سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش ششم)

 

 1. دعوت از پیمانکاران اجرای عملیات تکمیلی 50 دستگاه ویلا / دعوت از پیمانکاران , دعوت از پیمانکاران اجرای عملیات تکمیلی 50 دستگاه ویلا
 2. مزایده چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم
 3. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم سمند
 4. مزایده فروش محصول گوجه فرنگی / مزایده ,مزایده فروش محصول گوجه فرنگی
 5. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو pc20-6 مدل 1999 / یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو pc20-6 مدل 19مزایده,مزایده 99
 6. محوطه سازی بازار روز مرحله دوم - نوبت اول / مناقصه , مناقصه محوطه سازی بازار روز مرحله دوم - نوبت اول
 7. اصلاحیه مناقصه اجرای کلکتور حاجی آباد و اتصال به کانال ماهان- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کلکتور حاجی آباد و اتصال به کانال ماهان -اصلاحیه
 8. مناقصه عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب / مناقصه , مناقصه عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب نوبت اول
 9. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر- نوبت دوک / مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر- نوبت دوم
 10. مزایده یک قطعه ملک ناحیه 4 نجف اباد / مزایده,مزایده یک قطعه ملک ناحیه 4 نجف اباد
 11. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 30000متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 30000متر
 12. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل نوبت اول
 13. آگهی فراخوان مناقصه عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه تحتانی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ، مناقصه عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه تحتانی - نوبت دوم
 14. مناقصه پروژه ساماندهی خیابان 22 بهمن شمالی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ساماندهی خیابان 22 بهمن شمالی ...
 15. ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهبانی - نوب دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهبانی - نوبت دوم
 16. مزایده فروش ملک و تاسیسات و انشعابات / آگهی مزایده, مزایده فروش ملک و تاسیسات و انشعابات
 17. مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 9400068 قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 9400068 قطعه 11 تفکیکی
 18. مزایده خودرو ی پژو RD / آگهی مزایده, مزایده خودروی پژو RD
 19. مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر- نوبت دوم
 20. مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی بنت الهدی / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی بنت الهدی
 21. مزایده یک دستگاه کامیون مخلوط کن بتن / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون مخلوط کن بتن
 22. ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر - نوبت دوم
 23. مناقصه کتبی واگذاری خدمات اخذ عوارض مسافرین و سایر خدمات پایانه مسافربری / آگهی مناقصه کتبی, مناقصه کتبی واگذاری خدمات اخذ عوارض مسافرین و سایر خدمات پایانه مسافربری
 24. مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، جوانه پرواری و تلیسه حذفی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی تلیسه حذفی، جوانه پرواری و تلیسه حذفی
 25. مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده و..... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده و.....
 26. فراخوان اصلاح، توسعه واستانداردسازی بخشی از شبکه توزیع آب شهر تبریز نویت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان اصلاح، توسعه واستانداردسازی بخشی از شبکه توزیع آب شهر تبریز نوبت دوم
 27. مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 33 نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 33 نوبت دوم
 28. ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی نوبت دوم
 29. مزایده یک دستگاه اپارتمان اموال توقیفی / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان اموال توقیفی
 30. مزایده اعیان سه دانگ مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اعیان سه دانگ مشاع پلاک ثبتی
 31. فراخوان مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32 - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32- نوبت دوم
 32. فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم و مقاوم سازی حوضچه خنثی جمع آوری و سرریز پمپ های اسید....
 33. تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری
 34. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان نطنز - نوبت دوم
 35. مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی- مرحله دوم نوبت اول
 36. مزایده فروش یک قطعه زمین به مقدار 821/72متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مقدار 821/72متر نوبت دوم
 37. مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر
 38. مزایده اتومبیل سواری هیوندا ور اکروز ix55 / مزایده,مزایده اتومبیل سواری هیوندا ور اکروز ix55
 39. مزایده ششدانگ ملک با مساحت کل عرصه 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با مساحت کل عرصه 350متر
 40. فراخوان مناقصه قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 200- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 200- نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ پلاک 29/29 اصلی بخش دو غرب ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 29/29 اصلی بخش دو غرب ثبت بابل
 42. مزایده واحدهای تجاری خدماتی و مسکونی / مزایده,مزایده واحدهای تجاری خدماتی و مسکونی
 43. مزایده یک دستگاه سواری پراید صبا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید صبا
 44. مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب / مناقصه, مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب
 45. مزایده اجازه نصب بنر ، بهره برداری و نگهداز از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی... نوبت دوم / مزایده , مزایده اجازه نصب بنر ، بهره برداری و نگهداز از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی ... نوبت دوم
 46. مزایده ملک یک قطعه زمین به مساحت 764متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین به مساحت 764متر نوبت دوم
 47. مناقصه تهیه ، خرید ، بارگیری ، حمل ، تحویل و تخلیه (باراندازی) قطعات بتنی ... / مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید ، بارگیری ، حمل ، تحویل و تخلیه (باراندازی) قطعات بتنی ...
 48. مزایده یک دستگاه بلوک زنی سقفی رومیزی / مزایده,مزایده یک دستگاه بلوک زنی سقفی رومیزی
 49. مزایده ششدانگ ملک بخش 28 کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 28 کرمان نوبت اول
 50. فراخوان مشاوره انجام مطالعات بازنگری طرح جامع شهر رفسنجان / فراخوان , فراخوان مشاوره انجام مطالعات بازنگری طرح جامع شهر رفسنجان
 51. مزایده ملک ششدانگ یکباب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب مغازه نوبت دوم
 52. مزایده یک دستگاه موتور برق اضطراری / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور برق اضطراری
 53. مزایده سه قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
 54. مزایده ششدانگ پلاک 924 فرعی از 97 اصلی بخش 11 خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 924 فرعی از 97 اصلی بخش 11 خرم اباد
 55. مزایده زمین مسکونی در پرونده کلاسه 940417 فاقد سند رسمی / مزایده,مزایده زمین مسکونی در پرونده کلاسه 940417 فاقد سند رسمی
 56. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مرحله اول
 57. مزایده مقدار ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ یکباب خانه
 58. مناقصه خدمات عمومی و تخصصی مخابرات شهرستان نطنز / آگهی مناقصه ،مناقصه خدمات عمومی و تخصصی مخابرات شهرستان نطنز
 59. مزایده ششدانگ پلاک 103 فرعی از 234 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 103 فرعی از 234 اصلی بخش یک
 60. مزایده ششدانگ یکباب منزل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل نوبت اول

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش نهم)

 

 1. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات درمانی و پشتیبانی MMT / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات درمانی و پشتیبانی MMT
 2. مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم
 3. مناقصه نسبت به آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه نسبت به آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 4. مزایده اجاره قلعه بادی پارک بهارستان / آگهی مزایده,مزایده اجاره قلعه بادی پارک بهارستان
 5. مزایده واگذاری کیوسک روبروی تامین اجتماعی / مزایده عمومی , مزایده واگذاری کیوسک روبروی تامین اجتماعی
 6. مناقصه تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری فیروزآباد -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان جدیدالاحداث شهرداری فیروزآباد - نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و نصب گاردریل جهت پروژه باباکوهی - نوبت دوم
 8. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم
 9. مزایده زمین مسکونی کلاسه 950074 نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی کلاسه 950074 نوبت اول
 10. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز ....-نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز....-نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده فارس ناحیه 04 شیبکوه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده فارس ناحیه 04 شیبکوه
 12. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز تجدید نوبت سوم - نوبت دوم
 13. مزایده یک دستگاه خودرو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405
 14. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز
 15. تجدید مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 16. مزایده اپارتمان ششدانگ پلاک ثبتی 47/43325 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان ششدانگ پلاک ثبتی 47/43325 نوبت اول
 17. تجدیدمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان - تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان -تجدید نوبت دوم
 18. تجدید مزایده واگذاری فروشگاه و نمایشگاه انتشارات / تجدید مزایده , مزایده واگذاری فروشگاه و نمایشگاه انتشارات
 19. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 1380 - نوبت دوم
 20. مزایده ملک با قدمت حدود 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت حدود 25 سال نوبت اول
 21. مزایده فروش یکباب ساختمان / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان
 22. مزایده ملک شامل پلاک ثبتی 22601 فرعی از یک اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل پلاک ثبتی 22601 فرعی از یک اصلی مرحله اول
 23. مزایده اموال شامل عرصه به مساحت 240 سهم مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل عرصه به مساحت 240 سهم مشاع نوبت اول
 24. مزایده واگذاری غرفه شماره 7 بازارچه میوه و تره بار واقع در ورودی شهر رامیان- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرفه شماره 7 بازارچه میوه و تره بار واقع در ورودی شهر رامیان- نوبت دوم
 25. مزایده واحد انتشارات دانشگاه / آگهی مزایده , مزایده واحد انتشارات دانشگاه
 26. مزایده اقلام ضایعاتی / اگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی
 27. مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر نوبت دوم
 28. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادی مرکزی دانشگاه / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادی مرکزی دانشگاه
 29. مناقصه اجرای بخشی از رینگ آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جرای بخشی از رینگ آبرسانی نوبت اول
 30. مناقصه عمومی پروژه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و رنگ آمیزی خطوط منقطع و متناوب و عابر پیاده / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و رنگ آمیزی خطوط منقطع و متناوب و عابر پیاده
 31. مناقصه عمومی خرید مصالح سنگ فرش و کفپوش پیش ساخته بتنی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید مصالح سنگ فرش و کفپوش پیش ساخته بتنی
 32. تجدید مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتورها و رگولاتورهای دیافراگمی - نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتورها و رگولاتورهای دیافراگمی
 33. مزایده قطعه زمینی به مساحت 800متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 800متر نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت نور نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده ثبت نور نوبت دوم
 35. فراخوان مناقصه ساخت 90 واحدی بهار 7... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ساخت 90 واحدی بهار 7... مرحله اول
 36. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی
 37. تجدید مزایده فروش یک دستگاه زباله سوز صنعتی متعلق به خود / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه زباله سوز صنعتی متعلق به خود
 38. مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 48.66متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 48.66متر
 39. مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل هوایی قرمز رنگ (نصب در سقف سوله مین بلوک) با ریل و قطعات مربوطه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل هوایی قرمز رنگ (نصب در سقف سوله مین بلوک) با ریل و قطعات مربوطه نوبت دوم
 40. اصلاحیه مناقصه آماده سازی حریم لوله نفت و گاز و ...-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه آزاد, مناقصه آماده سازی حریم لوله نفت و گاز و ...- اصلاحیه
 41. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر
 42. مزایده ششدانگ یکباب منزل کلاسه 9200325 بخش نه نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل کلاسه 9200325 بخش نه نیشابور
 43. مزایده ملک قولنامه ای به صورت منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای به صورت منزل مسکونی مرحله دوم
 44. مزایده فروش خودرو سواری پی کی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پی کی
 45. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دوازده نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دوازده نیشابور مرحله اول
 47. مزایده مقدار 95 صدم سهم از یک سهم از شش سهم از پلاک / مزایده,مزایده مقدار 95 صدم سهم از یک سهم از شش سهم از پلاک
 48. مزایده فروش اره دیسکی سه فاز ، کپسول اکسیژن ، دستگاه جوشکاری با کلیه متعلقات.. / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش اره دیسکی سه فاز ، کپسول اکسیژن ، دستگاه جوشکاری با کلیه متعلقات..
 49. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206
 50. مناقصه واگذاری خدمات تایپ95.4.13 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تایپ95.4.13
 51. مزایده یک قطعه زمین بدون آب / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بدون آب
 52. مزایده یکباب منزل با عرصه 325متر و اعیان 120متر قدیمی / مزایده,مزایده یکباب منزل با عرصه 325متر و اعیان 120متر قدیمی
 53. مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 مدل 1381 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 مدل 1381
 54. مزایده پلاک 236 اصلی بخش دو نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک 236 اصلی بخش دو نیشابور مرحله اول
 55. مزایده فروش کاشی پردیس و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کاشی پردیس و ...
 56. فراخوان ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی نوبت دوم
 57. مزایده یک قطعه سند واگذاری با مساحت 4915متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه سند واگذاری با مساحت 4915متر نوبت اول
 58. مزایده یک امتیاز مسکونی از پروژه احداث شهرک چمران نوبت اول / مزایده,مزایده یک امتیاز مسکونی از پروژه احداث شهرک چمران نوبت اول
 59. مزایده فروش سه قطعه زمین از قطعات کارگاه های مزاحم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از قطعات کارگاه های مزاحم
 60. مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی-95.04.13 / آگهی مزایده, مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی-95.04.13

بخش هفتم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه نواب صفوی و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه نواب صفوی و ...
 2. مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب نوبت دوم
 3. فراخوان مناقصه احداث ساختمان خانه محله نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ساختمان خانه محله نوبت دوم
 4. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل 6*2 تکفاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل 6*2 تکفاز نوبت دوم
 5. مناقصه عملیات اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب
 6. مناقصه خرید 50.000 (پنجاه هزار کیلومتر) نخ امنیتی هولوگرافیک اسکناس و ایران چک- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 50.000 (پنجاه هزار کیلومتر) نخ امنیتی هولوگرافیک اسکناس و ایران چک- نوبت دوم
 7. تجدید مناقصه خط کشی محوری معابر سطح شهر / تجدید مناقصه , مناقصه خط کشی محوری معابر سطح شهر
 8. حراج حضوری مقادیر متنابهی لوازم مستعمل و فرسوده و اسقاطی از قبیل میز و صندلی و کمد و کتابخانه ... / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری مقادیر متنابهی لوازم مستعمل و فرسوده و اسقاطی از قبیل میز و صندلی و کمد و کتابخانه ...
 9. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای... نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای... نوبت سوم
 10. مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق نوبت دوم
 11. آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 38 مورد از لوازم و دستگاههای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 38 مورد از لوازم و دستگاههای اسقاطی
 12. آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه
 13. آگهی مناقصه احداث و توسعه پارک خطی حاشیه آموزگار فاز 2 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و توسعه پارک خطی حاشیه آموزگار فاز 2
 14. ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی اداره کل راه آهن خراسان / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی اداره کل راه آهن خراسان
 15. مناقصه احداث 10 باب مغازه بلوار ملاصدرا.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث 10 باب مغازه بلوار ملاصدرا....
 16. مزایده فروش سه قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم
 17. مناقصه انجام ارزیابی کیفی امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام ارزیابی کیفی امور خدمات شهری
 18. مناقصه واگذاری امور نقلیه خودروهای استیجاری / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نقلیه خودروهای استیجاری
 19. مزایده واگذاری قطعی املاک مساحت 164.20 و166.60متر / مزایده,مزایده واگذاری قطعی املاک مساحت 164.20 و166.60متر
 20. مناقصه زیرسازی جدولگذاری و کف پوش اسپرت پارک ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی جدولگذاری و کف پوش اسپرت پارک ... - نوبت دوم
 21. مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش سه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش سه نوبت اول
 22. مزایده ملک بخش 5 قزوین عرصه 116.45متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 قزوین عرصه 116.45متر نوبت اول
 23. مزایده ملک به صورت عرصه یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به صورت عرصه یکباب مغازه نوبت اول
 24. مزایده یک واحد اپارتمان کاربری خدماتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان کاربری خدماتی نوبت اول
 25. مناقصه لوله فولادی درز آلیاژی CK45 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله فولادی درز آلیاژی CK45
 26. مزایده فروش سه رأس تلیسه / مزایده, مزایده فروش سه رأس تلیسه
 27. مزایده زمین مسکونی 110متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی 110متر
 28. مزایده تانک مذکور با ظرفیت 1000 کیلو گرم 3 جداره استیل / مزایده , مزایده تانک مذکور با ظرفیت 1000 کیلو گرم 3 جداره استیل
 29. مزایده یک قطعه زمین صد و بیست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صد و بیست متر نوبت دوم
 30. مزایده ششدانگ زمین مزروعی 6534مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 6534مترمربع
 31. مزایده یکباب ساختمان با عرصه 395متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان با عرصه 395متر نوبت دوم
 32. مزایده یک دستگاه کمباین مدل 2012 / مزایده , مزایده یک دستگاه کمباین مدل 2012 نوبت اول
 33. مزایده سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه بخش 22 گیلان
 34. مزایده ششدانگ زمین 450متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 450متر
 35. مزایده کمباین کشاورزی جان دیر / مزایده , مزایده کمباین کشاورزی جان دیر
 36. مزایده ملک ساختمانی شمالی ساز / مزایده,مزایده ملک ساختمانی شمالی ساز
 37. مزایده فروش ورق های آهنی دریایی - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش ورق های آهنی دریایی- نوبت دوم
 38. مزایده فروش یک قطعه زمین دو نبش به صورت شمالی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین دو نبش به صورت شمالی
 39. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و موقعیت جنوبی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و موقعیت جنوبی
 40. مزایده یک دانگ و 125 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 125 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 41. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 تجدید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 تجدید
 42. مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن کشاورزی
 43. مزایده فروش عرصه و اعیان مجتمع دهکده ساحلی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان مجتمع دهکده ساحلی نوبت دوم
 44. مناقصه انجام تعمیرات ، سرویس ، نگهداری و توسعه تجهیزات مراکز تلفن ، شبکه ارتباطی و زیرساخت کابلی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام تعمیرات ، سرویس ، نگهداری و توسعه تجهیزات مراکز تلفن ، شبکه ارتباطی و زیرساخت کابلی
 45. مزایده اجاره چمن مصنوعی واقع در پارک قائمیه- تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری , مزایده اجاره چمن مصنوعی واقع در پارک قائمیه- تجدید- نوبت دوم
 46. فراخوان مناقصه مدیریت سبز (اجرای پارکینگ فتوولتاییک ) / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مدیریت سبز (اجرای پارکینگ فتوولتاییک )
 47. فراخوان شناسایی تولید کنندگان ماده شیمیایی کربنات سدیم سنگین / فراخوان شناسایی منابع,فراخوان شناسایی تولید کنندگان ماده شیمیایی کربنات سدیم سنگین
 48. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با عرصه 97.41متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با عرصه 97.41متر نوبت اول
 49. مزایده ورق سیاه ... / مزایده ورق سیاه ...
 50. مزایده شیک دستگاه لیفتراک 3 تنی / مزایده شیک دستگاه لیفتراک 3 تنی
 51. مزایده ملک تعرفه شده مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک تعرفه شده مساحت صد و بیست متر
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران
 53. مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی
 54. تجدید مناقصه عمومی خرید سرعتگیرهای پلاستیکی - مرحله دوم نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی خرید سرعتگیرهای پلاستیکی - مرحله دوم نوبت اول
 55. حراج فروش سرتیر و کیوسک فلزی تلفن / حراج فروش سرتیر و کیوسک فلزی تلفن
 56. مناقصه عمومی عملیات ساخت نمازخانه و محوطه سازی ساختمان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات ساخت نمازخانه و محوطه سازی ساختمان
 57. آگهی مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان قم -نوبت سوم / آگهی مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان قم - نوبت سوم
 58. مزایده هشتاد تن لاینر بازیافتی با عرض 130 سانتی متر / مزایده , مزایده هشتاد تن لاینر بازیافتی با عرض 130 سانتی متر
 59. مزایده ملک مساحت 14350مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 14350مترمربع نوبت اول
 60. مزایده ششدانگ پلاک به صورت منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به صورت منزل مسکونی

بخش هفتم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 

 1. مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان نوبت دوم
 2. مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و کوچه ها در سطح منطقه 3 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و کوچه ها در سطح منطقه 3 - نوبت دوم
 3. مزایده 3.75 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 3.75 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 4. مزایده واگذاری به اجاره 12 باب غرفه بازار روز واقع در کوی ولیعصر .... / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری به اجاره 12 باب غرفه بازار روز واقع در کوی ولیعصر ....
 5. مناقصه 120 دستگاه کامپیوتر بدون کیس ALL IN ONE / مناقصه , مناقصه 120 دستگاه کامپیوتر بدون کیس ALL IN ONE
 6. مزایده عمومی امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 115 مترمربع / مزایده , مزایده عمومی امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 115 مترمربع
 7. مزایده اپارتمان دارای انشعابات اب و گاز مشترک و برق مستقل / مزایده,مزایده اپارتمان دارای انشعابات اب و گاز مشترک و برق مستقل
 8. مزایده فروش مقدار 320 بندیل - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 320 بندیل- نوبت دوم
 9. مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ...نوبت دوم
 10. مزایده فروش انواع فرش ماشینی نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش ماشینی نوبت دوم
 11. مزایده میزان 360 سهم از 1605 سهم از 4 دانگ مشاع از ششدانگ / مزایده,مزایده میزان 360 سهم از 1605 سهم از 4 دانگ مشاع از ششدانگ
 12. مناقصه طرح تشکیل دفتر محلی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مطرح تشکیل دفتر محلی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران نوبت دوم
 13. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ از پلاک ثبتی نوبت اول
 14. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان نوبت اول
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سنددار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سنددار نوبت اول
 16. مناقصه ساخت و نصب تعداد 10 (ده) دستگاه سایبان ایستگاه مکانیزه اتوبوس نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب تعداد 10 (ده) دستگاه سایبان ایستگاه مکانیزه اتوبوس نوبت دو م
 17. مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن ..... / مزایده, مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن .....
 18. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای شاهرود و میامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای شاهرود و میامی
 19. مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در راه آهن شهرک / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در راه آهن شهرک
 20. مزایده زمین مسکونی تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی تجدید نوبت دوم
 21. مزایده اموال منقول چهار عدد دوربین با پایه و کاور و یک دستگاه DVR ، سیستم خنک کننده AC و ... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول چهار عدد دوربین با پایه و کاور و یک دستگاه DVR ، سیستم خنک کننده AC و ...
 22. مناقصه انجام خدمات درباره راه اندازی واحد الین / مناقصه, مناقصه انجام خدمات درباره راه اندازی واحد الین
 23. مزایده عمومی اقلام مازاد و فرسوده / مزایده عمومی اقلام مازاد و فرسوده
 24. مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان خود به تعداد 230 پرس / مناقصه , مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان خود به تعداد 230 پرس
 25. مزایده ششدانگ خانه باغچه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه باغچه
 26. مناقصه واگذاری وصول معوقات وامهای پرداختی / مناقصه,مناقصه واگذاری وصول معوقات وامهای پرداختی
 27. مزایده واگذاری کافی شاپ و ... / مزایده,مزایده واگذاری کافی شاپ و...
 28. آگهی مزایده فروش کارخانه / آگهی مزایده, ششدانگ کارخانه
 29. مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر نوبت دوم
 30. مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین و ...
 31. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز
 32. مزایده اجاره تراکتور فرگوسن / آگهی مزایده , مزایده اجاره تراکتور فرگوسن
 33. مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و ...
 34. مزایده واگذاری اجاره اماکن 95/4/8 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره اماکن 95/4/8
 35. مزایده فروش کلیه ماشین آلات و تجهیزات شهر شادی و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات و آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم
 36. مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان
 37. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
 38. مناقصه عملیات احداث ساختمان نوغانداری روستای کلاته بهار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث ساختمان نوغانداری روستای کلاته بهار ...
 39. مزایده نسبت به واگذاری دو باب کیوسک تنقلاتی / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری دو باب کیوسک تنقلاتی
 40. مزایده فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره مربوط به هتل چهار / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاره مربوط به هتل چهار
 41. مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 42. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول
 43. مزایده فروش مدارس بلااستفاده و تخریبی / مزایده,مزایده فروش مدارس بلااستفاده و تخریبی
 44. مزایده فروش یک دستگاه سیب زمینی کن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سیب زمینی کن و ...
 45. مزایده یک دستگاه دیگ بخار سه تنی و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار سه تنی و ...
 46. مزایده فروش تعداد سه عدد صفحه انودی نو / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد سه عدد صفحه انودی نو
 47. مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس نواحی 1 و 3 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس نواحی 1 و 3
 48. مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری برای احداث مرکز تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری برای احداث مرکز تجاری نوبت دوم
 49. مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق سه گانه شهرداری / آگهی تجدید مزایده سوم,مزایده واگذاری مجوز تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق سه گانه شهرداری
 50. مناقصه واگذاری اتلاف سگهای ولگرد به روش زنده گیری و عقیم سازی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری اتلاف سگهای ولگرد به روش زنده گیری و عقیم سازی
 51. تجدید مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت دوم
 52. تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تعداد 9 دستگاه تابلو تله متری- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل تعداد 9 دستگاه تابلو تله متری - نوبت دوم
 53. مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین بخش 4 کرمان / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین بخش 4 کرمان
 54. مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پژو 405
 55. مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان 12 فروردین کهنوج / مناقصه, مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان 12 فروردین کهنوج
 56. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر - نوبت دوم
 57. مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی دارای قابلیت تجاری و اداری
 58. مزایده واگذاری 2 قطعه زمین صنعتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 قطعه زمین صنعتی
 59. مزایده ملک مشاع بخش یک به صورت مغازه / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک به صورت مغازه
 60. مناقصه یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 300KVA / مناقصه, مناقصه یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 300KVA