سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصه ها و مزایده ها 95.5.11 (بخش دوم)

 

 1. فراخوان مناقصه پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه پروژه مشاور و خدمات نیروی انسانی بصورت حجمی نوبت دوم
 2. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه.. نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه .. نوبت دوم
 3. فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری .... / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد 93 دستگاه انواع اگزوز فن های دیواری ....
 4. مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی / مناقصه عمومی, مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی
 5. مناقصه خرید انواع رول .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع رول ....
 6. مناقصه خرید 47 قلم قطعات توربین بخار Tuthil- تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 47 قلم قطعات توربین بخار Tuthil- تجدید - نوبت دوم
 7. مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ
 8. مزایده فروش گرانول لاستیک ضایعات / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش گرانول لاستیک ضایعات
 9. مزایده فروش 300 هزار تن سنگ آهن دانه بندی معدن میشدوان / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 300 هزار تن سنگ آهن دانه بندی معدن میشدوان
 10. تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4 / مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 15.000 ریبون KO دستگاه کارت پرینتر Evolis Pebble 4
 11. تجدید مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز .. / مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ..
 12. مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 15.000.000 سهم در شرکت خانه ایرانیان / آگهی مزایده , مزایده فروش 100 درصد سهام خود معادل 15.000.000 سهم در شرکت خانه ایرانیان
 13. مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی و گشت کنترل حریم خطوط لوله- نوبت دوم
 14. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 15. مناقصه فعالیت های تولیدی به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه ,مناقصه فعالیت های تولیدی به صورت تامین نیروی انسانی
 16. مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز شامل لوازم تأسیساتی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز شامل لوازم تأسیساتی و ...
 17. مناقصه فعالیت های تولیدی حوزه دی اتیل اتر و بازیابی الکل به صورت نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه فعالیت های تولیدی حوزه دی اتیل اتر و بازیابی الکل به صورت نیروی انسانی
 18. مناقصه فعالیت های تولیدی در زمینه میکروبالن به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه فعالیت های تولیدی در زمینه میکروبالن به صورت تامین نیروی انسانی
 19. مناقصه تولید انواع نیترو سلولز گرانولی ، الکلی و تولید آلفا سلولز به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه تولید انواع نیترو سلولز گرانولی ، الکلی و تولید آلفا سلولز به صورت تامین نیروی انسانی
 20. مناقصه نانل و شاک تیوب به صورت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه نانل و شاک تیوب به صورت تامین نیروی انسانی
 21. فروش یک واحد تولیدکننده تن ماهی .... / فروش یک واحد تولیدکننده تن ماهی ....
 22. آگهی اجاره واحد تولیدی در آمل / آگهی اجاره واحد تولیدی در آمل
 23. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه و.. / آگهی مناقصه , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه و..
 24. مناقصه ادامه عملیات اجرایی سازه نگهبان و کل سازه هسته مرکزی ایستگاه / مناقصه , مناقصه ادامه عملیات اجرایی سازه نگهبان و کل سازه هسته مرکزی ایستگاه
 25. مزایده مقدار حدود 500 تن راهگاه چدنی مازاد / آگهی مزایده عام , مزایده مقدار حدود 500 تن راهگاه چدنی مازاد
 26. مجدد مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مجدد مناقصه احداث ساختمان اداری
 27. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 3 / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 3
 28. مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان با کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان با کاربری اداری
 29. مزایده providing QTY 10.000±1000 MT Ammonium Nitrate / آگهی مزایده،مزایده providing QTY 10.000±1000 MT Ammonium Nitrate
 30. مناقصه خرید لوله های GRP16 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله های GRP16
 31. مزایده فروش سرورهای HP / آگهی مزایده,مزایده فروش سرورهای HP
 32. مناقصه 10.000 کیلوگرم رزین اپوکسی و هاردنر / آگهی مناقصه عمومی , 10.000 کیلوگرم رزین اپوکسی و هاردنر
 33. تجدید مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق (در دو گروه) -نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق (در دو گروه)- نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین دادنامه 9209970250301025 / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین دادنامه 9209970250301025
 35. مناقصه عملیات اجرای کپ بیم / مناقصه عملیات اجرای کپ بیم
 36. مناقصه تعویض و لکه گیری جداول، کانالها و ... 95.05.11 / آگهی مناقصه, مناقصه تعویض و لکه گیری جداول، کانالها و ... 95.05.11
 37. تجدید مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی- 95.5.11 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی95.5.11
 38. مناقصه خرید انواع رله جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی پستها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع رله جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی پستها
 39. مناقصه تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب فاضلاب به همراه تهیه لوله و اجرای 500 متر توسعه شبکه ... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب فاضلاب به همراه تهیه لوله و اجرای 500 متر توسعه شبکه ...
 40. مناقصه اجاره 10 دستگاه خودروی سواری دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده / مناقصه , مناقصه اجاره 10 دستگاه خودروی سواری دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده
 41. مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و گروه پرستاری و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و گروه پرستاری و پشتیبانی
 42. مناقصه احداث بوستان / مناقصه , مناقصه احداث بوستان نوبت اول
 43. مزایده بهره برداری از جمعه بازار / مزایده ,مزایده بهره برداری از جمعه بازار نوبت اول
 44. مزایده فروش پلاکهای ثبتی کاربری مسکونی تولیدی / مزایده,مزایده فروش پلاکهای ثبتی کاربری مسکونی تولیدی
 45. اصلاحیه مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل 2 باب مسجد -اصلاحیه
 46. مناقصه تامین دو نوع یونولیت استوانه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین دو نوع یونولیت استوانه ای نوبت دوم
 47. مناقصه بازسازی جوی و جداول و کانالها / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی جوی و جداول و کانالها
 48. مناقصه طراحی و ساخت قالب های لاستیکی و پلاستیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و ساخت قالب های لاستیکی و پلاستیکی نوبت دوم
 49. مزایده فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز به شماره 3/95 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز به شماره 3/95 نوبت دوم
 50. مناقصه عملیات اجرایی بازسازی آزمایشگاه برخورد غیر مخرب و ارتعاشات مکانیکی مرکز تحقیقات... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی بازسازی آزمایشگاه برخورد غیر مخرب و ارتعاشات مکانیکی مرکز تحقیقات... نوبت اول
 51. مناقصه خرید ، حمل و نصب 31 دستگاه اسانسور / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و نصب 31 دستگاه آسانسور
 52. مناقصه تامین نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال juniper SRX 3400 / مناقصه , مناقصه تامین نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال juniper SRX 3400
 53. مزایده واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی / مزایده واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی نوبت اول
 54. دعوت به همکاری تهیه و اجرای کفپوش های مورد نیاز / دعوت به همکاری , دعوت به همکاری تهیه و اجرای کفپوش های مورد نیاز
 55. مناقصه بازسازی جداول جوی و کانیو ... / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی جداول جوی و کانیو ...
 56. مزایده کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک (دولت) - 95.05.11 / آگهی مزایده الکترونیکی سراسری , مزایده کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک (دولت) -95.05.11
 57. مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد ده رقبه املاک تملیکی
 58. مناقصه وصول حقوق دولت از منابع در اختیار- نوبت دوم / مناقصه , وصول حقوق دولت از منابع در اختیار- نوبت دوم
 59. مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی 95.5.11 / آگهی مناقصه,مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی 95.5.11
 60. فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان TURBOLOG DSP COMPACT/M4 ANTI SURGE VALVE CONTROLLER نوبت دوم

بخش چهارم آگهی های مناقصه و مزایده عمومی 95.4.5

 

 1. مزایده سهام شرکت ماهی کارون - 95.4.5 / آگهی مزایده , مزایده سهام شرکت ماهی کارون - 95.4.5
 2. تجدید مناقصه عمومی پروژه وصول مطالبات / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی پروژه وصول مطالبات
 3. مزایده انواع خودرو سواری و وانت / مزایده عمومی, مزایده انواع خودرو سواری و وانت
 4. مزایده واگذاری سالن همایش نگین نقش جهان / مزایده , مزایده واگذاری سالن همایش نگین نقش جهان
 5. مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ...
 6. مزایده فروش انواع قطعات مازاد و اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده ، مزایده فروش انواع قطعات مازاد و اقلام ضایعاتی
 7. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو کاپرا نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش 3 دستگاه خودرو کاپرا نوبت دوم
 8. مناقصه احداث یکدستگاه ساختمان اداری / آگهی مناقصه , مناقصه احداث یکدستگاه ساختمان اداری
 9. فراخوان مزایده فروش اقلام مازاد برق و ماشینری نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده فروش اقلام مازاد برق و ماشینری نوبت دوم
 10. فراخوان مناقصه عملیات رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی سایت... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی سایت... نوبت دوم
 11. مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های PGS , ACCESS , WLL / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های PGS , ACCESS , WLL
 12. مزایده فروش 5 دستگاه پکیج یونیت سرمایشی و گرمایشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 5 دستگاه پکیج یونیت سرمایشی و گرمایشی
 13. مناقصه خرید انواع لیبل OPP / مناقصه , مناقصه خرید انواع لیبل OPP
 14. مناقصه برقراری انواع بیمه های تکمیلی درمان پرسنل و خانواده ، عمر ، حادثه ، مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برقراری انواع بیمه های تکمیلی درمان پرسنل و خانواده ، عمر ، حادثه ، مسئولیت مدنی
 15. مناقصه خرید تعداد 3000 عدد دستگاه اندازه گیری نمک در غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 3000 عدد دستگاه اندازه گیری نمک در غذا
 16. مناقصه تامین خودرو سبک استیجاری / مناقصه تامین خودرو سبک استیجاری
 17. مزایده املاک و مستغلات کاربری اداری و صنعتی / مزایده,مزایده املاک و مستغلات کاربری اداری و صنعتی
 18. مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های سطح ناحیه دو منطقه یک / مناقصه , مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های سطح ناحیه دو منطقه یک
 19. مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین با اسناد مالکیت / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین با اسناد مالکیت
 20. مزایده املاک فروشی بانک قوامین خراسان رضوی / مزایده,مزایده املاک فروشی بانک قوامین خراسان رضوی
 21. مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر- نوبت دوم / مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر - نوبت دوم
 22. فراخوان مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی یزد نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی یزد نوبت دوم
 23. مزایده بهره برداری از مسیر کالسکه رانی بوستان کوهسنگی / مزایده, بهره برداری از مسیر کالسکه رانی بوستان کوهسنگی
 24. مناقصه پروژه تعویض و مرمت جداول ، رفع موارد خطری اعلامی از سوی نواحی در سامانه 137 در سطح نواحی 1 و 3 / مناقصه, مناقصه پروژه تعویض و مرمت جداول ، رفع موارد خطری اعلامی از سوی نواحی در سامانه 137 در سطح نواحی 1 و 3
 25. مناقصه پروژه تعویض و مرمت جداول ، رفع موارد خطری اعلامی / مناقصه, مناقصه پروژه تعویض و مرمت جداول ، رفع موارد خطری اعلامی
 26. مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های سطح ناحیه یک منطقه یک / مناقصه , مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های سطح ناحیه یک منطقه یک
 27. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهرستان یزد / مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهرستان یزد
 28. مزایده فروش سیم مسی اسقاط مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سیم مسی اسقاط مازاد نوبت دوم
 29. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران عملیات فاز سوم خدمات فنی و مهندسی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران عملیات فاز سوم خدمات فنی و مهندسی
 30. آگهی مناقصه یک مرحله ای مشارکت در اجرای طرح و ساخت قطعات تجاری / آگهی مناقصه یک مرحله ای مشارکت در اجرای طرح و ساخت قطعات تجاری
 31. مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب
 32. تجدید مناقصه روکش آسفالت خیابان شهرداری و جنب پارک نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه روکش آسفالت خیابان شهرداری و جنب پارک نوبت دوم
 33. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 قزوین نوبت اول
 34. مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر نوبت دوم
 35. مزایده فروش یک عدد اطاق کمپرسی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک عدد اطاق کمپرسی نوبت دوم
 36. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده ایلام / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یازده ایلام
 37. مزایده پلاک به صورت منزل مسکونی به استناد پرونده اجرایی کلاسه 920276.8 / مزایده,مزایده پلاک به صورت منزل مسکونی به استناد پرونده اجرایی کلاسه 920276.8
 38. مزایده یکباب پاساژ مساحت 617متر و یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب پاساژ مساحت 617متر و یک قطعه زمین نوبت اول
 39. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو سواری
 40. مزایده منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی ملکی / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی ملکی
 41. مزایده خودروی هیوندای جنسیس- نوبت دوم / مزایده,مزایده خودروی هیوندای جنسیس- نوبت دوم
 42. مزایده ششدانگ پلاک به صورت مغازه نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به صورت مغازه نوبت سوم
 43. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده منزل مسکونی
 44. مزایده 15000 تن قلوه سنگ دیوار کف چین / اگهی مزایده , مزایده 15000 تن قلوه سنگ دیوار کف چین
 45. مزایده فروش یکدستگاه سرقیف درام سپراتور و فیدر به همراه پایه درام ، نوار نقاله- مرحله دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سرقیف درام سپراتور و فیدر به همراه پایه درام ، نوار نقاله- مرحله دوم
 46. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ال - مرحله دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ال - مرحله دوم
 47. مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان
 48. مزایده ملک به شماره م ج 940207/3 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره م ج 940207/3 نوبت دوم
 49. مزایده فروش املاک سازمان توسعه و عمران / مزایده,مزایده فروش املاک سازمان توسعه و عمران
 50. مزایده ملک کلاسه 940277.940355 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کلاسه 940277.940355 نوبت دوم
 51. مزایده یک دستگاه پیکان وانت سفید روغنی مدل 1380 / مزایده , مزایده یک دستگاه پیکان وانت سفید روغنی مدل 1380 نوبت اول
 52. مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه پراید
 53. مزایده ششدانگ منزل مسکونی با 270متر عرصه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با 270متر عرصه
 54. مزایده ششدانگ منزل مسکونی به انضمام مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به انضمام مغازه
 55. مزایده ملک مشتمل بر ششدانگ مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر ششدانگ مغازه تجاری نوبت دوم
 56. مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ زمین
 57. مزایده ششدانگ پلاک سه فرعی از 472 اصلی قطعه یک شیروان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سه فرعی از 472 اصلی قطعه یک شیروان مرحله اول
 58. مزایده فروش املاک شامل زمین و اپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و اپارتمان نوبت دوم
 59. اصلاحیه مزایده تعدادی قطعه زمین -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,تعدادی قطعه زمین-اصلاحیه
 60. مزایده فروش یکدستگاه ساختمان / مزایده یکدستگاه ساختمان