سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش یازدهم)

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 در سایت پارس نماد داده ها به روز رسانی شد. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایید.


 1. مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر
 2. مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی
 4. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120
 7. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر
 11. مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید , مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076
 19. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت
 22. فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131
 27. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول
 28. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132
 29. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129
 30. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137
 31. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130
 32. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119
 33. فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی / فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی
 34. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53% / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53%
 35. مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14 / مزایده, مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14
 36. مزایده خودرو های مازاد ... / مزایده عمومی , مزایده خودروهای مازاد ...
 37. مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت
 38. مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19
 39. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد / مناقصه و مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد
 40. استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی / استعلام , استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی
 41. استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد / استعلام , استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد
 42. استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی / استعلام , استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی
 43. استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ / استعلام , استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ
 44. استعلام چهار ردیف پوزیشنر / استعلام , استعلام چهار ردیف پوزیشنر
 45. استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661 / استعلام, استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661
 46. مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم
 47. استعلام سرس برش / استعلام, استعلام سرس برش
 48. استعلام سر شیلنگی / استعلام, استعلام سر شیلنگی
 49. استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا / استعلام , استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا
 50. استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون 95.5.19 / استعلام , استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون95.5.19
 51. استعلام واشرفنری دوبل / استعلام , استعلام واشرفنری دوبل
 52. استعلام انواع آچاروابزار / استعلام , استعلام انواع آچاروابزار
 53. آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل
 54. مناقصه خرید اقلام ایمنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام ایمنی
 55. تجدید مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی -تجدید / تجدید , مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی - تجدید
 56. مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA / مناقصه, مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA
 57. فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد / فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد
 58. استعلام انواع فیوز المنت / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز المنت
 59. استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه / فرم استعلام بهاء , استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه
 60. استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش / استعلام بهاء ,استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش
 61. استعلام کیوسک بتنی CRC / فرم استعلام بهاء , استعلام کیوسک بتنی CRC
 62. استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5 / فرم استعلام بهاء , استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5
 63. استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی / استعلام بهاء ,استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی
 64. استعلام قفل کتابی بزرگ / استعلام , استعلام قفل کتابی بزرگ
 65. استعلام انواع فیوز استوانه ای / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز استوانه ای
 66. فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم
 67. فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET.. / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET..
 68. فراخوانflow recording cintroller / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه flow recording cintroller
 69. تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی
 70. فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها
 71. مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم
 72. اولین همایش ملی مدیریت آب / اولین همایش ملی مدیریت آب
 73. سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه / سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه
 74. مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی95.5.19 / فراخوان توانسنجی پیمانکار,مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی 95.5.19
 75. مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG

مناقصه و مزایده ایران 95.5.18 (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو / مناقصه , مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو
 2. آگهی مناقصه عمومی تامین 60 نفر بازرس خطوط جهت کنترل و بازرسی ناوگان تاکسیرانی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین 60 نفر بازرس خطوط جهت کنترل و بازرسی ناوگان تاکسیرانی
 3. مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید
 4. آگهی فراخوان عمومی احداث ساختمان های جنبی / آگهی فراخوان عمومی احداث ساختمان های جنبی
 5. مناقصه شیر سیلابی نصب روی پایه به همراه قطعات یدکی / فراخوان, مناقصه شیر سیلابی نصب روی پایه به همراه قطعات یدکی
 6. فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی -نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی - نوبت دوم
 7. اجلاس فعالان صنایع الکترونیک / اجلاس فعالان صنایع الکترونیک
 8. مزایده یک قطعه زمین مساحت سندی 31.2 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سندی 31.2 هکتار
 9. فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری تحت فشار تجمیعی / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری تحت فشار تجمیعی
 10. آگهی مزایده فروش آهن آلات / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش آهن آلات
 11. فراخوان انجام حجم خدمات تعمیرات تخصصی برق و مکانیک / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم خدمات تعمیرات تخصصی برق و مکانیک
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه اجرایی 940397 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه اجرایی 940397
 13. مزایده دو قطعه زمین به موجب پرونده کلاسه 940717 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به موجب پرونده کلاسه 940717 نوبت دوم
 14. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2343متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2343متر نوبت اول
 15. مزایده 4 دانگ و سی صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده 4 دانگ و سی صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل
 16. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 188/80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 188/80متر نوبت اول
 17. مزایده منزل مسکونی با عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه سیصد متر نوبت اول
 18. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش ده مشهد
 19. مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم
 20. مناقصه طراحی ، ساخت و تحویل یک دستگاه تست بنج / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، ساخت و تحویل یک دستگاه تست بنج
 21. مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز نوبت دوم
 22. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل.. تجدید نوبت چهارم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل.. تجدید نوبت چهارم
 23. مزایده ششدانگ یک واحد کاشانه طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد کاشانه طبقه اول
 24. فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی شرکت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی شرکت
 25. تجدید مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ...
 26. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان و ... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان و ... نوبت دوم
 27. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 28. فراخوان خرید، حمل و باراندازی 22 کیلومتر لوله فولادی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان خرید، حمل و باراندازی 22 کیلومتر لوله فولادی
 29. آگهی مناقصه عمومی خرید MASONEILAN CONTROL VALVE / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید MASONEILAN CONTROL VALVE
 30. مزایده ششدانگ پلاک 1685 باقی مانده 1418 فرعی از 1656 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1685 باقی مانده 1418 فرعی از 1656 فرعی
 31. مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش / مزایده , مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش
 32. فراخوان مناقصه اصلاح خط انتقال روستای حسین آباد میش مست / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح خط انتقال روستای حسین آباد میش مست
 33. اصلاحیه مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر ....اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر-اصلاحیه
 34. اصلاحیه مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب-اصلاحیه
 35. تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی نوبت دوم
 36. فراخوان واگذاری حمل 40.000 تن بنزن از بندر امام نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری حمل 40.000 تن بنزن از بندر امام نوبت دوم
 37. فراخوان فروش کارخانه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان فروش کارخانه
 38. مزایده مقدار 220.000 (10±) تن کنسانتره / آگهی مزایده , مزایده مقدار 220.000 (10±) تن کنسانتره
 39. تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی دو دستگاه پمپ افقی ساخت داخل / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی دو دستگاه پمپ افقی ساخت داخل
 40. مناقصه تامین یک دستگاه خودرو امداد و نجات و..... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین یک دستگاه خودرو امداد و نجات و.....
 41. مناقصه خرید یکدستگاه بنز آکتروس 3848 صفر کیلومتر 6×6 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه بنز آکتروس 3848 صفر کیلومتر 6×6
 42. مناقصه خرید 35 عدد رینگ اسلیو / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 35 عدد رینگ اسلیو
 43. فراخوان ایجاد آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت حدودا 20 هکتار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ایجاد آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت حدودا 20 هکتار
 44. مزایده ملک ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 3340.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 3340.70متر نوبت اول
 45. مزایده فضای پارک شهر کردکوی جهت استفاده مجموعه شهربازی / آگهی مزایده , مزایده فضای پارک شهر کردکوی جهت استفاده مجموعه شهربازی
 46. مناقصه عمومی خدمات نگهبانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی
 47. مزایده اجاره تالار فرهنگیان / آگهی مزایده ,مزایده اجاره تالار فرهنگیان
 48. مزایده اموال شامل ساختمان و خانه و باغچه نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل ساختمان و خانه و باغچه نوبت اول
 49. مناقصه خرید سنگ گچ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سنگ گچ
 50. مزایده فروش یکعدد دستگاه فر گردان ایستاده ، یک مشعل گازی و یک الکتروموتور گردان و تابلو فرمان نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکعدد دستگاه فر گردان ایستاده ، یک مشعل گازی و یک الکتروموتور گردان و تابلو فرمان نوبت دوم
 51. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام ایکس 33 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام ایکس 33
 52. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی
 53. مزایده مقدار 9704متر زمین جهت احداث واحد صنعتی نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 9704متر زمین جهت احداث واحد صنعتی نوبت اول
 54. مزایده واگذاری تعدادی از اقلام اسقاطی و بلامصرف / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از اقلام اسقاطی و بلامصرف
 55. مزایده تعداد 7 باب مغازه و غرفه و ساختمان های خود / مزایده , مزایده تعداد 7 باب مغازه و غرفه و ساختمان های خود
 56. مزایده اقلام مازاد و فرسوده / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام مازاد و فرسوده
 57. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود - نوبت دوم
 58. مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 59. مزایده منزل مسکونی بخش یک شوشتر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک شوشتر
 60. مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ جلگه خلج تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ جلگه خلج تجدید

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.12 (بخش نهم)

 

 1. تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی - نوبت دوم
 2. مزایده فروش یک قطعه زمین 353.02متر تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 353.02متر تجدید نوبت دوم
 3. تجدید مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری سطح شهر - نوبت دوم
 4. آگهی مناقصه تامین شناور حمل سوخت نوبت دوم / آگهی مناقصه تامین شناور حمل سوخت نوبت دوم
 5. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ... نوبت دوم
 6. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری
 7. مزایده یکباب خانه 1 طبقه از مصالح سنگ و گچ و سقف تیراهن / مزایده,مزایده یکباب خانه 1 طبقه از مصالح سنگ و گچ و سقف تیراهن
 8. مناقصه عملیات بارگیری؛ حمل و تخلیه مقدار 4500 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بارگیری؛ حمل و تخلیه مقدار 4500 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم
 9. تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم
 10. مزایده پنج بشکه 208 لیتری روغن هیدرولیک و ... / مزایده , مزایده پنج بشکه 208 لیتری روغن هیدرولیک و ...
 11. مزایده پالت آهنی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده پالت آهنی
 12. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری مرکز تخلیه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری مرکز تخلیه خنوبت دوم
 13. مناقصه خرید کاتالیست و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کاتالیست و ...
 14. مزایده فروش عرصه و اعیان ، ماشین آلات ، تجهیزات ... / آگهی مزایده , مزایده فروش عرصه و اعیان ، ماشین آلات ، تجهیزات ...
 15. مزایده 2.08 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.08 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 16. مزایده یک و هشت صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده یک و هشت صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت سوم
 17. مزایده پلاک ثبتی شماره 428 اصلی بخش یک سمنان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 428 اصلی بخش یک سمنان
 18. مناقصه واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا) / آگهی مناقصه عمومی , واگذاری خدمات سلف سرویس (پخت و پز و توزیع غذا)
 19. مناقصه امور خدمات درمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات درمانی
 20. مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب) / آگهی مناقصه عمومی , واگذاری امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان (ایاب و ذهاب)
 21. مزایده واگذاری ششدانگ رقبات شامل اپارتمان.مغازه و زیرزمین / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ رقبات شامل اپارتمان.مغازه و زیرزمین
 22. مزایده 19 سهم و 95 صدم مشاع از نود و شش سهم مشاع از پلاک های فرعی / مزایده,مزایده 19 سهم و 95 صدم مشاع از نود و شش سهم مشاع از پلاک های فرعی
 23. تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود / تجدید مناقصه, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی خود
 24. مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات ، شبکه توزیع ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات ، شبکه توزیع ... نوبت دوم
 25. فراخوان/ اجرای پروژه سرمایه گذاری / فراخوان/ اجرای پروژه سرمایه گذاری
 26. مزایده ششدانگ پلاک یکباب خانه و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یکباب خانه و زمین نوبت اول
 27. مزایده ملک کاربری مسکونی متراژ عرصه و اعیان 108/36متر / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی متراژ عرصه و اعیان 108/36متر
 28. مزایده منزل مسکونی دو طبقه با اسکلت فلزی قوطی قدیمی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه با اسکلت فلزی قوطی قدیمی
 29. ارزیابی کیفی ایمن سازی خط لوله 16 گاز خروجی ایستگاه فشار ضعیف بی بی حکیمه ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی ایمن سازی خط لوله 16 گاز خروجی ایستگاه فشار ضعیف بی بی حکیمه ... - نوبت دوم
 30. مناقصه عمومی پروژه آبرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آبرسانی
 31. مناقصه عمومی پروژه آبرسانی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آبرسانی نوبت دوم
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان میادین نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان میادین نوبت دوم
 33. مناقصه بیمه تکمیل درمان اعضا / آگهی مناقصه,بیمه تکمیل درمان اعضا
 34. مزایده منزل مسکونی دارای پارکینگ مجزی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای پارکینگ مجزی
 35. آگهی حراج حضوری نقدی فروش تعداد 90 دستگاه خودرو و 1250 دستگاه موتورسیکلت / آگهی حراج حضوری نقدی ،آگهی حراج حضوری نقدی فروش تعداد 90 دستگاه خودرو و 1250 دستگاه موتورسیکلت
 36. مزایده واگذاری بهره برداری از تاسیسات بتن آماده / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از تاسیسات بتن آماده
 37. مزایده سه دستگاه جرثقیل سقفی / مزایده,مزایده سه دستگاه جرثقیل سقفی
 38. مزایده فروش تعداد 33 قطعه از املاک نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 33 قطعه از املاک نوبت سوم
 39. مزایده اموال غیرمنقول ششدانگ یک باب کوره آجرپزی و ماشین آلات و ... / مزایده اموال غیرمنقول , مزایده اموال غیرمنقول ششدانگ یک باب کوره آجرپزی و ماشین آلات و ...
 40. مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول مازاد
 41. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد
 42. مزایده فروش یک قطعه زمین تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجدید نوبت دوم
 43. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، دبیرخانه و پذیرایی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان
 44. مزایده مغازه ها و دکه های پارک جنگلی و همچنین سفره خانه شب نشین پایین پارک جنگلی / آگهی مزایده , مزایده مغازه ها و دکه های پارک جنگلی و همچنین سفره خانه شب نشین پایین پارک جنگلی
 45. مزایده ششدانگ ملک بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو ارومیه
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان کاربری اداری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کاربری اداری نوبت اول
 47. مزایده یک دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک جهت بسته بندی نمک حجمی / مزایده,مزایده یک دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک جهت بسته بندی نمک حجمی
 48. مزایده اموال اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اموال اسقاطی نوبت دوم
 49. مزایده یک قطعه زمین و خانه بخش 5 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و خانه بخش 5 نوبت اول
 50. مزایده فروش یکدستگاه سواری وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری وانت پیکان
 51. مزایده حضوری (حراج) فروش اقساط اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده حضوری (حراج) فروش اقساط اسقاطی
 52. مزایده ملک یکباب مغازه و زمین غیر محصور نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه و زمین غیر محصور نوبت اول
 53. آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از باسکول 60 تنی 95.5.12 / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از باسکول 60 تنی 95.5.12
 54. مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده-95.05.05 نوبت اول چاپ دوم / مزایده , مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده- 95.05.05 نوبت اول چاپ دوم
 55. مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح شهر نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم مرحله دوم
 56. مناقصه ادامه سقف بازار روز مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه ادامه سقف بازار روز مرحله دوم - نوبت دوم
 57. آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سالن شماره یک ورزشگاه تختی ، سالن رزمی زیرپلکان ....نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سالن شماره یک ورزشگاه تختی ، سالن رزمی زیرپلکان .. نوبت دوم چاپ دوم
 58. مزایده واگذاری یک ملک جنب پمپ گاز CNG - نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یک ملک جنب پمپ گاز CNG - نوبت دوم مرحله دوم
 59. مزایده 16 قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده 16 قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 60. مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) مرحله دوم نوبت دوم
 61. مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی و دو قطعه جای زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه تجاری خدماتی و دو قطعه جای زمین مسکونی

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش هفتم)

 

 1. استعلام لامپ کم مصرف / استعلام , استعلام لامپ کم مصرف
 2. استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس ESET NOD32 / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس ESET NOD32
 3. استعلام کنتور الکترو مغناطیس 5 اینچ 16 بار / استعلام, استعلام کنتور الکترو مغناطیس 5 اینچ 16 بار
 4. استعلام لوله 5 لایه PEX-AL-PEX / استعلام, استعلام لوله 5 لایه PEX-AL-PEX
 5. مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و پنج متر کلاسه 69382 کرج مکانیزه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و پنج متر کلاسه 69382 کرج مکانیزه
 6. مزایده ملک مشاع شامل منزل مسکونی و سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده ملک مشاع شامل منزل مسکونی و سرقفلی مغازه
 7. بزرگترین رویداد صنایع غذایی سال / بزرگترین رویداد صنایع غذایی سال
 8. مزایده ششدانگ عرصه قطعه شماره سه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه قطعه شماره سه
 9. فراخوان مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32 / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32
 10. چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی
 11. مزایده ثالث 372 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ثالث 372 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 12. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه
 13. مناقصه خرید 60.000 کیلوگرم اسید سیتریک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 60.000 کیلوگرم اسید سیتریک صنعتی
 14. مزایده ملک و خودروی پیکان / مزایده,مزایده ملک و خودروی پیکان
 15. مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 مدل 1379 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 مدل 1379
 16. مزایده یکباب منزل بخش 12 نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش 12 نیشابور مرحله اول
 17. مزایده 167.5 سهم مشاع از 9846.5 سهم زمین مزروعی / مزایده,مزایده 167.5 سهم مشاع از 9846.5 سهم زمین مزروعی
 18. مزایده یک دستگاه تابلو روان و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه تابلو روان و ...
 19. مزایده منزل مسکونی دو طبقه فوقاتی و تحتانی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه فوقاتی و تحتانی
 20. مزایده فروش دستگاه اره پروفیل بر آب صابونی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه اره پروفیل بر آب صابونی و ...
 21. مزایده یک دستگاه خودرو پی کی / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پی کی
 22. مناقصه تهیه پلان مسطحه 1/200 و 1/2000 و تهیه نقشه های خط سیر و کدگذاری -نوبت دوم / آگهی برگزاری فراخوان عمومی, مناقصه تهیه پلان مسطحه 1/200 و 1/2000 و تهیه نقشه های خط سیر و کدگذاری - نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم صد و ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم صد و ده متر
 24. مزایده فروش آمبولانس پژو ... / مزایده عمومی , مزایده فروش آمبولانس پژو ...
 25. مزایده پلاک ثبتی مساحت صد وهشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد وهشتاد متر نوبت اول
 26. مزایده 6000 لولای کابینتی آرام بند / مزایده,مزایده 6000 لولای کابینتی آرام بند
 27. مزایده ملک به شماره 940569 اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره 940569 اموال غیرمنقول نوبت اول
 28. مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر تجدید- نوبت دوم
 29. مزایده فروش ماشین آلات / مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات
 30. مزایده منزل مسکونی یک طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه نوبت اول
 31. مزایده تعدادی از غرفه ها در صنوف مختلف / مزایده , مزایده تعدادی از غرفه ها در صنوف مختلف
 32. مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین
 33. مزایده یک دستگاه کامیون ولو / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون ولو
 34. مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی اماکن و تاسیسات- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی اماکن و تاسیسات - نوبت دوم
 35. مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
 36. مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت زنجان نوبت اول
 37. مزایده اموال غیرمنقول ششدانگ عرصه و اعیان و ماشین آلات ... / مزایده اموال غیرمنقول , مزایده اموال غیرمنقول ششدانگ عرصه و اعیان و ماشین آلات ...
 38. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک زنجان
 39. مزایده بالابر سه فاز ..... / مزایده, مزایده بالابر سه فاز .....
 40. مزایده سه دانگ از منزل مسکونی موروثی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی موروثی نوبت اول
 41. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 253/85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 253/85متر
 42. مزایده فروش تعدادی املاک کاربری مسکونی تجاری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش تعدادی املاک کاربری مسکونی تجاری کارگاهی
 43. مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات امنیتی، حفاظتی- نوبت دوم
 44. مزایده جمع آوری و حمل و مواد زائد جامد قابل بازیافت....95.05.11 / آگهی مزایده , مزایده جمع آوری و حمل و مواد زائد جامد قابل بازیافت....95.05.11
 45. مزایده یکباب کارخانه دارای زمین به مساحت 4825متر / مزایده,مزایده یکباب کارخانه دارای زمین به مساحت 4825متر
 46. مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی شهری رنو / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی شهری رنو
 47. مزایده ارائه خدمات عمومی به شهروندان و مسافرین / مزایده ارائه خدمات عمومی به شهروندان و مسافرین
 48. تجدید مناقصه اجرای فاز سوم بلوار ورودی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای فاز سوم بلوار ورودی
 49. مزایده نسبت به واگذاری محل نصب کانکس مرکز پارک آزادگان / مزایده نسبت به واگذاری محل نصب کانکس مرکز پارک آزادگان
 50. مناقصه نسبت به اجاره جایگاه cng گلدشت / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به اجاره جایگاه cng گلدشت
 51. مناقصه توسعه بخش جراحی بیمارستان فاطمیه / مناقصه , مناقصه توسعه بخش جراحی بیمارستان فاطمیه
 52. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید معمولی سفید رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید معمولی سفید رنگ
 53. مناقصه برداشت محصول پسته تر خود به مقدار 200 هکتار واقع در بوئین زهرا / آگهی مناقصه , مناقصه برداشت محصول پسته تر خود به مقدار 200 هکتار واقع در بوئین زهرا
 54. مزایده چیلر هوا خنک مارک ساران / مزایده,مزایده چیلر هوا خنک مارک ساران
 55. مناقصه تهیه و توزیع غذای نهار و شام کارکنان / مناقصه , مناقصه تهیه و توزیع غذای نهار و شام کارکنان
 56. مزایده اموال منقول موتورسیکلت هوندا ، قالبهای پرس بدنه ، بشکه فلزی 220 لیتری و ... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول موتورسیکلت هوندا ، قالبهای پرس بدنه ، بشکه فلزی 220 لیتری و ...
 57. مزایده یک دستگاه نیسان اطاق فلزی / مزایده , مزایده یک دستگاه نیسان اطاق فلزی
 58. آگهی شناسایی تامین کنندگان حمل و نقل و باربری مستقر و فعال / آگهی شناسایی تامین کنندگان حمل و نقل و باربری مستقر و فعال
 59. مناقصه عملیات احداث خیابان برای دسترسی به 16 واحد کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث خیابان برای دسترسی به 16 واحد کارگاهی
 60. مناقصه تامین قطعات یدیکی آنالیزرهای رطوبت سنج- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین قطعات یدیکی آنالیزرهای رطوبت سنج- نوبت دوم

مناقصه و مزایده های کشور 95.5.10 (قسمت سوم)

 

 1. مناقصه تعمیر و سرویس مبل ، صندلی ، کاناپه ، تشک / مناقصه تعمیر و سرویس مبل ، صندلی ، کاناپه ، تشک
 2. مزایده دو دستگاه تانکر آب / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده دو دستگاه تانکر آب
 3. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1936/88/188 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1936/88/188 اصلی
 4. تجدید دوم مناقصه نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید دوم مناقصه نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات - نوبت دوم
 5. تجدید مناقصه تجهیزات برقی / تجدید آگهی فراخوان عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تجهیزات برقی
 6. آگهی فراخوان عمومی واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی نوبت دوم
 7. مزایده واحدهای فیزیوتراپی، شنوائی سنجی کلینیک ویژه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واحدهای فیزیوتراپی، شنوائی سنجی کلینیک ویژه نوبت دوم
 8. مزایده بهره برداری مکانی از غرفه زیرپله برقی پل عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری مکانی از غرفه زیرپله برقی پل عابر پیاده نوبت دوم
 9. مزایده فروش املاک با عرصه 900-410-561 متر تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک با عرصه 900-410-561 متر تجدید
 10. مزایده بهره برداری مکانی پارکینگ اختصاصی شکروی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری مکانی پارکینگ اختصاصی شکروی نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به صورت مجتمع اپارتمانی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به صورت مجتمع اپارتمانی
 12. مزایده اموال شامل املاک به دادنامه 214 / مزایده,مزایده اموال شامل املاک به دادنامه 214
 13. فراخوان مناقصه G.V BONNET... تجدید نوبت دوم / تجدید اگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه G.V BONNET... تجدید نوبت دوم
 14. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ، احداث حوضچه تقلیل فشار و بهسازی چشمه روستای مریان
 15. ارزیابی کیفی انتخاب مشاور خدمات مشاوره برای مطالعات مرحله اول و دوم پارک موزه -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور خدمات مشاوره برای مطالعات مرحله اول و دوم پارک موزه - نوبت دوم
 16. مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
 17. مزایده فروش انواع گوشی تلفن همراه نو و ... / حراج حضوری, مزایده فروش انواع گوشی تلفن همراه نو و ...
 18. تجدید مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر شمال شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر شمال شهر
 19. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی نقاط مختلف شهری جنوب شهرستان کرمانشاه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی نقاط مختلف شهری جنوب شهرستان کرمانشاه ...نوبت دوم
 20. مزایده سند مالکیت نه سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سند مالکیت نه سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ زمین
 21. مزایده املاک شامل سه خانسرای مسکونی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده املاک شامل سه خانسرای مسکونی و دو قطعه زمین
 22. مزایده صندلی پلاستیکی - دستگاه ماشین حساب..... / مزایده, مزایده صندلی پلاستیکی - دستگاه ماشین حساب.....
 23. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی
 24. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی نگهبانی به تعداد 9 نفر جهت حفاظت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی نگهبانی به تعداد 9 نفر جهت حفاظت
 25. مناقصه تکمیل پل بهشت فاطمه (س) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پل بهشت فاطمه (س)
 26. مزایده یک دستگاه پژو پارس پژ مدل 1382 / مزایده یک دستگاه پژو پارس پژ مدل 1382
 27. مناقصه جدولگذاری سطح شهر ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جدولگذاری سطح شهر ....نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ عمارت اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت اسناد رهنی
 29. مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 155/2417 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 155/2417
 30. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 138 و 137 / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی در اجرای مواد 138 و 137
 31. مزایده یک دانگ مشاع یک قطعه زمین شالیزاری / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع یک قطعه زمین شالیزاری
 32. مزایده حدود 100 مترمربع سنگ نمای ساختمانی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده حدود 100 مترمربع سنگ نمای ساختمانی
 33. مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز / آگهی مزایده عمومی کتبی ,مزایده واگذاری اجاره دو قطعه زمین در بوستان نماز
 34. تجدید مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران نوبت دوم
 35. مزایده مقدار 1960 سهم مشاع و تاسیسات و ماشین آلات / آگهی مزایده اموال غیرمنقول, مزایده مقدار 1960 سهم مشاع و تاسیسات و ماشین آلات
 36. مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم
 37. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی روستای اوره نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی روستای اوره نوبت دوم
 38. فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ وانتقال آب غیر شرب مورد نیاز چهار دستگاه حفاری خشکی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش نیمه فشرده, فراخوان تامین خدمات جهت پمپاژ وانتقال آب غیر شرب مورد نیاز چهار دستگاه حفاری خشکی
 39. مزایده محصول باغی شامل: هلو و بادام مزرعه / مزایده , مزایده محصول باغی شامل: هلو و بادام مزرعه نوبت اول
 40. مزایده ششدانگ پلاک 2639 بخش 4 مهدیشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2639 بخش 4 مهدیشهر
 41. مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور اعزام و بدرقه زندانیان نوبت دوم
 42. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان نخست,فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم
 43. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم
 44. سمینار کارآفرینی در صنعت ساختمان / سمینار کارآفرینی در صنعت ساختمان
 45. مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر بندر امام خمینی ره / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر بندر امام خمینی ره
 46. مناقصه خرید و راه اندازی آسانسور پروژه های کاوه و خانه کارگر / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و راه اندازی آسانسور پروژه های کاوه و خانه کارگر
 47. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز
 48. مزایده اجاره بازار روز هفتگی شهر گلستان... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره بازار روز هفتگی شهر گلستان...
 49. مزایده یک بلوک اسکلت پنج طبقه آهنی / مزایده , مزایده یک بلوک اسکلت پنج طبقه آهنی
 50. مزایده 50 من زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 50 من زمین کشاورزی
 51. مناقصه اقلام مربوط به اجرای سقف کاذب 95.5.10 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اقلام مربوط به اجرای سقف کاذب- 95.5.10
 52. تجدید مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع 95.5.10 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع - 95.5.10
 53. تجدید مناقصه تکمیل دکوراسیون سالن همایش شهرداری ابهر / تجدید مناقصه ,مناقصه تکمیل دکوراسیون سالن همایش شهرداری ابهر
 54. مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل سبک قابل فروش مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل سبک قابل فروش مازاد
 55. مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی و نصب سکو و GPON مرکز مخابرات قاسم آباد / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری - کابلکشی - مفصلبندی و نصب سکو و GPON مرکز مخابرات قاسم آباد
 56. مزایده اجرایی شماره 93.136 دانگ یکباب پلاک مساحت 100/50متر / مزایده,مزایده اجرایی شماره 93.136 دانگ یکباب پلاک مساحت 100/50متر
 57. مزایده یک دستگاه ماشین تراش مستعمل 1/5 متری TN50 چهادریل بدون آب / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش مستعمل 1/5 متری TN50 چهادریل بدون آب نوبت اول
 58. مزایده ملک با متراژ 146متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با متراژ 146متر نوبت اول
 59. مزایده یک دستگاه خودروی رنو نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی رنو نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی