سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.17 در سایت

 1. مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 128 واحدی / آگهی مزایده مشارکت عمومی,مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 128 واحدی
 2. فراخوان مناقصه خرید 6600 متر MV POWER CABLE نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 6600 متر MV POWER CABLE نوبت دوم
 3. استعلام REAL TIME PCR SYSTEM به همراه نرم افزار HRM / استعلام بهاء , استعلام REAL TIME PCR SYSTEM به همراه نرم افزار HRM
 4. استعلام پرکولاتور .... / استعلام بهاء , استعلام پرکولاتور ....
 5. استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکی / استعلام , استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکی
 6. استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4
 7. استعلام بهای ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروزرسانی اطلاعات و ... / استعلام بهای ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروزرسانی اطلاعات و ...
 8. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق .....منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق .....منطقه 2
 9. مزایده ضایعات آهن آلات و داغی قطعات یدکی ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده ضایعات آهن آلات و داغی قطعات یدکی ...
 10. تجدید فراخوان380 عدد انشعاب پلی اتیلن بافت مرکزی / آگهی تجدید فراخون مناقصه عمومی,فراخوان 380 عدد انشعاب پلی اتیلن بافت مرکزی
 11. ارزیابی کیفی قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین SGT-400 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین SGT-400
 12. فراخوان مناقصه لاستیک آتش نشانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه لاستیک آتش نشانی
 13. فراخوان فلنج / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان فلنج
 14. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN
 15. مهندسی ، تامین ،تعمیر و راندن مته های حفاری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مهندسی ، تامین ،تعمیر و راندن مته های حفاری
 16. ارزیابی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزیابی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید
 17. مناقصه جمع آوری زباله , تنظیف معابر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جمع آوری زباله , تنظیف معابر ...
 18. مناقصه قطعات یدکی کنترل پنل توربین SGT-400 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی کنترل پنل توربین SGT-400
 19. استعلام سنگ سنباده فیبری وپارچه پولیش / استعلام سنگ سنباده فیبری وپارچه پولیش
 20. استعلام خرید 4 ردیف تجهیزات دوربین / استعلام خرید 4 ردیف تجهیزات دوربین
 21. استعلام نبشی و ناودانی فولادی / استعلام , استعلام نبشی و ناودانی فولادی
 22. استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز
 23. مناقصه تامین , اجرا , نصب , تست و راه اندازی تاسیسات الکتریکال و.... / مناقصه , مناقصه تامین , اجرا , نصب , تست و راه اندازی تاسیسات الکتریکال و....
 24. فراخوان خرید انواع البسه و لوازم ورزشی / فراخوان , فراخوان خرید انواع البسه و لوازم ورزشی
 25. مناقصه خرید آلیاژ ROUND BAR / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آلیاژ ROUND BAR
 26. مناقصه ساخت STRAINER / مناقصه ساخت STRAINER
 27. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه 40 متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه 40 متر
 28. مناقصه خرید STUD BOLTS / مناقصه محدود, مناقصه خرید STUD BOLTS
 29. مزایده 11 سیر مشاع از 240 سیر پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11 سیر مشاع از 240 سیر پلاک ثبتی
 30. تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری
 31. مزایده ماشین آلات موجود در قسمت سنگ شکن .... / مزایده ، مزایده ماشین آلات موجود در قسمت سنگ شکن ....
 32. مناقصه خرید انواع بذرها / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع بذرها
 33. مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری
 34. مناقصه حمل اجساد - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه حمل اجساد - نوبت دوم
 35. مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PG ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PG ...
 36. مزایده یراق آلات نرده توپی / مزایده یراق آلات نرده توپی
 37. مزایده 12 قطعه ملک و تراکتور رمانی / مزایده,مزایده 12 قطعه ملک و تراکتور رمانی
 38. مزایده منزل مسکونی با عرصه 152.5 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 152.5 متر
 39. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3606 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3606 متر نوبت سوم
 40. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 87.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 87.65متر
 41. مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت اول
 42. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 14 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 14 مشهد
 43. مزایده یک دستگاه سواری پیکان مدل 83 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پیکان مدل 83 نوبت اول
 44. مزایده یک دستگاه کولر گازی / مزایده , مزایده یک دستگاه کولر گازی نوبت اول
 45. مزایده یک دستگاه پرس چوب چهار صفحه ای / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس چوب چهار صفحه ای
 46. مزایده یک دستگاه بارگیر خشت خاتم / مزایده , مزایده یک دستگاه بارگیر خشت خاتم
 47. مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو / مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو