سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلیه اطلاعات مناقصه و مزایده تاریخ 95.5.6 در سایت پارس نماد

 1. استعلام JUNIPER ISG1000 / استعلام, استعلام JUNIPER ISG1000
 2. مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 مدل 1384 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 مدل 1384 نوبت دوم
 3. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری
 4. استعلام ساخت قطعات کمپرسور / استعلام,استعلام ساخت قطعات کمپرسور
 5. مناقصه محدود استعلام بهاء ساخت گسکت کمپرسور / مناقصه محدود استعلام بهاء ساخت گسکت کمپرسور
 6. مناقصه محدود استعلام بهاء ساخت قطعات پمپ SHIN NIPPON / مناقصه محدود استعلام بهاء ساخت قطعات پمپ SHIN NIPPON
 7. استعلام خرید ترمینال جهت الکتروموتور مارلی / استعلام,استعلام خرید ترمینال جهت الکتروموتور مارلی
 8. مناقصه ساخت مبدل حرارتی E-71018A/B بطور کامل / مناقصه ساخت مبدل حرارتی E-71018A/B بطور کامل
 9. مناقصه محدود ساخت قطعات کمپرسور / مناقصه محدود, مناقصه محدود ساخت قطعات کمپرسور
 10. مناقصه ساخت و نصب و راه اندازی ریل دستگاه تراش / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب و راه اندازی ریل دستگاه تراش
 11. استعلام خرید رند بارکا پرنیکل و آلیاژی جهت پلاگ مبدل حرارتی 95.5.6 / استعلام , استعلام خرید رند بارکا پرنیکل و آلیاژی جهت پلاگ مبدل حرارتی 95.5.6
 12. مناقصه محدود استعلام بهاء خرید NELES CONTROL VALVE / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه محدود استعلام بهاء خرید neles control vaLve
 13. مزایده تعداد 27 باب واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده تعداد 27 باب واحد تجاری
 14. مناقصه انجام خدمات نشت یابی شبکه های تغذیه / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نشت یابی شبکه های تغذیه
 15. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی
 16. استعلام تامین سیستم -408dwam / استعلام , استعلام تامین سیستم -408dwam
 17. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات
 18. مناقصه انجام عملیات سنگفرش معابر سطح شهر (مرحله سوم) / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات سنگفرش معابر سطح شهر (مرحله سوم)
 19. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 20. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
 21. فراخوان مناقصه پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی
 22. فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته مهندسی FEED ... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته مهندسی FEED ...
 23. فراخوان مناقصه SIKID MOUNTED MUD PUMP / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه SIKID MOUNTED MUD PUMP
 24. فراخوان مناقصه جرثقیل برقی سقفی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه جرثقیل برقی سقفی
 25. فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره امور راهبری و ستادی- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره امور راهبری و ستادی- نوبت دوم
 26. مناقصه عملیات عبور کابل و خط انتقال برق 20 کیلوولت ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات عبور کابل و خط انتقال برق 20 کیلوولت...نوبت دوم
 27. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 9- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 9 - نوبت دوم
 28. مناقصه عملیات اجرای پله فرار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پله فرار
 29. فراخوان مناقصه مجدد انجام خدمات نگهبانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان مناقصه مجدد انجام خدمات نگهبانی- نوبت دوم
 30. مزایده سراسری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده سراسری املاک و مستغلات
 31. مناقصه پیمانکاری خدمات و نظافت ساختمان های خود / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری خدمات و نظافت ساختمان های خود
 32. مناقصه پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب داخلی و کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب داخلی و کارکنان
 33. مزایده فروش املاک و مستغلات بانک قرض الحسنه مهر ایران / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بانک قرض الحسنه مهر ایران
 34. مزایده ششدانگ پلاک 1507/26 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1507/26 اصلی
 35. مزایده یک قطعه زمین کلاسه 931624 نوبت اول / مزایدهمزایده یک قطعه زمین کلاسه 931624 نوبت اول
 36. مزایده ملک مسکونی مساحت 300.47متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 300.47متر نوبت اول
 37. مزایده املاک و تجهیزات / مزایده,مزایده املاک و تجهیزات
 38. اصلاحیه مناقصه اجرای بخشی از مجتمع آبرسانی- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بخشی از مجتمع آبرسانی- اصلاحیه
 39. مزایده ششدانگ پلاک بخش 7 قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش 7 قوچان
 40. مناقصه احداث پارک محلی توس 63 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک محلی توس 63
 41. مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه
 42. مناقصه اجرای کارهای متفرقه عمران شهری در بخش ابنیه / مناقصه اجرای کارهای متفرقه عمران شهری در بخش ابنیه
 43. مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان
 44. مزایده یک دستگاه خودروی نیسان / آگهی تجدید مزایده اموال غیرمنقول,مزایده یک دستگاه خودروی نیسان
 45. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی
 46. مزایده ماشین ظرفشویی- فرش ماشینی / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,ماشین ظرفشویی- فرش ماشینی
 47. مزایده سی عدد بشکه پلاستیکی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سی عدد بشکه پلاستیکی
 48. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 49. فراخوان مناقصه بازسازی و مقاوم سازی شهرستان های آبادان..... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازسازی و مقاوم سازی شهرستان های آبادان..... نوبت دوم
 50. مزایده اجازه بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری موقت از محل نصب یک دکه - مرحله دوم نوبت دوم
 51. مناقصه تامین پیمانکار ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین پیمانکار ایاب و ذهاب
 52. مزایده یک واحد مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی یک طبقه
 53. مزایده ماشین آلات منقول شرکت پلی اتیلن آلپا / مزایده ماشین آلات منقول شرکت پلی اتیلن آلپا
 54. مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش 5 یزد منزل مسکونی / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش 5 یزد منزل مسکونی
 55. مزایده واگذای حق بهره برداری سه واحد کارگاهی در اهواز 4 ....- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذای حق بهره برداری سه واحد کارگاهی در اهواز 4 ....- نوبت دوم
 56. مزایده اجاره 3 باب مغازه- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره 3 باب مغازه - نوبت دوم
 57. مناقصه خدمات تامین 96 دستگاه خودروی سواری با راننده در واحدهای مختلف- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات تامین 96 دستگاه خودروی سواری با راننده در واحدهای مختلف نوبت دوم
 58. مزایده فروش یک پلاک زمین به مساحت 201متر / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین به مساحت 201متر
 59. مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری / مزایده , مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری
 60. مزایده ملک به کلاسه 950194 / مزایده,مزایده ملک به کلاسه 950194
 61. مزایده سرامیک گلدیس / مزایده سرامیک گلدیس
 62. مزایده کلاسه 890068 ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده کلاسه 890068 ششدانگ یکباب خانه
 63. مزایده ساختمان مسکونی با قدمت بیش از 20 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت بیش از 20 سال نوبت اول
 64. مزایده ملک بخش یک بهبهان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان مال غیرمنقول
 65. مزایده یک قطعه زمین زراعی با اشجار مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی با اشجار مرحله اول
 66. مزایده یک قطعه زمین زراعی به کلاسه 940249 مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی به کلاسه 940249 مرحله اول
 67. مزایده یک دستگاه بلوک زنی سقفی رومیزی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه بلوک زنی سقفی رومیزی
 68. مزایده تعداد 17 تخته فرش دستباف / آگهی مزایده,مزایده تعداد 17 تخته فرش دستباف
 69. مزایده مغازه تجاری دارای انباری / مزایده,مزایده مغازه تجاری دارای انباری
 70. مزایده کلیه تجهیزات و تاسیسات و عرصه و اعیان / آگهی مزایده مال غیرمنقول,مزایده کلیه تجهیزات و تاسیسات و عرصه و اعیان
 71. مزایده املاک سازمان توسعه و عمران تجدید / مزایده,مزایده املاک سازمان توسعه و عمران تجدید
 72. مزایده منزل مسکونی اموال منقول مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال منقول مرحله اول
 73. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید 132 / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید 132
 74. مزایده یکباب ساختمان دو طبقه نسقی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه نسقی نوبت اول
 75. مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد
 76. مزایده ملک شامل 4 واحد تجاری / مزایده,مزایده ملک شامل 4 واحد تجاری
 77. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل نوبت اول
 78. مزایده واگذاری تعدادی از املاک شماره 95/57 نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شماره 95/57 نوبت دوم
 79. مناقصه عملیات تکمیل پارک آزادگان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل پارک آزادگان نوبت دوم
 80. مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی لتحر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی لتحر نوبت دوم
 81. مناقصه عملیات اجرایی خانه معلم امیرکبیر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی خانه معلم امیرکبیر نوبت دوم
 82. مناقصه عملیات جدول گذاری سازمان دارالسلام گلابچی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدول گذاری سازمان دارالسلام گلابچی نوبت دوم
 83. تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی تعدادی از سوله های - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی تعدادی از سوله ها نوبت دوم
 84. مزایده فروش یکدستگاه آپارتمان مسکونی 5 واحدی / مزایده,مزایده فروش یکدستگاه آپارتمان مسکونی 5 واحدی
 85. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری 232/12متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری 232/12متر
 86. مزایده خودرو پژو 206 نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو 206 نوبت دوم
 87. مناقصه وصول جرائم کمیسیون / مناقصه , مناقصه وصول جرائم کمیسیون
 88. مزایده دستگاه خودروی قابل شماره گذاری مستقر در انبارهای مرکزی نوبت دوم / مزایده , مزایده دستگاه خودروی قابل شماره گذاری مستقر در انبارهای مرکزی نوبت دوم
 89. فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه قاین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه قاین
 90. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی / مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی
 91. مناقصه اجرای قطعه 3 خط انتقال و پمپاژ و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای قطعه 3 خط انتقال و پمپاژ و ... نوبت دوم
 92. فراخوان احداث شبکه آبیاری کم فشار و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ,فراخوان احداث شبکه آبیاری کم فشار و .. نوبت دوم
 93. مناقصه استحصال فلز پلاتین / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استحصال فلز پلاتین
 94. ارزیابی کیفی اجاره 6 دستگاه خودروی سواری نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست, ارزیابی کیفی اجاره 6 دستگاه خودروی سواری نوبت دوم
 95. تجدید فراخوان وصول مطالبات معوقه آب / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی,فراخوان وصول مطالبات معوقه آب
 96. مزایده فروش ساختمان اداری مرحله سوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مرحله سوم
 97. مناقصه ساماندهی تقاطع ابهر و ... / آگهی مناقصه,مناقصه ساماندهی تقاطع ابهر و ...
 98. مزایده ملک با 5 طبقه سازه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با 5 طبقه سازه ای نوبت اول
 99. مزایده ملک با اعیان 94/72متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان 94/72متر نوبت اول
 100. مزایده دو تخته فرش قالی 2*3 نقشه هریس - نوبت دوم / مزایده , مزایده دو تخته فرش قالی 2*3 نقشه هریس - نوبت دوم