سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مزایده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.6.11 در سایت پارس نماد

 1. مزایده واگذاری املاک / مزایده , مزایده واگذاری املاک
 2. مناقصه 6 مورد انجام عملیات امور انبارها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه 6 مورد انجام عملیات امور انبارها نوبت دوم
 3. مناقصه احداث و تکمیل باند دوم محور اردبیل - سرچم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل باند دوم محور اردبیل - سرچم نوبت دوم
 4. مناقصه تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شاد چای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شاد چای
 5. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر مرکز شهر شهریار - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر مرکز شهر شهریار - نوبت دوم
 6. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری و اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری و اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 7. مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در دور میدان امام (ره) و .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در دور میدان امام (ره) و ....
 8. مزایده 4 دستگاه گیربکس ، 3 دستگاه هیدروموتور .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده 4 دستگاه گیربکس ، 3 دستگاه هیدروموتور ....
 9. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت مکانیزه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت مکانیزه - نوبت دوم
 10. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر شهرک امیریه -نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر شهرک امیریه -نوبت دوم
 11. مزایده حمایت مالی ( اسپانسری ) مسابقات اسبدوانی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده حمایت مالی ( اسپانسری ) مسابقات اسبدوانی - نوبت دوم
 12. مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر شهریار ... / مناقصه ، مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر شهریار ...
 13. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین831.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین831.50متر نوبت اول
 14. مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر اندیشه ... / مناقصه ، مناقصه نسبت به پیاده روسازی معابر اندیشه ...
 15. تمدید مزایده فروش انباری های مجتمع تجاری اداری- تمدید / تمدید مزایده,مزایده فروش انباری های مجتمع تجاری اداری- تمدید
 16. مزایده فروش تعداد یکصد و هفده 117 دستگاه نیمه سنگین ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یکصد و هفده 117 دستگاه نیمه سنگین ...
 17. اصلاحیه فراخوان عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی -اصلاحیه / اصلاحیه,فراخوان عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی -اصلاحیه
 18. مزایده مجموعه کامل پودر سازی / مزایده مجموعه کامل پودر سازی
 19. مناقصه ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان- نوبت دوم
 20. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری جک هاچ بک / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری جک هاچ بک
 21. مناقصه امور خدمات ، حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدمات ، حفظ و نگهداری فضای سبز
 22. تجدید مناقصه خرید , حمل , تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه خرید , حمل , تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 6
 23. مزایده تعداد 20 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا / آگهی مزایده, مزایده تعداد 20 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا
 24. مزایده یک دستگاه سواری نیسان پاترول / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری نیسان پاترول
 25. مزایده فروش و واگذاری املاک واقع در هشت بهشت نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک واقع در هشت بهشت نوبت دوم
 26. مزایده تعداد 115 دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده ،مزایده تعداد 115 دستگاه خودرو و ...
 27. سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت / سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت
 28. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ستاد و کمپ های مسکونی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ستاد و کمپ های مسکونی نوبت دوم
 29. مناقصه خرید HOILER SUPER HEATER نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید HOILER SUPER HEATER نوبت دوم
 30. مناقصه خرید 1200 دستگاه واگن حمل و نقل محصولات معدنی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 1200 دستگاه واگن حمل و نقل محصولات معدنی
 31. مزایده ملک مشتمل بر دو سهم از 22 سهم ششدانگ قریه حسین اباد / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر دو سهم از 22 سهم ششدانگ قریه حسین اباد
 32. مزایده یک قطعه زمین خشکی 115متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی 115متر تجدید
 33. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 2763متر و اعیان 400متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 2763متر و اعیان 400متر
 34. مزایده فروش سواری شخصی پیکان دولوکس مرحله دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش سواری شخصی پیکان دولوکس مرحله دوم
 35. مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره نه فرعی از 3587 مجزی شده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره نه فرعی از 3587 مجزی شده
 36. مناقصه مطالعات پهنه بندی سطح شهر سنندج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مطالعات پهنه بندی سطح شهر سنندج نوبت دوم
 37. مناقصه پنیر 30 گرمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پنیر 30 گرمی
 38. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام حفاظت فیزیکی امور مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام حفاظت فیزیکی امور مختلف نوبت دوم
 39. آگهی ارزیابی کیفی خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات احداث قطعه اول خط سراوان نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات احداث قطعه اول خط سراوان نوبت دوم
 40. ارزیابی کیفی عملیات نصب برج و سیم کشی ورود و خروج خط انتقال 63کیلوولت جلگه چاه هاشم - نوبت دوم / ارزیابی کیفی عملیات نصب برج و سیم کشی ورود و خروج خط انتقال 63کیلوولت جلگه چاه هاشم - نوبت دوم
 41. آگهی تجدید مناقصه عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی و برکناری قطعات پوسیده -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ،آگهی تجدید مناقصه عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی و برکناری قطعات پوسیده -نوبت دوم
 42. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم
 43. مزایده یک دستگاه کامیون بنز ال پی 608 تیپ کهن بغلدار فلزی به مدل 64 / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون بنز ال پی 608 تیپ کهن بغلدار فلزی به مدل 64
 44. تجدید مناقصه خرید یک سری تابلو 20 کیلوولت MDS - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه خرید یک سری تابلو 20 کیلوولت MDS - تجدید نوبت دوم
 45. مناقصه احداث و تکمیل فاز دو سالن ورزشی ....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل فاز دو سالن ورزشی ...نوبت دوم
 46. مزایده فروش ملکی به مساحت 348.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ملکی به مساحت 348.15متر نوبت دوم
 47. مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین حمل گوشت شهرداری-95.06.11 / مزایده , مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین حمل گوشت شهرداری- 95.06.11
 48. مزایده فروش دو باب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری
 49. مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، گاو حذفی و جوانه پرواری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، گاو حذفی و جوانه پرواری
 50. تمدید مهلت فراخوان توان سنجی مشاور انجام مطالعات خطر پذیری ومقابله با بحران شهر / فراخوان توان سنجی مشاور ، تمدید مهلت فراخوان توان سنجی مشاور انجام مطالعات خطر پذیری ومقابله با بحران شهر
 51. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش بیست و هشت / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش بیست و هشت
 52. مزایده فروش سنگ های مازاد / مزایده,مزایده فروش سنگ های مازاد
 53. مزایده فروش کود ماشین خشک مرغ تخمگذار / آگهی مزایده,مزایده فروش کود ماشین خشک مرغ تخمگذار
 54. مناقصه خرید لوازم دستگاه های شیردوشی و سولفات مس / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوازم دستگاه های شیردوشی و سولفات مس
 55. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری در زمین سنگی ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری در زمین سنگی ...
 56. مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه - تجدید / آگهی تجدید مزایده,مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه - تجدید
 57. مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت پروژه بوستان بهار / آگهی فراخوان,مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت پروژه بوستان بهار
 58. مناقصه انجام خرید گاردریل و متلعقات مربوطه نوبت دوم 95.6.11 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خرید گاردریل و متلعقات مربوطه نوبت دوم 95.6.11
 59. آگهی مناقصه واگذاری اجرای جوی و جدول و هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای جوی و جدول و هدایت آبهای سطحی
 60. مزایده یک قطعه زمین مساحت 150متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150متر
 61. مزایده منزل مسکونی مساحت 200متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 200متر نوبت اول
 62. فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان دکتر شریعتی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان دکتر شریعتی
 63. مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم
 64. مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان..... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان....
 65. مزایده واگذاری رستوران واقع در آرامستان ..... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری رستوران واقع در آرامستان ...
 66. مناقصه تجدید مناقصه تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری / آگهی مناقصه , مناقصه تجدید مناقصه تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری
 67. مناقصه بکهو لودر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بکهو لودر
 68. مزایده یکباب مغازه و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه و محوطه نوبت اول
 69. مزایده ششدانگ زمین بخش 4 ثبت گرگان مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 4 ثبت گرگان مرحله دوم
 70. مزایده پلاک ثبتی مساحت هجده متر کلاسه 941402 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هجده متر کلاسه 941402 نوبت دوم
 71. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
 72. مزایده ششدانگ دو باب خانه احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه احداثی
 73. مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبانی
 74. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار شهدا- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای, تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار شهدا- نوبت دوم
 75. اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه تره بار در شهرک-اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه تره بار در شهرک -اصلاحیه
 76. مزایده تالار و خوابگاه تلاش- 95.06.11 / آگهی مزایده, مزایده تالار و خوابگاه تلاش- 95.06.11
 77. مزایده واگذاری اجاره بهاء مجتمع فرهنگی سینمایی 9 دی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره بهاء مجتمع فرهنگی سینمایی 9 دی - نوبت دوم
 78. مزایده 552.6 سهم مشاع از 1000 سهم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 552.6 سهم مشاع از 1000 سهم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 79. مناقصه اجرای شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب نقاط پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب نقاط پراکنده
 80. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده رو سازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده رو سازی
 81. مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات خطوط اصلی انتقال آب / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات خطوط اصلی انتقال آب
 82. مناقصه واگذاری 26 مورد انجام عملیات کارخانه لبنیات به بخش خصوصی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری 26 مورد انجام عملیات کارخانه لبنیات به بخش خصوصی نوبت دوم
 83. نخستین جشنواره تجربه های موفق سمن های محیط زیستی گردشگری / نخستین جشنواره تجربه های موفق سمن های محیط زیستی گردشگری
 84. مزایده ششدانگ زمین به صورت یک واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به صورت یک واحد مسکونی نوبت دوم
 85. مزایده ششدانگ ساختمان یک طبقه زمین به مساحت 93متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان یک طبقه زمین به مساحت 93متر
 86. مزایده سواری پراید مدل 1390 / مزایده سواری پراید مدل 1390
 87. مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل سایتهای 2G,3G,LTE ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل سایتهای 2G,3G,LTE ...
 88. مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک های B و I و P - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک های B و I و P - نوبت دوم
 89. چهاردهمین جشنواره یاد یار مهربان / چهاردهمین جشنواره یاد یار مهربان
 90. مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول
 91. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 95659 اجرایی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در پرونده کلاسه 95659 اجرایی
 92. مزایده یکدستگاه ماشین پراید / مزایده,مزایده یکدستگاه ماشین پراید
 93. مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 134متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 134متر
 94. مزایده باغ چای و گاو ماده / مزایده,مزایده باغ چای و گاو ماده
 95. مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 283متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 283متر
 96. تمدید مناقصه طراحی، ساخت، نصب، تست و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ AOC نوبت دوم / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه طراحی، ساخت، نصب، تست و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ AOC نوبت دوم
 97. مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل سایتهای 2G,3G,LTE / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل سایتهای 2G,3G,LTE
 98. مزایده ششدانگ زمین مساحت 162.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 162.62متر
 99. مزایده ملک با عرصه 44289مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 44289مترمربع نوبت اول
 100. مزایده خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی