سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش ششم)

 

 1. مزایده واگذاری اماکن نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اماکن نوبت دوم
 2. مزایده یک قطعه زمین کاربری مزروعی به صورت دیمی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مزروعی به صورت دیمی نوبت دوم
 3. مزایده ششدانگ عمارت بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش دو زنجان
 4. مزایده عمارت با مساحت 143متر و اعیان نود متر نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت با مساحت 143متر و اعیان نود متر نوبت دوم
 5. مزایده فروش یک عدد مخزن فلزی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک عدد مخزن فلزی و ...
 6. مزایده فروش21 ردیف روغن موتور و یک ردیف گریس شاسی پلاس- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش21 ردیف روغن موتور و یک ردیف گریس شاسی پلاس- نوبت دوم
 7. مزایده پلاک ثبتی با کاربری ورزشی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با کاربری ورزشی نوبت اول
 8. مزایده فروش بلبرینگ / آگهی مزایده اموال, مزایده فروش بلبرینگ
 9. مناقصه عمومی واگذاری انجام امور مرتبط با واحدهای اداری ، موتوری ، عمرانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری انجام امور مرتبط با واحدهای اداری ، موتوری ، عمرانی
 10. آگهی مزایده ساختمان نوبت دوم / آگهی مزایده ساختمان نوبت دوم
 11. مزایده یک دستگاه کمپرسور باد اسکرو الکتروموتور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور باد اسکرو الکتروموتور
 12. مزایده قطعه زمینی به مساحت سی و دو متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت سی و دو متر
 13. مزایده دو سهم هر یک به میزان 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ عمارت / مزایده,مزایده دو سهم هر یک به میزان 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ عمارت
 14. مزایده فروش دستگاه لاشه منفک شده، پلیت فلزی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه لاشه منفک شده، پلیت فلزی و ...
 15. مزایده دستگاه کاردینک / آگهی مزایده,مزایده دستگاه کاردینک
 16. مزایده ساختمان و یک قطعه زمین تجاری مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان و یک قطعه زمین تجاری مشاع نوبت اول
 17. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه موتور الکتریکی .... / مزایده,مزایده فروش تعداد 2 دستگاه موتور الکتریکی ....
 18. خلاصه مزایده واگذاری مغازه شماره 6 امامزاده عماد ( ع) / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده واگذاری مغازه شماره 6 امامزاده عماد ( ع)
 19. مزایده مغازه غربی مساحت 150متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه غربی مساحت 150متر نوبت دوم
 20. مزایده منزل مسکونی و زمین مال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین مال غیرمنقول
 21. مزایده ششدانگ پلاک 2726/2730بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2726/2730بخش دو اهواز
 22. مزایده فروش املاک مازاد شماره 95/9 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شماره 95/9 نوبت دوم
 23. فراخوان مناقصه بازسازی و مقاوم سازی شهرستان های دزفول - شوش .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازسازی و مقاوم سازی شهرستان های دزفول - شوش ....
 24. فراخوان پروژه تکمیل، تجهیز و راه اندازی و بهره برداری از مجموعه بازار روز / آگهی فراخوان دعوت به مشارکت ,،فراخوان پروژه تکمیل، تجهیز و راه اندازی و بهره برداری از مجموعه بازار روز
 25. مناقصه تکمیل کانال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کانال نوبت دوم
 26. مزایده پژو GLX405 / مزایده پژو GLX405
 27. مزایده فروش تعدد 8 پلاک / مزایده,مزایده فروش تعدد 8 پلاک
 28. استعلام اجاره 2 دستگاه خودروی سواری کولردار / استعلام اجاره 2 دستگاه خودروی سواری کولردار
 29. مناقصه عملیات بهره برداری و نگهدای تصفیه خانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات بهره برداری و نگهدای تصفیه خانه
 30. مزایده امور درمانی مرکز شبانه روزی / آگهی مزایده , مزایده امور درمانی مرکز شبانه روزی
 31. مزایده فروش آهن آلات ، میلگرد و ورق آهن آلات با وزن تقریبی 90 تن نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات ، میلگرد و ورق آهن آلات با وزن تقریبی 90 تن نوبت دوم
 32. مناقصه بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب و فاضلاب شهر آرادان / مناقصه , مناقصه بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب و فاضلاب شهر آرادان
 33. مزایده 2.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 34. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی و تجاری
 35. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده 2042 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده 2042 اصلی
 36. فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان
 37. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی
 38. مزایده یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی
 39. مزایده دو باب مغازه در پرونده کلاسه 910248 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو باب مغازه در پرونده کلاسه 910248 نوبت دوم
 40. فراخوان خروجی دوم بوشهر ( قطعه اول محور گزبلند - شیف) ....- نوبت دوم / فراخوان خروجی دوم بوشهر ( قطعه اول محور گزبلند - شیف) ....- نوبت دوم
 41. مزایده منزل مسکونی مساحت 116متر کلاسه 940198 / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 116متر کلاسه 940198
 42. مزایده ملک مشاع بخش هفت تهران کلاسه 94 اجرا 126 / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش هفت تهران کلاسه 94 اجرا 126
 43. مزایده حضوری فروش خودرو / مزایده حضوری فروش خودرو
 44. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9400277 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9400277
 46. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خانه سرا نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خانه سرا نوبت اول
 47. مزایده اموال منقول یک دستگاه تزریق پلاستیک مستعمل / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه تزریق پلاستیک مستعمل
 48. مناقصه ساماندهی و بدنه سازی خیابان قیام 95.5.7 / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه ساماندهی و بدنه سازی خیابان قیام 95.5.7
 49. مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان طبقه اول
 50. فراخوان اجرای حفاظ بتنی در نواحی پرتگاهی ... نوبت دوم / اجرای حفاظ بتنی در نواحی پرتگاهی .... نوبت دوم
 51. مزایده دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده دستگاه سواری پژو 405
 52. مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 13000 تن انواع نهاده های کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 13000 تن انواع نهاده های کشاورزی
 53. مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه- نوبت دوم
 54. مزایده فروش خودرو و لوازم اسقاط / مزایده , مزایده فروش خودرو و لوازم اسقاط نوبت اول
 55. تجدید مزایده اجاره ترمینال مسافربری بابلسر نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره ترمینال مسافربری بابلسر نوبت دوم
 56. مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم
 57. مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم
 58. مزایده واحدهای اپارتمانی طبقه اول / مزایده,مزایده واحدهای اپارتمانی طبقه اول
 59. مزایده فروش 4 دستگاه خودرو - نوبت دوم / مزایده فروش 4 دستگاه خودرو - نوبت دوم
 60. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس