سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات, مزایدات و استعلام های پارس نماد داده ها

در تاریخ 95.4.3

 

 1. مزایده عمومی بهره برداری از تعدادی غرف / مزایده عمومی , مزایده عمومی بهره برداری از تعدادی غرف
 2. مناقصه عملیات احداث مسیر رینگ سعدی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث مسیر رینگ سعدی نوبت دوم
 3. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی رفوژ وسط معابر سطح شهر - نوبت دوم
 4. فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی / آگهی فراخوان,فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی
 5. مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در بولوار کریم خان زند / مزایده , مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در بولوار کریم خان زند
 6. مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی
 7. تجدید مناقصه احداث و تکمیل ساختمان پایانه مسافربری شهر داراب / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث و تکمیل ساختمان پایانه مسافربری شهر داراب
 8. مناقصه انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت ...- نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت ...- نوبت دوم
 9. مناقصه ممنوعیت سگهای ولگرد - نوبت دوم 95.4.3 / آگهی مناقصه,مناقصه ممنوعیت سگهای ولگرد - نوبت دوم 95.4.3
 10. مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه شهرداری - نوبت دوم 95.4.3 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه شهرداری - 95.4.3
 11. مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین نوبت دوم
 12. مناقصه خرید 110 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای کم تلفات 20 کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 110 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای کم تلفات 20 کیلوولت
 13. مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین (ع) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین (ع)
 14. مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی (نیرو رسانی) / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی (نیرو رسانی)
 15. مناقصه انجام عملیات تامین قطعات , پشتیبانی , تعمیر و نگهداری چراغهای فرماندهی ...-نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تامین قطعات ، پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری چراغهای فرماندهی ....- نوبت دوم
 16. مناقصه تامین 7 نفر نیروی انسانی (اداری) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 7 نفر نیروی انسانی (اداری)
 17. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A
 18. مناقصه عملیات دیوار سنگی کانال سعدی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات دیوار سنگی کانال سعدی
 19. آگهی مناقصه عملیات بهسازی و احداث باند دوم محور سلطانیه - تاکستان ... / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عملیات بهسازی و احداث باند دوم محور سلطانیه - تاکستان ...
 20. مناقصه SLICKLINE WIRE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه SLICKLINE WIRE نوبت دوم
 21. فراخوان مناقصه عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها و نواحی صنعتی استان / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها و نواحی صنعتی استان
 22. مزایده یکباب خانه بخش شش فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش شش فارس نوبت دوم
 23. مزایده یک دستگاه پژو 206- نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 206- نوبت دوم
 24. مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 617.52متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 617.52متر نوبت اول
 25. مزایده بهره برداری زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرداری / مزایده , مزایده بهره برداری زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرداری
 26. مناقصه عملیات کندن ، دپو، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح حدود 400.000 تن مصالح پوسته - مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات کندن ، دپو، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح حدود 400.000 تن مصالح پوسته - مرحله دوم
 27. مناقصه پروژه ساماندهی و مدیریت آب خام و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ساماندهی و مدیریت آب خام و ...
 28. مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای
 29. اصلاحیه مزایده فروش خودرو قابل شماره گذاری-اصلاحیه / اصلاحیه , مزایده فروش خودرو قابل شماره گذاری-اصلاحیه
 30. مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی
 31. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمان بخش 13 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمان بخش 13 تبریز
 32. مزایده فروش اقلام اسقاطی / آگهی مزایده,مزایده فروش اقلام اسقاطی
 33. تجدید فراخوان ارزیابی خرید 1500 متر لوله پلی اتیلن تک جداره فاضلابی قطر 1000 میلیمتر / تجدید فراخوان ارزیابی ،فراخوان ارزیابی خرید 1500 متر لوله پلی اتیلن تک جداره فاضلابی قطر 1000 میلیمتر...
 34. مزایده واگذاری عواید حاصل از سواریهای بین شهری و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عواید حاصل از سواریهای بین شهری و ...
 35. مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی دوگانه سوز نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی دوگانه سوز نوبت دوم
 36. مناقصه احداث و آسفالت راههای روستایی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث و آسفالت راههای روستایی
 37. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک سنندج
 38. مناقصه آزاد اجرای تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری سطح منطقه / مناقصه آزاد , مناقصه آزاد اجرای تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری سطح منطقه
 39. آگهی مزایده واگذاری یکدستگاه اتومبیل مزدا دو کابین / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری یکدستگاه اتومبیل مزدا دو کابین
 40. مزایده زمینی دارای سند ملکی نوزده متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی دارای سند ملکی نوزده متر نوبت اول
 41. مزایده نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی نوبت دوم
 42. مزایده فروش براده آهن ، 2- براده فلزات رنگی / آگهی مزایده,مزایده فروش براده آهن ، 2- براده فلزات رنگی
 43. مناقصه امور پخت و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی سلف مرکزی ... تمدید / مناقصه امور پخت و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی سلف مرکزی ...تمدید
 44. مزایده عمومی واگذاری غرف حمل و نقلی / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری غرف حمل و نقلی
 45. مزایده اپارتمان مسکونی احداثی در طبقه چهار نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی احداثی در طبقه چهار نوبت دوم
 46. مناقصه واگذاری کارهای حجمی / مناقصه , مناقصه واگذاری کارهای حجمی
 47. تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده ساختمان - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده ساختمان - نوبت دوم
 48. مزایده منزل مسکونی مقدار 74 سهم مشاع از 176 سهم عرصه و اعیان / مزایده,مزایده منزل مسکونی مقدار 74 سهم مشاع از 176 سهم عرصه و اعیان
 49. مزایده باشگاه ورزشی بانوان - نوبت دوم / آگهی مزایده،مزایده باشگاه ورزشی بانوان - نوبت دوم
 50. مناقصه خرید دو دستگاه پمپ شش مرحله ای آبرسانی / مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه پمپ شش مرحله ای آبرسانی
 51. اصلاحیه , احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی شهر رشت -اصلاحیه / اصلاحیه , احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی شهر رشت -اصلاحیه
 52. مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط انتقال و پمپاژ نوبت دوم
 53. مناقصه اجرای عملیات حدود 17 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتلین و فولادی و ساخت و نصب 500 مورد انشعاب.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 17 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتلین و فولادی و ساخت و نصب 500 مورد انشعاب....
 54. مزایده ملک مشاع ششدانگ پلاک ثبتی شماره 950043 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ پلاک ثبتی شماره 950043 نوبت اول
 55. اصلاحیه مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور 132/33 کیلووات و .... اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور 132/33 کیلووات و .... -اصلاحیه
 56. مزایده واگذاری سرقفلی 4 مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری سرقفلی 4 مغازه تجاری نوبت دوم
 57. تجدید مناقصه حمل و نقل پروپیلن از پالایشگاه شازند...-تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی توام با ارزیابی , مناقصه حمل و نقل پروپیلن از پالایشگاه شازند... تجدید نوبت دوم
 58. مناقصه تهیه و نصب علائم الزامی راهها ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب علائم الزامی راهها ...
 59. فراخوان عملیات تهیه ، ساخت و نصب درب و پنجره های ترمال برک برج A پروژه پردیس المپیک / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان عملیات تهیه ، ساخت و نصب درب و پنجره های ترمال برک برج A پروژه پردیس المپیک
 60. مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 61. مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
 62. مناقصه عملیات حفاری کانال ، چاله کنی و شیفته ریزی پروژه های شهرستانهای تابعه تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری کانال ، چاله کنی و شیفته ریزی پروژه های شهرستانهای تابعه تجدید

مناقصات, مزایدات و استعلام های پارس نماد داده ها (2)

در تاریخ 95.4.3

 

 1. مناقصه عملیات تکمیلی پل ریمدان واربانتهای طرفین / آگهی فراخوان,مناقصه عملیات تکمیلی پل ریمدان واربانتهای طرفین
 2. مزایده واگذاری حمل وسایل نقلیه توقیفی و تصادفی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حمل وسایل نقلیه توقیفی و تصادفی
 3. مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره آغل های دامی کشتارگاه
 4. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر
 5. مناقصه خرید سکسیونرهای گازی هوایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید سکسیونرهای گازی هوایی - نوبت دوم
 6. مزایده یکباب ملک مغازه به پلاک ثبتی 887.2 بخش هفت / مزایده,مزایده یکباب ملک مغازه به پلاک ثبتی 887.2 بخش هفت
 7. مزایده ششدانگ زمین 2400متر قطعه 146 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 2400متر قطعه 146 تفکیکی
 8. مزایده یک دستگاه چاپگر جوهرافشان مشکی رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه چاپگر جوهرافشان مشکی رنگ
 9. مزایده مقدار نیم سهم از 96 سهم مزرعه / مزایده,مزایده مقدار نیم سهم از 96 سهم مزرعه
 10. مزایده فروش لنج فایبرگلاتس / مزایده, مزایده فروش لنج فایبرگلاتس
 11. مزایده دو دستگاه موتور جوش و برش و... / مزایده , مزایده دو دستگاه موتور جوش و برش و...
 12. مزایده یک دانگ و 125 هزارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی تجدید / مزایده,مزایده یک دانگ و 125 هزارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی تجدید
 13. مناقصه سیستم کامپیوتر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیستم کامپیوتر -نوبت دوم
 14. مزایده فروش 600.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 600.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی
 15. مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت صد متر
 16. مناقصه مرمت ، بهسازی ، زیباسازی بلوار شهید بهشتی... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه مرمت ، بهسازی ، زیباسازی بلوار شهید بهشتی... تجدید نوبت دوم
 17. مناقصه واگذاری خرید خدمات حجمی (نفر ساعت ) گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید خدمات حجمی (نفر ساعت ) گروه پرستاری
 18. مزایده ساختمان مسکونی شمالی با عرصه 160متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شمالی با عرصه 160متر
 19. آگهی مزایده یک دستگاه خودرو مزدا 2000 مدل 1383 نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک دستگاه خودرو مزدا 2000 مدل 1383 نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ پلاک اموال غیرمنقول اجرایی کلاسه 9300595 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک اموال غیرمنقول اجرایی کلاسه 9300595 بخش سه
 21. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان مثلث ورودی و بلوار ناحیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان مثلث ورودی و بلوار ناحیه - نوبت دوم
 22. تجدید مزایده واگذاری انتشارات دانشکده های علوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری انتشارات دانشکده های علوم
 23. مزایده یک دانگ و 332.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 332.3 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و چهل و پنج مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد و چهل و پنج مترمربع
 25. مزایده یک عدد ساختمان مسکونی بدون سابقه ثبتی / مزایده,مزایده یک عدد ساختمان مسکونی بدون سابقه ثبتی
 26. مناقصه لجن زدایی از ترانسهای قدرت فوق توزیع / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لجن زدایی از ترانسهای قدرت فوق توزیع
 27. مناقصه انجام خدمات نشت یابی ا ز تأسیسات شبکه (تغذیه و توزیع) و انشعابات گاز- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نشت یابی ا ز تأسیسات شبکه (تغذیه و توزیع) و انشعابات گاز- نوبت دوم
 28. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206
 29. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک
 30. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین احداثی
 31. مزایده خودروی پژو 405 مدل 1384 / مزایده, مزایده خودروی پژو 405 مدل 1384
 32. فراخوان مناقصه روکش آسفالت محور دهرود - سه راهی بوشکان / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه روکش آسفالت محور دهرود - سه راهی بوشکان
 33. مزایده ششدانگ واحد مسکونی دارای موقعیت جنوبی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی دارای موقعیت جنوبی
 34. مناقصه ساماندهی معابر روستای قاسم آباد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی معابر روستای قاسم آباد- نوبت دوم
 35. اصلاحیه مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت-اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت-اصلاحیه
 36. مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی
 37. اصلاحیه مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -اصلاحیه
 38. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت اول / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت اول
 39. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 712/1025 به کلاسه 1605/94 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 712/1025 به کلاسه 1605/94
 40. مزایده دو پلاک سهم الارث و ششدانگ با مالکیت محکوم علیه / مزایده,مزایده دو پلاک سهم الارث و ششدانگ با مالکیت محکوم علیه
 41. مزایده لیست وسایل بدنسازی باشگاه / مزایده لیست وسایل بدنسازی باشگاه
 42. مناقصه عمومی تکمیل شبکه توزیع آب و احداث مخزن - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل شبکه توزیع آب و احداث مخزن - نوبت دوم
 43. مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه عرصه موقوفه با کاربری تجاری / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه عرصه موقوفه با کاربری تجاری
 44. مزایده ملک بخش یک کرمان غیرمنقول کلاسه 1.951664 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک کرمان غیرمنقول کلاسه 1.951664 نوبت اول
 45. تجدید مناقصه مقدار 35500 متر (39780 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه مقدار 35500 متر (39780 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 46. مناقصه خرید پایانه فروش POS / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید پایانه فروش POS
 47. مزایده آهن و آلات مازاد بر نیاز - 95.4.3 / مزایده , مزایده آهن و آلات مازاد بر نیاز -95.4.3
 48. خلاصه مزایده واگذاری یک درب باغ متعلق به موقوفه ملاقاسمی / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده واگذاری یک درب باغ متعلق به موقوفه ملاقاسمی
 49. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده 950036 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده 950036 نوبت اول
 50. مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم
 51. مزایده نوار نقاله - کیل (باسکول مکانیکی) .... / مزایده, مزایده نوار نقاله - کیل (باسکول مکانیکی) ....
 52. مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی تملکی / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین مسکونی تملکی
 53. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول ( لوله و کانیوا) خیابان حجری و منشعبات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول ( لوله و کانیوا) خیابان حجری و منشعبات نوبت دوم
 54. آگهی مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای زیرسازی عملیات خاکی ، جدول گذاری و جابجایی خط انتقال آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی عملیات خاکی ، جدول گذاری و جابجایی خط انتقال آب - نوبت دوم
 55. مناقصه اجرای عملیات عمرانی بهسازی پارک موزه دفاع مقدس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات عمرانی بهسازی پارک موزه دفاع مقدس نوبت دوم
 56. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله و کانیوا) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله و کانیوا) نوبت دوم
 57. مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اقلام آشپزخانه صنعتی نوبت دوم
 58. مزایده ششدانگ زمین بخش چهار شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش چهار شیراز
 59. مزایده اعیان ششدانگ اپارتمان در جنوب شرقی طبقه اول / مزایده,مزایده اعیان ششدانگ اپارتمان در جنوب شرقی طبقه اول
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه دوم بلوک شش / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه دوم بلوک شش
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه سمت شمال شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه سمت شمال شرقی
 62. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 132/68متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 132/68متر
 63. مزایده یک دستگاه خودرو موسو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو موسو
 64. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش پانزده فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش پانزده فارس نوبت اول
 65. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه داخلی مخابرات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه اجرای شبکه داخلی مخابرات- نوبت دوم
 66. مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت