سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده تاریخ 95.4.31 در سایت پارس نماد

 1. آگهی مناقصه خرید رنگ تک جزئی ترافیکی به همراه تینر / آگهی مناقصه خرید رنگ تک جزئی ترافیکی به همراه تینر
 2. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت طرح احداث ترمینال مسافربری و پایانه حمل و نقل عمومی... / فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت طرح احداث ترمینال مسافربری و پایانه حمل و نقل عمومی...
 3. مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه و ایستگاه پمپاژ آب شرب در اراضی مجتمع آبرسانی بیگجه خاتون... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه و ایستگاه پمپاژ آب شرب در اراضی مجتمع آبرسانی بیگجه خاتون...
 4. مزایده یکدستگاه کمپرسور هوا ... / مزایده یکدستگاه کمپرسور هوا ...
 5. مزایده فروش تعداد 21 باب واحد تجاری دارای سند مالکیت رسمی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 باب واحد تجاری دارای سند مالکیت رسمی نوبت دوم
 6. تجدید مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام
 7. مزایده ششدانگ یک واحد هتل آپارتمان سه ستاره / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد هتل آپارتمان سه ستاره
 8. مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان
 9. مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 259.40متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 259.40متر
 10. اصلاحیه مزایده زمین- اصلاحیه / اصلاحیه مزایده, زمین- اصلاحیه
 11. مناقصه اجرای پروژه جایگزینی کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف .... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جایگزینی کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف ... - نوبت دوم
 12. مزایده یک قطعه باغ به مساحت 1100متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 1100متر
 13. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت دوم
 14. مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه به صورت دستی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه به صورت دستی نوبت دوم
 15. مناقصه عملیات اجرایی خانه معلم امیرکبیر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی خانه معلم امیرکبیر
 16. مزایده ملک مشاع بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 12 سبزوار
 17. مزایده یکباب مغازه کلاسه 940486 بایگانی / مزایده,مزایده یکباب مغازه کلاسه 940486 بایگانی
 18. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول
 19. مزایده یک دستگاه خودروی پراید سواری مدل 89 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید سواری مدل 89 نوبت دوم
 20. مزایده سه دانگ عرصه و اعیان مشاع از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ عرصه و اعیان مشاع از ششدانگ یکباب خانه
 21. مزایده ملک به مساحت 450متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 450متر نوبت اول
 22. مزایده ملک عادی فاقد سند ثبتی زمین کشاورزی و گردوزار / مزایده,مزایده ملک عادی فاقد سند ثبتی زمین کشاورزی و گردوزار
 23. مزایده اقلام نو، ضایعاتی و اسقاطی / مزایده, مزایده اقلام نو، ضایعاتی و اسقاطی
 24. فراخوان مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9 نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9 نوبت دوم
 25. مناقصه مقاطع کاری پوتین سربازی ( عملیات تولید ) ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقاطع کاری پوتین سربازی ( عملیات تولید ) ... نوبت دوم
 26. مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر موجود نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر موجود نوبت دوم
 27. مناقصه خریداری مقدار 400.000 کیلوگرم گوشت قرمز منجمد برزیلی 95.4.31 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خریداری مقدار 400.000 کیلوگرم گوشت قرمز منجمد برزیلی 95.4.31
 28. مناقصه خرید کنتور تکفاز کامل با قاب و فیوز دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کنتور تکفاز کامل با قاب و فیوز نوبت دوم
 29. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 30. مناقصه خرید MOTORIZED 4WAY VALVE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید MOTORIZED 4WAY VALVE نوبت دوم
 31. مزایده فروش بیست 20 راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی..... / مزایده,مزایده فروش بیست 20 راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی.....
 32. فراخوان اجرای کامل عملیات ساختمان دانشکده / فراخوان , فراخوان اجرای کامل عملیات ساختمان دانشکده
 33. مزایده تعداد 74 قطعه زمین با کاربری های مختلف نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 74 قطعه زمین با کاربری های مختلف نوبت دوم
 34. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی
 35. مناقصه تهیه و تولید برنامه تلویزیونی کاشانه-مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تولید برنامه تلویزیونی کاشانه- مرحله دوم نوبت اول
 36. اصلاحیه مناقصه عملیات حمل و نقل ریلی مواد و محصولات-نوبت دوم / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل و نقل ریلی مواد و محصولات-نوبت دوم
 37. مناقصه خرید کارت های سیستم DCS , DEH ابزار دقیق نیروگاه سهند / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کارت های سیستم DCS , DEH ابزار دقیق نیروگاه سهند - نوبت دوم
 38. مزایده فروش دو واحد آپارتمان شماره دوازده و بیست و دو نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان شماره دوازده و بیست و دو نوبت دوم
 39. مناقصه تکمیل کانال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کانال
 40. تجدید فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور چالدران- قره ضیالدین قطعه دوم / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور چالدران- قره ضیالدین قطعه دوم
 41. مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک C فریم - نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک C فریم - نوبت دوم
 42. مزایده یک واحد منزل مسکونی دارای سندمالکیت 150متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی دارای سندمالکیت 150متر
 43. مناقصه حصارکشی و فنس کشی تاسیسات آبرسانی مجتمع... اصلاحیه / آگهی مناقصه , مناقصه حصارکشی و فنس کشی تاسیسات آبرسانی مجتمع...اصلاحیه
 44. مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی
 45. مناقصه جذب نیروهای خدماتی / مناقصه جذب نیروهای خدماتی
 46. تجدید مناقصه انجام امورات جایگاه مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امورات جایگاه مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه
 47. مناقصه تهیه ، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و یکسال تعمیرات ، حفظ و نگهداری و اپراتوری آبنمای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و یکسال تعمیرات ، حفظ و نگهداری و اپراتوری آبنمای
 48. مناقصه انجام کلیه کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی بهسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برق بهسازی معابر
 49. مناقصه احداث بلوار 18 متری حد فاصل دانشکده - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث بلوار 18 متری حد فاصل دانشکده - نوبت دوم
 50. آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه امحا زباله- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه امحا زباله- نوبت دوم
 51. مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و گابیون بندی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی , گابیون بندی نوبت دوم
 52. مناقصه خرید سی هزار تن کنجاله سویای تولید داخل / مناقصه عمومی , مناقصه خرید سی هزار تن کنجاله سویای تولید داخل
 53. تجدید مناقصه تهیه و اجرای فاز اول الکتریکال سایت دانشگاه / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای فاز اول الکتریکال سایت دانشگاه
 54. مناقصه خرید روغن هیدرولیک H32 و پرکلراتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روغن هیدرولیک H32 و پرکلراتیلن
 55. مزایده یک دستگاه پرس گرم سه طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس گرم سه طبقه
 56. مزایده 21 سهم از 56 سهم از ششدانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 21 سهم از 56 سهم از ششدانگ از پلاک ثبتی
 57. مناقصه اجرای سیستم روشنایی محور چرام - دهدشت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم روشنایی محور چرام - دهدشت نوبت دوم
 58. اطلاعیه مناقصه احداث راه اصلی باغچه سادات - نوبت دوم / اطلاعیه مناقصه عمومی , مناقصه حداث راه اصلی باغچه سادات - نوبت دوم
 59. مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید
 60. مناقصه پروژه خدمات نصب و تعویض کنتور و رگولاتور / مناقصه , مناقصه پروژه خدمات نصب و تعویض کنتور و رگولاتور
 61. مزایده واگذاری و بهره برداری از 13 دستگاه اتوبوس شهری (2 دستگاه پیشرو) (11 دستگاه شهاب) ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از 13 دستگاه اتوبوس شهری (2 دستگاه پیشرو) (11 دستگاه شهاب) ...نوبت دوم
 62. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دو دستگاه مخزن سیار ذخایر نفت / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دو دستگاه مخزن سیار ذخایر نفت
 63. مزایده - یک دستگاه پکیج مارک رادیانت ...نوبت دوم / مزایده , مزایده - یک دستگاه پکیج مارک رادیانت ... نوبت دوم
 64. مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه
 65. مناقصه خرید انواع قطعات مکانیکی دقیق -95.04.31 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع قطعات مکانیکی دقیق -95.04.31
 66. آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار فروش فاضلاب و یا پیش فروش پساب طرح فاضلاب شهر شریفیه نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار فروش فاضلاب و یا پیش فروش پساب طرح فاضلاب شهر شریفیه نوبت دوم
 67. فراخوان مناقصه روکش آسفالت محله بان برز نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه روکش آسفالت محله بان برز نوبت دوم
 68. مزایده فروش دو دستگاه آسانسور 2 تنی سیم بکسل.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه آسانسور 2 تنی سیم بکسل....
 69. مزایده فروش 2 دستگاه دریل واگن ...95.4.31 / آگهی مزایده ، مزایده فروش 2 دستگاه دریل واگن ...95.4.31
 70. مزایده بهره برداری از رستوران منطقه - نوبت سوم / آگهی مزایده معاملات متوسط,مزایده بهره برداری از رستوران- نوبت سوم
 71. فراخوان احیاء و عمران موقوفات / فراخوان , فراخوان احیاء و عمران موقوفات
 72. مزایده یک قطعه زمین با مجوز شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با مجوز شهرداری نوبت دوم
 73. فراخوان مزایده احداث انبار ذخیره سازی کالا / فراخوان مزایده,فراخوان مزایده احداث انبار ذخیره سازی کالا
 74. تجدید مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی - تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی در بخش های امداد ، تعمیرات ، گازبانی -تجدید
 75. تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی بیمارستان / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی بیمارستان - تجدید
 76. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 430متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 430متر نوبت اول
 77. مناقصه لباس کار یک تکه و دو تکه نوبت اول 95.4.31 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه لباس کار یک تکه و دو تکه نوبت اول 95.4.31
 78. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب خانه مساحت 57/7متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یکباب خانه مساحت 57/7متر
 79. مزایده ششدانگ زمین با مصالح سنگ و چوب نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با مصالح سنگ و چوب نوبت دوم
 80. مزایده یک دستگاه وانت نیسان سفید رنگ مدل 87 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان سفید رنگ مدل 87
 81. مزایده یک واحد اپارتمان اجراییه شماره 910101 نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان اجراییه شماره 910101 نوبت اول
 82. تجدید مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG- نوبت دوم
 83. مناقصه کنجاله تخم پنبه و....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه کنجاله تخم پنبه و....نوبت دوم
 84. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک نهاوند
 85. مزایده ششدانگ زمین تبدیل به ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تبدیل به ساختمان
 86. مناقصه خرید دستگاه مکانیزه مخزن شوی ، جدول شوی.... تجدید نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه مکانیزه مخزن شوی ، جدول شوی.... تجدید نوبت اول
 87. مزایده فروش یکدستگاه سردخانه سفید رنگ نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه سردخانه سفید رنگ نوبت دوم
 88. مناقصه احداث یک طبقه و بهسازی ساختمان اداری ناحیه سنقر .... / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث یک طبقه و بهسازی ساختمان اداری ناحیه سنقر ....
 89. مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه مهد دانش / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه مهد دانش
 90. مزایده ششدانگ اپارتمان اجراییه 219 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اجراییه 219
 91. مناقصه عمومی احداث خطوط انتقال و شبکه آبرسانی در شهرک توحید و سایر نقاط شهر ارومیه....نوبت دوم / ارزیابی کیفی, مناقصه عمومی احداث خطوط انتقال و شبکه آبرسانی در شهرک توحید و سایر نقاط شهر ارومیه....نوبت دوم
 92. مناقصه خرید 70.000 انواع پیچ و مهره، واشر و اتصالات / مناقصه,مناقصه خرید 70.000 انواع پیچ و مهره، واشر و اتصالات
 93. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران
 94. مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری بخش 27 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری بخش 27 گیلان
 95. مزایده یکباب واحد تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری نوبت اول
 96. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه
 97. مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش هشت اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش هشت اهواز
 98. مناقصه امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری استان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی 2 مرحله ای , مناقصه امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری استان تجدید
 99. مزایده مغازه در پرونده کلاسه 940333 اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه در پرونده کلاسه 940333 اموال غیرمنقول نوبت دوم
 100. مزایده 650 سهم از 1406 سهم از 4218 سهم مشاع ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 650 سهم از 1406 سهم از 4218 سهم مشاع ششدانگ پلاک
 101. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه 920004 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه 920004
 102. حراج انواع میز و صندلی و مبلمان و کمد اداری، یخچال، اجاق گاز و ... / آگهی حراج,حراج انواع میز و صندلی و مبلمان و کمد اداری، یخچال، اجاق گاز و ...
 103. مزایده اموال منقول یک دستگاه بلوک زنی و میکسر / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه بلوک زنی و میکسر
 104. مزایده یک دستگاه اپارتمان 240متر / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان 240متر
 105. مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 تیپ ای 1 مدل 89 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 تیپ ای 1 مدل 89 نوبت دوم
 106. مناقصه حمل و نصب نیوجرسی و تهیه و نصب گاردریل .... / مناقصه,مناقصه حمل و نصب نیوجرسی و تهیه و نصب گاردریل .....
 107. آگهی مزایده فروش تعداد 13 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعداد 13 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا
 108. مناقصه عملیات مربوط به تعمیرات موتور ، پنوماتیک و اتاق سازی اتوبوسهای سازمان تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات مربوط به تعمیرات موتور ، پنوماتیک و اتاق سازی اتوبوسهای سازمان تجدید
 109. مناقصه تعمیر و نگهداری از تجهیزات رایانه ای / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تعمیر و نگهداری از تجهیزات رایانه ای
 110. مزایده ششدانگ زمین بخش یک طبس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یک طبس
 111. مزایده یک دستگاه پژو 206 sd- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پژو 206 sd- نوبت دوم
 112. مناقصه نگهداری فضای سبز باغ گلها -95.04.31 / اگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز باغ گلها - 95.04.31
 113. مناقصه خرید کاغذ تحریر و گلاسه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کاغذ تحریر و گلاسه
 114. آگهی مناقصه نسبت به اجرای عملیات نورپردازی درختان مجموع میدان آزادی شاهرود نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه نسبت به اجرای عملیات نورپردازی درختان مجموع میدان آزادی شاهرود نوبت دوم