سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.6.15 در سایت

 1. ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان تبریز / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان تبریز
 2. مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات سرویس آمد و شد دانشجویان
 3. مناقصه عملیات احداث پارک حاشیه رودخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات احداث پارک حاشیه رودخانه نوبت دوم
 4. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی دوبلکس / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی دوبلکس
 5. فراخوان بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان / فراخوان , فراخوان بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان نوبت اول
 6. مناقصه تامین وحمل لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری قطره ای نوبت دوم / مناقصه تامین وحمل لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری قطره ای نوبت دوم
 7. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول
 8. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای بستک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای بستک
 9. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه دوم تفکیکی
 10. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین مرحله اول
 11. فراخوان مناقصه انجام پروژه تامین برق و برق رسانی به چاه های کاندید اصلاحیه نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام پروژه تامین برق و برق رسانی به چاه های کاندید اصلاحیه نوبت دوم
 12. مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ یکباب دکان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان قطعه 5 تفکیکی
 14. مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی نو مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده غیرحضوری , مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی نو مازاد - نوبت دوم
 15. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر باغ / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر باغ
 16. مناقصه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات کارخانه اساسی لکوموتیوها - تجدید / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان عمومی , مناقصه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات کارخانه اساسی لکوموتیوها - تجدید
 17. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش یک دامغان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش یک دامغان
 18. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه رامهرمز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه رامهرمز
 19. اصلاحیه مزایده مالکیت ششدانگ کاربری اداری -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده مالکیت ششدانگ کاربری اداری -اصلاحیه
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان 102.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 102.93متر
 21. فراخوان مناقصه خرید لوله های 6 آب منطقه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله های 6 آب منطقه - نوبت دوم
 22. مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی
 23. مزایده یک قطعه زمین با یک دستگاه خانه مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با یک دستگاه خانه مسکونی
 24. مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه کاربری زراعی باغ / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه کاربری زراعی باغ
 25. فراخوان مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی بوستر کلاستر میدان ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی بوستر کلاستر میدان ...- نوبت دوم
 26. مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی
 27. ارزیابی کیفی خرید و سرو غذای کارکنان دانشکده و پلی کلینیک صنعت نفت اصفهان / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید و سرو غذای کارکنان دانشکده و پلی کلینیک صنعت نفت اصفهان
 28. اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه / اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه
 29. آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده ، مزایده فروش اموال اسقاطی
 30. مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ انگور نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ انگور نوبت دوم
 31. تجدید مناقصه سه فروند قایق امداد و نجات-تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید مناقصه سه فروند قایق امداد و نجات-تجدید نوبت دوم
 32. مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی ...
 33. مناقصه خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده پرسپکتبو... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده پرسپکتبو...
 34. فراخوان تامین خدمات جابجایی کلی دستگاههای حفاری نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان تامین خدمات جابجایی کلی دستگاههای حفاری نوبت دوم
 35. مزایده واگذاری تعدادی از مغازه تجاری پروژه سیتی سنتر / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از مغازه تجاری پروژه سیتی سنتر
 36. فراخوان تهیه و تعویض و جابجایی لوله کشی آب / فراخوان ,فراخوان تهیه و تعویض و جابجایی لوله کشی آب
 37. مزایده واگذاری اجاره استخر سرپوشیده سالن ورزشی نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری اجاره استخر سرپوشیده سالن ورزشی نوبت دوم
 38. مزایده اجاره غرفه / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه
 39. مزایده فروش زمین کاربری فضای سبز و مسیر و طرح تعویض شبکه / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری فضای سبز و مسیر و طرح تعویض شبکه
 40. فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرایی مربوط به محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرایی مربوط به محوطه سازی و دیوارکشی مدرسه... تجدید نوبت دوم
 41. مزایده ملک مسکونی در یک طبقه و زیرزمین / مزایده,مزایده ملک مسکونی در یک طبقه و زیرزمین
 42. مزایده تعداد شش باب مغازه و یک قطعه زمین نوبت ششم / مزایده,مزایده تعداد شش باب مغازه و یک قطعه زمین نوبت ششم
 43. مزایده اجاره محل استقرار وسیله بازی در پارک شهید لرستانی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل استقرار وسیله بازی در پارک شهید لرستانی- نوبت دوم
 44. آگهی مزایده عمومی واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی
 45. مناقصه اجرای آسفالت خیابانهای شهر شامل اجرای آسفالت توپکا - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای آسفالت خیابانهای شهر شامل اجرای آسفالت توپکا- نوبت دوم
 46. مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری از قبیل پارکبان محوطه مجموعه ورزشی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری از قبیل پارکبان محوطه مجموعه ورزشی و ...
 47. فراخوان تعویض بلوار شهدا از پمپ بنزین تا مسجد ولیعصر عج ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تعویض بلوار شهدا از پمپ بنزین تا مسجد ولیعصر عج ...
 48. فراخوان مناقصه تکمیل و بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به چاههای گازی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل و بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به چاههای گازی... نوبت دوم
 49. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای...
 50. مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ آمیران کوشکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ آمیران کوشکی نوبت دوم