سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.07 در سایت

 1. نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری / نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری
 2. مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم
 3. مزایده امتیاز نصب و بهره برداری سازه های تابلوهای تبلیغاتی / مزایده امتیاز نصب و بهره برداری سازه های تابلوهای تبلیغاتی
 4. مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان
 5. مزایده واگذاری اجاره یک مغازه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره یک مغازه
 6. مناقصه لبه گذاری جاده / آگهی مناقصه, مناقصه لبه گذاری جاده
 7. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز
 8. تجدید مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن
 9. تجدید مناقصه نسبت به قیرپاشی و آسفالت معابر شهر خاوران / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به قیرپاشی و آسفالت معابر شهر خاوران
 10. فراخوان واگذاری مکان داروخانه / آگهی فراخوان عمومی،فراخوان واگذاری مکان داروخانه
 11. فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه مرکزم جامع سلامت / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه مرکزم جامع سلامت
 12. مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 360.90مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 360.90مترمربع
 14. مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری 95.10.7 / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری 95.10.7
 15. مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش تنقلات / مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش تنقلات نوبت اول
 16. مزایده محل استقرار غرفه مواد خورداکی / آگهی حراج , حراج محل استقرار غرفه مواد خورداکی نوبت اول
 17. فراخوان مناقصه عمومی خردایش ، بارگیری و حمل مصالح / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خردایش ، بارگیری و حمل مصالح
 18. فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری داروخانه مرکز جامع سلامت / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری داروخانه مرکز جامع سلامت
 19. مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، آسفالت- نوبت دوم
 20. مناقصه خرید سه هزار و ششصد و بیست و سه (3623) دستگاه بخاری نفت سوز- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه هزار و ششصد و بیست و سه (3623) دستگاه بخاری نفت سوز- نوبت دوم
 21. مزایده اجاره غرفه / مزایده اجاره غرفه
 22. مزایده نسبت به اجاره محل غرفه دستگاه کپی حوزه معاونت فنی و شهرسازی / مزایده , مزایده نسبت به اجاره محل غرفه دستگاه کپی حوزه معاونت فنی و شهرسازی
 23. مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اقامتی , گردشگری دلگشا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اقامتی , گردشگری دلگشا
 24. مزایده تمامت ششدانگ پلاک 47/191/12/2476 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 47/191/12/2476 فرعی
 25. استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه
 26. مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اداری و پارکینگ طبقاتی مکتبی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اداری و پارکینگ طبقاتی مکتبی
 27. مزایده یک قطعه باغچه مساحت 2682مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه مساحت 2682مترمربع
 28. مناقصه عمومی ایزوگام فضاهای آموزشی و پرورشی در ازای قیر تحویلی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایزوگام فضاهای آموزشی و پرورشی در ازای قیر تحویلی-- نوبت دوم
 29. مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه ... / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه ...
 30. مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 263.27متر / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 263.27متر
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه طبقه اول
 32. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت ده سال
 33. مناقصه زیرسازی و بهسازی مسیر / مناقصه زیرسازی و بهسازی مسیر
 34. مزایده تمامت ششدانگ پلاک 2.4 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 2.4 فرعی
 35. مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و ...
 36. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی نوبت دوم
 37. تجدید مناقصه 380 عدد انشعاب پلی اتیلن / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه 380 عدد انشعاب پلی اتیلن
 38. مناقصه ساماندهی تابلوهای تجاری خیابان امیر کبیر تجدید 95.10.7 / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه ساماندهی تابلوهای تجاری خیابان امیر کبیر تجدید 95.10.7
 39. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک مسجد سلیمان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک مسجد سلیمان
 40. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
 41. مزایده فروش دو دستگاه نیسان کمپرسی / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه نیسان کمپرسی
 42. مناقصه خرید 80 دستگاه وان بتن پلیمر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 80 دستگاه وان بتن پلیمر نوبت دوم
 43. مناقصه پروژه جمع آوری و دفع آب های سطحی منطقه شمال شرقی / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جمع آوری و دفع آب های سطحی منطقه شمال شرقی
 44. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
 45. مزایده ملک با عرصه 1055.1متر زیربنا 197متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 1055.1متر زیربنا 197متر
 46. مزایده فروش دو دستگاه سیستم رایانه و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه سیستم رایانه و ...
 47. مزایده سواری پژو روآ رنگ نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو روآ رنگ نقره ای
 48. مزایده 15 قطعه زمین مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده 15 قطعه زمین مسکونی نوبت سوم
 49. مزایده زمین کاربری تجاری خدماتی و ورزشی نوبت پنجم / مزایده,مزایده زمین کاربری تجاری خدماتی و ورزشی نوبت پنجم
 50. مزایده فروش 180.000 اصله تراورس فرسوده چوبی / آگهی مزایده, مزایده فروش 180.000 اصله تراورس فرسوده چوبی
 51. مزایده کف تریلی تانکر حمل مواد...نوبت دوم / مزایده کف تریلی تانکر حمل مواد... نوبت دوم
 52. مزایده سرقفلی ملک از مغازه 157 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ملک از مغازه 157 نوبت اول
 53. مزایده ملک از یک ساختمان شش طبقه 270متر / مزایده,مزایده ملک از یک ساختمان شش طبقه 270متر
 54. مزایده 1.49 صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.49 صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 55. مزایده ششدانگ زمین به مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت دویست متر نوبت اول
 56. فراخوان ارزیابی کیفی فلنج نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی فلنج نوبت دوم
 57. مزایده یکدستگاه گریدر فیات / مزایده یکدستگاه گریدر فیات
 58. مزایده خودروی سواری پژو - نوبت دوم / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو - نوبت دوم
 59. مزایده ملک از پلاک ثبتی شش فرعی از 8919 اصلی / مزایده,مزایده ملک از پلاک ثبتی شش فرعی از 8919 اصلی
 60. مزایده سرقفلی مغازه شیرینی پزی و نان فانتزی / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه شیرینی پزی و نان فانتزی
 61. مزایده یک قطعه زمین قطعه چهل و پنج مساحت 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه چهل و پنج مساحت 200متر
 62. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 4.000مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 4.000مترمربع مرحله دوم
 63. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد عرصه 50 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد عرصه 50 متر
 64. مزایده پلاک ثبت شده 15 فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 15 فرعی بخش 4 یزد
 65. مزایده یکباب مغازه به مساحت سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت سی متر نوبت اول
 66. مزایده یکباب مغازه حدود چهل و سه متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه حدود چهل و سه متر
 67. مناقصه MULTI GAS DETECTOR و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه MULTI GAS DETECTOR و ...نوبت دوم
 68. مزایده فروش 450 عدد سازه آهنی / مزایده,مزایده فروش 450 عدد سازه آهنی
 69. مزایده یک قطعه زمین مساحت 228مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 228مترمربع نوبت دوم
 70. مزایده اپارتمان در ساختمان 4 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان در ساختمان 4 طبقه نوبت اول
 71. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع نوبت اول
 72. مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول
 73. مزایده یک قطعه زمین بصورت باغ چای متروک / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت باغ چای متروک
 74. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه ناحیه 55 لنگرود / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه ناحیه 55 لنگرود
 75. مزایده ملک با عرصه 149.02متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 149.02متر نوبت دوم
 76. مزایده ملک با عرصه 167.70متر غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 167.70متر غیرمنقول نوبت دوم
 77. مزایده ملک با اعیان 611.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با اعیان 611.2متر نوبت دوم
 78. مناقصه اجرای عملیات باقیمانده سیویل ایستگاه های CGS / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده سیویل ایستگاه های CGS
 79. مزایده تعداد 150 چیلی انواع شلوار طرح لی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 150 چیلی انواع شلوار طرح لی
 80. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 453متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 453متر
 81. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 160.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 160.15متر
 82. مزایده منزل مسکونی با اعیان صد و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با اعیان صد و ده متر نوبت دوم
 83. مزایده ملک با زیربنای 173.72متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با زیربنای 173.72متر نوبت اول
 84. مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی بخش هفت تبریز / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی بخش هفت تبریز
 85. مزایده ملک مساحت 96.48مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 96.48مترمربع نوبت اول
 86. مزایده ملک بخش سه تبریز مساحت 56 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز مساحت 56 متر نوبت اول
 87. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33 متر و 40 سانتی متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33 متر و 40 سانتی متر
 88. مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی سنگی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی سنگی - مرحله دوم نوبت دوم
 89. مزایده یک قطعه زمین در خصوص پرونده 30/954737 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین در خصوص پرونده 30/954737 نوبت اول
 90. مزایده زمین 200 متر مشاعی از 4600متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین 200 متر مشاعی از 4600متر نوبت اول
 91. مزایده ملک به مساحت 119.10متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 119.10متر نوبت اول
 92. مزایده 4 و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 4 و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 93. مناقصه انجام خدمات مربوط به امور اداری , بازرگانی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مربوط به امور اداری , بازرگانی و ...
 94. مناقصه خرید 300 راس گوساله نر / مناقصه خرید 300 راس گوساله نر
 95. فراخوان BALL VALVE / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان BALL VALVE
 96. مزایده یک دستگاه تریلر / مزایده یک دستگاه تریلر
 97. مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 9 دستگاه اره نواری... / دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 9 دستگاه اره نواری...
 98. مناقصه پیمان ایاب و ذهاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان ایاب و ذهاب نوبت دوم
 99. مزایده منزل مسکونی ویلایی 288متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی 288متر نوبت اول
 100. مزایده فروش خودروهای اسقاطی / آگهی فروش , مزایده فروش خودروهای اسقاطی