سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده گردآوری شده تاریخ 95.7.18

 1. استعلام پمپ 9 طبقه خطی فشار قوی پمپ ایران / استعلام , استعلام پمپ 9 طبقه خطی فشار قوی پمپ ایران
 2. ارزیابی کیفی فراخوان حمل و تحویل 8.400.000 هشت میلیون و چهارصد هزار لیتر سوخت مصرفی نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی , ارزیابی کیفی فراخوان ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه پل متحرک.... نوبت دوم
 3. مناقصه خرید قطعات یدکی جرثقیل 25 تن / مناقصه خرید قطعات یدکی جرثقیل 25 تن
 4. مناقصه خرید شن تصفیه آب و آنتراسیت / مناقصه عمومی , مناقصه خرید شن تصفیه آب و آنتراسیت
 5. مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد ، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک
 6. مناقصه خرید کنتور خانگی آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور خانگی آب نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ زمین 208.29مترمربع بخش 4 رشت / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 208.29مترمربع بخش 4 رشت
 8. مزایده یکدستگاه خودروی لیفان / مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی لیفان
 9. مناقصه خرید 45 تن متریال سربی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 45 تن متریال سربی
 10. مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شرکهای محور بافق... 95.7.18 / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان دوم , مناقصه آبرسانی از طریق جاده به ایستگاهها و شرکهای محور بافق ... 95.7.18
 11. ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی نوبت دوم 95.8.7.18 / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی نوبت دوم 95.7.18
 12. مزایده فروش تخته فرش / مزایده,مزایده فروش تخته فرش
 13. مزایده دستگاه نقطه جوش و.. / مزایده,مزایده دستگاه نقطه جوش و..
 14. مزایده سرقفلی و ملکیت سه دانگ از ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی و ملکیت سه دانگ از ششدانگ مغازه
 15. مناقصه واگذاری امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ... نوبت دوم
 16. مزایده مقدار سه سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ مستثنیات / مزایده,مزایده مقدار سه سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ مستثنیات
 17. مناقصه پروژه احداث جاده دسترسی موقعیت چاه E101N خانگیران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله , مناقصه پروژه احداث جاده دسترسی موقعیت چاه E101N خانگیران نوبت دوم
 18. فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای قلعه عبدا.. خان ، سینک.... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای قلعه عبدا.. خان ، سینک.....
 19. مزایده تعداد 35 دستگاه خودرو ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 35 دستگاه خودرو ...
 20. مناقصه پرکلرین با خلوص 65 درصد و گاز کلر مایع .....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پرکلرین با خلوص 65 درصد و گاز کلر مایع .....نوبت دوم
 21. مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی روستای چولچه قشلاق نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خط انتقال - احداث و تکمیل مخزن احداث موتور خانه نصب تاسیسات مکانیکی نوبت اول
 22. مناقصه خرید 8000 تن نمک کوهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 8000 تن نمک کوهی نوبت دوم
 23. مناقصه مجتمع آبرسانی شصت کلاته و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مجتمع آبرسانی شصت کلاته و ...
 24. تمدید مزایده واگذاری تعدادی از املاک کاربری اداری- تمدید / تمدید مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک کاربری اداری-تمدید
 25. حراج تعداد 580 دستگاه موتور سیکلت و ... / آگهی حراج حضوری, حراج تعداد 580 دستگاه موتور سیکلت و ...
 26. مزایده فروش مقدار 130 تن ماهی پرورشی- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 130 تن ماهی پرورشی- نوبت دوم
 27. مزایده فروش مقدار 500 تن پنبه محلوج-نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 500 تن پنبه محلوج- نوبت دوم
 28. مناقصه احداث پارک بانوان- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک بانوان- تجدید
 29. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام مطالعات و نظارت پروژه های راه های حوزه استحفاظی- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام مطالعات و نظارت پروژه های راه های حوزه استحفاظی-نوبت دوم
 30. مناقصه واگذاری انجام امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری انجام امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب ......
 31. مزایده فروش تعدادی گاو ذبح شده و ..... 95.7.18 / مزایده, مزایده فروش تعدادی گاو ذبح شده و .....95.7.18
 32. مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 نوبت دوم
 33. تجدید مناقصه احداث وتوسعه پارک حاشیه خیابان رسالت شمالی نوبت دوم / تجدید مناقصه احداث وتوسعه پارک حاشیه خیابان رسالت شمالی نوبت دوم
 34. مناقصه سرویس و نگهداری برق و تاسیسات ساختمانهای... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سرویس و نگهداری برق و تاسیسات ساختمانهای... تجدید
 35. مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی SAN / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی SAN
 36. مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله نوبت دوم
 37. آگهی مناقصه عمومی خرید پالت پلاستیکی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید پالت پلاستیکی
 38. فراخوان تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و مالکیت تاسیسات نمک زدایی نوبت دوم / فراخوان,فراخوان تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و مالکیت تاسیسات نمک زدایی نوبت دوم
 39. مزایده فروش املاک در استان های تهران فارس مازندران / مزایده,مزایده فروش املاک در استان های تهران فارس مازندران
 40. مناقصه اجاره اتومبیل در فضای مجازی / آگهی مناقصه فراخوان و ارزیابی,مناقصه اجاره اتومبیل در فضای مجازی
 41. مناقصه خرید پره ثابت (استاتور)ردیف 9 و 10 کمپرسور های / مناقصه , مناقصه خرید پره ثابت (استاتور)ردیف 9 و 10 کمپرسور های
 42. مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی بصورت توام PC برای اصلاح خط انتقال آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی بصورت توام PC برای اصلاح خط انتقال آب نوبت دوم
 43. فراخوان احداث شبکه فرعی آبیاری بارانی و قطره ای واحدهای عمرانی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی احداث شبکه فرعی آبیاری بارانی و قطره ای واحدهای عمرانی... نوبت دوم
 44. مناقصه خرید 200.000 عدد هر کیسه خون فیلتردار چهار تایی CPDA1, 450 ml و.... 95.7.11 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 200.000 عدد هر کیسه خون فیلتردار چهار تایی CPDA1, 450 ml و.... 95.8.11
 45. فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان ستادی / آگهی فراخوان جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان عملیات اجرایی احداث ساختمان ستادی
 46. تجدید فراخوان طراحی، اجرا و غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی / تجدید فراخوان,فراخوان طراحی، اجرا و غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی
 47. مناقصه تامین بادگیر شلوار لاینردار / آگهی مناقصه,مناقصه تامین بادگیر شلوار لاینردار
 48. مزایده اقلام مازاد و راکد / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام مازاد و راکد
 49. مناقصه خدمات بیمه تکمیل درمان اعضای سازمان / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات بیمه تکمیل درمان اعضای سازمان
 50. فراخوان خرید عایق / فراخوان خرید عایق
 51. مزایده باغات و زمین های زراعی / آگهی مزایده,مزایده باغات و زمین های زراعی
 52. مناقصه خرید یک دستگاه تاورکرین پتن / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه تاورکرین پتن
 53. مزایده میانگین تقریبی 15 تن ضایعات فلزی و ... / آگهی مزایده,مزایده میانگین تقریبی 15 تن ضایعات فلزی و ...
 54. فراخوان تدوین اجرای برنامه راهبردی در صنعت فرودگاهی و ناوبری / فراخوان شناسایی مشاور ,تدوین اجرای برنامه راهبردی در صنعت فرودگاهی و ناوبری
 55. مناقصه لوله گذاری، جدولبندی و نهرسازی معابر شرق منطقه و.... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لوله گذاری، جدولبندی و نهرسازی معابر شرق منطقه و....
 56. مشارکت در سرمایه گذاری پروژه مجتمع تجاری - پذیرایی نگین شهر گرمدره نوبت دوم / آگهی دعوت به مشارکت , مشارکت در سرمایه گذاری پروژه مجتمع تجاری - پذیرایی نگین شهر گرمدره نوبت دوم
 57. ارزیابی کیفی تدوین طرح معماری سازمانی حوزه آمار سازمان / مناقصه, ارزیابی کیفی تدوین طرح معماری سازمانی حوزه آمار سازمان
 58. مناقصه تامین یکدستگاه وکیوم بلت فیلتر... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین یکدستگاه وکیوم بلت فیلتر...
 59. مناقصه امور پشتیبانی تولید.... / آگهی مناقصه , مناقصه امور پشتیبانی تولید....
 60. فراخوان واگذاری دفتر / مناقصه ,فراخوان واگذاری دفتر
 61. مزایده واگذاری مجموعه آکادمی کشتی رضایی مجد / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه آکادمی کشتی رضایی مجد
 62. مزایده فروش تعداد 53 دستگاه اتومبیل بازیافتی پلاک شخصی - نوبت دوم / مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 53 دستگاه اتومبیل بازیافتی پلاک شخصی - نوبت دوم
 63. فراخوان واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه قطعه بندی و بسته بندی گوشت قرمز / فراخوان , فراخوان واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه قطعه بندی و بسته بندی گوشت قرمز
 64. مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی- مرحله دوم نوبت دوم
 65. مناقصه عملیات خط کشی محوری (طولی) خط کشی عرضی (عابر پیاده) مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خط کشی محوری (طولی) خط کشی عرضی (عابر پیاده) مرحله دوم - نوبت دوم
 66. مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان و یک قطعه زمین
 67. آگهی مزایده فروش تعدادی تلیسه آبستن / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی تلیسه آبستن
 68. آگهی مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای مربوط به تامین ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای مربوط به تامین ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی
 69. مناقصه توسعه بی خط 400 کیلوولت..... / مناقصه, مناقصه توسعه بی خط 400 کیلوولت......
 70. تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاههای شهرکهای صنعتی کاشمر و ... / فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاههای شهرکهای صنعتی کاشمر و ...
 71. مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل و اصلاح شبکه آبرسانی شهرکهای صنعتی خیام .... / فراخوان مناقصه , مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل و اصلاح شبکه آبرسانی شهرکهای صنعتی خیام ....
 72. تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاههای شهرک صنعتی خیام و .... / فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاههای شهرک صنعتی خیام و ....
 73. مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری ضربه ای و .... / فراخوان مناقصه , مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری ضربه ای و ....
 74. مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی (حراست) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی (حراست) - نوبت دوم
 75. مناقصه تن ماهی 180 گرمی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تن ماهی 180 گرمی ....
 76. تجدید مناقصه کلیه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر - نوبت دوم - چاپ دوم / تجدید مناقصه ,مناقصه کلیه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر - نوبت دوم - چاپ دوم
 77. همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران مرکز همایش های بین المللی کیش / همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران مرکز همایش های بین المللی کیش
 78. تجدید مناقصه واگذاری خدمات عمومی منطقه - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات عمومی منطقه- نوبت دوم
 79. مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه ماشین بیهوشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 60 دستگاه ماشین بیهوشی
 80. فراخوان تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و مالکیت تاسیسات نمک زدایی- نوبت دوم / فراخوان,فراخوان تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و مالکیت تاسیسات نمک زدایی- نوبت دوم
 81. تجدید مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک های B و I و P / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک های B و I و P
 82. استعلام عملیات بازرسی مخزن co2 - تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی استعلام عمومی, استعلام عملیات بازرسی مخزن co2 - تجدید نوبت دوم
 83. مناقصه خرید چهار هزار شاخه BWG- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید چهار هزار شاخه BWG- نوبت دوم
 84. آگهی معاوضه اقلام ضایعاتی / آگهی معاوضه اقلام ضایعاتی
 85. تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی / تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی
 86. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین و ارائه خدمات نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین و ارائه خدمات نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب
 87. یازدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی / یازدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی
 88. مناقصه خرید 40000 کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 40000 کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری- نوبت دوم
 89. مناقصه خرید تجهیزات GPS ROVER برای عملیاتی کردن ایستگاه های دائم / مناقصه ،مناقصه خرید تجهیزات GPS ROVER برای عملیاتی کردن ایستگاه های دائم
 90. مزایده 790 تن پروفیل / مزایده , مزایده 790 تن پروفیل
 91. مناقصه تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین های ورزشی سطح مناطق هشتگانه شهرداری اهواز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین های ورزشی سطح مناطق هشتگانه شهرداری اهواز... نوبت دوم
 92. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه، نصب کنتور و رگلاتور...- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه، نصب کنتور و رگلاتور...نوبت دوم
 93. مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری پسماندهای ساختمانی و... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری پسماندهای ساختمانی و... تجدید نوبت دوم
 94. مناقصه کانیو وسط کوچه ها شماره دو تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه کانیو وسط کوچه ها شماره دو تجدید نوبت دوم
 95. مناقصه واگذاری کارهای باقیمانده ایستگاه CGS/TBS ترکیبی شاهو / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کارهای باقیمانده ایستگاه CGS/TBS ترکیبی شاهو
 96. مزایده سیلوی سیمان / آگهی مزایده , مزایده سیلوی سیمان
 97. مناقصه اجرای دیوار ساحلی و پل بتنی (باکس های پیش ساخته) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار ساحلی و پل بتنی (باکس های پیش ساخته)
 98. مزایده درب ضد سرقت چینی ، درب ملامینه اتاقها .... / مزایده,مزایده درب ضد سرقت چینی ، درب ملامینه اتاقها ....
 99. مزایده فروش دو دستگاه یخچال خوابیده ویترین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه یخچال خوابیده ویترین نوبت دوم
 100. مزایده پلاک ثبتی به مساحت نود متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت نود متر
 101. تجدید مناقصه عملیات طراحی ، ساخت و نصب چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه - نوبت اول مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات طراحی ، ساخت و نصب چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه - نوبت اول مرحله دوم
 102. مزایده پلاک ثبتی بخش یک شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک شاهرود
 103. مزایده ششدانگ سه قطعه پلاک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه پلاک اموال غیرمنقول
 104. مزایده ملک و ماشین آلات مکانیکی و برقی / آگهی مزایده , مزایده ملک و ماشین آلات مکانیکی و برقی
 105. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوط به آن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوط به آن
 106. تجدید مناقصه جمع‌آوری و انتقال زباله و نظافت و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه جمع‌آوری و انتقال زباله و نظافت و .... نوبت دوم
 107. مناقصه خرید والوهای پروانه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه خرید والوهای پروانه ای نوبت دوم
 108. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس - نوبت دوم
 109. مزایده امتیاز و ملک یکباب نانوایی مرحله اول / مزایده,مزایده امتیاز و ملک یکباب نانوایی مرحله اول