سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.06 در سایت

 1. مزایده الکتروموتور / مزایده الکتروموتور
 2. مناقصه عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب
 3. مزایده پلاک 524 فرعی از 408 فرعی از 317 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 524 فرعی از 408 فرعی از 317 فرعی
 4. مزایده 64.42 شعیر مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 64.42 شعیر مشاع از ششدانگ زمین
 5. مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت / مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت
 6. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی / آگهی ارزیابی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی
 7. فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی / فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی
 8. مزایده 30 تن سیم مسی و 30 تن سیم آلومینیوم / آگهی مزایده, مزایده 30 تن سیم مسی و 30 تن سیم آلومینیوم
 9. مناقصه خرید منبع حرارتی کویل دار / مناقصه خرید منبع حرارتی کویل دار
 10. مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی با لامپ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی با لامپ
 11. مزایده فروش اقلام فرسوده آمادی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام فرسوده آمادی
 12. مناقصه پروژه اجرای جدول گذاری احداث کانیو و پیاده روسازی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای جدول گذاری احداث کانیو و پیاده روسازی- نوبت دوم
 13. مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر بندر امام خمینی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر بندر امام خمینی - نوبت دوم
 14. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 216 شمال مارون (پسماند) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 216 شمال مارون (پسماند) - نوبت دوم
 15. مناقصه پروژه احداث شبکه کانالهای توزیع و زهکشهای جمع کننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه احداث شبکه کانالهای توزیع و زهکشهای جمع کننده
 16. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 100 شمال منصوری (پسماند) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 100 شمال منصوری (پسماند) نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ مغازه با کاربری خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه با کاربری خدماتی
 18. مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه
 19. مزایده 162 سهم از 7440 سهم پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده 162 سهم از 7440 سهم پلاک ثبت شده
 20. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری دنا مدل 1394 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری دنا مدل 1394
 21. مزایده پلاک ثبت شده بخش یک یزد بصورت منزل مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بخش یک یزد بصورت منزل مسکونی
 22. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس دوگانه دستی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس دوگانه دستی
 23. مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد
 24. مزایده خودرو پراید نوبت اول / مزایده,مزایده خودرو پراید نوبت اول
 25. مزایده واگذاری پروژه تجاری اقامتی / مزایده, مزایده واگذاری پروژه تجاری اقامتی
 26. آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری غرفه انبار توشه و کیوسک درب / آگهی تجدید مزایده عمومی،آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری غرفه انبار توشه و کیوسک درب
 27. مزایده یکباب خانه زمین به مساحت 71.66مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه زمین به مساحت 71.66مترمربع نوبت دوم
 28. تجدید مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی
 29. مناقصه طرح پیاده روسازی محور امامیه 95.10.6 / آگهی مناقصه , مناقصه طرح پیاده روسازی محور امامیه 95.10.6
 30. فراخوان مناقصه احداث پل رودخانه شور نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه احداث پل رودخانه شور نوبت دوم
 31. مزایده فروش 48 راس جوانه پروار / آگهی مزایده,مزایده فروش 48 راس جوانه پروار
 32. مناقصه خرید درختان ویژه - ریشه ای و ... 95.10.6 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید درختان ویژه - ریشه ای و ... 95.10.6
 33. مناقصه اجرای فنداسیون خوابگاه 400 نفره و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فنداسیون خوابگاه 400 نفره و ... نوبت دوم
 34. فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن
 35. مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان 132متر / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان 132متر
 36. مناقصه خرید بیمه نامه ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید بیمه نامه ها
 37. مناقصه احداث پروژه های بهداشتی درمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث پروژه های بهداشتی درمانی
 38. مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله روزمینی و زیرمینی نفت و گاز... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله روزمینی و زیرمینی نفت و گاز... نوبت دوم
 39. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی م / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی
 40. مزایده فروش مخزن 600 لیتری.... / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش مخزن 600 لیتری....
 41. مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری
 42. مزایده منزل مسکونی با عرصه 2120متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 2120متر نوبت اول
 43. مناقصه اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی
 44. استعلام بها نصب بنر نوبت دوم / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر نوبت دوم
 45. استعلام بها نصب بنر نوبت دوم / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر نوبت دوم
 46. استعلام بها جهت تامین غذای میهمانان و کارکنان ... نوبت دوم / استعلام بها ، استعلام بها جهت تامین غذای میهمانان و کارکنان ... نوبت دوم
 47. مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله نوبت دوم
 48. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی / فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی
 49. مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1404متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1404متر نوبت اول
 50. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405
 51. مزایده ملک یکباب مغازه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه صد و بیست متر
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان 111.75مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 111.75مترمربع مرحله دوم
 53. مزایده اپارتمان طبقه اول مساحت 70.1مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه اول مساحت 70.1مترمربع
 54. مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 2348/65مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 2348/65مترمربع
 55. مزایده فروش 319 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده,مزایده فروش 319 کارتن مایع ظرفشویی
 56. مزایده ششدانگ اعیانی احداثی درزمین 187/40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی درزمین 187/40متر
 57. مزایده یک قطعه زمین میزان 11808مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین میزان 11808مترمربع
 58. مزایده فروش یک دستگاه کانکس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس
 59. مزایده فروش یک دستگاه شیرینی پزی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه شیرینی پزی
 60. مزایده دو واحد مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد مسکونی دو طبقه نوبت اول
 61. تجدید مناقصه واگذاری وصول مطالبات / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری وصول مطالبات
 62. مزایده یک قطعه زمین مساحت 368متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 368متر نوبت اول
 63. مزایده ششدانگ باغ مساحت 12355متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 12355متر نوبت اول
 64. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده ،مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت اول
 65. مزایده فروش دو طاقه پارچه ملحفه ای و ... / مزایده,مزایده فروش دو طاقه پارچه ملحفه ای و ...
 66. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.77مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.77مترمربع
 67. استعلام بها نصب بنر / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر
 68. فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی / فراخوان , فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی
 69. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 340متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 340متر
 70. مزایده پلاک ثبتی شماره 1419 فرعی از 43 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1419 فرعی از 43 اصلی
 71. مزایده فروش کت و شلوار / مزایده,مزایده فروش کت و شلوار
 72. مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه بخش 5 قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه بخش 5 قزوین
 73. مزایده ساختمان مسکونی بخش 4 قزوین عرصه 240 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 4 قزوین عرصه 240 متر
 74. مزایده پلاک 47 تحت پلاک 3192 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 47 تحت پلاک 3192 اصلی نوبت اول
 75. مزایده ششدانگ یکباب باغ 568/50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب باغ 568/50مترمربع
 76. مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهرستان عسلویه / مناقصه,مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهرستان عسلویه
 77. مزایده آسانسور کارگاهی / آگهی مزایده عمومی , مزایده آسانسور کارگاهی
 78. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 73.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 73.2متر
 79. مزایده فروش الکتروموتور / مزایده,مزایده فروش الکتروموتور
 80. مناقصه آماده سازی سایتهای مسکن مهر و شطیط و 118 هکتاری آبادان / مناقصه آماده سازی سایتهای مسکن مهر و شطیط و 118 هکتاری آبادان
 81. تجدید مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل ....
 82. مزایده تعداد هفتاد بسته 35 تایی روغن ترمز آلتیما .... / مزایده, مزایده تعداد هفتاد بسته 35 تایی روغن ترمز آلتیما ....
 83. مزایده ساختمان شرکت تعاونی با زیربنای صد متر / مزایده,مزایده ساختمان شرکت تعاونی با زیربنای صد متر
 84. مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای شوشود نوبت دوم / مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای شوشود نوبت دوم
 85. مزایده اقلام مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام مازاد
 86. مزایده واحد بینائی سنجی / آگهی مزایده,مزایده واحد بینائی سنجی
 87. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم- نوبت دوم
 88. مزایده فروش 4 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 4 واحد تجاری
 89. مزایده تعدادی از اراضی و مزراع کشاورزی / مزایده تعدادی از اراضی و مزراع کشاورزی
 90. آگهی فراخوان شناسایی فاز صفر و مراحل تهیه نقشه های فاز اول / آگهی فراخوان شناسایی،آگهی فراخوان شناسایی فاز صفر و مراحل تهیه نقشه های فاز اول
 91. اگهی مزایده واگذاری محل انتشارات (تکثیر و کپی) مجتمع دانشگاهی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری محل انتشارات (تکثیر و کپی) مجتمع دانشگاهی
 92. مناقصه دیوار کشی پیرامون واحد دانشگاهی / مناقصه , مناقصه دیوار کشی پیرامون واحد دانشگاهی
 93. مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی
 94. مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی 95.10.6 / آگهی مزایده,مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی 95.10.6
 95. مزایده اقلام ضایعات و خارج از رده مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعات و خارج از رده مازاد
 96. مزایده واگذاری اجاره سالن های غذاخوری ، امور طبخ و توزیع غذا / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری اجاره سالن های غذاخوری ، امور طبخ و توزیع غذا
 97. مزایده هشت قطعه زمین / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین
 98. مزایده جرثقیل سقفی - نوبت دوم / مزایده جرثقیل سقفی - نوبت دوم
 99. مزایده یک دستگاه پرس آلومینیومی هیدرولیک / مزایده یک دستگاه پرس آلومینیومی هیدرولیک
 100. آگهی مزایده عمومی خودرو / مزایده ، آگهی مزایده عمومی خودرو

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش یازدهم)

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 در سایت پارس نماد داده ها به روز رسانی شد. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایید.


 1. مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 100/19متر
 2. مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7940 اسناد رهنی
 4. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 64/97متر بخش5
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 6. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7834 کلاسه 9400120
 7. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7858 بخش 5
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7869 کلاسه 9400093
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 100/19متر
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400073 بانک ملت استان بوشهر
 11. مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید , مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت داریان.... تجدید نوبت دوم
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7929 کلاسه 9400078
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7938 کلاسه 9400084
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7837 کلاسه 9400080
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 107/42مترمربع
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش پنج غیرمنقول
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 114.86متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7861 کلاسه 9400076
 19. مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده 6 دانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7865 کلاسه 9400074
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9400125 بانک ملت
 22. فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استقرار واحد PMO
 23. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7892 اسناد رهنی
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7941 کلاسه 9400123
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7913 کلاسه 9400136
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7921 کلاسه 9400131
 27. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش 5 خورموج غیرمنقول
 28. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7912 کلاسه 9400132
 29. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7894 کلاسه 9400129
 30. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7880 واقع در بخش 5 به مساحت 100/41 متر مربع کلاسه 9400137
 31. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7863 کلاسه 9400130
 32. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7867 کلاسه 9400119
 33. فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی / فراخوان حسابرس رسمی واجد شرایط جهت نظارت دقیق و قانونی بر عملکرد مالی
 34. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53% / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن گل گهر 2 با عیار میانگین 53%
 35. مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14 / مزایده, مزایده تاورکرین پتن 10 تن ، H25/14
 36. مزایده خودرو های مازاد ... / مزایده عمومی , مزایده خودروهای مازاد ...
 37. مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت
 38. مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات 95.5.19
 39. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد / مناقصه و مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت برق گنبد
 40. استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی / استعلام , استعلام خرید یک عددتراورس 200 تنی فولاد سازی
 41. استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد / استعلام , استعلام الکل متیلیک با خلوص 99 درصد
 42. استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی / استعلام , استعلام کنترل والو کاهنده فشار فولادی فلنچی با محرک دیافراگمی
 43. استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ / استعلام , استعلام خرید 5 ردیف گیربکس جرثقیل دماگ
 44. استعلام چهار ردیف پوزیشنر / استعلام , استعلام چهار ردیف پوزیشنر
 45. استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661 / استعلام, استعلام قطعات مربوط به پوزیشنر 3661
 46. مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد آپارتمان نوبت دوم
 47. استعلام سرس برش / استعلام, استعلام سرس برش
 48. استعلام سر شیلنگی / استعلام, استعلام سر شیلنگی
 49. استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا / استعلام , استعلام 2ردیف فیلتر خشک کننده هوا
 50. استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون 95.5.19 / استعلام , استعلام تعمیر جک محرک دریچه و جک هیدرولیک پیستون95.5.19
 51. استعلام واشرفنری دوبل / استعلام , استعلام واشرفنری دوبل
 52. استعلام انواع آچاروابزار / استعلام , استعلام انواع آچاروابزار
 53. آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید انواع سیم و کابل
 54. مناقصه خرید اقلام ایمنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام ایمنی
 55. تجدید مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی -تجدید / تجدید , مناقصه خرید تریستورهای قدرت 7 کیلو ولتی - تجدید
 56. مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA / مناقصه, مناقصه خرید SOUND WIN FXO/FXS 160S & MINI PC ANTENNA
 57. فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد / فراخوان ارائه راهکارهای ارتقا و بهبود کارکرد مسجد
 58. استعلام انواع فیوز المنت / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز المنت
 59. استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه / فرم استعلام بهاء , استعلام فیدر 250 آمپر معمولی 200 دستگاه
 60. استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش / استعلام بهاء ,استعلام رادیاتور پنلی مارک تاش
 61. استعلام کیوسک بتنی CRC / فرم استعلام بهاء , استعلام کیوسک بتنی CRC
 62. استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5 / فرم استعلام بهاء , استعلام ترانس جریان فشار ضعیف 300/5
 63. استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی / استعلام بهاء ,استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی
 64. استعلام قفل کتابی بزرگ / استعلام , استعلام قفل کتابی بزرگ
 65. استعلام انواع فیوز استوانه ای / فرم استعلام بهاء , استعلام انواع فیوز استوانه ای
 66. فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه نوبت دوم
 67. فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET.. / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CONTROL VALVE 4 IN CL 600 AS PER SPEC SHEET..
 68. فراخوانflow recording cintroller / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه flow recording cintroller
 69. تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی
 70. فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها
 71. مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش دستگاه تخلیه چغندر ....نوبت دوم
 72. اولین همایش ملی مدیریت آب / اولین همایش ملی مدیریت آب
 73. سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه / سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران ، معماری و سازه
 74. مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی95.5.19 / فراخوان توانسنجی پیمانکار,مناقصه انجام توانسنجی پروژه خرید و حمل مصالح آسفالتی 95.5.19
 75. مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG

مناقصات و مزایده های کشور 95.5.19 (بخش هفتم)

 

 1. مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم / مناقصه , مناقصه پروژه احداث اورژانس شهری جم
 2. فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو / فراخوان تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو
 3. فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....- نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19 / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر نوبت دوم 95.5.19
 5. تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن - مرحله سوم نوبت اول
 6. مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ بنای احداثی مساحت تقریبی 176متر نوبت اول
 7. مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول / مزایده,مزایده 16.4 سیر مشاع از سه دانگ مشاع حق السهم نوبت اول
 8. مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 9. مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC / مناقصه طراحی، تهیه کالا و احداث خط لوله زیرزمینی به صورت EPC
 10. فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva ....- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 630kva...- نوبت دوم
 11. مزایده فروش سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید
 12. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400061
 13. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400070 غیرمنقول
 14. مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835 / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7835
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 اسناد رهنی
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سند رهنی 17151
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 114/99متر
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اسناد رسمی 18
 19. مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و خرید ، حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر کاربری کشاورزی
 21. مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18 / مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر- 95.05.18
 22. مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه دیگ بخار
 23. مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 کاربری ویلایی نوبت دوم
 24. مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار / آگهی مزایده , مزایده اجاره تالار مهندسین بلوار
 25. همایش ترجمه ماندگار / همایش ترجمه ماندگار
 26. مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذای روزانه نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 27. مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی چاپ اول
 28. مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 20 پلاک از زمین های مجموعه کارگاهی نوبت دوم
 29. مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار / مزایده,مزایده فروش یک واحد ملک اداری دفتر کار
 30. مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان شهرداری ابوزیدآباد نوبت دوم
 31. مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 103.5 متر مشاع از زمین کشاورزی
 32. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر
 33. مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.549 حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی
 34. مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان از یک مجموعه تجاری کلاسه 940273
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 36. مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده 320 سهم مشاع از 6800 سهم پلاک نوبت دوم
 37. مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب آشپزخانه با تجهیزات
 38. تجدید مزایده میلگردهای مازاد برنیاز / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده میلگردهای مازاد برنیاز
 39. همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه / همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه
 40. مزایده پلاک ثبتی شماره 950099 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 950099
 41. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 300 متر مربع کلاسه 940296
 42. مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی کلاسه 940358
 43. مزایده خودرو سواری پژو سواری روا .... / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو سواری روا ....
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یه مساحت 115/10 متر مربع
 45. مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی در استان بوشهر نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7916
 47. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان کلاسه 9400103 اسناد رهنی
 48. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شمال نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100/19متر
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک 1040/7846 کلاسه 9400114
 51. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان کلاسه 9400098
 52. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7882 کلاسه 9400109
 53. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7885 کلاسه 9400113
 54. مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104 / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7891 کلاسه 9400104
 55. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7895 کلاسه 9400101
 56. مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان به پلاک 1040/7838 کلاسه 9400108
 57. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان اموال غیرمنقول
 58. ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده / مزایده,ششدانگ یکباب اپارتمان دفتر اسناد رسمی شماره هجده
 59. مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانسفور روغنی 100 کیلوولت آمپر سه فاز 20 کیلو ولت کم تلفات AB نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان به پلاک 1040/7866

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 (بخش هفتم)

 

 1. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 183متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 183متر نوبت دوم
 2. تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر از قبیل پخت ، حمل ، پخش و تامین قیر MC نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر از قبیل پخت ، حمل ، پخش و تامین قیر MC نوبت دوم
 3. مزایده فروش املاک سه قطعه کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک سه قطعه کاربری مسکونی
 4. مزایده واحدهای تجاری خدماتی و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واحدهای تجاری خدماتی و مسکونی نوبت دوم
 5. مزایده اجاره استخر سرپوشیده ولیعصر عج / مزایده اجاره استخر سرپوشیده ولیعصر عج
 6. مزایده تمامیت ششدانگ ملک شرکت رزبهار نوبت اول / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ ملک شرکت رزبهار نوبت اول
 7. آگهی فراخوان مناقصه استعلامی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ایلام / آگهی فراخوان مناقصه استعلامی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ایلام
 8. مناقصه احداث دو واحد صنعتی سورتینگ مرکبات و سردخانه 1000 تنی / آگهی مناقصه,مناقصه احداث دو واحد صنعتی سورتینگ مرکبات و سردخانه 1000 تنی
 9. مزایده واگذاری اماکن ورزشی / مزایده واگذاری اماکن ورزشی
 10. مناقصه خرید دستگاههای سنترپیوت / آگهی مناقصه,مناقصه خرید دستگاههای سنترپیوت
 11. خلاصه آگهی مزایده فروش پروانه قطع سری 3 بخش 6 / مزایده , خلاصه آگهی مزایده فروش پروانه قطع سری 3 بخش 6
 12. تجدید مزایده تعداد 12 سازه تبلیغاتی / تجدید مزایده تعداد 12 سازه تبلیغاتی
 13. مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل نوبت دوم
 14. مناقصه بیارگیری،حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بیارگیری،حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی
 15. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی سفیدرود و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی سفیدرود و .... نوبت دوم
 16. مناقصه تامین نیرو های تخصصی جهت اجرای پروژه های گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین نیروهای تخصصی جهت اجرای پروژه های گاز
 17. مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهاده های کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهاده های کشاورزی
 18. مزایده اجاره تعداد 46 باب مغازه بازار ... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره تعداد 46 باب مغازه بازار ... نوبت دوم
 19. مناقصه سرویس , نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس , نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیکی
 20. اصلاحیه مزایده واحدهای فیزیوتراپی، شنوائی سنجی کلینیک ویژه 95.5.17 / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی,مزایده واحدهای فیزیوتراپی، شنوائی سنجی کلینیک ویژه نوبت اول 95.5.17
 21. مناقصه آسفالت معابر، حمل و پخش بیس و ...مرحله اول / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت معابر، حمل و پخش بیس و ...مرحله اول
 22. مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها / مزایده , مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها نوبت اول
 23. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405
 24. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D نوبت دوم
 25. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 26. مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و..... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و..... نوبت دوم
 27. مزایده فروش یک دستگاه پرس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پرس
 28. مزایده فروش هفت قطعه زمین با کاربری مسکونی و سه قطعه تجاری / مزایده,مزایده فروش هفت قطعه زمین با کاربری مسکونی و سه قطعه تجاری
 29. مناقصه جذب شریک و سرمایه گذار جهت توسعه و تسریع در اجرای پروژه های تولیدی / مناقصه ، مناقصه جذب شریک و سرمایه گذار جهت توسعه و تسریع در اجرای پروژه های تولیدی
 30. مزایده عمومی اموال ملکی مازاد غیرمنقول نوبت اول مرحله سوم / مزایده,مزایده عمومی اموال ملکی مازاد غیرمنقول نوبت اول مرحله سوم
 31. مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه.یکباب خانه و نخلستان / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغچه.یکباب خانه و نخلستان
 32. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A نوبت اول
 33. تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری و سرپوشیده کردن جداول بولوار - نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری و سرپوشیده کردن جداول بولوار - نوبت اول
 34. مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس
 35. مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی C جهت انجام پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات گوی شناور / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی C جهت انجام پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات گوی شناور
 36. مزایده محصول خرما و لیموترش نوبت دوم / مزایده محصول خرما و لیموترش نوبت دوم
 37. مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب شهر کازرون نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز مناطق شرق و غرب شهر کازرون نوبت دوم
 38. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری محور قصرالدشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری محور قصرالدشت
 39. مناقصه طراحی و ساخت کامل تعدادی آپارتمان را در شهر صدرا / مناقصه طراحی و ساخت کامل تعدادی آپارتمان را در شهر صدرا
 40. مزایده کیوسک تجاری زند نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده کیوسک تجاری زند نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت اپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت اپارتمان دو خوابه
 42. مزایده یک قطعه زمین و اپارتمان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و اپارتمان
 43. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 1150متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 1150متر
 44. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 145.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 145.2متر نوبت دوم
 45. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2705/4و5و6 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2705/4و5و6
 46. مزایده ششدانگ زمین محصور مشتمل بر ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مشتمل بر ساختمان
 47. مزایده واگذاری غرفه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری غرفه - نوبت دوم
 48. مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 240متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 240متر نوبت دوم
 49. مناقصه تامین تعداد 6 خودرو با راننده / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین تعداد 6 خودرو با راننده
 50. مناقصه اجرای پروژه روسازی آسفالت محلات شهر خور / مناقصه اجرای پروژه روسازی آسفالت محلات شهر خور
 51. مزایده یک دستگاه سوله صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه سوله صنعتی نوبت دوم
 52. مزایده یک دستگاه اره فلکه 80 با مارک ممتاز کارکرده / مزایده اموال غیرمنقول ,مزایده یک دستگاه اره فلکه 80 با مارک ممتاز کارکرده
 53. مزایده یک واحد تجاری مساحت 22/71متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 22/71متر نوبت اول
 54. مزایده یک واحد منزل مسکونی طبقه اول واحد سه نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی طبقه اول واحد سه نوبت اول
 55. فراخوان مزایده بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی
 56. مزایده فروش 6 دستگاه از اتومبیل های مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش 6 دستگاه از اتومبیل های مازاد
 57. حراج حضوری موتورسیکلت (اوراقی و قابل شماره گذاری) .. / حراج حضوری , حراج حضوری موتورسیکلت (اوراقی و قابل شماره گذاری) ..
 58. مزایده واگذاری املاک تملیکی در استان گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی در استان گیلان نوبت دوم
 59. مزایده فروش یک قطعه زمین با پروانه ساخت / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با پروانه ساخت
 60. مزایده خودرو سواری سایپا EX111 / مزایده,مزایده خودرو سواری سایپا EX111
 61. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 1255/5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 1255/5متر

اخبار مناقصه و مزایده 95.5.17 (بخش دوم)

 

 1. آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید روغن ترمز DOT3 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید روغن ترمز DOT3
 2. فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه ، تامین و اجرای خط لوله GRE / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه ، تامین و اجرای خط لوله GRE
 3. مزایده واگذاری املاک تملیکی و ماشین آلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی و ماشین آلات
 4. مزایده فروش حدود 630 تن آهن آلات ، فولاد آلیاژی ، لوله چدنی و براده تراشکاری ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 630 تن آهن آلات ، فولاد آلیاژی ، لوله چدنی و براده تراشکاری ضایعاتی
 5. مزایده خودرو های قابل واگذاری / آگهی مزایده , مزایده خودروهای قابل واگذاری
 6. مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت بلوار امام حسین و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت بلوار امام حسین و ... نوبت دوم
 7. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه ، پیاده سازی ، بومی سازی و پشتیبانی سامانه مدیریت ریسک تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران؛آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه ، پیاده سازی ، بومی سازی و پشتیبانی سامانه مدیریت ریسک تجدید
 8. مناقصه تهیه و توزیع تعدادی سبد کالای پروتئینی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و توزیع تعدادی سبد کالای پروتئینی
 9. مزایده زمین به مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت صد و پنجاه متر
 10. مناقصه خرید انواع پالت چوبی در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پالت چوبی در سایزهای مختلف
 11. مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی ....نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست ,مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی ....نوبت دوم
 12. مزایده فروش زمین به مساحت 207/90متر / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت 207/90متر
 13. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان لنجان- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان لنجان- نوبت دوم
 14. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت نوبت دوم
 15. مزایده فروش تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت و خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت و خودرو
 16. مناقصه واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه
 17. مزایده ششدانگ بنای مفروزه پلاک دو فرعی مکرر از 164 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ بنای مفروزه پلاک دو فرعی مکرر از 164 اصلی
 18. مناقصه آسفالت معابر، حمل و پخش بیس و ...مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت معابر، حمل و پخش بیس و ...مرحله دوم
 19. مناقصه واگذاری کلیه عملیات اجرای فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه عملیات اجرای فیبر نوری
 20. مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر بندر امام خمینی ره - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر بندر امام خمینی ره - نوبت دوم
 21. تجدید استعلام بها تامین 48 سلول باطری سیلد 3000AH.2V همراه متعلقات / آگهی استعلام بهاء،, تجدید استعلام بها تامین 48 سلول باطری سیلد 3000AH.2V همراه متعلقات
 22. تجدید استعلام اجرای عملیات طرح فیبر نوری هوایی مسیر دوتپه سفلی – میموندره / استعلام , تجدید استعلام اجرای عملیات طرح فیبر نوری هوایی مسیر دوتپه سفلی – میموندره
 23. مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی
 24. مناقصه تامین تجهیزات اجرا و راه اندازی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms مرکز همایش های بین المللی / مناقصه مناقصه تامین تجهیزات اجرا و راه اندازی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms مرکز همایش های بین المللی
 25. اصلاحیه مزایده فروش منازل سازمانی-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش منازل سازمانی-اصلاحیه
 26. اصلاحیه فراخوان احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا -اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا -اصلاحیه
 27. تجدید مناقصه تکمیل دکوراسیون سالن همایش شهرداری ابهر - نوبت دوم / تجدید مناقصه ,مناقصه تکمیل دکوراسیون سالن همایش شهرداری ابهر - نوبت دوم
 28. تجدید مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع - نوبت دوم
 29. مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی
 30. اصلاحیه مزایده مخازن تحت فشار، الکتروموتور و گیربکس های مختلف و ..اصلاحیه / اصلاحیه مزایده , مزایده مخازن تحت فشار، الکتروموتور و گیربکس های مختلف و ...-اصلاحیه
 31. فراخوان بهره گیری از سامانه ای جامع در مدیریت یکپارچه و ... / فراخوان بهره گیری از سامانه ای جامع در مدیریت یکپارچه و ...
 32. مزایده پژو 206 رنگ سفید اموال منقول / مزایده,مزایده پژو 206 رنگ سفید اموال منقول
 33. مناقصه مربوط به پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E016S دالان نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه مربوط به پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E016S دالان نوبت دوم
 34. مناقصه عملیات تست نفوذ pen test / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تست نفوذ pen test
 35. مناقصه خرید انواع کابل مسی.... / مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل مسی....
 36. مناقصه خرید انواع دکل .... / مناقصه , مناقصه خرید انواع دکل ....
 37. مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و ضایعاتی / مزایده , مزایده مزایده فروش اقلام مازاد ، مستعمل و ضایعاتی
 38. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی فراخوان, مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 39. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران با شرایط ویژه / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران با شرایط ویژه
 40. مزایده فروش تجهیزات سیستم حرارتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تجهیزات سیستم حرارتی -نوبت دوم
 41. مزایده 3.6 سهم از 72 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 3.6 سهم از 72 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 42. مناقصه تامین 5 نفر نیروی انسانی ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 5 نفر نیروی انسانی ...
 43. آگهی مناقصه خرید 20.000 تن سنگ آهن مصرفی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه خرید 20.000 تن سنگ آهن مصرفی
 44. مزایده فروش آجرهای ضایعاتی باقیمانده از تعمیرات کوره / آگهی مزایده,مزایده فروش آجرهای ضایعاتی باقیمانده از تعمیرات کوره
 45. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مسکونی نوبت اول
 46. تمدید مزایده واگذاری امتیاز اکتشاف و بهره برداری از تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی-تمدید / تمدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز اکتشاف و بهره برداری از تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی-تمدید
 47. مناقصه تامین خودرو های استیجاری / مناقصه , مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت اول
 48. مناقصه خرید 3 دستگاه کانتینر قابل گسترش و 3 دستگاه کانتینر 20 فوت نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه کانتینر قابل گسترش و 3 دستگاه کانتینر 20 فوت نوبت دوم
 49. تجدید مزایده فروش ضایعات تولیدی / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات تولیدی از قبیل سرباره کوره قوس ....
 50. تمدید مناقصه خرید 581 دستگاه صدور کارت رومیزی / آگهی تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه خرید 581 دستگاه صدور کارت رومیزی
 51. مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل
 52. مناقصه خدمات درآمدی شامل وصول مطالبات ، تصحیح قرارداد آب و فاضلاب و فروش و پیش فروش فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خدمات درآمدی شامل وصول مطالبات ، تصحیح قرارداد آب و فاضلاب و فروش و پیش فروش فاضلاب
 53. مزایده یک دستگاه ماشین خط کشی رنگ گرم مدل H33-3 / آگهی مزایده عمومی ، مزایده یک دستگاه ماشین خط کشی رنگ گرم مدل H33-3
 54. مناقصه تامین و خرید یک دستگاه کانکس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین و خرید یک دستگاه کانکس -نوبت دوم
 55. مزایده مالکیت مغازه مصالح فروشی / مزایده, مزایده مالکیت مغازه مصالح فروشی
 56. مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 510متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 510متر
 57. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 58. مزایده اپارتمانی مسکونی دادنامه 41/85 / مزایده,مزایده اپارتمانی مسکونی دادنامه 41/85
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نه بخش 12 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نه بخش 12 نوبت اول
 60. مزایده خودروی پراید sx131 مدل نود و یک / مزایده,مزایده خودروی پراید sx131 مدل نود و یک