سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مرحله ششم اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 

 1. استعلام دستگاه اینورتر Yaskava / استعلام,استعلام دستگاه اینورتر Yaskava
 2. مناقصه اجرای عملیات طراحی ، تهیه مصالح و اجرای دستور کارهای ساختمانی و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طراحی ، تهیه مصالح و اجرای دستور کارهای ساختمانی و تاسیسات
 3. مناقصه کارگزاری فروش واحدهای تجاری - اداری پروژه های احداثی مجتمع های تجاری.... / مناقصه , مناقصه کارگزاری فروش واحدهای تجاری - اداری پروژه های احداثی مجتمع های تجاری....
 4. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی ... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی....
 5. مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 4500 متر و تعویض و بازسازی 550 فقره انشعابات آب خانگی ....ناحیه خانی آباد / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 4500 متر و تعویض و بازسازی 550 فقره انشعابات آب خانگی .... ناحیه خانی آباد
 6. مزایده پنجاه و هفت 57 باب مغازه نوبت چهارم 95.4.6 / مزایده , مزایده پنجاه و هفت 57 باب مغازه نوبت چهارم 95.4.6
 7. مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 5000 متر و تعویض و بازسازی 600 فقره انشعابات آب... ناحیه 17 شهریور / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 5000 متر و تعویض و بازسازی 600 فقره انشعابات آب...ناحیه 17 شهریور
 8. مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 4500 متر و تعویض و بازسازی 550 فقره انشعابات آب خانگی .... ناحیه شهرری / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 4500 متر و تعویض و بازسازی 550 فقره انشعابات آب خانگی .... ناحیه شهرری
 9. فراخوان عمومی طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از توربین های انبساطی / فراخوان عمومی ,فراخوان طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از توربین های انبساطی
 10. مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 5000 متر و تعویض و بازسازی 600 فقره انشعابات آب... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 5000 متر و تعویض و بازسازی 600 فقره انشعابات آب...
 11. مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 4500 متر و تعویض و بازسازی 550 فقره انشعابات آب خانگی .... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ، توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب به طول 4500 متر و تعویض و بازسازی 550 فقره انشعابات آب خانگی ....
 12. مناقصه تجهیزات و لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی (گروه عمران) / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات و لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی (گروه عمران)
 13. تجدید مناقصه عمومی پروژه وصول مطالبات نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی پروژه وصول مطالبات نوبت دوم
 14. اصلاحیه مناقصه طراحی ، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC -اصلاحیه
 15. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل نوبت دوم
 16. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه نقاط مختلف روستایی شهرستان اسلام آباد غرب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه نقاط مختلف روستایی شهرستان اسلام آباد غرب
 17. مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداری عمومی و مرکز اطلاع رسانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداری عمومی و مرکز اطلاع رسانی
 18. فراخوان مناقصه احداث پل تقاطع ورودی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث پل تقاطع ورودی نوبت دوم
 19. فراخوان تامین خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه فراخوان تامین خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت نوبت دوم
 20. مناقصه خریداری 38000 متر لوله پلی اتیلن PE100-PN10 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 38000 متر لوله پلی اتیلن PE100-PN10
 21. مزایده ملک فاقد پلاک ثبتی عرصه 789متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک فاقد پلاک ثبتی عرصه 789متر نوبت اول
 22. فراخوان عمومی مزایده مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن (مهر هشتگرد) نوبت دوم / فراخوان, فراخوان عمومی مزایده مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن (مهر هشتگرد) نوبت دوم
 23. فراخوان اجاره واحد چاپ و تکثیر واقع در مجتمع توانبخشی ساوجبلاغ .... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان اجاره واحد چاپ و تکثیر واقع در مجتمع توانبخشی ساوجبلاغ .... نوبت دوم
 24. مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای سطح روستا و ... / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای سطح روستا و ...
 25. آگهی مزایده واگذاری واحدهای تجاری / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری واحدهای تجاری
 26. فراخوان مناقصه استفاده از خدمات 675 دستگاه خودروی سواری تاکسی پژو 405 ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه : استفاده از خدمات 675 دستگاه خودروی سواری تاکسی پژو 405 ... نوبت دوم
 27. مزایده یک دستگاه اینکوباتور جهت جوجه کشی تخم شتر مرغ / مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اینکوباتور جهت جوجه کشی تخم شتر مرغ
 28. مزایده یک دستگاه اکسترودر - یک دستگاه میز کالیبراسیون / مزایده , مزایده یک دستگاه اکسترودر - یک دستگاه میز کالیبراسیون
 29. مزایده همگی و تمام دو سهم مشاع از 5 سهم مشاع از ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده همگی و تمام دو سهم مشاع از 5 سهم مشاع از ششدانگ زمین مزروعی
 30. مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی از 4763 اصلی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی از 4763 اصلی بخش چهار
 31. مزایده ششدانگ پلاک 15802 اصلی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15802 اصلی بخش هشت یزد
 32. مزایده ساختمان مسکونی 193.35متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 193.35متر نوبت دوم
 33. مزایده تمامی 13360 سهم مشاع از کل 36360.50 سهم زمین / مزایده,مزایده تمامی 13360 سهم مشاع از کل 36360.50 سهم زمین
 34. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ای ال ایکس مدل 85 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ای ال ایکس مدل 85 نوبت اول
 35. فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین راننده برای خودروهای سازمانی نوبت دوم
 36. مزایده واگذاری تعدادی از کلاس های شیفت بعدازظهر مدارس و شیفت صبح کانون های فرهنگی تربیتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از کلاس های شیفت بعدازظهر مدارس و شیفت صبح کانون های فرهنگی تربیتی
 37. مزایده واگذاری غرفه آرایشی و بهداشتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه آرایشی و بهداشتی
 38. تجدید مناقصه ترمیم و اجرای جدول و ترمیم نوار حفاری و آسفالت ریزی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه ترمیم و اجرای جدول و ترمیم نوار حفاری و آسفالت ریزی
 39. مزایده فروش مقداری از لوله های پلی اتیلن و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از لوله های پلی اتیلن و ...
 40. مزایده فروش یکدستگاه خودرو رنو لوگان / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو رنو لوگان
 41. مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان کلاسه 9400809-9400808 / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک زنجان کلاسه 9400809-9400808
 42. مزایده یک دستگاه پژو سواری روا دوگانه سوز سی ان جی مدل 87 / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو سواری روا دوگانه سوز سی ان جی مدل 87 نوبت اول
 43. مزایده ششدانگ یکباب مغازه طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه طبقه همکف
 44. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت صد و بیست و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت صد و بیست و یک متر
 45. مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری خیابان
 46. مناقصه بخشی از امور خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از امور خدماتی نوبت دوم
 47. مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات
 48. مزایده واگذاری جمع آوری و بازیافت ضایعات از زباله های سطح شهر 95.4.6 / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جمع آوری و بازیافت ضایعات از زباله های سطح شهر95.4.6
 49. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی ویلایی
 50. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان احداث شده در پلاک ثبتی شامل مجتمع اپارتمانی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان احداث شده در پلاک ثبتی شامل مجتمع اپارتمانی
 51. تجدید مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت اول 95.4.6 / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری خوابگاهها تجدید نوبت اول 95.4.6
 52. فراخوان تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 7 کلاسه واصلان زهک ....نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 7 کلاسه واصلان زهک ....نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه تولید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله های فولادی خط اصلی- نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تولید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله های فولادی خط اصلی- نوبت دوم
 54. استعلام بهاء تهیه فیلتر پرس برای تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی / استعلام بهاء , استعلام بهاء تهیه فیلتر پرس برای تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی
 55. مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره هشت نوبت دوم

بخش دوازدهم آگهی های مناقصه و مزایده عمومی 95.4.5

 

 1. تجدید مناقصه اجرای کانال 80*80 حریم راه آهن تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای کانال 80*80 حریم راه آهن تجدید نوبت دوم
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک خرم اباد
 3. مزایده یک دانگ و 199.9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 199.9 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 4. مزایده اجاره فضای تبلیغاتی پلهای عابر پیاده / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره فضای تبلیغاتی پلهای عابر پیاده
 5. مزایده اجاره پیست اسکیت واقع در پارک الغدیر / آگهی مزایده , مزایده اجاره پیست اسکیت واقع در پارک الغدیر
 6. مزایده واگذاری کارگاه سنگ شکن به همراه یک دستگاه بیل مکانیکی هپکو ... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده ، مزایده واگذاری کارگاه سنگ شکن به همراه یک دستگاه بیل مکانیکی هپکو ... تجدید نوبت دوم
 7. فراخوان (تهیه) خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان (تهیه) خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ...
 8. مزایده یک دستگاه اپارتمان به موجب اجراییه به شماره 940339 / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان به موجب اجراییه به شماره 940339
 9. مزایده فروش خودرو پراید آبی / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید آبی
 10. مزایده دو قطعه ملک مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مسکونی مرحله اول
 11. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال از مخزن زهوکی تا مخازن پاقلاتان و نران / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال از مخزن زهوکی تا مخازن پاقلاتان و نران
 12. مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع آب داخلی نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 97/95 اجرایی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 97/95 اجرایی
 14. مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک نوبت دوم
 15. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بانک نوبت دوم
 16. فراخوان پروژه احداث اورژانس بیمارستان امام رضا ع / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار , فراخوان پروژه احداث اورژانس بیمارستان امام رضا ع
 17. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی تلمبه تخلیه اسید واحد R.O و ... / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی تلمبه تخلیه اسید واحد R.O و ...
 18. مزایده تعدادی از خودروهای اسقاطی ... - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از خودروهای اسقاطی ... - نوبت دوم
 19. مناقصه اجرای کامل سیستم سرمایشی ساختمان آموزشی طرح 1113 به تعداد 128 دستگاه اسپیلت برند اجنرال / مناقصه , مناقصه اجرای کامل سیستم سرمایشی ساختمان آموزشی طرح 1113 به تعداد 128 دستگاه اسپیلت برند اجنرال
 20. خلاصه آگهی مزایده فروش کاتین کنار جاده جنگلی / مزایده , خلاصه آگهی مزایده فروش کاتین کنار جاده جنگلی
 21. مزایده تعداد 14 واحد تجاری / مزایده,مزایده تعداد 14 واحد تجاری
 22. خلاصه آگهی مزایده فروش پروانه قطع سری 4بخش 3 / مزایده , خلاصه آگهی مزایده فروش پروانه قطع سری 4بخش 3
 23. مناقصه احداث ساختمان خانه محله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان خانه محله
 24. فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر ... / فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مهندسی و نظارت پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر ...
 25. تجدید مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی نوبت اول
 26. مناقصه تهیه پیمانکار جهت احداث بازار ماهی فروشان -نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه پیمانکار جهت احداث بازار ماهی فروشان -نوبت دوم
 27. مزایده اقلام نو مازاد خود مشتمل بر 17 قلم انواع قطعات تلمبه های فروش فرآورده، موتور الکتریکی و .. نوبت دوم / مزایده اقلام نو مازاد خود مشتمل بر 17 قلم انواع قطعات تلمبه های فروش فرآورده، موتور الکتریکی و ..
 28. آگهی مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین مدل 1382 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دو کابین مدل 1382
 29. مزایده عمومی استخر ورزشی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی استخر ورزشی - نوبت دوم
 30. مزایده عمومی جایگاه CNG شماره یک شهرداری پل سفید / مزایده , مزایده عمومی جایگاه CNG شماره یک شهرداری پل سفید
 31. مناقصه بهسازی و جداره سازی سرد آبرود (هچیرود) / مناقصه, مناقصه بهسازی و جداره سازی سرد آبرود (هچیرود)
 32. مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه عمرانی احداث جداول نهر سطح شهر
 33. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 656متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 656متر نوبت اول
 34. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی کلاسه 9000040 بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی کلاسه 9000040 بخش یازده
 35. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه
 36. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9149 فرعی از پلاک های تجمیعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9149 فرعی از پلاک های تجمیعی
 37. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 253متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 253متر
 38. مزایده یک قطعه زمین مساحت 550متر کلاسه 930306 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 550متر کلاسه 930306 نوبت اول
 39. مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر نوبت اول
 40. مزایده پلاک ثبتی مساحت 50/15551 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 50/15551 متر نوبت دوم
 41. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9300088 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9300088
 42. فراخوان مناقصه پروژه خدمات تعمیر و نگهداری شبکه رایانه و تجهیزات جانبی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه خدمات تعمیر و نگهداری شبکه رایانه و تجهیزات جانبی نوبت دوم
 43. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی نوبت دوم
 44. فراخوان مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده - نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کامیون کشنده - نوبت دوم
 45. مزایده یکباب منزل به موجب پرونده اجرایی کلاسه 950062 / مزایده,مزایده یکباب منزل به موجب پرونده اجرایی کلاسه 950062
 46. مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی / مناقصه , مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی
 47. مناقصه عمومی همسطح سازی پیاده روهای خیابان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی همسطح سازی پیاده روهای خیابان
 48. مناقصه عمومی کرایه ماشین آلات سنگین و راهسازی مورد نیاز شهرداری- نوبت سوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کرایه ماشین آلات سنگین و راهسازی مورد نیاز شهرداری - نوبت سوم
 49. مناقصه واگذاری اجرای جدولگذاری خیابان های بلوارها و میادین - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای جدولگذاری خیابان های بلوارها و میادین - تجدید - نوبت دوم
 50. مناقصه خدمات شهری بصورت حجمی- چاپ اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری بصورت حجمی- چاپ اول نوبت دوم
 51. مناقصه ترمیم نوارهای حفاری خیابان های انتهایی حصیرآباد.... / مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم نوارهای حفاری خیابان های انتهایی حصیرآباد....
 52. مناقصه نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی و ساماندهی شهرکهای صنعتی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور, مناقصه نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی و ساماندهی شهرکهای صنعتی - نوبت دوم
 53. مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری- خدمات و پشتیبانی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تأمین نیروی انسانی اداری- خدمات و پشتیبانی و ...
 54. مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم چاپ دوم
 55. مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 56. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - مرحله اول نوبت دوم
 57. اصلاحیه مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و خدمات علف چینی -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و خدمات علف چینی -اصلاحیه
 58. مناقصه خرید انواع فلنج اتصالات، واشر، رنگ های اپوکسی و شیلنگ های فلکسی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع فلنج اتصالات، واشر، رنگ های اپوکسی و شیلنگ های فلکسی- نوبت دوم
 59. مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.63متر نوبت دوم
 60. مزایده ساختمان مسکونی با زیربنا 175متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با زیربنا 175متر