سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.6.17 در سایت

 1. مزایده ملک شامل یکباب ساختمان بخش 4 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شامل یکباب ساختمان بخش 4 قزوین نوبت اول
 2. مزایده تمامت ششدانگ زمین به شماره 2401 تفکیکی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین به شماره 2401 تفکیکی
 3. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و .... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و ....
 4. مناقصه خرید کفپوش قطار برای 17 رام قطار بدنه فولادی مترو - 95.06.17 / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کفپوش قطار برای 17 رام قطار بدنه فولادی مترو- 95.06.17
 5. مناقصه خرید داکت کابل و سقف میانی قطار / آگهی مناقصه,مناقصه خرید داکت کابل و سقف میانی قطار
 6. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز حاشیه آزادگان.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز حاشیه آزادگان....
 7. مناقصه پاکسازی و شستشوی نماها و سطح دیوارهای معابر .... / مناقصه , مناقصه پاکسازی و شستشوی نماها و سطح دیوارهای معابر ...
 8. مناقصه پشتیبانی سخت افزاری و شبکه بصورت جامع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پشتیبانی سخت افزاری و شبکه بصورت جامع
 9. آگهی مزایده عمومی واگذاری تعدادی از خودروها و ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری تعدادی از خودروها و ماشین آلات
 10. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری قطعه هفتم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری قطعه هفتم
 11. مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز و.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز و....
 12. مناقصه تهیه و خرید تعداد یک میلیون عدد پیاز لاله .... / مناقصه , مناقصه تهیه و خرید تعداد یک میلیون عدد پیاز لاله ....
 13. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافت و سرایداری کلیه ساختمانهای شهرداری و.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی و نظافت و سرایداری کلیه ساختمانهای شهرداری و....
 14. مزایده فروش اقلام مازاد شهربازی بوستان بعثت / آگهی مزایده عمومی , فروش اقلام مازاد شهربازی بوستان بعثت
 15. مزایده 154 قلم انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل / آگهی مزایده عمومی, مزایده 154 قلم انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل
 16. مناقصه عملیات بازسازی 200 دستگاه انواع اتوبوس بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی 200 دستگاه انواع اتوبوس بخش خصوصی
 17. مزایده رکتیفایر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده رکتیفایر - نوبت دوم
 18. مناقصه خرید وسایل بازی کودکان پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید وسایل بازی کودکان پلی اتیلن نوبت اول
 19. مناقصه NITROGEN STORAGE/TRANSPORT TANKER / مناقصه , مناقصه NITROGEN STORAGE/TRANSPORT TANKER
 20. مناقصه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش ده ثبتی گنبدکاووس / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش ده ثبتی گنبدکاووس
 22. مزایده فروش یکدستگاه تولید نایلون ، یکدستگاه دوخت و برش ، یکدستگاه پمپ باد مستعمل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تولید نایلون ، یکدستگاه دوخت و برش ، یکدستگاه پمپ باد مستعمل
 23. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم
 24. مزایده یک قطعه زمین توقیفی زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین توقیفی زراعی
 25. مزایده زمین کشاورزی فاقد سند رسمی 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی فاقد سند رسمی 1500متر نوبت اول
 26. مزایده سه دانگ از یک قطعه زمین مسکونی به صورت مشاع / مزایده,مزایده سه دانگ از یک قطعه زمین مسکونی به صورت مشاع
 27. مزایده یک واحد ملک مسکونی کلاسه 930915 نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد ملک مسکونی کلاسه 930915 نوبت اول
 28. مزایده یک قطعه زمین مساحت 204.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 204.25متر نوبت دوم
 29. مزایده زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی نوبت اول
 30. مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 69.15مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 69.15مترمربع
 32. مزایده ملک بخش سه نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش سه نهاوند نوبت دوم
 33. مزایده ملک شامل یک قطعه محوطه محصور و فاقد اعیان / مزایده,مزایده ملک شامل یک قطعه محوطه محصور و فاقد اعیان
 34. مزایده سواری پراید و املاک / مزایده,مزایده سواری پراید و املاک
 35. مناقصه خرید 5 لینک STM1 پهنای باند اینترنت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 5 لینک STM1 پهنای باند اینترنت - نوبت دوم
 36. مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود
 37. مزایده ملک با قدمت ساخت 25 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت ساخت 25 سال
 38. مزایده سه دانگ و 5.6 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ و 5.6 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 39. مزایده فروش 450 عدد سازه آهنی (باکس پاکت )..... / مزایده,مزایده فروش 450 عدد سازه آهنی (باکس پاکت )....
 40. مزایده املاک شامل زمین.خانه و باغ نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین.خانه و باغ نوبت اول
 41. مزایده ملک بخش هفت گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش هفت گیلان نوبت اول
 42. مزایده فروش پارچه عرض 2 متر ملافه ای.... / مزایده,مزایده پارچه عرض 2 متر ملافه ای....
 43. آگهی مزایده فروش لوازم مستعمل شامل آهن آلات / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش لوازم مستعمل شامل آهن آلات
 44. مناقصه واگذاری امور خودرو سواری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور خودرو سواری
 45. مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی در نقاط مختلف شهر / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین مسکونی در نقاط مختلف شهر
 46. مزایده واگذاری مشارکتی بخش آنژیوگرافی به همراه سرمایه گذاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری مشارکتی بخش آنژیوگرافی به همراه سرمایه گذاری
 47. مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار صفحه مشترکین (e-care)-نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار صفحه مشترکین (e-care)-نوبت دوم
 48. مزایده مقدار حدود 170 تن پسته / مزایده , مزایده مقدار حدود 170 تن پسته
 49. مناقصه خریدو حمل ، پخش ، قیرپاشی، تراش و روکش آسفالت سطح معابر دوازده گانه نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خریدو حمل ، پخش ، قیرپاشی، تراش و روکش آسفالت سطح معابر دوازده گانه نوبت دوم
 50. مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات مسکونی تجاری
 51. مزایده فروش خودروهای اسقاطی و از کارافتاده / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودروهای اسقاطی و از کارافتاده
 52. مزایده فروش 4 باب مغازه کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش 4 باب مغازه کاربری تجاری
 53. مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری / آگهی فراخوان مناقصه گران یک مرحله ای , مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
 54. مناقصه خرید لوله فولادی 1000 میلیمتر.... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله فولادی 1000 میلیمتر....
 55. مناقصه تکمیل دیوار ساحلی کال جنگل / مناقصه ,مناقصه تکمیل دیوار ساحلی کال جنگل
 56. مزایده وسایل اسقاطی مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده وسایل اسقاطی مازاد
 57. مزایده کتبی فروش زمین و اجاره (مرحله دوم) / مزایده , مزایده کتبی فروش زمین و اجاره (مرحله دوم)
 58. تجدید مناقصه 64 قلم قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه 64 قلم قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND
 59. مناقصه اجاره 7 دستگاه خودرو وانت با راننده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره 7 دستگاه خودرو وانت با راننده
 60. فراخوان تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای تکمیل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری و .... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای تکمیل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری و ....
 61. مناقصه تکمیل دیوار ساحلی کال روغن نباتی / مناقصه ,مناقصه تکمیل دیوار ساحلی کال روغن نباتی
 62. ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی
 63. مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون / آگهی مزایده تعداد 2 دستگاه کامیون
 64. مناقصه زیرسازی در سطح شهر / مناقصه ,مناقصه زیرسازی در سطح شهر
 65. مناقصه سرویس رفت و برگشت کارکنان 95.6.17 / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس رفت و برگشت کارکنان 95.6.17
 66. فراخوان رفع نقص و تکمیل کارهای باقیمانده ابنیه و تاسیسات بلوکهای 1 تا 11 / فراخوان , فراخوان رفع نقص و تکمیل کارهای باقیمانده ابنیه و تاسیسات بلوکهای 1 تا 11
 67. تجدید مناقصه , مناقصه احداث شمع بتنی درجا در رودخانه خرک آبرود تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث شمع بتنی درجا در رودخانه خرک آبرود تجدید نوبت دوم
 68. مناقصه امور مربوط به تامین غذای آماده دانشجویی مرحله دوم / مناقصه , مناقصه امور مربوط به تامین غذای آماده دانشجویی مرحله دوم
 69. مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی ، نظافتی ، پذیرایی .... - مرحله دوم / مناقصه , مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی ، نظافتی ، پذیرایی .... -مرحله دوم
 70. مناقصه جهت تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل / مناقصه , مناقصه جهت تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل
 71. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی گناباد / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی گناباد
 72. مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ملت / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ملت
 73. تجدید مزایده اجاره دوباب غرفه گلفروشی باغ گل ها / تجدید مزایده اجاره دوباب غرفه گلفروشی باغ گل ها
 74. مناقصه تامین مقوای رول / مناقصه, مناقصه تامین مقوای رول
 75. مزایده ششدانگ ملک عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری مرحله اول
 76. مناقصه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات (ab 125kva) / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات (ab 125kva)
 77. مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی نوبت دوم
 78. مزایده واگذاری غرفه های انتشارات و بوفه آلاچیق نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه های انتشارات و بوفه آلاچیق نوبت دوم
 79. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید ، کارکنان و دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید ، کارکنان و دانشجویان
 80. مناقصه فاز دوم اجرای سالن ورزشی طرح 4285 / آگهی مناقصه , مناقصه فاز دوم اجرای سالن ورزشی طرح 4285
 81. تجدید مناقصه قطعات یدکی پمپ های WOLMO-GREAT -تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,تجدید مناقصه قطعات یدکی پمپ های WOLMO-GREAT - تجدید
 82. آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه دانشکده دندانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه دانشکده دندانپزشکی
 83. مناقصه واگذاری عملیات سوختگیری هواپیمایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات سوختگیری هواپیمایی
 84. مزایده یک دستگاه اتوبوس بنز و دو دستگاه مینی بوس بنز / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتوبوس بنز و دو دستگاه مینی بوس بنز
 85. مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت
 86. مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید
 87. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین نوبت سوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین نوبت سوم
 88. مناقصه خرید گیرنده مرجع به عنوان ایستگاه دائم CORS GPS نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گیرنده مرجع به عنوان ایستگاه دائم CORS GPS نوبت دوم
 89. فراخوان عملیات اجرایی کلیه کارهای ساختمانی مخزن 10000 متر مکعبی / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی کلیه کارهای ساختمانی مخزن 10000 متر مکعبی نوبت اول
 90. مزایده فروش فروش بشکه فلزی 220 لیتری -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش فروش بشکه فلزی 220 لیتری - نوبت دوم
 91. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اردبیل
 92. مزایده پلاک ثبتی بخش شش مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش مشهد
 93. آگهی مزایده فروش ورق کربن استیل (فولاد کربنی ) 95.6.17 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش ورق کربن استیل (فولاد کربنی ) 95.6.17
 94. مناقصه احداث پارک نواری بلوار ارتش... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک نواری بلوار ارتش...
 95. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم بخش یک مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم بخش یک مرحله دوم
 96. مناقصه واگذاری خدمات مشاوره نظارت کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات مشاوره نظارت کارگاهی
 97. مزایده پیش فروش واحد تجاری خدماتی / مزایده,مزایده پیش فروش واحد تجاری خدماتی
 98. فراخوان مناقصه خرید خط کشی سرد پایه رزین آکریلیک نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید خط کشی سرد پایه رزین آکریلیک نوبت دوم
 99. مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی بخش یک کاشمر
 100. مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 2148 فرعی از 3027 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 2148 فرعی از 3027 اصلی
 101. مناقصه اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی 30 باب مدرسه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی 30 باب مدرسه نوبت دوم
 102. فراخوان مناقصه احداث ساختمان شعبه کبودرآهنگ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان مناقصه احداث ساختمان شعبه کبودرآهنگ
 103. فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات ، رانندگی ، نگهبانی و ... تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات ، رانندگی ، نگهبانی و ... تجدید نوبت دوم
 104. مزایده سهم مشاع 11 سهم مشاع از هفتاد و چهار سهم مشاع / مزایده,مزایده سهم مشاع 11 سهم مشاع از هفتاد و چهار سهم مشاع
 105. مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستانهای پیشوا تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستانهای پیشوا تجدید نوبت دوم
 106. آگهی فراخوان طراحی و ساخت المان های شهری در شهر اندیشه / آگهی فراخوان طراحی و ساخت المان های شهری در شهر اندیشه
 107. مزایده ششدانگ زمین بخش دو ملایر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو ملایر
 108. مناقصه خرید 15 دستگاه ترانسفورماتور 50 و 400 کیلومتر ولت آمپر کم تلفات- نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 15 دستگاه ترانسفورماتور 50 و 400 کیلومتر ولت آمپر کم تلفات نوبت دوم