سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

مزایده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.6.11 در سایت پارس نماد

 1. مزایده واگذاری املاک / مزایده , مزایده واگذاری املاک
 2. مناقصه 6 مورد انجام عملیات امور انبارها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه 6 مورد انجام عملیات امور انبارها نوبت دوم
 3. مناقصه احداث و تکمیل باند دوم محور اردبیل - سرچم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل باند دوم محور اردبیل - سرچم نوبت دوم
 4. مناقصه تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شاد چای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شاد چای
 5. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر مرکز شهر شهریار - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر مرکز شهر شهریار - نوبت دوم
 6. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری و اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری و اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 7. مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در دور میدان امام (ره) و .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در دور میدان امام (ره) و ....
 8. مزایده 4 دستگاه گیربکس ، 3 دستگاه هیدروموتور .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده 4 دستگاه گیربکس ، 3 دستگاه هیدروموتور ....
 9. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت مکانیزه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت مکانیزه - نوبت دوم
 10. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر شهرک امیریه -نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر شهرک امیریه -نوبت دوم
 11. مزایده حمایت مالی ( اسپانسری ) مسابقات اسبدوانی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده حمایت مالی ( اسپانسری ) مسابقات اسبدوانی - نوبت دوم
 12. مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر شهریار ... / مناقصه ، مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر شهریار ...
 13. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین831.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین831.50متر نوبت اول
 14. مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر اندیشه ... / مناقصه ، مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر اندیشه ...
 15. تمدید مزایده فروش انباری های مجتمع تجاری اداری- تمدید / تمدید مزایده,مزایده فروش انباری های مجتمع تجاری اداری- تمدید
 16. مزایده فروش تعداد یکصد و هفده 117 دستگاه نیمه سنگین ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یکصد و هفده 117 دستگاه نیمه سنگین ...
 17. اصلاحیه فراخوان عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی -اصلاحیه / اصلاحیه,فراخوان عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی -اصلاحیه
 18. مزایده مجموعه کامل پودر سازی / مزایده مجموعه کامل پودر سازی
 19. مناقصه ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان- نوبت دوم
 20. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری جک هاچ بک / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری جک هاچ بک
 21. مناقصه امور خدمات ، حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدمات ، حفظ و نگهداری فضای سبز
 22. تجدید مناقصه خرید , حمل , تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه خرید , حمل , تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 6
 23. مزایده تعداد 20 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا / آگهی مزایده, مزایده تعداد 20 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا
 24. مزایده یک دستگاه سواری نیسان پاترول / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری نیسان پاترول
 25. مزایده فروش و واگذاری املاک واقع در هشت بهشت نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک واقع در هشت بهشت نوبت دوم
 26. مزایده تعداد 115 دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده ،مزایده تعداد 115 دستگاه خودرو و ...
 27. سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت / سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت
 28. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ستاد و کمپ های مسکونی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ستاد و کمپ های مسکونی نوبت دوم
 29. مناقصه خرید HOILER SUPER HEATER نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید HOILER SUPER HEATER نوبت دوم
 30. مناقصه خرید 1200 دستگاه واگن حمل و نقل محصولات معدنی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 1200 دستگاه واگن حمل و نقل محصولات معدنی
 31. مزایده ملک مشتمل بر دو سهم از 22 سهم ششدانگ قریه حسین اباد / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر دو سهم از 22 سهم ششدانگ قریه حسین اباد
 32. مزایده یک قطعه زمین خشکی 115متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی 115متر تجدید
 33. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 2763متر و اعیان 400متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 2763متر و اعیان 400متر
 34. مزایده فروش سواری شخصی پیکان دولوکس مرحله دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش سواری شخصی پیکان دولوکس مرحله دوم
 35. مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره نه فرعی از 3587 مجزی شده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره نه فرعی از 3587 مجزی شده
 36. مناقصه مطالعات پهنه بندی سطح شهر سنندج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مطالعات پهنه بندی سطح شهر سنندج نوبت دوم
 37. مناقصه پنیر 30 گرمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پنیر 30 گرمی
 38. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام حفاظت فیزیکی امور مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام حفاظت فیزیکی امور مختلف نوبت دوم
 39. آگهی ارزیابی کیفی خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات احداث قطعه اول خط سراوان نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات احداث قطعه اول خط سراوان نوبت دوم
 40. ارزیابی کیفی عملیات نصب برج و سیم کشی ورود و خروج خط انتقال 63کیلوولت جلگه چاه هاشم - نوبت دوم / ارزیابی کیفی عملیات نصب برج و سیم کشی ورود و خروج خط انتقال 63کیلوولت جلگه چاه هاشم - نوبت دوم
 41. آگهی تجدید مناقصه عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی و برکناری قطعات پوسیده -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی تجدید مناقصه عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی و برکناری قطعات پوسیده -نوبت دوم
 42. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم
 43. مزایده یک دستگاه کامیون بنز ال پی 608 تیپ کهن بغلدار فلزی به مدل 64 / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون بنز ال پی 608 تیپ کهن بغلدار فلزی به مدل 64
 44. تجدید مناقصه خرید یک سری تابلو 20 کیلوولت MDS - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه خرید یک سری تابلو 20 کیلوولت MDS - تجدید نوبت دوم
 45. مناقصه احداث و تکمیل فاز دو سالن ورزشی ....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل فاز دو سالن ورزشی ...نوبت دوم
 46. مزایده فروش ملکی به مساحت 348.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ملکی به مساحت 348.15متر نوبت دوم
 47. مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین حمل گوشت شهرداری-95.06.11 / مزایده , مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین حمل گوشت شهرداری- 95.06.11
 48. مزایده فروش دو باب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری
 49. مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، گاو حذفی و جوانه پرواری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، گاو حذفی و جوانه پرواری
 50. تمدید مهلت فراخوان توان سنجی مشاور انجام مطالعات خطر پذیری ومقابله با بحران شهر / فراخوان توان سنجی مشاور ، تمدید مهلت فراخوان توان سنجی مشاور انجام مطالعات خطر پذیری ومقابله با بحران شهر
 51. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش بیست و هشت / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش بیست و هشت
 52. مزایده فروش سنگ های مازاد