سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

بخش دوازدهم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. آگهی مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر KG312 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر KG312
 2. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد در استان سیستان و بلوچستان / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد در استان سیستان و بلوچستان
 3. مناقصه تکمیل پروژه ساختمانی در بخش ابنیه و معماری / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل پروژه ساختمانی در بخش ابنیه و معماری
 4. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز - تجدید نوبت دوم
 5. مزایده فروش 12 قطعه از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه از املاک مازاد
 6. مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح شهر
 7. مزایده فروش یک قطعه از املاک و مستغلات / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از املاک و مستغلات
 8. مناقصه واگذاری کلید د ر دست نصب و اصلاح انشعابات و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کلید د ر دست نصب و اصلاح انشعابات و...
 9. تجدید مناقصه روکش آسفالت نیرو هوایی- میرود / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه روکش آسفالت نیرو هوایی- میرود
 10. مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای دو مورد سایبان با دهنه 10 متری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای دو مورد سایبان با دهنه 10 متری - نوبت دوم
 11. فراخوان ارزیابی خط تغذیه و شبکه توزیع فاز 2 کیاسر دودانگه و چهاردانگه - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی خط تغذیه و شبکه توزیع فاز 2 کیاسر دودانگه و چهاردانگه - نوبت دوم
 12. آگهی فراخوان جهت تهیه طرح اجرایی نورپردازی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان جهت تهیه طرح اجرایی نورپردازی
 13. مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرحهای جنگلکاری... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرحهای جنگلکاری...
 14. مناقصه تکمیل ضلع شمالی پل شهید احمدی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدبد مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ضلع شمالی پل شهید احمدی تجدید نوبت دوم
 15. مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک گاز و 3 کیلومتر حفره خالی تنکابن تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه ( یک مرحله ای ) , مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک گاز و 3 کیلومتر حفره خالی تنکابن تجدید نوبت دوم
 16. مزایده اپارتمان طبقه اول واحد جنوبی / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه اول واحد جنوبی
 17. مزایده ملک مساحت 6500متر بخش هفده بابلسر / مزایده,مزایده ملک مساحت 6500متر بخش هفده بابلسر
 18. مزایده فروش یک دستگاه قیچی برقی، میلگردبر با دینام برقی و دستگاه بالابر / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه قیچی برقی، میلگردبر با دینام برقی و دستگاه بالابر
 19. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده نوبت دوم
 20. مزایده زمین شالیزار و یکباب خانه و محوطه / مزایده,مزایده زمین شالیزار و یکباب خانه و محوطه