سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.6.28 در سایت

 1. مزایده ملک مسکونی با عرصه 723.66متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی با عرصه 723.66متر نوبت اول
 2. مناقصه پیاده روسازی بلوار دهه فجر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی بلوار دهه فجر
 3. فراخوان صاحبان صنایع ، معدنکاران و فعالان اقتصادی / فراخوان صاحبان صنایع ، معدنکاران و فعالان اقتصادی
 4. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشی کاربردی / چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشی کاربردی
 5. سومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری / سومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
 6. کنفرانس ملی فقه ، حقوق و روانشناسی / کنفرانس ملی فقه ، حقوق و روانشناسی
 7. کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز / کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز
 8. مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی نوبت دوم
 9. مناقصه بازسازی و نوسازی ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهرستان- نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه بازسازی و نوسازی ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهرستان- نوبت دوم
 10. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان بابت ماشین نویسی ، نگهبانی و سایر امور محوله / مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان بابت ماشین نویسی ، نگهبانی و سایر امور محوله
 11. مزایده ملک به مساحت 182.05مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 182.05مترمربع
 12. مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی
 13. فراخوان امور آموزش و اصلاح رفتار زندانیان استان قم / فراخوان , فراخوان امور آموزش و اصلاح رفتار زندانیان استان قم
 14. فراخوان امور درمانی و خدمات بهداشتی زندانیهای استان قم / فراخوان , فراخوان امور درمانی و خدمات بهداشتی زندانیهای استان قم
 15. مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات
 16. مزایده ملک به مساحت 535متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 535متر
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان 103.29متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 103.29متر نوبت اول
 18. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکترونیک تجدید مرحله دوم نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکترونیک تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 19. مزایده خودرو سواری سمند نوبت اول / مزایده,مزایده خودرو سواری سمند نوبت اول
 20. مناقصه سرویس دهی به دانش آموزان مدارس استثنایی / اگهی فراخوان ,فراخوان سرویس دهی به دانش آموزان مدارس استثنایی
 21. مناقصه مخزن و دیوارکشی / مناقصه مخزن و دیوارکشی
 22. مزایده فروش اراضی مشاعی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اراضی مشاعی نوبت دوم
 23. مزایده ملک در دو طبقه به کلاسه 920377 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک در دو طبقه به کلاسه 920377 نوبت اول
 24. مزایده اپارتمان در دو طبقه بانمای اجر سفال / مزایده,مزایده اپارتمان در دو طبقه بانمای اجر سفال
 25. مزایده مقداری از اموال شامل زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده مقداری از اموال شامل زمین مزروعی نوبت اول
 26. مزایده سواری پراید / مزایده,مزایده سواری پراید
 27. مزایده باغ با تعداد 21 اصله درخت نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ با تعداد 21 اصله درخت نوبت دوم
 28. ارزیابی کیفی تجهیزات پزشکی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی (شناسایی تامین کنندگان) , ارزیابی کیفی تجهیزات پزشکی
 29. مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری
 30. مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پی وی سی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پی وی سی
 31. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 32. مناقصه پروژه اجرای ساختمان اداری و پست برق داخلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای ساختمان اداری و پست برق داخلی
 33. مناقصه پروژه احداث چند راهه اقماری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث چند راهه اقماری
 34. مزایده واگذاری و بهره برداری جایگاه سی ان جی شهرداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری و بهره برداری جایگاه سی ان جی شهرداری
 35. مزایده فروش ضایعات سیم مسی - 95.06.28 / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات سیم مسی - 95.06.28
 36. مناقصه عملیات حسابرسی اسناد مالی و عملکرد سال 1394 نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حسابرسی اسناد مالی و عملکرد سال 1394 نوبت سوم
 37. مناقصه P/F INTRA / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه P/F INTRA
 38. مزایده تفکیک از مبدا منطقه مارلیک و غرب سرآسیاب- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده تفکیک از مبدا منطقه مارلیک و غرب سرآسیاب- نوبت دوم
 39. مزایده یک فروند کشتی باری / مزایده,مزایده یک فروند کشتی باری
 40. فراخوان تامین تراورس بتنی و ادوات تکمیلی مورد نیاز برای مونتاژ 142 دستگاه سوزن P50 تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان تامین تراورس بتنی و ادوات تکمیلی مورد نیاز برای مونتاژ 142 دستگاه سوزن P50 تجدید نوبت دوم
 41. فراخوان ارزیابی خرید دو دستگاه مبدل صفحه ای - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی خرید دو دستگاه مبدل صفحه ای -نوبت دوم
 42. مزایده چهار باب مغازه تجاری موقوفه آستان امامزاده محمد (ص) ..... / خلاصه آگهی مزایده عمومی, مزایده چهار باب مغازه تجاری موقوفه آستان امامزاده محمد (ص) .....
 43. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مرحله دوم / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مرحله دوم
 44. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه بزرگ مجتمع تجاری -اداری / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه بزرگ مجتمع تجاری -اداری
 45. مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک 347.78متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک 347.78متر
 46. مزایده فروش اجناس اسقاط فروش سیم مسی اسقاط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس اسقاط فروش سیم مسی اسقاط نوبت دوم
 47. مناقصه خرید 24 دستگاه ترانس اندازه گیری ولتاژ و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 24 دستگاه ترانس اندازه گیری ولتاژ و .... -نوبت دوم
 48. فراخوان مزایده اسکلت انواع تابلو و سلول - انواع کملپ آلومینیوم ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اسکلت انواع تابلو و سلول - انواع کملپ آلومینیوم ...نوبت دوم
 49. مناقصه عمومی عملیات تکمیل ساختمان اداری و پارکینگ طبقاتی و.... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی عملیات تکمیل ساختمان اداری و پارکینگ طبقاتی و....
 50. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه نیایش / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه نیایش
 51. مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده گوشت قرمز بسته بندی ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده گوشت قرمز بسته بندی ...
 52. مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات تعدادی از میادین و میوه و تره بار .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات تعدادی از میادین و میوه و تره بار
 53. مناقصه تامین کارتریج / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین کارتریج
 54. مشارکت در احداث پروژه های خود واقع در شهر تهران / مشارکت در احداث پروژه های خود واقع در شهر تهران
 55. مناقصه نسبت به خرید 20 دستگاه سرور / مناقصه نسبت به خرید 20 دستگاه سرور
 56. مزایده ملک در پرونده کلاسه اجرا به شماره 930039 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک در پرونده کلاسه اجرا به شماره 930039 نوبت دوم
 57. مزایده سه عدد مخزن پلی اتیلن ایستاده ...95.06.28 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده سه عدد مخزن پلی اتیلن ایستاده ...95.06.28
 58. مزایده یک دستگاه پرس / مزایده یک دستگاه پرس
 59. مزایده تمامت 4 سهم مشاع از 96 سهم شعیر ششدانگ پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده تمامت 4 سهم مشاع از 96 سهم شعیر ششدانگ پلاک نوبت دوم
 60. مناقصه لوله گذاری خط انتقال / آگهی مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای,مناقصه لوله گذاری خط انتقال
 61. مزایده یک قطعه زمین 31587متر شماره بیست و شش / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 31587متر شماره بیست و شش
 62. حراج عمومی اموال اسقاط و خارج از رده شرکت آب منطقه ای کرمان / حراج عمومی اموال اسقاط و خارج از رده شرکت آب منطقه ای کرمان
 63. مزایده انواع خودروهای فرسوده / مزایده , مزایده انواع خودروهای فرسوده نوبت اول
 64. مناقصه پروژه احداث مسجد کوی ارغوان / مناقصه, مناقصه پروژه احداث مسجد کوی ارغوان نوبت اول
 65. مناقصات ماشینکاری انواع قطعات آلومینیومی و فولادی ... / مناقصه,مناقصات ماشینکاری انواع قطعات آلومینیومی و فولادی ...
 66. مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی نوبت دوم
 67. مزایده فروش ضایعات بازیافتی انبارهای شهرداری به صورت یکجا 95.6.28 / مزایده,مزایده فروش ضایعات بازیافتی انبارهای شهرداری به صورت یکجا 95.6.28 نوبت اول
 68. مناقصه عملیات تکمیل پل نهم... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل پل نهم...
 69. مناقصه خرید و تحویل دریچه چدنی گرد فاضلابی 60×60 (ضد سرقت) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل دریچه چدنی گرد فاضلابی 60×60 (ضد سرقت)
 70. فراخوان انتخاب مشاور برای نظارت کارگاهی و عالیه / فراخوان ارزیابی کیفی دو مرحله ای,فراخوان انتخاب مشاور برای نظارت کارگاهی و عالیه نوبت اول
 71. مناقصه اجرای واگذاری خدمات شهری (شامل رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر) / مناقصه , مناقصه اجرای واگذاری خدمات شهری (شامل رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر)
 72. مناقصه خرید فیلتر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده,مناقصه خرید فیلتر نوبت دوم
 73. مزایده اقلام مازاد کارگاه ریخته گری / مزایده , مزایده اقلام مازاد کارگاه ریخته گری نوبت اول
 74. مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انشعاب و انرژی (بیلینگ) / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انشعاب و انرژی (بیلینگ)
 75. مناقصه ساخت 10 نوع (معادل 29000 عدد) قطعه صنعتی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه ساخت 10 نوع (معادل 29000 عدد) قطعه صنعتی نوبت دوم
 76. فراخوان خرید، نصب ، راه اندازی و یکپارچه سازی تجهیزات بخش هسته شبکه وای فای / فراخوان عمومی،فراخوان تامین تجهیزات و اجرای عملیات مهندسی شبکه دسترسی Wi-F
 77. فراخوان مناقصه PARTS FOR WATFORD FUSE SWITCHES ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR WATFORD FUSE SWITCHES ...
 78. مناقصه تهیه، طبخ، توزیع غذا و ... / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ، توزیع غذا و ...
 79. مناقصه خرید دستگاه ها و تجهیزات پروژه های بهداشتی، درمانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید دستگاه ها و تجهیزات پروژه های بهداشتی، درمانی- نوبت دوم
 80. مناقصه تامین LIQUID NITROGENو ... / آگهی شناسایی منابع سازنده, مناقصه تامین LIQUID NITROGENو ...
 81. ارزیابی کیفی خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب ... تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب ... تجدید
 82. مناقصه تامین 7 دستگاه کانتینر بازشونده BOX-IN-BOX و یکدستگاه کانتینر راهرو / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 7 دستگاه کانتینر بازشونده BOX-IN-BOX و یکدستگاه کانتینر راهرو
 83. مناقصه انجام عم