سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش دهم)

 

 1. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 2. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و نقل
 3. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران
 4. مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغ جهت نورپردازی در سطح منطقه هفت- تجدید
 5. مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده انتشارات دانشجویی
 6. مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک حوزه ثبتی گرگان نوبت دوم
 7. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سازه تابلیه
 8. مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ... / آگهی مزایده حراج, مزایده واگذاری به اجاره محلهای غرفه کافی شاپ و ...
 9. مزایده اجاره محصول زیتون سبز / آگهی مزایده , مزایده اجاره محصول زیتون سبز
 10. مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین / مناقصه , مناقصه جابجایی ستونهای واقع در خیابان امام حسین
 11. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی
 12. مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول / مزایده,مزایده هشتاد سهم دیم مشاع 7975 سهم ششدانگ مرحله اول
 13. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 14. مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس نوبت دوم
 15. مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار پارکهای ترافیک ایرانی و مروارید نوبت دوم
 16. مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 294متر
 17. مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز نوبت اول
 18. مزایده ششدانگ پلاک 2980/80 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2980/80
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید قابل شماره گذاری نوبت دوم
 20. مزایده پلاک دارای 275مترمربع / مزایده,مزایده پلاک دارای 275مترمربع
 21. مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری / مزایده,مزایده مقدار 1879.73متر مربع زمین تجاری
 22. مزایده یک دستگاه خودرو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405
 23. مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید / مزایده,مزایده پیش فروش واحد 52 از بلوک f مجتمع مسکونی انارستان تجدید
 24. مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد
 25. آگهی تجدید مناقصه پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج / آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه تهیه و نصب سیستم LG-TG مخازن 12 و 13 انبار نفت یاسوج
 26. ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک.... / مناقصه , ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره مکانیک....
 27. اصلاحیه مزایده فروش خودرو های مازاد-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مازاد-اصلاحیه
 28. مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به سوله فلزی ساختمان پمپاژ نوبت دوم
 29. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 89
 30. مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون کمپرسی مدل 88
 31. مناقصه احداث دیوار بلوکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار بلوکی
 32. مناقصه تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی
 33. مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم نوبت دوم
 34. اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی واحد تجاری-اصلاحیه
 35. مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروشگاه مواد غذایی بیمارستان شفاء
 36. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری ناحیه صنعتی
 37. فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم / فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری نوبت دوم
 38. مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز دوم احداث فضای سبز ورودی
 39. مناقصه انجام امورات خدمات شهری ... - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات خدمات شهری .. - مرحله سوم نوبت دوم
 40. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر
 41. مزایده196 قلم اموال اسقاط / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 196 قلم اموال اسقاط
 42. مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین با پلاکهای ثبتی نوبت سوم
 43. مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ایمن سازی حوزه کرخه جنوبی (نصب گاردریل) - نوبت دوم
 44. فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , فراخوان امور خدمات استخر دانشگاه بصورت حجمی
 45. مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری ..... / مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت خیابان های کوی حصیرآباد و عامری .....
 46. مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ... / مزایده یک دستگاه فرز انگشتی ...
 47. مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم
 48. مزایده وسایط نقلیه / مزایده, مزایده وسایط نقلیه
 49. مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی دیم نوبت اول
 50. مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی / مزایده,مزایده ششدانگ 5 قطعه تجمیعی
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اموال غیرمنقول
 52. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان بدون حقوق ارتفاقی
 53. مزایده اسناد رهنی اپارتمان / مزایده,مزایده اسناد رهنی اپارتمان
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.46مترمربع
 55. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400088 اسناد رهنی غیرمنقول
 56. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7883 به کلاسه 9400082
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7845 به کلاسه 9400134
 58. مزایده اپارتمان سند شماره 17022 / مزایده,مزایده اپارتمان سند شماره 17022
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 64.44متر کلاسه 9400127 اسناد رهنی
 60. مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن آلات ضایعاتی موجود در مجتمع تولیدی مرحله اول نوبت دوم

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش سوم)

 

 1. مزایده یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2016 NEW FACE / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2016 NEW FACE
 2. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات صنعتی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات صنعتی
 3. فراخوان مزایده اجاره برخی از فضاهای سازمان بهزیستی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره برخی از فضاهای سازمان بهزیستی
 4. مزایده اجاره واگذاری دو اتاق مجاور آموزش و پرورش / مزایده , مزایده اجاره واگذاری دو اتاق مجاور آموزش و پرورش
 5. مناقصه اجرای عملیات حمل شبانه و تخلیه خاک و باطله های مرطوب و... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات حمل شبانه و تخلیه خاک و باطله های مرطوب و... نوبت دوم
 6. مزایده فروش وسائط نقلیه 95.5.19 / مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه 95.5.19
 7. مزایده اکسترودر تزریق پلاستیک مرحله اول / مزایده,مزایده اکسترودر تزریق پلاستیک مرحله اول
 8. مناقصه انجام کلیه خدمات بازدید و گردشگری مجموعه برج میلاد نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام کلیه خدمات بازدید و گردشگری مجموعه برج میلاد نوبت دوم
 9. مناقصه واگذاری امور نگهبانی / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهبانی
 10. مزایده یک قطعه زمین مزروعی میزان 12 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی میزان 12 من محلی
 11. مزایده فروش یک دستگاه وایر کات cnc / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وایر کات cnc
 12. آگهی مناقصه خرید شصت دستگاه دوربین بریگام / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید شصت دستگاه دوربین بریگام
 13. مزایده یک قطعه زمین با مجوز شهرداری نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با مجوز شهرداری نوبت سوم
 14. آگهی مزایده لابراتوار دندانپزشکی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده لابراتوار دندانپزشکی
 15. مزایده انواع نایلون ضایعاتی ... / مزایده , مزایده انواع نایلون ضایعاتی ...
 16. آگهی مزایده فروش ورق کربن استیل (فولاد کربنی ) / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش ورق کربن استیل (فولاد کربنی )
 17. فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری پروژه تجاری مسکونی طالقانی / فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری پروژه تجاری مسکونی طالقانی
 18. ارزیابی کیفی فراخوان ترمیم و نگهداری دوساله فضای سبز.... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی فراخوان ترمیم و نگهداری دوساله فضای سبز....نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ یکباب خانه 284/82مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 284/82مترمربع
 20. مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست و بیست متر نوبت اول
 21. مناقصه واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم
 22. مزایده فروش تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت و خودرو- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت و خودرو- نوبت دوم
 23. مناقصه اجرای پروژه های کاهش تلفات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های کاهش تلفات
 24. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان 126.76متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان 126.76متر نوبت اول
 25. مزایده دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده دستگاه سواری پژو 405
 26. مزایده دو باب مغازه متصل به هم مرحله اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه متصل به هم مرحله اول
 27. مشارکت در ساخت پروژه واقع در تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در ساخت پروژه واقع در تهران
 28. چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه / چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
 29. مزایده ملک مغازه در پرونده 930069 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه در پرونده 930069 نوبت اول
 30. مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 نوبت دوم / مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 نوبت دوم
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اول طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اول طبقه اول
 32. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو SD206 مدل 86 فاقد پلاک / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو SD206 مدل 86 فاقد پلاک نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی در پرونده 941029/1 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی در پرونده 941029/1 مرحله اول
 34. مناقصه خرید 11 آیتم لوازم یدکی سیستم هیدرولیک واحدهای بخار مدل E-TYPE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 11 آیتم لوازم یدکی سیستم هیدرولیک واحدهای بخار مدل E-TYPE
 35. مناقصه عملیان تخلیه و بارگیری حدود 200 هزار تن شکر خام فله کشتیهای وارده به بندر امام خمینی ره / مناقصه , مناقصه عملیان تخلیه و بارگیری حدود 200 هزار تن شکر خام فله کشتیهای وارده به بندر امام خمینی ره
 36. مناقصه تکمیل و تجهیز محوطه سازی ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و تجهیز محوطه سازی ساختمان شهرداری
 37. مزایده اجاره بوفه ، انتشارات و کافی نت / مزایده , مزایده اجاره بوفه ، انتشارات و کافی نت
 38. تمدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی تمدید مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو
 39. مزایده بوفه های دانشگاه / مزایده بوفه های دانشگاه
 40. مزایده یکدستگاه تولید نایلکس ... / مزایده یکدستگاه تولید نایلکس ...
 41. مناقصه تهیه و اجرای سازه فضاکار ساختمان اداری / مناقصه تهیه و اجرای سازه فضاکار ساختمان اداری
 42. تجدید مزایده انتشارات دانشجویی / تجدید مزایده انتشارات دانشجویی
 43. مزایده واگذاری غرفه های (تکثیر و زیراکس و صحافی) و تاکسی تلفنی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه های (تکثیر و زیراکس و صحافی) و تاکسی تلفنی و ...
 44. مزایده اجاره یک طبقه کامل فضای فروشگاهی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک طبقه کامل فضای فروشگاهی نوبت سوم
 45. مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک
 46. مناقصه خرید سنگ نما و کف از نوع (درجه یک) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سنگ نما و کف از نوع (درجه یک)
 47. مناقصه نیروی خدماتی خواهر جهت نظافت خوابگاه / آگهی مناقصه,مناقصه نیروی خدماتی خواهر جهت نظافت خوابگاه
 48. مزایده عمومی محل بوفه و انتشارات دانشجویی - مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی محل بوفه و انتشارات دانشجویی - مرحله سوم
 49. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو کارکرده / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 3 دستگاه خودرو کارکرده
 50. مزایده دو دستگاه خودروی مازاد- تمدید / اگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه خودروی مازاد- تمدید
 51. مزایده آهن آلات و وسایل اسقاطی - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده آهن آلات و وسایل اسقاطی - تجدید
 52. مناقصه پخت غذای دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه پخت غذای دانشجویان
 53. مزایده فروش چهار دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چهار دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم
 54. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 39 کیلومتر شبکه پراکنده / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 39 کیلومتر شبکه پراکنده
 55. مناقصه تاسیس 1 باب داروخانه / مناقصه , مناقصه تاسیس 1 باب داروخانه
 56. مناقصه زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان شماره یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شماره یک
 58. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با کاربری مسکونی
 59. فراخوان شناسایی سرمایه گذاران واگذاری بهسازی استخر شهید رجایی اردبیل ... / فراخوان شناسایی سرمایه گذاران ،فراخوان شناسایی سرمایه گذاران بهسازی استخر شهید رجایی اردبیل ...
 60. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی کاربری مسکونی نوبت دوم