سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

آگهی مناقصه و مزایده گردآوری شده تاریخ 95.7.18

 1. استعلام پمپ 9 طبقه خطی فشار قوی پمپ ایران / استعلام , استعلام پمپ 9 طبقه خطی فشار قوی پمپ ایران
 2. ارزیابی کیفی فراخوان حمل و تحویل 8.400.000 هشت میلیون و چهارصد هزار لیتر سوخت مصرفی نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی , ارزیابی کیفی فراخوان ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه پل متحرک.... نوبت دوم
 3. مناقصه خرید قطعات یدکی جرثقیل 25 تن / مناقصه خرید قطعات یدکی جرثقیل 25 تن
 4. مناقصه خرید شن تصفیه آب و آنتراسیت / مناقصه عمومی , مناقصه خرید شن تصفیه آب و آنتراسیت
 5. مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک
 6. مناقصه خرید کنتور خانگی آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور خانگی آب نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ زمین 208.29مترمربع بخش 4 رشت / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 208.29مترمربع بخش 4 رشت
 8. مزایده یکدستگاه خودروی لیفان / مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی لیفان
 9. مناقصه خرید 45 تن متریال سربی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 45 تن متریال سربی
 10. مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شرکهای محور بافق... 95.7.18 / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان دوم , مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شرکهای محور بافق ... 95.7.18
 11. ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی نوبت دوم 95.8.7.18 / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی نوبت دوم 95.7.18
 12. مزایده فروش تخته فرش / مزایده,مزایده فروش تخته فرش
 13. مزایده دستگاه نقطه جوش و.. / مزایده,مزایده دستگاه نقطه جوش و..
 14. مزایده سرقفلی و ملکیت سه دانگ از ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی و ملکیت سه دانگ از ششدانگ مغازه
 15. مناقصه واگذاری امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ... نوبت دوم
 16. مزایده مقدار سه سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ مستثنیات / مزایده,مزایده مقدار سه سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ مستثنیات
 17. مناقصه پروژه احداث جاده دسترسی موقعیت چاه E101N خانگیران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله , مناقصه پروژه احداث جاده دسترسی موقعیت چاه E101N خانگیران نوبت دوم
 18. فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای قلعه عبدا.. خان ، سینک.... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای قلعه عبدا.. خان ، سینک.....
 19. مزایده تعداد 35 دستگاه خودرو ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 35 دستگاه خودرو ...
 20. مناقصه پرکلرین با خلوص 65 درصد و گاز کلر مایع .....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پرکلرین با خلوص 65 درصد و گاز کلر مایع .....نوبت دوم
 21. مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی روستای چولچه قشلاق نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خط انتقال - احداث و تکمیل مخزن احداث موتور خانه نصب تاسیسات مکانیکی نوبت اول
 22. مناقصه خرید 8000 تن نمک کوهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 8000 تن نمک کوهی نوبت دوم
 23. مناقصه مجتمع آبرسانی شصت کلاته و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مجتمع آبرسانی شصت کلاته و ...
 24. تمدید مزایده واگذاری تعدادی از املاک کاربری اداری- تمدید / تمدید مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک کاربری اداری-تمدید
 25. حراج تعداد 580 دستگاه موتور سیکلت و ... / آگهی حراج حضوری, حراج تعداد 580 دستگاه موتور سیکلت و ...
 26. مزایده فروش مقدار 130 تن ماهی پرورشی- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 130 تن ماهی پرورشی- نوبت دوم
 27. مزایده فروش مقدار 500 تن پنبه محلوج-نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 500 تن پنبه محلوج- نوبت دوم
 28. مناقصه احداث پارک بانوان- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک بانوان- تجدید
 29. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام مطالعات و نظارت پروژه های راه های حوزه استحفاظی- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام مطالعات و نظارت پروژه های راه های حوزه استحفاظی-نوبت دوم
 30. مناقصه واگذاری انجام امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری انجام امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب ......
 31. مزایده فروش تعدادی گاو ذبح شده و ..... 95.7.18 / مزایده, مزایده فروش تعدادی گاو ذبح شده و .....95.7.18
 32. مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 نوبت دوم
 33. تجدید مناقصه احداث وتوسعه پارک حاشیه خیابان رسالت شمالی نوبت دوم / تجدید مناقصه احداث وتوسعه پارک حاشیه خیابان رسالت شمالی نوبت دوم
 34. مناقصه سرویس و نگهداری برق و تاسیسات ساختمانهای... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سرویس و نگهداری برق و تاسیسات ساختمانهای... تجدید