سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

 

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.05.28

مزایده

 

 

 1. مزایده کتبی بهره برداری مراکز تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی, مزایده کتبی بهره برداری مراکز تجاری - نوبت دوم
 2. مزایده فروش دو پلاک مسکونی / مزایده ممزایده فروش دو پلاک مسکونی
 3. مزایده فروش ذرت علوفه ای اماده برداشت / مزایده, مزایده فروش ذرت علوفه ای اماده برداشت
 4. مزایده انگور عسگری و کشمشی (روی درخت) / مزایده, مزایده انگور عسگری و کشمشی (روی درخت)
 5. مزایده فروش یک دستگاه خودرو کیا اسپورتیج / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو کیا اسپورتیج
 6. مزایده فروش زمین سایت اداری / مزایده مزایده فروش زمین سایت اداری
 7. مزایده ضایعات ساختمانی واقع در معالی آباد / مزایده, مزایده ضایعات ساختمانی واقع در معالی آباد
 8. مزایده واگذاری مکان و تجهیزات دندانپزشکی تجدید / مزایده واگذاری مکان و تجهیزات دندانپزشکی تجدید
 9. مزایده واگذاری اموال اسقاطی و ضایعات / مزایده, مزایده واگذاری اموال اسقاطی و ضایعات
 10. مزایده فروش محصول ذرت / مزایده, مزایده فروش محصول ذرت
 11. فراخوان مزایده عمومی فروش اقلام دسته دوم / مزایده عمومی, فراخوان مزایده عمومی فروش اقلام دسته دوم
 12. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی
 13. مزایده فروش خانه های سازمانی دور دوم / مزایده مزایده فروش خانه های سازمانی دور دوم
 14. مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG
 15. مزایده فروش اقلام اسقاطی مستعمل فرابری دادها / مزایده, مزایده فروش اقلام اسقاطی مستعمل فرابری دادها
 16. مزایده برداشت حمل و فروش 8000 مترمربع ذرت علوفه ای / مزایده, مزایده برداشت حمل و فروش 8000 مترمربع ذرت علوفه ای
 17. مزایده غرفه شماره 10 با کاربری نانوایی سنگکی / مزایده, مزایده غرفه شماره 10 با کاربری نانوایی سنگکی
 18. مزایده ساختمان مدرسه منحله / مزایده ساختمان مدرسه منحله
 19. مزایده واگذاری پمپ شاتکریت cifa.... / مزایده ، مزایده واگذاری پمپ شاتکریت cifa....
 20. مزایده فروش حق امتیاز سه خط تلفن همراه / مزایده, مزایده فروش حق امتیاز سه خط تلفن همراه
 21. مزایده مقدار حدودا 200 تن محصول جو / مزایده مقدار حدودا 200 تن محصول جو
 22. تجدید مزایده اجاره مغازه تجاری / آگهی فراخوان مزایده عمومی (استعلام بها) , تجدید مزایده اجاره مغازه تجاری
 23. استعلام شرایط واگذاری بوفه بیمارستان طبق لیست پیوست(بامبلغ پایه 1700000هزارتومان اجاره) / استعلام شرایط واگذاری بوفه بیمارستان طبق لیست پیوست(بامبلغ پایه 1700000هزارتومان اجاره)
 24. مزایده فروش اقلام فرسوده و ضایعات / مزایده، مزایده فروش اقلام فرسوده و ضایعات
 25. مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین پاژن (HEROUR TLD) / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت دو کابین پاژن (HEROUR TLD)
 26. مزایده فروش تعداد محدودی از املاک تجاری / مزایده مزایده فروش تعداد محدودی از املاک تجاری
 27. استعلام واگذاری یک باب مغازه استیجاری درخیابان شریعتی شهرستان خوی / استعلام واگذاری یک باب مغازه استیجاری درخیابان شریعتی شهرستان خوی
 28. مزایده فروش تعداد محدودی از املاک تجاری نوبت دوم / مزایده مزایده فروش تعداد محدودی از املاک تجاری نوبت دوم
 29. مزایده فروش قطعات مسکونی نوبت اول / آگهی مزایده مزایده فروش قطعات مسکونی نوبت اول
 30. استعلام واگذاری یک باب مغازه استیجاری در گذر دارائی شهرستان خویشرایط منعقده شده در قرارداد شرط اساسی می باشد- هزینه کارشناسی برعهده فروشنده می باشد / استعلام واگذاری یک باب مغازه استیجاری در گذر دارائی شهرستان خویشرایط منعقده شده در قرارداد شرط اساسی می باشد- هزینه کارشناسی برعهده فروشنده می باشد
 31. استعلام واگذاری یک باب مغازه ی استیجاری جهت عکاسی در خیابان شریعتی شهرستان خوی / استعلام واگذاری یک باب مغازه ی استیجاری جهت عکاسی در خیابان شریعتی شهرستان خوی
 32. مزایده مواد غذایی / مزایده, مزایده مواد غذایی
 33. مزایده اجاره یکساله بوفه بیمارستان فاطمی اردبیل / مزایده، مزایده اجاره یکساله بوفه بیمارستان فاطمی اردبیل
 34. مزایده فروش ششدانگ 1 قطعه زمین مسکونی مرحله چهارم نوبت اول / مزایده، مزایده فروش ششدانگ 1 قطعه زمین مسکونی مرحله چهارم نوبت اول
 35. مزایده فروش داخلی ضایعات / مزایده, مزایده فروش داخلی ضایعات
 36. مزایده فروش خودرو سواری پاترول دو درب مدل 1367 رنگ آبی روغنی / مزایده، مزایده فروش خودرو سواری پاترول دو درب مدل 1367 رنگ آبی روغنی
 37. مزایده آپارتمان به مساحت 121.80 ط اول / آگهی مزایده , مزایده آپارتمان به مساحت 121.80 ط اول
 38. مزایده فروش پنج دستگاه مولد 25 مگاواتی / مزایده فروش پنج دستگاه مولد 25 مگاواتی
 39. مزایده احاله مدیریت و بهره برداری پارک / مزایده , مزایده احاله مدیریت و بهره برداری پارک
 40. مزایده تجدید فروش چهار قطعه زمین نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده تجدید فروش چهار قطعه زمین نوبت اول
 41. مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری مرحله دوم چاپ دوم / مزایده مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری مرحله دوم چاپ دوم
 42. مزایده دستگاه های اسقاطی کارخانه آسفالت نوبت دوم / مزایده، مزایده دستگاه های اسقاطی کارخانه آسفالت نوبت دوم
 43. مزایده فروش داغی خودروهای تصادفی / مزایده, مزایده فروش داغی خودروهای تصادفی
 44. مزایده فروش لوازم مستعمل و ضایعات نیروگاهی - نوبت دوم / مزایده عمومی ، مزایده فروش لوازم مستعمل و ضایعات نیروگاهی- نوبت دوم
 45. فراخوان مزایده امور دارویی بیمارستان ولی عصر عج / فراخوان مزایده، فراخوان مزایده امور دارویی بیمارستان ولی عصر عج
 46. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی
 47. مزایده واگذاری بوفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه
 48. اصلاحیه مزایده واگذاری زمین های شهربازی / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری زمین های شهربازی
 49. مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات مستعمل / مزایده ، مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات مستعمل
 50. مزایده یک تخته فرش ماشینی و ... / آگهی مزایده،مزایده یک تخته فرش ماشینی و ...
 51. مزایده ورق های آهنی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده ورق های آهنی - نوبت دوم
 52. مزایده بهره برداری و نگهداری از عناصر مجتمع رفاهی شامل جایگاه سوخت و غرفه و ... / مزایده, مزایده بهره برداری و نگهداری از عناصر مجتمع رفاهی شامل جایگاه سوخت و غرفه و ...
 53. مزایده ورق های آهنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده ورق های آهنی
 54. مزایده پسماند مواد سوختی / مزایده، مزایده پسماند مواد سوختی
 55. مزایده حدود 32 تن پسته خندان فندقی / مزایده حدود 32 تن پسته خندان فندقی
 56. مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد بر نیاز - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد بر نیاز - نوبت دوم
 57. مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 88 / مزایده مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 88
 58. مزایده فروش محصولات گلخانه / مزایده،مزایده فروش محصولات گلخانه
 59. مزایده واگذاری 8 واحد آپارتمان در حال تکمیل خود / مزایده مزایده واگذاری 8 واحد آپارتمان در حال تکمیل خود
 60. مزایده فروش یک دستگاه خودرو مگان 2000 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو مگان 2000
 61. تجدید مزایده جایگاه CNG شماره یک نوبت دوم / تجدید مزایده جایگاه CNG شماره یک نوبت دوم
 62. مزایده فروش اتومبیل جک تیپ توجوی آ اف مدل 1391 رنگ نقره ای متالیک / مزایده، مزایده فروش اتومبیل جک تیپ توجوی آ اف مدل 1391 رنگ نقره ای متالیک
 63. مزایده سواری پژو 405 / آگهی مزایده عمومی , مزایده سواری پژو 405
 64. مزایده فروش یک قطعه زمین 7300 مترمربع نوبت اول / مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین 7300 مترمربع نوبت اول
 65. مزایده واگذاری تعدادی از پلاک زمین های مسکونی و کارگاهی - نوبت دوم / مزایده، مزایده واگذاری تعدادی از پلاک زمین های مسکونی و کارگاهی - نوبت دوم
 66. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین کارگاه / مزایده مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین کارگاه
 67. مزایده احاله مدیریت و بهره برداری از فاز 2 و 3 / مزایده ، مزایده احاله مدیریت و بهره برداری از فاز 2 و 3
 68. مزایده پلاک ثبتی 6341 فرعی از 271 اصلی نوبت اول / مزایده مزایده پلاک ثبتی 6341 فرعی از 271 اصلی نوبت اول
 69. مزایده اجاره تعدادی از سازه های تبلیغاتی شامل استندها، استرابردها و بیلبوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره تعدادی از سازه های تبلیغاتی شامل استندها، استرابردها و بیلبوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم
 70. مزایده عملیات جمع آوری، پردازش و جداسازی اقلام بازیافتی تجدید نوبت سوم مرحله دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده عملیات جمع آوری، پردازش و جداسازی اقلام بازیافتی تجدید نوبت سوم مرحله دوم
 71. مزایده واگذاری یک دفتر اداری و ساختمان دو طبقه و پارکینگ / مزایده،ر مزایده واگذاری یک دفتر اداری و ساختمان دو طبقه و پارکینگ
 72. مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی نوبت اول / مزایده مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی نوبت اول
 73. مزایده اجاره مکان نصب 10 عدد پرتابل - نوبت دوم / مزایده، مزایده اجاره مکان نصب 10 عدد پرتابل - نوبت دوم
 74. مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه شهید دستغیب / آگهی مزایده, مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه شهید دستغیب
 75. مزایده فروش لوازم سرمایی، گرمایی و خانگی ... / مزایده ، مزایده فروش لوازم سرمایی، گرمایی و خانگی ...
 76. مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده کشت پاییزه و بهاره محصولات
 77. مزایده فروش یک دستگاه خودرو جک هاچ بک / مزایده فروش یک دستگاه خودرو جک هاچ بک
 78. مزایده واگذاری و بهره برداری قسمتی از فضای ساختمان تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری و بهره برداری قسمتی از فضای ساختمان تجدید - نوبت دوم
 79. فراخوان مزایده واگذاری استیجاری مکان حمل و نقل مسافر- نوبت دوم / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده واگذاری استیجاری مکان حمل و نقل مسافر- نوبت دوم
 80. مزایده فروش 5 خودرو سواری و وانت / مزایده، مزایده فروش 5 خودرو سواری و وانت
 81. مزایده انواع اتصالات ، ابزارالات ، لوازم ایمنی و آتش نشانی و غیره کارنکرده... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده انواع اتصالات ، ابزارالات ، لوازم ایمنی و آتش نشانی و غیره کارنکرده ...- نوبت دوم
 82. مزایده فروش یک قطعه باغ به مساحت تقریبی 18000متر مربع -نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش یک قطعه باغ به مساحت تقریبی 18000متر مربع -نوبت دوم
 83. مزایده فروش یک قطعه باغچه 500 متری / مزایده مزایده فروش یک قطعه باغچه 500 متری
 84. مزایده فروش ملک بشماره پلاک ثبتی 2798 /149 / مزایده، مزایده فروش ملک بشماره پلاک ثبتی 2798 /149
 85. مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده , مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
 86. اصلاحیه مزایده ششدانگ یک قطعه زمین / آگهی مزایده ,اصلاحیه مزایده ششدانگ یک قطعه زمین
 87. تجدید مزایده بهره برداری فرهنگسرا - نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری فرهنگسرا - نوبت دوم
 88. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری 316.36 متر نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری 316.36 متر نوبت دوم
 89. مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم
 90. مزایده بهره برداری جایگاه CNG / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG
 91. مزایده واگذاری حق بهره برداری زمین و تاسیسات / مزایده واگذاری حق بهره برداری زمین و تاسیسات
 92. مزایده فروش 8 واحد از ساختمان مسکونی نوبت سوم / مزایده مزایده فروش 8 واحد از ساختمان مسکونی نوبت سوم
 93. مزایده فروش 5 باب مغازه تجاری و تفریحی مرحله سوم / مزایده ، مزایده فروش 5 باب مغازه تجاری و تفریحی مرحله سوم
 94. تجدید مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری / تجدید مزایده ،مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری
 95. مزایده تجهیزات اسقاط رادیولوژی بیمارستان / مزایده, مزایده تجهیزات اسقاط رادیولوژی بیمارستان
 96. مزایده فروش واحدهای آپارتمان / مزایده مزایده فروش واحدهای آپارتمان
 97. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو
 98. مزایده فروش 14 قطعه شترمرغ – مرحله دوم / مزایده، مزایده فروش 14 قطعه شترمرغ – مرحله دوم
 99. تجدید مزایده یک باب مغازه به صورت سرقفلی / تجدید مزایده،تجدید مزایده یک باب مغازه به صورت سرقفلی
 100. مزایده پلاک ثبتی 29601 فرعی از 157 اصلی نوبت دوم / مزایده مزایده پلاک ثبتی 29601 فرعی از 157 اصلی نوبت دوم
 101. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع فیوز مینیاتوری / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع فیوز مینیاتوری
 102. استعلام، پراب نمونه گیری آنالیزور / پراب نمونه گیری آنالیزور
 103. استعلام، کوپلینگها / کوپلینگها
 104. استعلام، بال ولو 2 راهه / بال ولو 2 راهه
 105. استعلام، قطعات لنس هیدریس / قطعات لنس هیدریس
 106. استعلام، دستگاه تست جامبو میدرکس(احیاپذیری گندله) / دستگاه تست جامبو میدرکس(احیاپذیری گندله)
 107. استعلام، بلوک سیمانی ته پر40*20 / بلوک سیمانی ته پر40*20
 108. استعلام، تهیه و اجرای دیوارپوش / تهیه و اجرای دیوارپوش
 109. استعلام، قطعات وتجهیزات ابزاردقیقی خاص بخش فولادسازی / قطعات وتجهیزات ابزاردقیقی خاص بخش فولادسازی
 110. استعلام، کمرشکن / کمرشکن
 111. استعلام، کیت نصب بیرینگ و انواع پتک و چکش لاستیکی / کیت نصب بیرینگ و انواع پتک و چکش لاستیکی
 112. استعلام، بال ولو / بال ولو
 113. استعلام، قاشق و چنگال / قاشق و چنگال
 114. استعلام، کاسه ، بشقاب / کاسه ، بشقاب