سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.07 در سایت

 1. نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری / نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری
 2. مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم
 3. مزایده امتیاز نصب و بهره برداری سازه های تابلوهای تبلیغاتی / مزایده امتیاز نصب و بهره برداری سازه های تابلوهای تبلیغاتی
 4. مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان
 5. مزایده واگذاری اجاره یک مغازه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره یک مغازه
 6. مناقصه لبه گذاری جاده / آگهی مناقصه, مناقصه لبه گذاری جاده
 7. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز
 8. تجدید مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن
 9. تجدید مناقصه نسبت به قیرپاشی و آسفالت معابر شهر خاوران / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به قیرپاشی و آسفالت معابر شهر خاوران
 10. فراخوان واگذاری مکان داروخانه / آگهی فراخوان عمومی،فراخوان واگذاری مکان داروخانه
 11. فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه مرکزم جامع سلامت / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه مرکزم جامع سلامت
 12. مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 360.90مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 360.90مترمربع
 14. مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری 95.10.7 / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری 95.10.7
 15. مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش تنقلات / مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش تنقلات نوبت اول
 16. مزایده محل استقرار غرفه مواد خورداکی / آگهی حراج , حراج محل استقرار غرفه مواد خورداکی نوبت اول
 17. فراخوان مناقصه عمومی خردایش ، بارگیری و حمل مصالح / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خردایش ، بارگیری و حمل مصالح
 18. فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری داروخانه مرکز جامع سلامت / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری داروخانه مرکز جامع سلامت
 19. مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، آسفالت- نوبت دوم
 20. مناقصه خرید سه هزار و ششصد و بیست و سه (3623) دستگاه بخاری نفت سوز- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه هزار و ششصد و بیست و سه (3623) دستگاه بخاری نفت سوز- نوبت دوم
 21. مزایده اجاره غرفه / مزایده اجاره غرفه
 22. مزایده نسبت به اجاره محل غرفه دستگاه کپی حوزه معاونت فنی و شهرسازی / مزایده , مزایده نسبت به اجاره محل غرفه دستگاه کپی حوزه معاونت فنی و شهرسازی
 23. مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اقامتی , گردشگری دلگشا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اقامتی , گردشگری دلگشا
 24. مزایده تمامت ششدانگ پلاک 47/191/12/2476 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 47/191/12/2476 فرعی
 25. استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه
 26. مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اداری و پارکینگ طبقاتی مکتبی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اداری و پارکینگ طبقاتی مکتبی
 27. مزایده یک قطعه باغچه مساحت 2682مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه مساحت 2682مترمربع
 28. مناقصه عمومی ایزوگام فضاهای آموزشی و پرورشی در ازای قیر تحویلی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایزوگام فضاهای آموزشی و پرورشی در ازای قیر تحویلی-- نوبت دوم
 29. مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه ... / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه ...
 30. مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 263.27متر / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 263.27متر
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه طبقه اول
 32. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت ده سال
 33. مناقصه زیرسازی و بهسازی مسیر / مناقصه زیرسازی و بهسازی مسیر
 34. مزایده تمامت ششدانگ پلاک 2.4 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 2.4 فرعی
 35. مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و ...
 36. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی نوبت دوم
 37. تجدید مناقصه 380 عدد انشعاب پلی اتیلن / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه 380 عدد انشعاب پلی اتیلن
 38. مناقصه ساماندهی تابلوهای تجاری خیابان امیر کبیر تجدید 95.10.7 / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه ساماندهی تابلوهای تجاری خیابان امیر کبیر تجدید 95.10.7
 39. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک مسجد سلیمان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک مسجد سلیمان
 40. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان