سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار مناقصه و مزایده های سراسری 95.4.13 (بخش چهارم)

 

 1. فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی -95.4.13 / فراخوان ،فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی -95.4.13
 2. مزایده خانه مسکونی با اسکلت فلزی و دیوارهای جانبی نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی با اسکلت فلزی و دیوارهای جانبی نوبت اول
 3. مزایده خط کامل ذوب و ریخته گری در حد نو / مزایده ,مزایده خط کامل ذوب و ریخته گری در حد نو
 4. مزایده یک واحد مسکونی و اتومبیل پراید / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی و اتومبیل پراید
 5. مزایده ملک با عرصه به متراژ 116متر و اعیان 201متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه به متراژ 116متر و اعیان 201متر نوبت اول
 6. مزایده ملک فاقد سابقه ثبت نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک فاقد سابقه ثبت نوبت دوم
 7. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 1000متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 1000متر تجدید
 8. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مرحله اول
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9302344 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کلاسه 9302344
 10. مزایده دو دستگاه اپارتمان کاربری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دستگاه اپارتمان کاربری مسکونی نوبت اول
 11. مزایده 4 قطعه ملک به موجب اجراییه 950353 بایگانی / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک به موجب اجراییه 950353 بایگانی
 12. مزایده پلاک 87 فرعی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ / مزایده,مزایده پلاک 87 فرعی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ
 13. مزایده میل گرد در سایزهای مختلف، کانتینر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده میل گرد در سایزهای مختلف، کانتینر و ...
 14. مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان واحد مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان واحد مسکونی
 15. مزایده فروش یک دستگاه اره فلکه و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اره فلکه و ...
 16. مزایده تعداد 12 قطعه سیلندر پمپ وکیوم (شیردوش) / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 12 قطعه سیلندر پمپ وکیوم (شیردوش)
 17. مزایده دو دستگاه پولیس (پرداخت) / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه پولیس (پرداخت)
 18. مناقصه خرید دال بتنی مناطق چهارگانه / مناقصه , مناقصه خرید دال بتنی مناطق چهارگانه
 19. مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش ده مشهد
 20. مزایده ملک عرصه زراعی مساحت هفت هکتار مشاع از 14 هکتار / مزایده,مزایده ملک عرصه زراعی مساحت هفت هکتار مشاع از 14 هکتار
 21. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 366متر نوبت اول / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 366متر نوبت اول
 22. مزایده یک دستگاه خودروی سواری زانتیا sx / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری زانتیا sx
 23. مزایده انواع پمپ هوا، سنگ فرز و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده انواع پمپ هوا، سنگ فرز و ...
 24. مزایده ملک مقدار 5000متر از ده هکتار زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مقدار 5000متر از ده هکتار زمین زراعی نوبت دوم
 25. مزایده پلاک ثبتی 16.000هزار متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 16.000هزار متر مرحله اول
 26. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر
 27. مناقصه عمومی عملیات درزگیری آسفالت و فاگ سیل در سطح معابر اصلی شهری و مرمت و نگهداری خیابانهای اصلی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات درزگیری آسفالت و فاگ سیل در سطح معابر اصلی شهری و مرمت و نگهداری خیابانهای اصلی
 28. فراخوان مناقصه مدیریت سبز (اجرای پارکینگ فتوولتاییک ) نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مدیریت سبز (اجرای پارکینگ فتوولتاییک ) نوبت دوم
 29. مناقصه خرید 5000 M/T HIGH CARBON FERRO MANGENESE / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 5000 M/T HIGH CARBON FERRO MANGENESE
 30. مناقصه انجام عملیات خط کشی کامل (سرد و گرم ) / مناقصه , مناقصه انجام عملیات خط کشی کامل (سرد و گرم ) نوبت اول
 31. مناقصه تامین تجهیزات خط 66 کیلو ولت دو مداره / مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات خط 66 کیلو ولت دو مداره
 32. مناقصه عمومی عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه در سطح شهر
 33. مناقصه فعالیت های بیمه ای تکمیلی درمان 95.4.13 / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه فعالیت های بیمه ای تکمیلی درمان95.4.13
 34. فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و مجتمع.....نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و مجتمع..... نوبت دوم
 35. فراخوان مناقصه تخریب ساختمان موجود و اجرای کامل پروژه ساختمان اداری آموزشی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تخریب ساختمان موجود و اجرای کامل پروژه ساختمان اداری آموزشی نوبت دوم
 36. مزایده فروش اموال سوئیچ موتور هوندا 125 ، دسته گاز معمولی... / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال سوئیچ موتور هوندا 125 ، دسته گاز معمولی...
 37. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبت قم نوبت دوم اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبت قم نوبت دوم اموال غیرمنقول
 38. مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 39. مناقصه خرید بخشی از تجهیزات برقی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه خرید بخشی از تجهیزات برقی نوبت دوم
 40. مناقصه تامین خدمات خودرو / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات خودروئی
 41. مناقصه خدمات فروش و طبخ و توزیع مواد غذایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات فروش و طبخ و توزیع مواد غذایی
 42. مزایده فروش خودرو پراید مدل 1379 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید مدل 1379
 43. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اموال غیرمنقول نوبت اول
 44. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده هوو رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده هوو رنگ سفید
 45. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ....تجدید / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...تجدید
 46. مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت گرگان مرحله اول
 47. مزایده فروش ملک در منطقه کوهستانی بر سه دو هزار / مزایده,مزایده فروش ملک در منطقه کوهستانی بر سه دو هزار
 48. مناقصه عملیات احداث خیابان مسیر کانال ژ-5آج بیشه تا جاده پیربازار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات احداث خیابان مسیر کانال ژ-5آج بیشه تا جاده پیربازار نوبت دوم
 49. مناقصه واگذاری عملیات پیاده روسازی بصورت دستمزدی ... 95.4.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات پیاده روسازی بصورت دستمزدی ...95.4.13
 50. مزایده فروش یک قطعه زمین بخش یک ثبت گرگان / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین بخش یک ثبت گرگان
 51. مناقصه عمومی واگذاری امور اجرائیات و تخلفات ساختمانی نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری امور اجرائیات و تخلفات ساختمانی نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ یکباب عمارت و... / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت و...
 53. مزایده ششدانگ پلاک مساحت 521.40متر اموال توقیفی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 521.40متر اموال توقیفی نوبت دوم
 54. مزایده یک قطعه زمین از زمین های الفنده نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین از زمین های الفنده نوبت دوم
 55. مزایده ملک ششدانگ باقی مانده عرصه یکباب خانه 970متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ باقی مانده عرصه یکباب خانه 970متر
 56. مناقصه پروژه احداث محل چاه موقعیت W004N میدان چشمه خوش و .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث محل چاه موقعیت W004N میدان چشمه خوش و ....
 57. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری تجدید / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری تجدید نوبت اول
 58. مزایده 291.6 سهم مشاع از 1000 سهم تمامیت ملک / مزایده,مزایده 291.6 سهم مشاع از 1000 سهم تمامیت ملک
 59. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 250متر
 60. مزایده زمین کشاورزی مساحت 18380/23متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 18380/23متر نوبت اول