره
 29. مزایده یک دستگاه سواری ریو / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری ریو
 30. مناقصه تأمین دستگاه اکسیژن ساز دستگاه ساکشن و ... / فراخوان شناسایی تأمین کننده, مناقصه تأمین دستگاه اکسیژن ساز دستگاه ساکشن و ...
 31. مزایده فروش پالت فلزی، ضایعات فلزی و چدنی، ضایعات مسی، / آگهی مزایده, مزایده فروش پالت فلزی، ضایعات فلزی و چدنی، ضایعات مسی،
 32. مزایده تعدادی از ماشین آلات سبک، سنگین و تجهیزات و اموال مستعمل / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از ماشین آلات سبک، سنگین و تجهیزات و اموال مستعمل
 33. مزایده پراید / آگهی مزایده , مزایده پراید
 34. مزایده پراید / آگهی مزایده , مزایده پراید
 35. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب
 36. مزایده واگذاری قسمت اداری و فرهنگی و بهره برداری از رستوران / آگهی مزایده معاملات متوسط,مزایده واگذاری قسمت اداری و فرهنگی و بهره برداری از رستوران
 37. مزایده ملک بخش یک ملایر مقدار 255.1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک ملایر مقدار 255.1متر نوبت دوم
 38. مناقصه جمع آوری آب های سطحی / مناقصه , مناقصه جمع آوری آب های سطحی
 39. مناقصه خرید تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و اجرای آن / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و اجرای آن
 40. مزایده عمومی میلگردهای مازاد برنیاز / مزایده عمومی, مزایده عمومی میلگردهای مازاد برنیاز
 41. ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران پذیرایی (کترینگ) برنامه های مرکز همایش های بین المللی / ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران پذیرایی (کترینگ) برنامه های مرکز همایش های بین المللی
 42. ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی / ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی
 43. مناقصه خدمات فنی تولید قطعه / مناقصه, مناقصه خدمات فنی تولید قطعه
 44. مزایده بهره برداری از بخش گفتار درمانی / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بخش گفتار درمانی
 45. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو / مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو
 46. مزایده تمامی ششدانگ زمین قطعه 105 تفکیکی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین قطعه 105 تفکیکی
 47. مزایده حق بهره برداری از غرف تحت نظارت سازمان (بازارهای روز و کانکسها) تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده حق بهره برداری از غرف تحت نظارت سازمان (بازارهای روز و کانکسها) تجدید نوبت دوم
 48. مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن
 49. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی تعدادی از سوله / مزایده , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی تعدادی از سوله
 50. مزایده واگذاری تعدادی از املاک شماره 95/57 نوبت اول / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شماره 95/57 نوبت اول
 51. مزایده فروش و اجاره تعدادی مغازه و سوئیت از بازار بزرگ میلاد .... / آگهی مزایده , مزایده فروش و اجاره تعدادی مغازه و سوئیت از بازار بزرگ میلاد ....
 52. فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B - نوبت دوم
 53. تجدید مناقصه بارکد اسکنر بی سیم.... / تجدید آگهی مناقصات دو مرحله ای , تجدید مناقصه بارکد اسکنر بی سیم....
 54. مزایده پلاک ثبتی شامل سه طبقه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل سه طبقه
 55. مزایده یک قطعه باغ مساحت بیست ودو هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت بیست ودو هزار متر
 56. مزایده قطعه سی و هفت تفکیکی به پلاک 85 فرعی از باقی مانده 96 اصلی / مزایده,مزایده قطعه سی و هفت تفکیکی به پلاک 85 فرعی از باقی مانده 96 اصلی
 57. اصلاحیه مناقصه خرید سطل های زباله فلزی 660 لیتری گالوانیزه-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید سطل های زباله فلزی 660 لیتری گالوانیزه-اصلاحیه
 58. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG تجدید
 59. مناقصه ادامه احداث بلوار امام علی ع تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ادامه احداث بلوار امام علی ع تجدید
 60. مزایده تعداد 1 واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 1 واحد تجاری نوبت دوم

بخش هفتم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 

 1. مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان نوبت دوم
 2. مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و کوچه ها در سطح منطقه 3 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و کوچه ها در سطح منطقه 3 - نوبت دوم
 3. مزایده 3.75 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 3.75 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 4. مزایده واگذاری به اجاره 12 باب غرفه بازار روز واقع در کوی ولیعصر .... / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری به اجاره 12 باب غرفه بازار روز واقع در کوی ولیعصر ....
 5. مناقصه 120 دستگاه کامپیوتر بدون کیس ALL IN ONE / مناقصه , مناقصه 120 دستگاه کامپیوتر بدون کیس ALL IN ONE
 6. مزایده عمومی امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 115 مترمربع / مزایده , مزایده عمومی امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 115 مترمربع
 7. مزایده اپارتمان دارای انشعابات اب و گاز مشترک و برق مستقل / مزایده,مزایده اپارتمان دارای انشعابات اب و گاز مشترک و برق مستقل
 8. مزایده فروش مقدار 320 بندیل - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 320 بندیل- نوبت دوم
 9. مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ...نوبت دوم
 10. مزایده فروش انواع فرش ماشینی نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش ماشینی نوبت دوم
 11. مزایده میزان 360 سهم از 1605 سهم از 4 دانگ مشاع از ششدانگ / مزایده,مزایده میزان 360 سهم از 1605 سهم از 4 دانگ مشاع از ششدانگ
 12. مناقصه طرح تشکیل دفتر محلی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مطرح تشکیل دفتر محلی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران نوبت دوم
 13. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ از پلاک ثبتی نوبت اول
 14. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان نوبت اول
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سنددار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سنددار نوبت اول
 16. مناقصه ساخت و نصب تعداد 10 (ده) دستگاه سایبان ایستگاه مکانیزه اتوبوس نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب تعداد 10 (ده) دستگاه سایبان ایستگاه مکانیزه اتوبوس نوبت دو م
 17. مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن ..... / مزایده, مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن .....
 18. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای شاهرود و میامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای شاهرود و میامی
 19. مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در راه آهن شهرک / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در راه آهن شهرک
 20. مزایده زمین مسکونی تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی تجدید نوبت دوم
 21. مزایده اموال منقول چهار عدد دوربین با پایه و کاور و یک دستگاه DVR ، سیستم خنک کننده AC و ... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول چهار عدد دوربین با پایه و کاور و یک دستگاه DVR ، سیستم خنک کننده AC و ...
 22. مناقصه انجام خدمات درباره راه اندازی واحد الین / مناقصه, مناقصه انجام خدمات درباره راه اندازی واحد الین
 23. مزایده عمومی اقلام مازاد و فرسوده / مزایده عمومی اقلام مازاد و فرسوده
 24. مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان خود به تعداد 230 پرس / مناقصه , مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان خود به تعداد 230 پرس
 25. مزایده ششدانگ خانه باغچه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه باغچه
 26. مناقصه واگذاری وصول معوقات وامهای پرداختی / مناقصه,مناقصه واگذاری وصول معوقات وامهای پرداختی
 27. مزایده واگذاری کافی شاپ و ... / مزایده,مزایده واگذاری کافی شاپ و...
 28. آگهی مزایده فروش کارخانه / آگهی مزایده, ششدانگ کارخانه
 29. مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر نوبت دوم
 30. مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین و ...
 31. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز
 32. مزایده اجاره تراکتور فرگوسن / آگهی مزایده , مزایده اجاره تراکتور فرگوسن
 33. مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و ...
 34. مزایده واگذاری اجاره اماکن 95/4/8 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره اماکن 95/4/8
 35. مزایده فروش کلیه ماشین آلات و تجهیزات شهر شادی و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم
 36. مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان
 37. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
 38. مناقصه عملیات احداث ساختمان نوغانداری روستای کلاته بهار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث ساختمان نوغانداری روستای کلاته بهار ...
 39. مزایده نسبت به واگذاری دو باب کیوسک تنقلاتی / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری دو باب کیوسک تنقلاتی
 40. مزایده فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره مربوط به هتل چهار / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره مربوط به هتل چهار
 41. مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 42. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول
 43. مزایده فروش مدارس بلااستفاده و تخریبی / مزایده,مزایده فروش مدارس بلااستفاده و تخریبی
 44. مزایده فروش یک دستگاه سیب زمینی کن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سیب زمینی کن و ...
 45. مزایده یک دستگاه دیگ بخار سه تنی و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار سه تنی و ...
 46. مزایده فروش تعداد سه عدد صفحه انودی نو / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد سه عدد صفحه انودی نو
 47. مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس نواحی 1 و 3 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس نواحی 1 و 3
 48. مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری برای احداث مرکز تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری برای احداث مرکز تجاری نوبت دوم
 49. مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق سه گانه شهرداری / آگهی تجدید مزایده سوم,مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق سه گانه شهرداری
 50. مناقصه واگذاری اتلاف سگهای ولگرد به روش زنده گیری و عقیم سازی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری اتلاف سگهای ولگرد به روش زنده گیری و عقیم سازی
 51. تجدید مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت دوم
 52. تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تعداد 9 دستگاه تابلو تله متری- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تعداد 9 دستگاه تابلو تله متری - نوبت دوم
 53. مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین بخش 4 کرمان / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین بخش 4 کرمان
 54. مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پژو 405
 55. مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان 12 فروردین کهنوج / مناقصه, مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان 12 فروردین کهنوج
 56. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر - نوبت دوم
 57. مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری
 58. مزایده واگذاری 2 قطعه زمین صنعتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 قطعه زمین صنعتی
 59. مزایده ملک مشاع بخش یک به صورت مغازه / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک به صورت مغازه
 60. مناقصه یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 300KVA / مناقصه, مناقصه یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 300KVA