سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.15 در سایت پارس نماد

 1. مزایده فروش املاک تملیکی به صورت نقد و اقساط نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی به صورت نقد و اقساط نوبت دوم
 2. مناقصه انجام خدمات آماده سازی ، کاشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز پارک آبشار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات آماده سازی ، کاشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز پارک آبشار -نوبت دوم
 3. مناقصه تامین آب غرقاب بخشی از کانال اصلی خداآفرین - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین آب غرقاب بخشی از کانال اصلی خداآفرین - نوبت دوم
 4. مناقصه توسعه و احداث شبکه برق روستایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث شبکه برق روستایی
 5. مناقصه راهبری عملیات انبار نفت شهید دولتی کرج- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه راهبری عملیات انبار نفت شهید دولتی کرج- تجدید
 6. مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی
 7. مناقصه بهره برداری و نگهداری نواحی عمرانی اول، پنجم و بخشی از ششم و شبکه اصلی طرح شبکه آبیاری / مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و نگهداری نواحی عمرانی اول، پنجم و بخشی از ششم و شبکه اصلی طرح شبکه آبیاری
 8. مناقصه امورات اداری ستاد منطقه و نواحی تابعه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امورات اداری ستاد منطقه و نواحی تابعه- نوبت دوم
 9. مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک
 10. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی
 11. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 302متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 302متر
 12. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی 95/110 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی 95/110 نوبت دوم
 13. مزایده انواع سیم مسی اسقاط -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده انواع سیم مسی اسقاط -نوبت دوم
 14. مزایده ششدانگ ساختمان بخش سه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش سه کرمانشاه
 15. مزایده دو عدد سیلوی پایه کوتاه فلزی ذخیره سیمان / مزایده, مزایده دو عدد سیلوی پایه کوتاه فلزی ذخیره سیمان
 16. مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید
 17. مزایده 80 درصد از یک دانگ ملک توقیفی / مزایده,مزایده 80 درصد از یک دانگ ملک توقیفی
 18. مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی نوبت اول
 19. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار مساحت 438.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار مساحت 438.64متر
 20. مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام سواری / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام سواری
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان 50.21متر طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 50.21متر طبقه دوم
 22. مزایده یکباب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه نوبت دوم
 23. مناقصه خرید انواع یراق آلات خط سرد و پیچ و مهره -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع یراق آلات خط سرد و پیچ و مهره -نوبت دوم
 24. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 2054متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 2054متر مرحله اول
 25. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 540متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 540متر
 26. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ساختمان مسکونی نوبت اول
 27. مزایده ششدانگ پلاک به صورت یکباب تجاری قطعه یک شیروان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به صورت یکباب تجاری قطعه یک شیروان
 28. مزایده یک دستگاه پرس برقی / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس برقی
 29. مزایده قطعه زمینی بخش بیست و نه گیلان / مزایده,مزایده قطعه زمینی بخش بیست و نه گیلان
 30. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه 32.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه 32.75متر
 31. مزایده فروش ماترک شامل شالیزار / مزایده,مزایده فروش ماترک شامل شالیزار
 32. مزایده نوع و سیستم خودرو سواری نیسان ماکسیما مدل 83 / مزایده , مزایده نوع و سیستم خودرو سواری نیسان ماکسیما مدل 83
 33. مناقصه خرید برینگ های مورد نیاز برای انجام تعمیرات اساسی واحدهای بخار نیروگاه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید برینگ های مورد نیاز برای انجام تعمیرات اساسی واحدهای بخار نیروگاه نوبت دوم
 34. مناقصه تفکیک زباله در دایره امانی و بارگیری و حمل زباله باقی مانده...چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تفکیک زباله در دایره امانی و بارگیری و حمل زباله باقی مانده...چاپ دوم
 35. مزایده فروش مقدار 18 دستگاه موتورسیکلت مازاد- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 18 دستگاه موتورسیکلت مازاد - نوبت دوم
 36. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی شهباز- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی شهباز- نوبت دوم
 37. مناقصه انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری و روستایی و ...نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری و روستایی و ...نوبت دوم
 38. مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی
 39. مزایده ملک با قدمت بنای 50 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بنای 50 سال
 40. مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه ده / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه ده
 41. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه
 42. مزایده ملک شامل دو واحد آپارتمان / مزایده,مزایده ملک شامل دو واحد آپارتمان
 43. فراخوان حمل پنج هزار تن انواع قیر ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان حمل پنج هزار تن انواع قیر
 44. مزایده ششدانگ ملک مساحت 4121.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 4121.90متر
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه همکف
 46. مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای
 47. مزایده پراید صندوق دار / مزایده پراید صندوق دار
 48. مزایده اپارتمان پلاک ثبتی بخش دو تهران / مزایده,مزایده اپارتمان پلاک ثبتی بخش دو تهران
 49. مزایده اپارتمان بخش 11 حوزه ثبت کن تهران نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان بخش 11 حوزه ثبت کن تهران نوبت دوم
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 278.96مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 278.96مترمربع
 51. مزایده سه دانگ یک قطعه زمین 325.37متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین 325.37متر
 52. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی تجاری نوبت اول
 53. مزایده فروش عرصه یک قطعه زمین 125متر نوبت اول / مزایده,مزایده فروش عرصه یک قطعه زمین 125متر نوبت اول
 54. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو مازاد- نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو مازاد- نوبت دوم
 55. مناقصه نگهبانی از املاک تملیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهبانی از املاک تملیکی
 56. مناقصه خرید GAS CHILLER COLD BOX - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید GAS CHILLER COLD BOX - نوبت دوم
 57. فراخوان مزایده فروش محصول SBR سوخته (صندوق چوبی) به میزان تقریبی 3250 تن- نوبت دوم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش محصول SBR سوخته (صندوق چوبی) به میزان تقریبی 3250 تن نوبت دوم
 58. تجدید مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری
 59. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 247.00متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 247.00متر نوبت اول
 60. اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی 95.7.15 / اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی 95.7.15
 61. تجدید مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز اراک نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز اراک نوبت دوم
 62. مناقصه خرید مقدار 500.000 پانصد هزار کیلوگرم روغن مایع سرخ کردنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 500.000 پانصد هزار کیلوگرم روغن مایع سرخ کردنی -نوبت دوم
 63. مزایده ششدانگ اپارتمان 148/75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 148/75مترمربع
 64. مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی و پاسخگویی به تماس های تلفنی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی و پاسخگویی به تماس های تلفنی نوبت دوم
 65. فراخوان تلفن ضد انفجار نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,فراخوان تلفن ضد انفجار نوبت دوم
 66. مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتهای E009N,E005N,W008N,E004N-1 و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتهای E009N,E005N,W008N,E004N-1 و ... نوبت دوم
 67. مناقصه نگهداری و راهبردی تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 13328 .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه نگهداری و راهبردی تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 13328 ....
 68. مناقصه نگهداری و راهبردی تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 27500 .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه نگهداری و راهبردی تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 27500 ....
 69. تجدید مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری تجدید شده
 70. مناقصه رفت و روب شهری و نگهداری فضای سبز شهر جلین - نوبت دوم / مناقصه رفت و روب شهری و نگهداری فضای سبز شهر جلین - نوبت دوم
 71. مناقصه خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان / مناقصه , مناقصه خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان
 72. تجدید مناقصه طراحی و ساخت و نصب و تزیین و نورپردازی یک دهانه پل / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه طراحی و ساخت و نصب و تزیین و نورپردازی یک دهانه پل
 73. آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام.... / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام.....
 74. مناقصه خط انتقال برق / آگهی مناقصه,مناقصه خط انتقال برق
 75. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن...
 76. مناقصه اجرای شبکه داخلی مخابرات شهرک سنگ.. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای شبکه داخلی مخابرات شهرک سنگ..تجدید نوبت دوم
 77. مناقصه اجرای 27 کیلومتر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 1000 انشعاب پراکنده فولادی ..نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 27 کیلومتر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 1000 انشعاب پراکنده فولادی ..نوبت دوم
 78. مزایده یک قطعه زمین پشته / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته
 79. مزایده ششدانگ یک قطعه استخر مشتمل بر اعیان احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه استخر مشتمل بر اعیان احداثی
 80. مزایده یک قطعه زمین بیاز / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بیاز
 81. مناقصه راهداری و نگهداری راههای اصلی و حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه راهداری و نگهداری راههای اصلی و حوزه استحفاظی
 82. مزایده ملک با عرصه 568.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 568.5متر نوبت اول
 83. مزایده ملک با اعیان چهل متر / مزایده,مزایده ملک با اعیان چهل متر
 84. مزایده ملک مساحت 65متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 65متر نوبت اول
 85. مزایده ملک با عرصه 233.6مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 233.6مترمربع نوبت اول
 86. مزایده سنگ زنی - سنگ سنباده ..... / مزایده, مزایده سنگ زنی - سنگ سنباده .....
 87. مزایده یک قطعه باغ شجر ملکی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ شجر ملکی نوبت اول
 88. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت 125 سی سی / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت 125 سی سی
 89. مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شده با صد و نود متر عرصه / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شده با صد و نود متر عرصه
 90. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با 46متر اعیان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با 46متر اعیان
 91. مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر
 92. مزایده بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر نوبت دوم
 93. مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 202متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 202متر
 94. مزایده ششدانگ زمین محصور نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور نوبت دوم
 95. مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی نوبت اول
 96. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا جی تی ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا جی تی ایکس
 97. مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت دوم
 98. مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا
 99. مزایده دستگاه تراش CNC ..... / مزایده, مزایده دستگاه تراش CNC .....
 100. مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1386 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1386