سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش ششم)

 

 1. استعلام تونر پرینتر / استعلام , استعلام تونر پرینتر
 2. استعلام تونر پرینتر مدل DR-2125 DCP / استعلام ، استعلام تونر پرینتر مدل DR-2125 DCP
 3. استعلام تونر پرینتر / استعلام,استعلام تونر پرینتر
 4. استعلام لامپ LED دستگاه جذب اتمیک مدل AA800 / استعلام, استعلام لامپ LED دستگاه جذب اتمیک مدل AA800
 5. استعلام رایانه کامل - ALL IN ONE / استعلام ,استعلام رایانه کامل - ALL IN ONE
 6. استعلام دو عدد اسپلیت / استعلام, استعلام دو عدد اسپلیت
 7. استعلام پرینتر مدل HP1102 / استعلام , استعلام پرینتر مدل HP1102
 8. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار
 9. استعلام مخزن 5000 لیتری پلی اتیلن ایستاده / استعلام , استعلام مخزن 5000 لیتری پلی اتیلن ایستاده
 10. استعلام کانکس موتور خانه / استعلام , استعلام کانکس موتور خانه
 11. مزایده 5 دانگ و 17 سیر و 12 مثقال مشاع عرصه با اعیان خانه / مزایده,مزایده 5 دانگ و 17 سیر و 12 مثقال مشاع عرصه با اعیان خانه
 12. استعلام خرید قرص DPD NO.1 کیت کلرسنجی / استعلام, استعلام خرید قرص DPD NO.1 کیت کلرسنجی
 13. استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی
 14. استعلام آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش / استعلام , استعلام آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش
 15. استعلام نیاز به پمپ نمونه بردار آب زیرزمینی / استعلام , استعلام نیاز به پمپ نمونه بردار آب زیرزمینی
 16. استعلام کامپیوتر ALL IN ONE MSI / استعلام , استعلام کامپیوتر ALL IN ONE MSI
 17. استعلام کارت خوان هوشمند آب و برق / استعلام , استعلام کارت خوان هوشمند آب و برق
 18. استعلام صندلی / استعلام ، استعلام صندلی
 19. استعلام CPU / استعلام,استعلام CPU
 20. استعلام ملزومات خودرویی / استعلام ,استعلام ملزومات خودرویی
 21. مزایده منزل مسکونی در پرونده کلاسه 930127 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی در پرونده کلاسه 930127 نوبت اول
 22. فراخوان تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز در شهرستان های استهبان?نی ریز?داراب / فراخوان ،فراخوان تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز در شهرستان های استهبان?نی ریز?داراب
 23. فراخوان تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز در شهرستان هایجهرم?لار?لامرد?گراش?خنج / فراخوان ، فراخوان تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز در شهرستان هایجهرم?لار?لامرد?گراش?خنج
 24. فراخوان دیواره سازی و ساماندهی مسیل قرقجیق (بازه 3) / فراخوان ،فراخوان دیواره سازی و ساماندهی مسیل قرقجیق (بازه 3)
 25. مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد رانندگان / مناقصه, مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد رانندگان
 26. مناقصه اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی شهرستان / مناقصه , مناقصه اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی شهرستان
 27. مناقصه پیاده رو سازی و اجرای کانال میدان امام رامسر / مناقصه , مناقصه پیاده رو سازی و اجرای کانال میدان امام رامسر
 28. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206
 29. مناقصه شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب بند انحرافی نوروزلو میاندوآب / مناقصه ,مناقصه شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب بند انحرافی نوروزلو میاندوآب
 30. مناقصه واگزاری فعالیت های خدمات - تاسیسات - پیک - فضای سبز / مناقصه ,مناقصه واگزاری فعالیت های خدمات - تاسیسات - پیک - فضای سبز
 31. مناقصه راهبری تصفیه خانه فاضلاب ایوانکی / مناقصه , مناقصه راهبری تصفیه خانه فاضلاب ایوانکی
 32. مناقصه ساخت یک مجموعه مخازن سیال / مناقصه ,مناقصه ساخت یک مجموعه مخازن سیال
 33. آگهی مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات شبکه آبیاری / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات شبکه آبیاری
 34. مزایده ملک در خصوص پرونده اجرایی 189/94 الف م اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک در خصوص پرونده اجرایی 189/94 الف م اموال غیرمنقول
 35. فراخوان مزایده فروش997 قلم انواع آهن آلات و لوازم و تجهیزات مخابراتی مازاد / فراخوان مزایده ،فراخوان مزایده فروش997 قلم انواع آهن آلات و لوازم و تجهیزات مخابراتی مازاد
 36. مزایده اقلام مازاد و اسقاط 95001 / مزایده ،مزایده اقلام مازاد و اسقاط 95001
 37. مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام 110 مدل 92 برنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام 110 مدل 92 برنگ سفید
 38. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمانی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمانی نوبت اول
 39. مزایده ششدانگ زمین333متر روستای سوارپشت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین333متر روستای سوارپشت نوبت اول
 40. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 941608 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 941608 نوبت اول
 41. مزایده ششدانگ اپارتمان با نمای خارجی سنگ / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با نمای خارجی سنگ
 42. مزایده اموال مازاد و اسقاط / مزایده تعدادی اموال مازاد و اسقاط
 43. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان
 44. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی نوبت اول
 45. مزایده فروش اعیانی 19 قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش اعیانی 19 قطعه زمین تجاری
 46. مزایده واگذاری تعداد 25 قطعه از زمینهای تفکیکی تحت الامر / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 25 قطعه از زمینهای تفکیکی تحت الامر
 47. مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول
 48. مزایده دو قطعه اراضی مزروعی / مزایده,مزایده دو قطعه اراضی مزروعی
 49. مزایده سه قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول
 50. مناقصه عملیات جدول گذاری معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه عملیات جدول گذاری معابر سطح شهر
 51. مزایده اداره و وصول عوارض میدان دواب شهرداری / مزایده , مزایده اداره و وصول عوارض میدان دواب شهرداری
 52. مناقصه انجام عملیات بتن ریزی معابر به صورت دستمزدی / مناقصه , مناقصه انجام عملیات بتن ریزی معابر به صورت دستمزدی
 53. مزایده یکباب منزل مسکونی با عرصه صد و چهل و هفت متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی با عرصه صد و چهل و هفت متر
 54. مزایده یکباب مشاع منزل مسکونی با هفتاد متر اعیان / مزایده,مزایده یکباب مشاع منزل مسکونی با هفتاد متر اعیان
 55. مزایده تمامی ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت نود متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت نود متر
 56. مزایده 14.08 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 14.08 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی
 57. مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام
 58. مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406/27999 بخش شانزده اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406/27999 بخش شانزده اصفهان
 59. مزایده فروش واحدهای تجاری خدمات و 14 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری خدمات و 14 قطعه زمین مسکونی
 60. مزایده یکباب مغازه با عرصه 11.67متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه با عرصه 11.67متر