سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.7.22

مناقصه و مزایده

 1. تجدید مزایده واگذاری فضای داروخانه بیمارستان / تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری فضای داروخانه بیمارستان
 2. مزایده, مزایده شماره 99/2 ) انواع سیم و کابل و پایه بتونی و فلزی کابل خودنگهدار )اسقاط شده ( / مزایده شماره 99/2 ) انواع سیم و کابل و پایه بتونی و فلزی کابل خودنگهدار )اسقاط شده (
 3. مزایده، فروش لوازم و اثاثیه اداری و پزشکی اسقاط و آهن آلات ضایعاتی و ... مرکز بهداشت شهرستان بافت / فروش لوازم و اثاثیه اداری و پزشکی اسقاط و آهن آلات ضایعاتی و ... مرکز بهداشت شهرستان بافت
 4. مزایده، فروش اقلام ضایعات فلزی امور سدهای گیلان / فروش اقلام ضایعات فلزی امور سدهای گیلان
 5. چهارمین مزایده املاک مازاد / چهارمین مزایده املاک مازاد
 6. مزایده اجاره فروشگاه / مزایده اجاره فروشگاه
 7. مزایده اسقاط یک دستگاه پژو سواری 405 مدل 1382 / مزایده, مزایده اسقاط یک دستگاه پژو سواری 405 مدل 1382
 8. مزایده فروش لوازم و اثاثیه اداری و پزشکی اسقاط و آهن آلات ضایعاتی و ... / مزایده, مزایده فروش لوازم و اثاثیه اداری و پزشکی اسقاط و آهن آلات ضایعاتی و ...
 9. مزایده، تجدید حراج فروش محصول سردرختی باغات زیتون منجیل / تجدید حراج فروش محصول سردرختی باغات زیتون منجیل
 10. حراج حضوری انواع پوشاک، کیف، کفش و البسه نو و استوک... / حراج , حراج حضوری انواع پوشاک، کیف، کفش و البسه نو و استوک...
 11. حراج ملک نوبت دوم / حراج ، حراج ملک نوبت دوم
 12. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی
 13. مزایده فروش اموال مستعمل خارج از رده / مزایده، مزایده فروش اموال مستعمل خارج از رده
 14. تجدید مزایده جایگاه CNG - نوبت دوم / مزایده , تجدید مزایده جایگاه CNG - نوبت دوم
 15. مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعات / مزایده ، مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعات
 16. مزایده غرفه بوفه و کپی نوبت سوم / مزایده , مزایده غرفه بوفه و کپی نوبت سوم
 17. مزایده فروش لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 18. مزایده فروش اموال و ضایعات اسقاط / مزایده،مزایده فروش اموال و ضایعات اسقاط
 19. مزایده واگذاری یک باب مغازه / مزایده, مزایده واگذاری یک باب مغازه
 20. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ و عمارت 41807 مترمربع / مزایده، مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ و عمارت 41807 مترمربع
 21. مزایده فروش سه واحد از املاک مسکونی و تجاری نوبت اول / مزایده مزایده فروش سه واحد از املاک مسکونی و تجاری نوبت اول
 22. استعلام قرارداد واگذاری اجاره مهد کودک یکساله / استعلام قرارداد واگذاری اجاره مهد کودک یکساله
 23. استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک دشتی در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک دشتی در قالب عقد اجاره
 24. استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک گور بند در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک گور بند در قالب عقد اجاره
 25. استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک ابو موسی در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک ابو موسی در قالب عقد اجاره
 26. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی
 27. استعلام بابت واگذاری یک اتاق مهد کودک فین در قالب عقد قرارداد اجاره / استعلام بابت واگذاری یک اتاق مهد کودک فین در قالب عقد قرارداد اجاره
 28. مزایده، فروش مصالح رودخانه ای مازاد رودخانه خاله سرا به ازای احداث دیوار گابیونی لمرمحله- تالش / فروش مصالح رودخانه ای مازاد رودخانه خاله سرا به ازای احداث دیوار گابیونی لمرمحله- تالش
 29. استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک سرزه در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک سرزه در قالب عقد اجاره
 30. استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک بهده در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک بهده در قالب عقد اجاره
 31. استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک رضوان در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک رضوان در قالب عقد اجاره
 32. استعلام بابت واگذاری2 اتاق مهد کودک سندرک در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری2 اتاق مهد کودک سندرک در قالب عقد اجاره
 33. استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک لنگه در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک لنگه در قالب عقد اجاره
 34. استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک بوچیر در قالب عقد اجاره / استعلام بابت واگذاری ساختمان مهد کودک بوچیر در قالب عقد اجاره
 35. تجدید مزایده واگذاری غرفه تجاری نوبت دوم / تجدید مزایده واگذاری غرفه تجاری
 36. مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی تجدید نوبت دوم / مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی تجدید نوبت دوم
 37. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده اقلام ضایعاتی
 38. مزایده ذرت علوفه ای / مزایده ذرت علوفه ای
 39. مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایدکو پرس / مزایده،مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایدکو پرس
 40. مزایده ششدانگ یکباب عمارت مسکونی 363 مترمربع نوبت دوم / مزایده مزایده ششدانگ یکباب عمارت مسکونی 363 مترمربع نوبت دوم
 41. مزایده تعداد 4 دستگاه خودروی سواری / مزایده، مزایده تعداد 4 دستگاه خودروی سواری
 42. مزایده، فروش پسته / فروش پسته
 43. مزایده، فروش 30،000 دز (سی هزار دز ) اسپرم منجمد گاوی نژاد هلشتاین / فروش 30،000 دز (سی هزار دز ) اسپرم منجمد گاوی نژاد هلشتاین
 44. مزایده فروش 3 واحد مسکونی چاپ دوم / آگهی مزایده مزایده فروش 3 واحد مسکونی چاپ دوم
 45. مزایده واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای / مزایده، مزایده واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای
 46. مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی / مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی
 47. مزایده فروش درختان ریشه کن سیل آورده / مزایده،مزایده فروش درختان ریشه کن سیل آورده
 48. مزایده فروش تخم مرغ مایع و درجه 2 و 3 / آگهی مزایده , مزایده فروش تخم مرغ مایع و درجه 2 و 3
 49. مزایده فروش 30.000 دز اسپرم منجمد گاوی نژاد هلشتاین / مزایده ،مزایده فروش 30.000 دز اسپرم منجمد گاوی نژاد هلشتاین
 50. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شماره 3440 مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شماره 3440 مرحله دوم چاپ دوم
 51. حراج واگذاری اموال اسقاطی و ضایعات / حراج واگذاری اموال اسقاطی و ضایعات
 52. حراج سوزن منگنه / حراج سوزن منگنه
 53. حراج درپوش پلاستیکی 250 سی سی / حراج درپوش پلاستیکی 250 سی سی
 54. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 55.09 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 55.09 مترمربع
 55. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 50.51 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 50.51 مترمربع
 56. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 40.32 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 40.32 مترمربع
 57. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 50.3 مترمربع / مزایده مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 50.3 مترمربع
 58. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 55.09 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 55.09 مترمربع
 59. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 55.91 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 55.91 مترمربع
 60. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 54.31 مترمربع / آگهی مزایده ممزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 54.31 مترمربع
 61. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 50.51 مترمربع / آگهی مزایده مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 50.51 مترمربع
 62. مزایده ششدانگ ملک مسکونی 108.7 مترمربع / مزایده مزایده ششدانگ ملک مسکونی 108.7 مترمربع
 63. مزایده فروش آهن ، آلومینیوم / مزایده فروش آهن ، آلومینیوم
 64. مزایده بوفه نمایشگاه / مزایده بوفه نمایشگاه
 65. مزایده، فروش 125 مورد اقلام ضایعاتی موجود در سد منجیل / فروش 125 مورد اقلام ضایعاتی موجود در سد منجیل
 66. مزایده عمومی اقلام ضایعاتی و مواد راکد و مازاد بر نیاز / مزایده عمومی , مزایده عمومی اقلام ضایعاتی و مواد راکد و مازاد بر نیاز
 67. مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع ورق گالوانیزه، بشکه، انواع فلزات و آهن آلات و... / مزایده،مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع ورق گالوانیزه، بشکه، انواع فلزات و آهن آلات و...
 68. حراج تابلو مدار فرمان آسانسور / حراج تابلو مدار فرمان آسانسور
 69. مزایده فروش اموال اسقاطی / مزایده فروش اموال اسقاطی
 70. مزایده، فروش انار درختان مجموعه سد 15 خرداد / فروش انار درختان مجموعه سد 15 خرداد
 71. مزایده معدن کاری و تعهد به خرید سنگ / مزایده،مزایده معدن کاری و تعهد به خرید سنگ
 72. مزایده 6 دانگ قولنامه ای عرصه 232 مترمربع نوبت اول / مزایده مزایده 6 دانگ قولنامه ای عرصه 232 مترمربع نوبت اول
 73. مزایده ششدانگ یکباب مغازه 17258 فرعی از 47 اصلی / مزایده مزایده ششدانگ یکباب مغازه 17258 فرعی از 47 اصلی
 74. مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی / مزایده مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی
 75. مزایده فروش مقدار تقریبی 4000 کیلوگرم ضایعات آهن آلات و میلگرد / مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی 4000 کیلوگرم ضایعات آهن آلات و میلگرد
 76. مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری آموزشی و فرهنگی / مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری آموزشی و فرهنگی
 77. مزایده اجاره محل دپوموقت زباله و حمل پسماندهای ماسه ریخته گری / مزایده اجاره محل دپوموقت زباله و حمل پسماندهای ماسه ریخته گری