سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش یازدهم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مزایده فروش تعداد 320 عدد شمش آلومینیوم / مزایده , مزایده فروش تعداد 320 عدد شمش آلومینیوم
 2. مزایده دریل و ...- نوبت دوم / مزایده,مزایده دریل و ..- نوبت دوم
 3. مزایده سه دانگ یکباب اپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب اپارتمان نوبت اول
 4. مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ اپارتمان
 5. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس
 6. مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو
 7. مزایده یک دستگاه دیزل دریایی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل دریایی نوبت دوم
 8. شناسایی پیمانکار اجرای کابل کشی محوطه ساختمان های اداری و مهندسی / شناسایی پیمانکار اجرای کابل کشی محوطه ساختمان های اداری و مهندسی
 9. مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس / آگهی مزایده عمومی,مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس
 10. مزایده واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی و هنری / مزایده , مزایده واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی و هنری
 11. آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب مغازه
 12. مناقصه خرید تجهیزات و متعلقات ایستگاه تقلیل فشار گاز و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و متعلقات ایستگاه تقلیل فشار گاز و ...
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان 87.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 87.51متر
 14. مزایده واگذاری یک اصله تابلو بیلبورد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک اصله تابلو بیلبورد - نوبت دوم
 15. مناقصه مقدار حدود 3750 تن بذر گندم / مناقصه , مناقصه مقدار حدود 3750 تن بذر گندم
 16. تجدید مزایده اجاره ترمینال مسافربری -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره ترمینال مسافربری - نوبت دوم
 17. مناقصه نسبت به روکش آسفالت خیابان های سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
 18. مناقصه برون سپاری وصول مطالبات / مناقصه برون سپاری وصول مطالبات
 19. مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ...
 20. تجدید مناقصه شبکه روشنایی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه شبکه روشنایی
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غرب طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غرب طبقه چهارم
 22. مزایده دستگاه جوش اینورتر و ... / مزایده , مزایده دستگاه جوش اینورتر و ...
 23. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین
 24. مزایده فروش تعدادی از املاک و مستحدثات تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستحدثات تجاری مسکونی
 25. مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی اراضی قنات سفید و گلستانه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی اراضی قنات سفید و گلستانه نوبت دوم
 26. مزایده فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی - نوبت دوم
 27. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 79.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 79.33متر
 28. مزایده دو قطعه باغ به کلاسه 920113 / مزایده,مزایده دو قطعه باغ به کلاسه 920113
 29. مزایده یک دستگاه سواری سیستم پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سیستم پراید
 30. مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان بخش نه ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان بخش نه ثبت اصفهان
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک
 32. مزایده ششدانگ ملک / مزایده,مزایده ششدانگ ملک
 33. مزایده فروش یکدستگاه cnc - 95.4.9 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه cnc- 95.4.9
 34. مناقصه انجام عملیات رفت و روب و نظافت جداول و معابر و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رفت و روب و نظافت جداول و معابر و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم
 35. تمدید مناقصه اجرای عملیات نگهداری، بهسازی و بهینه سازی سایتهای موبایل... / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه اجرای عملیات نگهداری، بهسازی و بهینه سازی سایتهای موبایل...
 36. مزایده ششدانگ زمین تفکیکی به 21 دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تفکیکی به 21 دستگاه اپارتمان
 37. مزایده فروش سه دستگاه پرکن مایعات رقیق دو دستگاه یکسان ...مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سه دستگاه پرکن مایعات رقیق دو دستگاه یکسان ...مرحله دوم
 38. مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو ساوه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو ساوه
 39. مناقصه انجام عملیات هدایت آبهای سطحی 95.4.9 / مناقصه , مناقصه انجام عملیات هدایت آبهای سطحی 95.4.9
 40. مزایده ششدانگ ملک اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک اپارتمان
 41. مزایده یک دستگاه کامیون یخچال دار / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون یخچال دار
 42. مزایده 254 هزارم تمامت یکباب اپارتمان / مزایده,مزایده 254 هزارم تمامت یکباب اپارتمان
 43. مزایده سه دانگ و 47 درصد دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 47 درصد دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 44. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آریان 206 95.4.9 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آریان 206 95.4.9
 45. مزایده ششدانگ زمین 5.126متر کلاسه 920109 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 5.126متر کلاسه 920109 نوبت دوم
 46. مزایده یک دستگاه کف کشنده تریلی bp / مزایده , مزایده یک دستگاه کف کشنده تریلی bp نوبت اول
 47. فراخوان مناقصه خرید و حمل تجهیزات آبیاری بارانی شبکه تحت فشار طرح آبیاری گیلانغرب / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید و حمل تجهیزات آبیاری بارانی شبکه تحت فشار طرح آبیاری گیلانغرب نوبت دوم
 48. فراخوان دعوت واگذاری قطعی بازار های عرضه آبزیان نوبت دوم / فراخوان دعوت ،فراخوان دعوت واگذاری قطعی بازار های عرضه آبزیان نوبت دوم
 49. اصلاحیه مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ - تجدید- اصلاحیه
 50. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه م /9744-8900010 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه م /9744-8900010
 51. مزایده یک قطعه زمین شهری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شهری نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت سوم
 53. مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ 1800 مدل 86 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ 1800 مدل 86
 54. مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی نوبت اول
 55. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت صد و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت صد و ده متر نوبت دوم
 56. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ساختمان نوبت اول
 57. مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو تیپ پی کی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو تیپ پی کی
 58. مزایده ملک مساحت تجاری 84.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت تجاری 84.15متر نوبت دوم
 59. مزایده یک دستگاه پرکن مرغ / مزایده,مزایده یک دستگاه پرکن مرغ
 60. مزایده خودروی پژو 206 سبز یشمی متالیک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودروی پژو 206 سبز یشمی متالیک
 61. مزایده ضایعات ورق آلیاژی 34CRMO4 / آگهی مزایده , مزایده ضایعات ورق آلیاژی 34CRMO4

بخش اول اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 1. مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده در مجموعه امام رضا(ع) / مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده در مجموعه امام رضا(ع)
 2. مناقصه P/F Thmassen Stuffing Box / دعوتنامه,مناقصه P/F Thmassen Stuffing Box
 3. مناقصه خرید P/F Mitsui Liner C-1232 / دعوتنامه, مناقصه خرید P/F Mitsui Liner C-1232
 4. فراخوان خرید و تجهیز واحدهای اقامتی ساختمان شماره 31 (تامین اقلام و تجهیزات برقی) / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای, فراخوان خرید و تجهیز واحدهای اقامتی ساختمان شماره 31 (تامین اقلام و تجهیزات برقی)
 5. مزایده ساختمان ثبتی مساحت 288.25متر / مزایده,مزایده ساختمان ثبتی مساحت 288.25متر
 6. مزایده واگذاری یک قطعه چمن ورزشی محصور / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه چمن ورزشی محصور
 7. تجدید مناقصه پستهای انتقال و فوق توزیع ، دیسپاچینگ و مخابرات- تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پستهای انتقال و فوق توزیع ، دیسپاچینگ و مخابرات - تجدید
 8. تجدید مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر آبدرمانی / تجدید مزایده بهره‌برداری از یکباب استخر آبدرمانی
 9. تجدید مناقصه انجام امور تامین خودروهای سواری ... / تجدید مناقصه انجام امور تامین خودروهای سواری ...
 10. مزایده بهره‌برداری از یکباب زمین چمن طبیعی فوتبال / آگهی مزایده ,مزایده بهره‌برداری از یکباب زمین چمن طبیعی فوتبال
 11. فراخوان مطالعه‌ی نامگذاری اماکن و خیابان‌های تهران، / فراخوان ، فراخوان مطالعه‌ی نامگذاری اماکن و خیابان‌های تهران،
 12. فراخوان ارزیابی , فراخوان خرید 3 دستگاه تجهیزات چاه پیمایی- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید 3 دستگاه تجهیزات چاه پیمایی- نوبت دوم
 13. مزایده فروش تعداد 38 دستگاه خودروی سبک و سنگین / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 38 دستگاه خودروی سبک و سنگین
 14. مناقصه بازنگری اصلاح و تکمیل طرح، خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی میز غلطکی ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه بازنگری اصلاح و تکمیل طرح، خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی میز غلطکی ...
 15. مناقصه طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب / آگهی مناقصه,مناقصه طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب
 16. مناقصه خرید آهن آلات / آگهی مناقصه,مناقصه خرید آهن آلات
 17. مناقصه الکتروپمپ شناور / آگهی مناقصه,مناقصه الکتروپمپ شناور
 18. مناقصه خرید آهن آلات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید آهن آلات
 19. فراخوان مزایده فروش انواع ضایعات سیم و کابل آلومینیوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده فروش انواع ضایعات سیم و کابل آلومینیوم
 20. ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب..... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب..... نوبت دوم
 21. مناقصه خرید دبه ماست چهارگوش 2000 گرمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دبه ماست چهارگوش 2000 گرمی
 22. مزایده ( حراج حضوری ) وسائط نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت نوبت دوم / مزایده ( حراج حضوری ) , مزایده ( حراج حضوری ) وسائط نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت نوبت دوم
 23. مناقصه مقره کششی سیلیکون رابر و مقره سنجاقی کامپوزیت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقره کششی سیلیکون رابر و مقره سنجاقی کامپوزیت
 24. مناقصه عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعاب آب شهر / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعاب آب شهر
 25. مناقصه لوله پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن- نوبت دوم
 26. مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ...
 27. مناقصه طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت ساختمانهای بسته بندی و سردخانه مرکزی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت ساختمانهای بسته بندی و سردخانه مرکزی و ...
 28. مناقصه نگهداری ، تعمیرات فنی و حفاظت فیزیکی سیستم های روشنایی برج های نوری و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری ، تعمیرات فنی و حفاظت فیزیکی سیستم های روشنایی برج های نوری و چراغ های چشمک زن نوبت دوم
 29. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب روسا و کارکنان به وسیله خودروهای سواری- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب روسا و کارکنان به وسیله خودروهای سواری- نوبت دوم
 30. مزایده PEG ... / مزایده PEG ...
 31. مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه خدمات نقلیه
 32. اصلا حیه مزایده فروش هتل پارسیان -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش هتل پارسیان -اصلاحیه
 33. فراخوان PYROPRESS TEMP SWITCH / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان PYROPRESS TEMP SWITCH- نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو به مساحت صد و دو متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو به مساحت صد و دو متر نوبت دوم
 35. آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی / آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسـته بندی
 36. مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده تهران مال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده تهران مال غیرمنقول
 37. مزایده مقدار دو دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده مقدار دو دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ اپارتمان
 38. مزایده یک دستگاه لیفتراک ده تنی / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک ده تنی
 39. مزایده تمامت ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11 خرم اباد / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت مسکونی بخش 11 خرم اباد
 40. مزایده 611.4 هزارم تمامت مالکیت مغازه تجاری گیاهان دارویی / مزایده,مزایده 611.4 هزارم تمامت مالکیت مغازه تجاری گیاهان دارویی
 41. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه اهواز
 42. مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین جمعا مساحت 2450متر / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین جمعا مساحت 2450متر
 43. مناقصه اصلاح شیب بندی و اجرای تراز بتن زیر سکوی بارگیری انبار نفت اندیمشک تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اصلاح شیب بندی و اجرای تراز بتن زیر سکوی بارگیری انبار نفت اندیمشک تجدید نوبت دوم
 44. مناقصه عملیات خرید , نصب , تعویض , تعمیر و دمونتاز تجهیزات ترافیکی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات خرید , نصب , تعویض , تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی ... نوبت دوم
 45. مناقصه شبکه گذاری ، ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری انشعابات منطقه 9 گازرسانی تهران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه گذاری ، ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری انشعابات منطقه 9 گازرسانی تهران نوبت دوم
 46. مناقصه انجام خدمات نصب , راه اندازی , تعمیرات اصلاحی , تعمیر و نگهداری 95.4.6 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نصب , راه اندازی , تعمیرات اصلاحی , تعمیر و نگهداری 95.4.6
 47. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT نوبت دوم
 48. فراخوان تکمیل هنرستان ویهج قروه / فراخوان , فراخوان تکمیل هنرستان ویهج قروه نوبت اول
 49. فراخوان مناقصه تعداد 483 عدد ابزار تعمیر کمپرسور نئوپیگنون / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان تعداد 483 عدد ابزار تعمیر کمپرسور نئوپیگنون
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نوزده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه نوزده تفکیکی
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 208/63متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 208/63متر
 52. مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی
 53. مزایده فروش 4 واحد مسکونی نوبت دوم 95.4.6 / مزایده,مزایده فروش 4 واحد مسکونی نوبت دوم 95.4.6
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه چهارم
 55. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر خیابان قائم و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر خیابان قائم و ...
 56. مزایده یک قطعه زمین متراژ 223.45متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 223.45متر
 57. مزایده چهار دانگ عرصه و اعیان کارخانه چوب بری متروکه / مزایده,مزایده چهار دانگ عرصه و اعیان کارخانه چوب بری متروکه
 58. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان طبقه دوم واحد هفت جنوبی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان طبقه دوم واحد هفت جنوبی
 59. مناقصه خرید انواع دکل و تابلوهای هدایت مسیر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع دکل و تابلوهای هدایت مسیر- نوبت دوم
 60. مزایده یک سهم از هشت سهم مشاع مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک سهم از هشت سهم مشاع مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی