سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.4 در سایت

 1. مناقصه اجرای آماده سازی اراضی رسالت قوچان ... -95.8.4 / مناقصه اجرای آماده سازی اراضی رسالت قوچان ... 95.8.4
 2. مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی (دفترچه شماره 2) تجدید 95/8/4 / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی (دفترچه شماره 2) تجدید 95/8/4
 3. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت دوم
 4. مناقصه ارائه خدمات تخلیه چاه و لجن کشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات تخلیه چاه و لجن کشی...
 5. مزایده فروش قطعات خودرو / مزایده ,مزایده فروش قطعات خودرو
 6. مزایده فروش سیم و کابل اسقاط موجود درانبارهای خود -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش فروش سیم و کابل اسقاط موجود درانبارهای خود -نوبت دوم
 7. مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی تجدید / مزایده, مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی تجدید
 8. مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و .... تجدید / مزایده, مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و .... تجدید نوبت دوم
 9. مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین / مناقصه , مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین
 10. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع نیروی برق
 11. مناقصه عملیات ایزولاسیون (ایزوگام) بام منازل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ایزولاسیون (ایزوگام) بام منازل
 12. مناقصه حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل زغال سنگ خام
 13. مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری 95/8/4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری 95/8/4
 14. مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس
 15. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در شهرستانهای مختلف / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در شهرستانهای مختلف
 16. مزایده واگذاری املاک و تعدادی ماشین آلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و تعدادی ماشین آلات
 17. مزایده ملک و ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده ملک و ماشین آلات
 18. مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی شهر کانی دینار - نوبت دوم / دعوت به مناقصه , مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی شهر کانی دینار - نوبت دوم
 19. مزایده منزل مسکونی سه طبقه مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی سه طبقه مرحله دوم
 20. مزایده پلاک ثبتی به مساحت اعیان 119.1متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت اعیان 119.1متر
 21. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی منزل مسکونی 128.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی منزل مسکونی 128.5متر
 22. مناقصه تامین توری ضد تگرگ / آگهی مناقصه , مناقصه تامین توری ضد تگرگ
 23. چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران95.8.4 / چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران95.8.4
 24. مناقصه اجرای عملیات حمل آسفالت به صورت شبانه روزی از کارخانه آسفالت شهید مجیدی به معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حمل آسفالت به صورت شبانه روزی از کارخانه آسفالت شهید مجیدی به معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم
 25. مناقصه خرید 10 دستگاه لیفتراک سه تنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10 دستگاه لیفتراک سه تنی
 26. مناقصه خرید حدود هشتصد عدد درب ضد سرقت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید حدود هشتصد عدد درب ضد سرقت
 27. مزایده فروش دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری / آگهی مزایده خودرو, مزایده فروش دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری
 28. مزایده واگذاری اتوبوس اسکانیا و یک واحد تجاری / آگهی مزایده,مزایده واگذاری اتوبوس اسکانیا و یک واحد تجاری
 29. مزایده ملک مشاعی متراژ 1560متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاعی متراژ 1560متر نوبت دوم
 30. فراخوان مناقصه گازرسانی به نواحی صنعتی ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه گازرسانی به نواحی صنعتی ...نوبت دوم
 31. مزایده سه دانگ یکباب ملک مسکونی مساحت 140.7متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب ملک مسکونی مساحت 140.7متر
 32. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید عمومی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید عمومی
 33. مزایده یکسری از اقلام و لوازم مستعمل خانگی و اداری / آگهی فروش , مزایده یکسری از اقلام و لوازم مستعمل خانگی و اداری
 34. فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد تعمیرات و خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد تعمیرات و خدمات عمومی نوبت دوم
 35. مزایده ملک بخش دو بجنورد کلاسه 950875 ش 1 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش دو بجنورد کلاسه 950875 ش 1 نوبت دوم
 36. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره 185 و 18ایران 68 مدل 85 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره 185 و 18ایران 68 مدل 85 نوبت اول
 37. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور دویتس سه سیلندر 400 ولت / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور دویتس سه سیلندر 400 ولت
 38. مناقصه پیمان بهینه سازی سیستم ارت مخازن مراکز انتقال نفت شهید چمران .... نوبت اول 95.8.4 / مناقصه, مناقصه پیمان بهینه سازی سیستم ارت مخازن مراکز انتقال نفت شهید چمران .... نوبت اول 95.8.4
 39. تجدید فراخوان مناقصه احداث دو سایبان ایستگاه گاز نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه احداث دو سایبان ایستگاه گاز نوبت دوم
 40. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 41. مزایده استفاده و بهره برداری از محل دفن زباله تجدید / مزایده عمومی,مزایده استفاده و بهره برداری از محل دفن زباله تجدید
 42. مناقصه خرید خدمات آهنگری لوله K-122 نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات آهنگری لوله K-122 نوبت دوم
 43. مزایده واگذاری 5 واحد تجاری تجدید / مزایده ، مزایده واگذاری 5 واحد تجاری تجدید
 44. مزایده 3 باب مغازه / آگهی مزایده,مزایده 3 باب مغازه
 45. فراخوان به منظور تامین منابع مالی , احداث , بهره برداری و... نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان به منظور تامین منابع مالی , احداث , بهره برداری و... نوبت دوم
 46. مزایده واگذاری 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی
 47. مناقصه سند پلاست و رنگ آمیزی اسکله / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه سند پلاست و رنگ آمیزی اسکله
 48. مناقصه خردایش سنگ آهک و تولید و بسته بندی پودر سنگ / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خردایش سنگ آهک و تولید و بسته بندی پودر سنگ
 49. آگهی مناقصه واگذاری بتن ریزی و جدول کاری جاده های داخلی کارگاه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری بتن ریزی و جدول کاری جاده های داخلی کارگاه
 50. مزایده دو دستگاه فتوکپی رنگی / مزایده,مزایده دو دستگاه فتوکپی رنگی
 51. مزایده یک واحد امتیاز مسکونی مهر مساحت 86.80 متر / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکونی مهر مساحت 86.80 متر
 52. مناقصه خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال پروژه مانیتور رینگ -نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال پروژه مانیتور رینگ نوبت دوم
 53. مناقصه خرید ده دستگاه سیستم گندزدایی تولید محلول هیپوکلریت سدیم / خرید ده دستگاه سیستم گندزدایی تولید محلول هیپوکلریت سدیم
 54. مناقصه خرید قوطی پروفیل ..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید قوطی پروفیل .....
 55. فراخوان عمومی واگذاری طبقه همکف اداره فرهنگ و ارشاد / فراخوان , فراخوان عمومی واگذاری طبقه همکف اداره فرهنگ و ارشاد
 56. فراخوان عمومی واگذاری طبقه همکف اداره فرهنگ و ارشاد / فراخوان , فراخوان عمومی واگذاری طبقه همکف اداره فرهنگ و ارشاد
 57. مناقصه انتخاب مشاور طراحی جهت تهیه طرح های کاهش تلفات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب مشاور طراحی جهت تهیه طرح های کاهش تلفات نوبت دوم
 58. مزایده اقلام مازاد، اسقاطی و مستعمل خود را از قبیل مواد شیمیایی ...نوبت دوم / مزایده , مزایده اقلام مازاد، اسقاطی و مستعمل خود را از قبیل مواد شیمیایی ... نوبت دوم
 59. مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس BHS 95.8.4 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس BHS نوبت اول 95.8.4
 60. مزایده ششدانگ ملک بخش دو بروجرد نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو بروجرد نوبت اول
 61. مزایده جمع آوری ضایعات و نان خشکی های منطقه / مزایده , مزایده جمع آوری ضایعات و نان خشکی های منطقه نوبت اول
 62. مزایده واگذاری امور خدماتی ، نگهبانی ، اخذ بهای خدمات ورودی و بخشی از فعالیتهای میدان میوه و تره بار ... نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری امور خدماتی ، نگهبانی ، اخذ بهای خدمات ورودی و بخشی از فعالیتهای میدان میوه و تره بار ...نوبت دوم
 63. مزایده پلاک 1097 فرعی از 51 بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده پلاک 1097 فرعی از 51 بخش 12 سبزوار
 64. مزایده دو دانگ 35 سیر ده مثقال 3 نخود دو ارزن از سه دانگ ملکی / مزایده,مزایده دو دانگ 35 سیر ده مثقال 3 نخود دو ارزن از سه دانگ ملکی
 65. مزایده دو دانگ 37 سیر 2 مثقال 20 نخود 1 گندم دو ارزن از زمین / مزایده,مزایده دو دانگ 37 سیر 2 مثقال 20 نخود 1 گندم دو ارزن از زمین
 66. مزایده یک دستگاه دیگ بخار / مزایده یک دستگاه دیگ بخار
 67. مزایده منزل مسکونی با عرصه 120.8متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 120.8متر
 68. مزایده ملک به صورت اسکلت بتنی یکباب خانه / مزایده,مزایده ملک به صورت اسکلت بتنی یکباب خانه
 69. مناقصه دو عدد ADJUSTABLEPRODUCTION CHOKE همراه با قطعات یدکی مربوطه نوبت دوم / آگهی دو عدد ADJUSTABLEPRODUCTION CHOKE همراه با قطعات یدکی مربوطه نوبت دوم
 70. فراخوان یک دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا / فراخوان ,فراخوان یک دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا
 71. فراخوان عملیات آماده سازی سایت / فراخوان , فراخوان عملیات آماده سازی سایت
 72. مزایده فروش یک دستگاه تراکتور مدل 89 / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تراکتور مدل 89
 73. مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه دو بخش 18 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه دو بخش 18 فارس
 74. مزایده ملک به صورت انباری مساحت هفتاد و یک متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به صورت انباری مساحت هفتاد و یک متر نوبت اول
 75. فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی میناب ، چاههای کمک کانال... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی میناب ، چاههای کمک کانال...
 76. مزایده اجاره چند رقبه از موقوفات / آگهی مزایده , مزایده اجاره چند رقبه از موقوفات
 77. مناقصه خرید انواع نوار آبده تیپ / مناقصه خرید انواع نوار آبده تیپ
 78. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206
 79. مناقصه بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور جهت ساختمان مرکز تجاری قدس .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور جهت ساختمان مرکز تجاری قدس ....
 80. مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی
 81. مزایده نسبت به واگذاری یک باب مغازه / مزایده نسبت به واگذاری یک باب مغازه
 82. مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 کرمانشاه
 83. مزایده تمامیت اپارتمان 54.95متر / مزایده,مزایده تمامیت اپارتمان 54.95متر
 84. مزایده 4 دانگ و 69.9 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه / مزایده,مزایده 4 دانگ و 69.9 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه
 85. مزایده 32 صدم یک دانگ مشاع از 4 دانگ ملک / مزایده,مزایده 32 صدم یک دانگ مشاع از 4 دانگ ملک
 86. مزایده یک دستگاه ماشین تراش / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش
 87. مزایده 4 دانگ و 2 صدم دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 2 صدم دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 88. مزایده فروشندگی مواد نفتی / آگهی مزایده , مزایده فروشندگی مواد نفتی
 89. فراخوان سرمایه گذاری واگذاری طراحی , احداث و تجهیز ساختمان رستوان سنتی ... نوبت اول چاپ دوم / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری واگذاری طراحی , احداث و تجهیز ساختمان رستوان سنتی ....
 90. مزایده ششدانگ زمین 1051متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 1051متر نوبت دوم
 91. مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده ،مزایده اقلام ضایعاتی
 92. مناقصه دستگاه های آزمایش تجهیزات الکتریکی / مناقصه,مناقصه دستگاه های آزمایش تجهیزات الکتریکی
 93. مزایده ششدانگ یکباب مسکونی با عرصه 216متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مسکونی با عرصه 216متر
 94. مزایده 5 سهم از 240 سهم مشاعی زمین باغ مرکبات / مزایده,مزایده 5 سهم از 240 سهم مشاعی زمین باغ مرکبات
 95. مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین- نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین- نوبت دوم
 96. مزایده ششدانگ مغازه بخش 4 ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 4 ثبت ساری
 97. مزایده یکباب مغازه 85متر با بالکن 55متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه 85متر با بالکن 55متر
 98. مزایده مقدار دو حبه اب و زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده مقدار دو حبه اب و زمین نوبت دوم
 99. مزایده اموال شامل اراضی دیم و ابی و باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال شامل اراضی دیم و ابی و باغ نوبت دوم
 100. مناقصه اجرای کانال کولر پروژه / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای کانال کولر پروژه
 101. مزایده انواع قطعات برقی ، موتوری و اسکلت ضایعاتی و.... / مزایده , مزایده انواع قطعات برقی ، موتوری و اسکلت ضایعاتی و....
 102. مزایده فروش عرصه مازاد امور مشترکین تلفن همراه سابق نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه مازاد امور مشترکین تلفن همراه سابق نوبت دوم
 103. مزایده ششدانگ زمین با عرصه 59.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با عرصه 59.55متر نوبت دوم
 104. فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL- 95.8.4 / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL- 95.8.4
 105. اصلاحیه , مناقصه جهت انجام خدمات حجمی واحدهای ستادی (خدمات اداری) -اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت انجام خدمات حجمی واحدهای ستادی- اصلاحیه
 106. مناقصه خرید 130 عدد کولر پنجره ای- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 130 عدد کولر پنجره ای - نوبت دوم
 107. سومین همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا / سومین همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا
 108. مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت / آگهی مزایده , مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت
 109. مزایده فروش سهام - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سهام - نوبت دوم
 110. تمدید مناقصه انواع کنتورهای تکفاز الکترونیکی- تمدید / تمدید مناقصه , مناقصه انواع کنتورهای تکفاز الکترونیکی- تمدید