سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.4 در سایت

 1. مناقصه اجرای آماده سازی اراضی رسالت قوچان ... -95.8.4 / مناقصه اجرای آماده سازی اراضی رسالت قوچان ... 95.8.4
 2. مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی (دفترچه شماره 2) تجدید 95/8/4 / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی (دفترچه شماره 2) تجدید 95/8/4
 3. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت دوم
 4. مناقصه ارائه خدمات تخلیه چاه و لجن کشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات تخلیه چاه و لجن کشی...
 5. مزایده فروش قطعات خودرو / مزایده ,مزایده فروش قطعات خودرو
 6. مزایده فروش سیم و کابل اسقاط موجود درانبارهای خود -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش فروش سیم و کابل اسقاط موجود درانبارهای خود -نوبت دوم
 7. مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی تجدید / مزایده, مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی تجدید
 8. مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و .... تجدید / مزایده, مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و .... تجدید نوبت دوم
 9. مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین / مناقصه , مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین
 10. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع نیروی برق
 11. مناقصه عملیات ایزولاسیون (ایزوگام) بام منازل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ایزولاسیون (ایزوگام) بام منازل
 12. مناقصه حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل زغال سنگ خام
 13. مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری 95/8/4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری 95/8/4
 14. مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس
 15. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در شهرستانهای مختلف / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در شهرستانهای مختلف
 16. مزایده واگذاری املاک و تعدادی ماشین آلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و تعدادی ماشین آلات
 17. مزایده ملک و ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده ملک و ماشین آلات
 18. مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی شهر کانی دینار - نوبت دوم / دعوت به مناقصه , مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی شهر کانی دینار - نوبت دوم
 19. مزایده منزل مسکونی سه طبقه مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی سه طبقه مرحله دوم
 20. مزایده پلاک ثبتی به مساحت اعیان 119.1متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت اعیان 119.1متر
 21. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی منزل مسکونی 128.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی منزل مسکونی 128.5متر
 22. مناقصه تامین توری ضد تگرگ / آگهی مناقصه , مناقصه تامین توری ضد تگرگ
 23. چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران95.8.4 / چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران95.8.4