سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش دهم آگهی های مناقصه و مزایده عمومی 95.4.5

 

 1. مزایده واگذاری اجاره یک واحد ساختمان و دو باب مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یک واحد ساختمان و دو باب مغازه نوبت دوم
 2. مناقصه اکسلهای جلو و عقب و سیستم تعلیق خودروهای تولیدی... / آگهی مناقصه , مناقصه اکسلهای جلو و عقب و سیستم تعلیق خودروهای تولیدی...
 3. مزایده تعداد 224 قلم اموال مستعمل و از رده خارج خود نوبت دوم / مزایده , مزایده تعداد 224 قلم اموال مستعمل و از رده خارج خود نوبت دوم
 4. مزایده کشتارگاه نیمه صنعتی / مزایده , مزایده کشتارگاه نیمه صنعتی نوبت اول
 5. مناقصه بخشی از فعالیتهای خدمات امور پشتیبانی (نگهداری فضاهای اداری ، محوطه و فضای سبز ) / مناقصه , مناقصه بخشی از فعالیتهای خدمات امور پشتیبانی (نگهداری فضاهای اداری ، محوطه و فضای سبز )
 6. مزایده ششدانگ زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 7. مزایده یک دستگاه هیلتی دیوالت زرد ، یک دستگاه فرز بزرگ دیوالت / مزایده,مزایده یک دستگاه هیلتی دیوالت زرد ، یک دستگاه فرز بزرگ دیوالت.....
 8. مزایده تعداد 151 کارتن کاشی الوند به ابعاد 25*60 سانتی متر نوبت دوم / مزایده , مزایده تعداد 151 کارتن کاشی الوند به ابعاد 25*60 سانتی متر نوبت دوم
 9. فراخوان واگذاری مراکز تحت نظارت معاونت پیشگیری بهزیستی استان قم / فراخوان عمومی ، فراخوان واگذاری مراکز تحت نظارت معاونت پیشگیری بهزیستی استان قم
 10. مزایده ملک مسکونی به میزان عرصه 218.08مترنوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی به میزان عرصه 218.08مترنوبت اول
 11. مزایده پلاک های ثبتی بخش یک بیرجند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی بخش یک بیرجند نوبت دوم
 12. مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان / آگهی مزایده , مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری استان
 13. مزایده ششدانگ زمین مساحت 200.65متر بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 200.65متر بخش سه
 14. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت ساختمان قدیمی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت ساختمان قدیمی
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک ثبتی 151/17857 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک ثبتی 151/17857
 16. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 17. مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح موردنیاز جهت بهسازی ساختمان نیروگاه و تغییر کاربری به ساختمان اداری / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح موردنیاز جهت بهسازی ساختمان نیروگاه و تغییر کاربری به ساختمان اداری
 18. مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین
 19. مزایده ششدانگ یکباب خانه فاقد مساحت / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه فاقد مساحت
 20. مناقصه امور مربوط به خدمات مجموعه استخر سرپوشیده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به خدمات مجموعه استخر سرپوشیده
 21. مناقصه سرمایه گذار جهت تامین درآمد ناپایدار نسبت به احداث کارخانه آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذار جهت تامین درآمد ناپایدار نسبت به احداث کارخانه آسفالت- نوبت دوم
 22. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1663 الی 1670 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1663 الی 1670 نوبت اول
 23. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه گازی
 24. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی 95.4.5 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی 95.4.5
 25. فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا برای کارکنان
 26. مناقصه واگذاری انجام ارائه خدمات پزشک خانواده روستایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام ارائه خدمات پزشک خانواده روستایی
 27. فراخوان خرید دو دستگاه اسکیمر جهت جمع آوری آلودگی نفتی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید دو دستگاه اسکیمر جهت جمع آوری آلودگی نفتی نوبت دوم
 28. مزایده اقلام فلزات خاص ضایعاتی مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام فلزات خاص ضایعاتی مازاد
 29. مناقصه عملیات اجرایی جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم
 30. مناقصه تامین 7 نفر نیروی انسانی (اداری) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 7 نفر نیروی انسانی (اداری) - نوبت دوم
 31. فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد / آگهی فراخوان , فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد
 32. فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان / آگهی فراخوان , فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان
 33. اصلاحیه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل و زندانهای تابعه / اصلاحیه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل و زندانهای تابعه
 34. مناقصه عملیات تهیه مصالح ، خرید ، حمل و نصب آسانسور بیمارستان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح ، خرید ، حمل و نصب آسانسور بیمارستان
 35. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت پیاده روهای سطح شهر پردیس.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت پیاده روهای سطح شهر پردیس....
 36. مناقصه خرید رنگ اپوکسی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید رنگ اپوکسی نوبت دوم
 37. تجدید مزایده فروش 9 دستگاه ماشین آلات مستهلک نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش 9 دستگاه ماشین آلات مستهلک نوبت دوم
 38. مناقصه عملیات تهیه مصالح ,حمل و نصب درب و پنجره UPVC / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح ,حمل و نصب درب و پنجره UPVC
 39. مزایده 14 دستگاه خودرو اسقاط / مزایده, مزایده 14 دستگاه خودرو اسقاط
 40. مناقصه عمومی تامین 95 نفر نیروی انسانی (اداری - خدماتی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین 95 نفر نیروی انسانی (اداری - خدماتی)
 41. مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه سوپر مارکت - نوبت دوم
 42. مزایده عمومی بهره برداری از تعدادی غرف - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی بهره برداری از تعدادی غرف - نوبت دوم
 43. مناقصه سرویس، نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمان مرکزی / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمان مرکزی
 44. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A - نوبت دوم
 45. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل و زندانهای تابعه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل و زندانهای تابعه نوبت دوم
 46. مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی مناطق عملیاتی آغار و دالان... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاطی مناطق عملیاتی آغار و دالان...
 47. فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی نوبت دوم
 48. تجدید مناقصه جمع آوری ، حمل و دفن و نظافت سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جمع آوری ، حمل و دفن و نظافت سطح شهر - نوبت دوم
 49. مزایده 100 بسته 400 متری لوله های پلی اتیلن / مزایده 100 بسته 400 متری لوله های پلی اتیلن
 50. آگهی مناقصه عمومی احداث پل بر رودخانه ورودی پارک شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی احداث پل بر رودخانه ورودی پارک شهر نوبت دوم
 51. مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز نوبت اول
 52. مناقصه انجام امور دفتری , خدمات , آبدارخانه و نظافت - 95.04.05 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور دفتری , خدمات , آبدارخانه و نظافت -95.04.05
 53. مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو پیکان / آگهی مزایده , مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو پیکان
 54. فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع و کاهش هدر رفت و ترمیم شکستگی های شبکه آب ... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع و کاهش هدر رفت و ترمیم شکستگی های شبکه آب ...
 55. مزایده فروش سی قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش سی قطعه زمین
 56. مزایده یک باب دکان بدون حق سرقفلی به مساحت تقریبی 18 مترمربع / مزایده, مزایده یک باب دکان بدون حق سرقفلی به مساحت تقریبی 18 مترمربع
 57. مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی سینمایی 9 دی -تجدید نوبت چهارم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی سینمایی 9 دی -تجدید نوبت سوم
 58. فراخوان عمومی مزایده مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن (مهر هشتگرد) / فراخوان, فراخوان عمومی مزایده مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن (مهر هشتگرد)
 59. فراخوان اجاره واحد چاپ و تکثیر واقع در مجتمع توانبخشی ساوجبلاغ .... / فراخوان, فراخوان اجاره واحد چاپ و تکثیر واقع در مجتمع توانبخشی ساوجبلاغ ....
 60. مزایده ششدانگ زمین قطعه چهل و هفت تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه چهل و هفت تفکیکی نوبت دوم