سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.6.15 در سایت

 1. ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان تبریز / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان تبریز
 2. مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان
 3. مناقصه عملیات احداث پارک حاشیه رودخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات احداث پارک حاشیه رودخانه نوبت دوم
 4. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی دوبلکس / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی دوبلکس
 5. فراخوان بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان / فراخوان , فراخوان بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان نوبت اول
 6. مناقصه تامین وحمل لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری قطره ای نوبت دوم / مناقصه تامین وحمل لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری قطره ای نوبت دوم
 7. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول
 8. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای بستک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای بستک
 9. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه دوم تفکیکی
 10. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین مرحله اول
 11. فراخوان مناقصه انجام پروژه تامین برق و برق رسانی به چاه های کاندید اصلاحیه نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام پروژه تامین برق و برق رسانی به چاه های کاندید اصلاحیه نوبت دوم
 12. مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ یکباب دکان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان قطعه 5 تفکیکی
 14. مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی نو مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده غیرحضوری , مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی نو مازاد - نوبت دوم
 15. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر باغ / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر باغ
 16. مناقصه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات کارخانه اساسی لکوموتیوها - تجدید / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان عمومی , مناقصه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات کارخانه اساسی لکوموتیوها - تجدید
 17. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش یک دامغان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش یک دامغان
 18. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه رامهرمز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه رامهرمز
 19. اصلاحیه مزایده مالکیت ششدانگ کاربری اداری -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده مالکیت ششدانگ کاربری اداری -اصلاحیه
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان 102.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 102.93متر
 21. فراخوان مناقصه خرید لوله های 6 آب منطقه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله های 6 آب منطقه - نوبت دوم
 22. مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی
 23. مزایده یک قطعه زمین با یک دستگاه خانه مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با یک دستگاه خانه مسکونی
 24. مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه کاربری زراعی باغ / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه کاربری زراعی باغ
 25. فراخوان مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی بوستر کلاستر میدان ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی بوستر کلاستر میدان ...- نوبت دوم
 26. مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی
 27. ارزیابی کیفی خرید و سرو غذای کارکنان دانشکده و پلی کلینیک صنعت نفت اصفهان / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید و سرو غذای کارکنان دانشکده و پلی کلینیک صنعت نفت اصفهان
 28. اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه / اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه
 29. آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده ، مزایده فروش اموال اسقاطی
 30. مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ انگور نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ انگور نوبت دوم
 31. تجدید مناقصه سه فروند قایق امداد و نجات-تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید مناقصه سه فروند قایق امداد و نجات-تجدید نوبت دوم
 32. مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی ...
 33. مناقصه خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده پرسپکتبو... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده پرسپکتبو...
 34. فراخوان تامین خدمات جابجایی کلی دستگاههای حفاری نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان تامین خدمات جابجایی کلی دستگاههای حفاری نوبت دوم
 35. مزایده واگذاری تعدادی از مغازه تجاری پروژه سیتی سنتر / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از مغازه تجاری پروژه سیتی سنتر
 36. فراخوان تهیه و تعویض و جابجایی لوله کشی آب / فراخوان ,فراخوان تهیه و تعویض و جابجایی لوله کشی آب
 37. مزایده واگذاری اجاره استخر سرپوشیده سالن ورزشی نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری اجاره استخر سرپوشیده سالن ورزشی نوبت دوم
 38. مزایده اجاره غرفه / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه
 39. مزایده فروش زمین کاربری فضای سبز و مسیر و طرح تعویض شبکه / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری فضای سبز و مسیر و طرح تعویض شبکه
 40. فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرایی مربوط به محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرایی مربوط به محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه... تجدید نوبت دوم
 41. مزایده ملک مسکونی در یک طبقه و زیرزمین / مزایده,مزایده ملک مسکونی در یک طبقه و زیرزمین
 42. مزایده تعداد شش باب مغازه و یک قطعه زمین نوبت ششم / مزایده,مزایده تعداد شش باب مغازه و یک قطعه زمین نوبت ششم
 43. مزایده اجاره محل استقرار وسیله بازی در پارک شهید لرستانی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل استقرار وسیله بازی در پارک شهید لرستانی- نوبت دوم
 44. آگهی مزایده عمومی واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی
 45. مناقصه اجرای آسفالت خیابانهای شهر شامل اجرای آسفالت توپکا - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای آسفالت خیابانهای شهر شامل اجرای آسفالت توپکا- نوبت دوم
 46. مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری از قبیل پارکبان محوطه مجموعه ورزشی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری از قبیل پارکبان محوطه مجموعه ورزشی و ...
 47. فراخوان تعویض بلوار شهدا از پمپ بنزین تا مسجد ولیعصر عج ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تعویض بلوار شهدا از پمپ بنزین تا مسجد ولیعصر عج ...
 48. فراخوان مناقصه تکمیل و بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به چاههای گازی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل و بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به چاههای گازی... نوبت دوم
 49. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای...
 50. مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ آمیران کوشکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ آمیران کوشکی نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری طبقه همکف نوبت اول
 52. فراخوان انتخاب پیمانکار اجرایی c جهت پروژه تعمیرات / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انتخاب پیمانکار اجرایی c جهت پروژه تعمیرات
 53. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 045 جنوب آگلخاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 045 جنوب آگلخاری نوبت دوم
 54. مزایده تعداد 4دستگاه خودرو پژو سواری مدل 85 / آگهی مزایده,مزایده تعداد 4دستگاه خودرو پژو سواری مدل 85
 55. مناقصه اجرای قسمت انتهایی خط انتقال فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای قسمت انتهایی خط انتقال فاضلاب
 56. مناقصه قرائت و چاپ و توزیع 2.000.000 دو میلیون فقره قبض آب بهاء / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قرائت و چاپ و توزیع 2.000.000 دو میلیون فقره قبض آب بهاء
 57. مزایده حق بهره برداری از غرفه های بازارهای روز میوه و تره بار / آگهی مزایده,مزایده حق بهره برداری از غرفه های بازارهای روز میوه و تره بار
 58. مزایده گندم خوراک دامی / آگهی مزایده,مزایده گندم خوراک دامی
 59. مناقصه اجرای خط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای خط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب
 60. مناقصه تامین 38 نفر نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین 38 نفر نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی
 61. مزایده سه دانگ یکباب ساختمان نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب ساختمان نوبت دوم
 62. مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک به ظرفیت نامی 120 تن تبرید / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای ,مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک به ظرفیت نامی 120 تن تبرید نوبت اول
 63. مزایده ششدانگ املاک مشاع بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ املاک مشاع بخش ده تهران
 64. تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث 14 باب مغازه در انتهای بازار روز تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات احداث 14 باب مغازه در انتهای بازار روز تجدید
 65. تجدید مناقصه پروژه لگه گیری آسفالت معابر منطقه دو / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه لگه گیری آسفالت معابر منطقه دو نوبت اول
 66. استعلام جدول گذاری پارکهای محلی و معابر سطح منطقه .... / استعلام ، استعلام جدول گذاری پارکهای محلی و معابر سطح منطقه .....
 67. آگهی مناقصه دو مرحله ای نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات / آگهی مناقصه دو مرحله ای ،آگهی مناقصه دو مرحله ای نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات
 68. مناقصه حفاری دستی چاه آب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاری دستی چاه آب و ...
 69. مزایده یک دستگاه اتوبوس اسکانیا نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتوبوس اسکانیا نوبت دوم
 70. مزایده بهره برداری هفته بازار - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری هفته بازار - نوبت دوم
 71. مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت نوبت دوم
 72. آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی
 73. مزایده یک دستگاه خودروی پراید صبا GTXI، مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید صبا GTXI، مدل 88
 74. حراج موتور سیکلت و خودرو / حراج حضوری, حراج موتور سیکلت و خودرو
 75. مزایده فروش 3 دستگاه وانت و 1 دستگاه سواری / مزایده, مزایده فروش 3 دستگاه وانت و 1 دستگاه سواری
 76. مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی
 77. مناقصه شناسایی پیمانکار عملیات تکمیل اسکلت بتونی پروژه در دست احداث تجاری و مسکونی / مناقصه شناسایی پیمانکار , مناقصه شناسایی پیمانکار عملیات تکمیل اسکلت بتونی پروژه در دست احداث تجاری و مسکونی
 78. مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده
 79. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 344.30متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 344.30متر نوبت اول
 80. مناقصه تامین پارچه و ... / آگهی مناقصه,مناقصه تامین پارچه و ...
 81. مزایده مقداری ضایعات لوازم اداری و آشپزخانه / مزایده,مزایده مقداری ضایعات لوازم اداری و آشپزخانه
 82. مناقصه 77 عدد درب ضد سرقت / آگهی مناقصه, مناقصه 77 عدد درب ضد سرقت
 83. مزایده واگذاری خط تولید تولید قند از شکر تحت خلاء / مزایده,مزایده واگذاری خط تولید تولید قند از شکر تحت خلاء
 84. مزایده فروش 3 دستگاه از خودروهای مازاد / مزایده, مزایده فروش 3 دستگاه از خودروهای مازاد
 85. مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت پیکان و ... / مزایده,مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت پیکان و ...
 86. مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد
 87. مزایده اجاره اراضی و باغات- 95.06.15 / آگهی مزایده, مزایده اجاره اراضی و باغات - 95.06.15
 88. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری منطقه دوازده / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری منطقه دوازده
 89. مزایده دستگاه کاردینک نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده دستگاه کاردینک نوبت دوم
 90. مزایده فروش ضایعات از قبیل انواع نایلون ضایعاتی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات از قبیل انواع نایلون ضایعاتی و ...
 91. مزایده فروش اجناس مازاد تاسیساتی / مزایده,مزایده فروش اجناس مازاد تاسیساتی
 92. مناقصه تامین کفش اداری و کفش ایمنی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین کفش اداری و کفش ایمنی
 93. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 1000متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 1000متر
 94. مناقصه طبخ و توزیع غذا و چای و پذیرایی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه طبخ و توزیع غذا و چای و پذیرایی و ...
 95. مزایده 15 دستگاه خودروی سبک .... / آگهی مزایده عمومی,مزایده 15 دستگاه خودروی سبک ....
 96. مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی مرکز بهداشت و درمان منطقه 1 نوبت دوم 95.6.15 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی مرکز بهداشت و درمان منطقه 1 نوبت دوم 95.6.15
 97. مناقصه واگذاری اجرای عملیات نصب ، راه اندازی ، نوسازی ، نگهداری و تعمیرات دوره ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای عملیات نصب ، راه اندازی ، نوسازی ، نگهداری و تعمیرات دوره ای
 98. آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس دو گانه سفید / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس دو گانه سفید
 99. اصلاحیه مناقصه عملیات آموزش شهروندی و تجهیز و راهبری کلینیک های گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آموزش شهروندی و تجهیز و راهبری کلینیک های گل و گیاه
 100. مناقصه عملیات حمل کانتینر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل کانتینر
 101. مزایده حق بهره برداری از غرف بازار روز میوه و تره بار / مزایده , مزایده حق بهره برداری از غرف بازار روز میوه و تره بار
 102. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ماژول / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ماژول
 103. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 307.50متر بخش نه قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 307.50متر بخش نه قزوین
 104. فراخوان تامین منابع مالی ، ارتقا ، بهره برداری و مالکیت تاسیسات نمک زدایی نوبت دوم / آگهی فراخوان پیش ارزیابی , فراخوان تامین منابع مالی ، ارتقا ، بهره برداری و مالکیت تاسیسات نمک زدایی نوبت دوم