سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.16 در سایت

 1. آگهی مناقصه اجرای عملیات خرید آسفالت / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای عملیات خرید آسفالت
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت شصت و سه متر
 3. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم
 4. مزایده ششدانگ زمین مساحت 5413.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5413.63متر
 5. مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه دویست و یک متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه دویست و یک متر
 6. مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری و بازسازی سوله / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری و بازسازی سوله
 7. مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی.....نوبت دوم
 8. مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و تخلیه در سنگ شکن تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و تخلیه در سنگ شکن - نوبت دوم
 9. مزایده اجاره غرفه های تجاری - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری- نوبت دوم
 10. مزایده زمین مسکونی به متراژ 100مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی به متراژ 100مترمربع
 11. مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ ساختمان 213متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ ساختمان 213متر
 12. مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی
 13. مناقصه واگذاری اجرای سنگ فرش صحن مطهر حضرت معصومه س / مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای سنگ فرش صحن مطهر حضرت معصومه س
 14. مناقصه عملیات تفکیک در مبدا، تفکیک در مقصد با احداث خط سورتینگ...نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات تفکیک در مبدا، تفکیک در مقصد با احداث خط سورتینگ...نوبت دوم
 15. مزایده یک واحد اپارتمان بخش 4 مساحت 98/5متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش 4 مساحت 98/5متر
 16. مزایده واگذاری واحدهای خدماتی (غرفه فروش تنقلات و ...) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای خدماتی (غرفه فروش تنقلات و ...)
 17. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز مدل 1390 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز مدل 1390
 18. تجدید مناقصه اجرای 13.000 متر مربع آسفالت گرم / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای 13.000 متر مربع آسفالت گرم
 19. تمدید مناقصه عملیات اجرای زمین های ورزشی - تمدید - نوبت دوم / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرای زمین های ورزشی -تمدید نوبت دوم
 20. مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم
 21. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 161.97متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 161.97متر
 22. مزایده اجاره پارکینگها / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگها
 23. مزایده پلاک ثبتی 2395/120108 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2395/120108
 24. مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم
 25. مناقصه کامیون جهت حمل مصالح - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کامیون جهت حمل مصالح - نوبت دوم
 26. تجدید مزایده نسبت به واگذاری کشتارگاه دام - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری کشتارگاه دام - نوبت دوم
 27. مزایده واگذاری اجاره مغازه - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مغازه - نوبت دوم
 28. فراخوان طراحی حجم سبز جهت نصب در تقاطع / فراخوان , فراخوان طراحی حجم سبز جهت نصب در تقاطع
 29. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 286.20متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 286.20متر
 30. مزایده فروش پنج دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده,مزایده فروش پنج دستگاه ماشین آلات
 31. مزایده 9.26 سهم از یکصدسهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 9.26 سهم از یکصدسهم سهام پلاک ثبتی
 32. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان شقایق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان شقایق نوبت دوم
 33. مزایده یکباب خانه به مساحت 130.23متر / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 130.23متر
 34. مزایده فروش مس ضایعاتی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش مس ضایعاتی و ...
 35. مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز نوبت دوم 95.9.16 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز نوبت دوم 95.9.16
 36. فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی / فراخوان , فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی
 37. مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 38. مزایده دمپرسی ذوبی و ورق روبندیلی و.... / مزایده , مزایده دمپرسی ذوبی و ورق روبندیلی و....
 39. مناقصه خدمات تسطیح ، دپو ، بارگیری و حمل خاک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تسطیح ، دپو ، بارگیری و حمل خاک
 40. مناقصه نسبت به انجام خدمات مهندسی , تامین مصالح و تجهیزات ساختمان ... نوبت دوم / مناقصه نسبت به انجام خدمات مهندسی , تامین مصالح و تجهیزات ساختمان ...نوبت دوم
 41. مزایده اموال اسقاطی - نوبت دوم / مزایده,مزایده مزایده اموال اسقاطی - نوبت دوم
 42. مناقصه ساخت و نصب 800 انشعاب و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب 800 انشعاب و ... - نوبت دوم
 43. مزایده فروش محصول نارنج درختان سطح شهر - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش محصول نارنج درختان سطح شهر - نوبت دوم
 44. فراخوان طرح های پژوهشی - کاربران / فراخوان , فراخوان طرح های پژوهشی - کاربران
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه شمالی 140/48متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه شمالی 140/48متر
 46. مزایده ششدانگ یکباب قطعه زمین مساحت عرصه 323متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه زمین مساحت عرصه 323متر
 47. مزایده ششدانگ زمین مقدار مساحت 404مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مقدار مساحت 404مترمربع
 48. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه حوزه ثبتی امل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه حوزه ثبتی امل
 49. مزایده یک دستگاه خودروی تویوتای کمری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی تویوتای کمری
 50. مناقصه نگهداری فضای سبز بوستانها و میادین نواحی سه گانه نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری فضای سبز بوستانها و میادین نواحی سه گانه نوبت دوم
 51. مزایده لوازم رایانه .... نوبت دوم / مزایده ، مزایده لوازم رایانه .... نوبت دوم
 52. مزایده پلاک ثبتی بخش هفت قطعه زمین با حقابه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت قطعه زمین با حقابه نوبت دوم
 53. مزایده یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده پرتابل دیزلی / مزایده,مزایده یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده پرتابل دیزلی
 54. مزایده خودرو وانت مزدا تیپ بی 2000 آی ، مدل 87 - نوبت دوم / مزایده ,مزایده خودرو وانت مزدا تیپ بی 2000 آی ، مدل 87 - نوبت دوم
 55. مزایده یک دستگاه وانت پیکان / مزایده یک دستگاه وانت پیکان
 56. مزایده فروش دستگاه وکیوم و ریکاوری / مزایده,مزایده فروش دستگاه وکیوم و ریکاوری
 57. iranian steel market conferece / iranian steel market conferece
 58. مناقصه خرید 18 عدد بلندگو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 18 عدد بلندگو
 59. مناقصه تامین 3 قلم قطعه ارتالون و تلفون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قلم قطعه آلومینیومی
 60. مزایده یک فروند تانکر سوخت رسان 500 تنی / مزایده ، مزایده یک فروند تانکر سوخت رسان 500 تنی
 61. همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.16 / همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.16
 62. مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب حدود 40 کیلومتر بلوک های جداکننده / مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب حدود 40 کیلومتر بلوک های جداکننده
 63. انتخاب مشاور برای طراحی مدل ممیزی - ارزیابی شرکتهای خصوصی در یک نظام مدیریتی .... / آگهی انتخاب مشاور , انتخاب مشاور برای طراحی مدل ممیزی - ارزیابی شرکتهای خصوصی در یک نظام مدیریتی ....
 64. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت و نصب اسکلت سوله صنعتی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت و نصب اسکلت سوله صنعتی
 65. مناقصه تهیه سامانه های نرم افزاری معاملات بورس و اوراق بهادار / مناقصه , مناقصه تهیه سامانه های نرم افزاری معاملات بورس و اوراق بهادار
 66. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت
 67. مزایده واگذاری سهام / آگهی مزایده,مزایده واگذاری سهام
 68. فراخوان مطالعات تخصصی و طراحی نمای پروژه ساختمانهای مرکزی / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان مطالعات تخصصی و طراحی نمای پروژه ساختمانهای مرکزی
 69. فراخوان انجام عملیات نظافت جاده و جوی ها ، شستشوی گاردریلها .... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام عملیات نظافت جاده و جوی ها ، شستشوی گاردریلها ....
 70. فراخوان مناقصه TURBO COMP GTK-10-3 NEVSKY ZAVOD / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه TURBO COMP GTK-10-3 NEVSKY ZAVOD
 71. مناقصه دو سالانه امور سرویس، نگهداری و تعمیرات.... 1449 دستگاه چاپگر کارت / مناقصه عمومی, مناقصه دو سالانه امور سرویس، نگهداری و تعمیرات.... 1449 دستگاه چاپگر کارت
 72. مزایده تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکون اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکون اداری نوبت دوم
 73. مزایده فروش تعداد 27 قلم مواد اولیه مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 27 قلم مواد اولیه مازاد
 74. مزایده فروش یکدستگاه سواری پارس اتوماتیک / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پارس اتوماتیک
 75. آگهی مناقصه خرید سه نوع جعبه چوبی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید سه نوع جعبه چوبی
 76. فراخوان خدمات مشاوره نصب سیستم دوربین مداربسته / فراخوان، فراخوان خدمات مشاوره نصب سیستم دوربین مداربسته
 77. مزایده سهام نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سهام نوبت دوم
 78. مزایده سهام نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سهام نوبت دوم
 79. مزایده فروش اقلام ضایعاتی (آهن آلات و آلومینیوم) / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی (آهن آلات و آلومینیوم)
 80. مناقصه عملیات حفاری و تزریق تحکیمی تونل تحتانی سد - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری و تزریق تحکیمی تونل تحتانی سد - نوبت دوم
 81. مزایده فروش مقادیری چوب آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش مقادیری چوب آلات
 82. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان
 83. مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ...
 84. مزایده واگذاری 2 واحد آپارتمان متراژ 102 و 134مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری 2 واحد آپارتمان متراژ 102 و 134مترمربع
 85. مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز / مزایده کتبی, مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز
 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه نود متر
 87. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان فروشگاه تعاونی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان فروشگاه تعاونی- نوبت دوم
 88. مزایده فروش 15 تن ضایعات آهن آلات / مزایده, مزایده فروش 15 تن ضایعات آهن آلات
 89. مزایده فروش پژو GLX405 مدل 88 / مزایده, مزایده فروش پژو GLX405 مدل 88
 90. آگهی مزایده فروش تعداد 17 عدد وسایل نقلیه راهسازی / آگهی مزایده عمومی ، آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 17 عدد وسایل نقلیه راهسازی
 91. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل.....نوبت دوم
 92. آگهی مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن... / اگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن...
 93. مناقصه طراحی، تهیه، حمل و نصب تابلوهای اطلاعات پروژه بیمارستان... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تهیه، حمل و نصب تابلوهای اطلاعات پروژه بیمارستان...
 94. مزایده مینی بوس بنز 508 / مزایده,مزایده مینی بوس بنز 508
 95. مناقصه حمل ریلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ریلی نوبت دوم
 96. مزایده پلاک ثبتی 4212 فرعی از سه اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4212 فرعی از سه اصلی مرحله دوم
 97. مزایده ملک بخش دو ثبت گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو ثبت گرگان مرحله اول
 98. مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 2300مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 2300مترمربع
 99. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1410متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1410متر نوبت اول
 100. مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان یکباب خانه نوبت اول
 101. مزایده ملک مشتمل بر زمین بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر زمین بخش هشت گیلان
 102. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت
 103. تجدید مناقصه پروژه ساخت و نصب مجسمه دستهای شهیدان / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ساخت و نصب مجسمه دستهای شهیدان
 104. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 495مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 495مترمربع
 105. مزایده پلاک ثبتی بخش دو اهواز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو اهواز نوبت دوم
 106. مزایده یک قطعه زمین با کاربری زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری زراعی نوبت اول
 107. مزایده مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم
 108. مزایده کولر اسپیلت ، یخچال فریزر ، تلویزیون ، فرش / مزایده,مزایده کولر اسپیلت ، یخچال فریزر ، تلویزیون ، فرش
 109. مزایده ماشین خزر ، دستگاه دریل رادیال / مزایده,مزایده ماشین خزر ، دستگاه دریل رادیال
 110. مزایده یک دستگاه لیفتراک زرد رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک زرد رنگ
 111. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست متر