سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش دهم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. مزایده فروش 36 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 36 قطعه زمین
 2. مزایده پلاک ثبتی 205 تفکیکی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 205 تفکیکی بخش 5 ارومیه نوبت اول
 3. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3519/2173 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3519/2173
 4. مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی نوبت اول
 5. مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو مدل 87 تیپ NKR55 / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو مدل 87 تیپ NKR55
 6. مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا مدل 88
 7. مزایده منزل مسکونی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 5 ثبت اصفهان
 8. تجدید مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر (با دستگاه فنیشر)نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر (با دستگاه فنیشر) نوبت دوم
 9. مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری از موقوفه مسجدالکریم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری از موقوفه مسجدالکریم
 10. مناقصه احداث ساختمان حمام عمومی شهر / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان حمام عمومی شهر
 11. مناقصه تامین نیروی انسانی منظور فعالیت در واحد خدمات شهری ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی منظور فعالیت در واحد خدمات شهری ...
 12. مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری در سطح منطقه و... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری در سطح منطقه و ...
 13. مزایده فروش یکباب باغ مساحت 3530متر / مزایده,مزایده فروش یکباب باغ مساحت 3530متر
 14. مزایده ششدانگ یکباب خانه یک طبقه عرصه صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه یک طبقه عرصه صد متر
 15. مزایده واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطرح در سالن مسافری - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطرح در سالن مسافری -تجدید
 16. مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ
 17. مزایده فروش خودرو پژو آردی / مزایده,مزایده فروش خودرو پژو آردی
 18. مزایده مقدار 5.333 حبه از 32 حبه از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 5.333 حبه از 32 حبه از پلاک ثبتی
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 206
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان 190/77متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 190/77متر
 21. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری کار کیا اسپورتیج و پژو 206 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری کار کیا اسپورتیج و پژو 206
 22. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ششدانگ اپارتمان
 23. مزایده اموال منقول دو عدد میل فرمان و ... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول دو عدد میل فرمان و ...
 24. مزایده فروش یک دستگاه خودروز پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروز پژو 405
 25. مزایده مازاد پلاک ثبتی اموال منقول بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی اموال منقول بخش دو نوبت اول
 26. مزایده فروش یکدستگاه خودروی 405 مدل 1382 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی 405 مدل 1382
 27. مناقصه مقدار 1290 تن ذغال کک .. / مناقصه مقدار 1290 تن ذغال کک ..
 28. مناقصه جابه جایی تیر برق رمپ بلوار سپاه و روشنایی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جابه جایی تیر برق رمپ بلوار سپاه و روشنایی و ...
 29. مزایده فروش الواتور کاسه ای سایز 400 (بالابر عمودی) از نوع زنجیری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش الواتور کاسه ای سایز 400 (بالابر عمودی) از نوع زنجیری
 30. مزایده فروش تسمه آهنی / آگهی مزایده , مزایده فروش تسمه آهنی
 31. مزایده اپارتمان با مساحت هفتاد متر و اسکلت بتنی نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان با مساحت هفتاد متر و اسکلت بتنی نوبت اول
 32. مزایده پلاک ثبتی بخش شش سمنان عرصه 10000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش سمنان عرصه 10000متر نوبت اول
 33. مزایده واگذاری یکباب اپارتمان طبقه اول پاساژ مطلب خان / مزایده,مزایده واگذاری یکباب اپارتمان طبقه اول پاساژ مطلب خان
 34. مزایده تسمه فولادی سایز 18×11 / مزایده , مزایده تسمه فولادی سایز 18×11 نوبت اول
 35. مناقصه پمپ بتن موبایل شویینگ آلمان، دکل 39 متری مدل 2010 با کامیون ولوو FM440 / مناقصه , مناقصه پمپ بتن موبایل شویینگ آلمان، دکل 39 متری مدل 2010 با کامیون ولوو FM440
 36. اصلاحیه مزایده فروشگاه مواد غذایی-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده فروشگاه مواد غذایی-اصلاحیه
 37. مناقصه واگذاری خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی - نوبت دوم
 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت زمین بایر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت زمین بایر
 39. مزایده تعداد یک دستگاه لودر ZL50 / مزایده, مزایده تعداد یک دستگاه لودر ZL50
 40. مزایده املاک به صورت نقد و اقساط متصرف و متصرف دار / مزایده,مزایده املاک به صورت نقد و اقساط متصرف و متصرف دار
 41. مزایده هفتاد و سه قطعه زمین / مزایده,مزایده هفتاد و سه قطعه زمین
 42. مزایده فروش آهن آلات مستعمل شهرداری / مزایده عمومی,مزایده فروش آهن آلات مستعمل شهرداری
 43. مزایده ملک مشاع موروثی پلاک ثبتی 82/1105 / مزایده,مزایده ملک مشاع موروثی پلاک ثبتی 82/1105
 44. مناقصه اجاره یکدستگاه لودر، کامیون و بولدوزر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره یکدستگاه لودر، کامیون و بولدوزر
 45. مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نقاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نقاب- نوبت دوم
 46. آگهی مناقصه عمومی اجرای جدول پرسی و کانال معابر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,اجرای جدول پرسی و کانال معابر سطح و کانال معابر- نوبت دوم
 47. مزایده فروش دو قطعه زمین جمعا مساحت 292متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین جمعا مساحت 292متر نوبت دوم
 48. مناقصه واگذاری امور مربوط به پیگیری وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور مربوط به پیگیری وصول مطالبات
 49. مناقصه اجرای دیوارکشی زمین های جداره ساحلی و خیابان انقلاب-95.04.12 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوارکشی زمین های جداره ساحلی و خیابان انقلاب-95.04.12
 50. مناقصه روکش آسفالت و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه روکش آسفالت و ...
 51. مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - 95.4.10 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - 95.4.10
 52. مزایده ششدانگ زمین قطعه سی و چهار تفکیکی بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه سی و چهار تفکیکی بخش یازده
 53. مزایده بیست و سه شعیر چهارصد هزارم شعیر مشاع از 96 شعیر عمارت / مزایده,مزایده بیست و سه شعیر چهارصد هزارم شعیر مشاع از 96 شعیر عمارت
 54. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی نوبت دوم
 55. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 140متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 140متر نوبت اول
 56. مزایده ششدانگ مالکیت پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 160/58متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 160/58متر
 58. مناقصه بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه
 59. مزایده بازار هفتگی بازار چه سنتی بومهن- نوبت دوم / مزایده , مزایده بازار هفتگی بازار چه سنتی بومهن نوبت دوم
 60. مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از صد و دو اصلی بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از صد و دو اصلی بخش یک نوبت اول

بخش هشتم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش 4 به صورت منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش 4 به صورت منزل مسکونی نوبت دوم
 2. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش یزد نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش یزد نوبت اول
 3. مزایده سواری پراید مدل 1388 دوگانه سوز / آگهی مزایده,مزایده سواری پراید مدل 1388 دوگانه سوز
 4. مناقصه تامین نیروی انسانی باشگاه و درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی باشگاه و درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 غربی یک مجتمع 13 واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 غربی یک مجتمع 13 واحدی
 6. مناقصه ماشینکاری قسمت آلومینیومی بدنه باکس ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ماشینکاری قسمت آلومینیومی بدنه باکس ...
 7. مزایده ششدانگ هفت دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ هفت دستگاه آپارتمان
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه پنجم
 9. مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی بانوان پارک ملت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی بانوان پارک ملت
 10. فراخوان مناقصه تخریب ساختمان موجود و اجرای کامل پروژه ساختمان اداری آموزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تخریب ساختمان موجود و اجرای کامل پروژه ساختمان اداری آموزشی
 11. تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی شهرداری ( به جز زمین چمن ) تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدی مزایده اجاره سالن ورزشی شهرداری ( به جز زمین چمن ) تجدید نوبت اول
 12. مزایده تعداد فروش 4 دستگاه از خودروهای مازاد بر نیاز / مزایده M مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد بر نیاز
 13. مناقصه خرید و نصب چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده مربوطه / مناقصه , مناقصه خرید و نصب چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده مربوطه نوبت اول
 14. مناقصه احداث سوله / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله
 15. مناقصه خرید کابل فاصله دار... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل فاصله دار...
 16. مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق ها در سطح شهر
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه واحد غربی 112.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه واحد غربی 112.43متر
 18. مزایده ششدانگ زمین بخش سه تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه تهران
 19. مزایده ششدانگ زمین دارای مساحت 387.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دارای مساحت 387.50متر
 20. مزایده یک دستگاه بچینگ ... / مزایده یک دستگاه بچینگ ...
 21. ثبت نام پنجمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن کریم 95.4.12 / ثبت نام پنجمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن کریم 95.4.12
 22. مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه دوم
 23. مزایده یک دستگاه پمپ باد 5.5 اسب بخار .... / مزایده, مزایده یک دستگاه پمپ باد 5.5 اسب بخار ....
 24. مزایده پلاک ثبتی 165 فرعی از 209 اصلی بخش دوازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 165 فرعی از 209 اصلی بخش دوازده
 25. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه ذخیره ساز san storage - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه ذخیره ساز san storage - نوبت دوم
 26. مناقصه عملیات نقل و انتقال کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نقل و انتقال کارکنان
 27. آگهی مناقصه عمومی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر ...- نوبت دوم
 28. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ...
 29. مناقصه تجهیز و راه اندازی پارک سرپوشیده بازی کودکان- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیز و راه اندازی پارک سرپوشیده بازی کودکان- نوبت دوم
 30. مزایده فروش تعدادی از املاک (زمین) تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک (زمین) تجدید نوبت دوم
 31. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ، کنترل کیفی و آب بدون درآمد نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ، کنترل کیفی و آب بدون درآمد نوبت دوم
 32. مزایده اجاره غار رستوران پارک نیایش- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غار رستوران پارک نیایش- نوبت دوم
 33. مناقصه خرید لوازم و وسایل بازی کودکان دارای تاییدیه استاندارد نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوازم و وسایل بازی کودکان دارای تاییدیه استاندارد نوبت دوم
 34. مناقصه خرید 500 شاخت لوله بتنی 1600 میلیمتر استاندارد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 500 شاخت لوله بتنی 1600 میلیمتر استاندارد - نوبت دوم
 35. مزایده فروش زمین های مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش زمین های مازاد بر نیاز
 36. مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت
 37. مناقصه ورق / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ورق
 38. مناقصه تکمیل پارک حاشیه ای محور کرج / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پارک حاشیه ای محور کرج
 39. مزایده اجاره 2 عدد کانکس واقع در شهرک فرهنگیان- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 2 عدد کانکس واقع در شهرک فرهنگیان- نوبت دوم
 40. مزایده ساماندهی بازارهای هفتگی شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده ساماندهی بازارهای هفتگی شهر - نوبت دوم
 41. مناقصه لایه روبی و لجن برداری کانال ها ...-مرحله دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه لایه روبی و لجن برداری کانال ها ...- مرحله دوم
 42. مزایده اغذیه فروشی ترمینال مسافربری / آگهی مزایده, مزایده اغذیه فروشی ترمینال مسافربری
 43. مناقصه جمع آوری و حمل زباله های خدمات شهری-مرحله دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه جمع آوری و حمل زباله های خدمات شهری- مرحله دوم
 44. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان پرونده 9100056 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان پرونده 9100056 اموال غیرمنقول
 45. مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین در اثر تجمیع به صورت یک قطعه / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین در اثر تجمیع به صورت یک قطعه
 46. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه به مساحت صد و دو متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه به مساحت صد و دو متر نوبت دوم
 47. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پرشیا-95.04.12 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پرشیا-95.04.12
 48. مناقصه خریداری تجهیزات آزمایشگاه عمران (بتن) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تجهیزات آزمایشگاه عمران (بتن)
 49. مزایده اجاره مراکز انتشارات دانشکده / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مراکز انتشارات دانشکده
 50. مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 8 کلاسه عصمت شهر جم - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 8 کلاسه عصمت شهر جم - نوبت دوم
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر شامل اعیان با اسکلت فلزی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر شامل اعیان با اسکلت فلزی
 52. مناقصه عملیات احداث پارک جنگلی در بلوار قطب راوندی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث پارک جنگلی در بلوار قطب راوندی - نوبت دوم
 53. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستای شهرستان میانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 16 روستای شهرستان میانه- نوبت دوم
 54. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک قطعه باغ بخش ده خوی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک قطعه باغ بخش ده خوی
 55. مناقصه اجرای عملیات احداث سردرب ورودی تصفیه خانه آب شماره 2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات احداث سردرب ورودی تصفیه خانه آب شماره 2 نوبت اول
 56. فراخوان ارزیابی کیفی گسکت... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی گسکت... نوبت دوم
 57. مناقصه آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی- نوبت دوم
 58. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سطح شهر / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سطح شهر
 59. مزایده واگذاری به اجاره حق استفاده از منافع فضای زمین فوتبال مجموعه جماران / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره حق استفاده از منافع فضای زمین فوتبال مجموعه جماران
 60. مناقصه اجرای عملیات راهبری آتش نشانی ، تامین ایمنی و اطفای حریق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات راهبری آتش نشانی ، تامین ایمنی و اطفای حریق نوبت اول

بخش هفتم آگهی مناقصات و مزایده 95.4.12

 

 1. مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه نواب صفوی و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه نواب صفوی و ...
 2. مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت خیابان شهید خلیلی و کوچه های منشعب نوبت دوم
 3. فراخوان مناقصه احداث ساختمان خانه محله نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ساختمان خانه محله نوبت دوم
 4. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل 6*2 تکفاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ،آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل 6*2 تکفاز نوبت دوم
 5. مناقصه عملیات اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری لوله گذاری آب
 6. مناقصه خرید 50.000 (پنجاه هزار کیلومتر) نخ امنیتی هولوگرافیک اسکناس و ایران چک- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 50.000 (پنجاه هزار کیلومتر) نخ امنیتی هولوگرافیک اسکناس و ایران چک- نوبت دوم
 7. تجدید مناقصه خط کشی محوری معابر سطح شهر / تجدید مناقصه , مناقصه خط کشی محوری معابر سطح شهر
 8. حراج حضوری مقادیر متنابهی لوازم مستعمل و فرسوده و اسقاطی از قبیل میز و صندلی و کمد و کتابخانه ... / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری مقادیر متنابهی لوازم مستعمل و فرسوده و اسقاطی از قبیل میز و صندلی و کمد و کتابخانه ...
 9. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای... نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای... نوبت سوم
 10. مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق نوبت دوم
 11. آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 38 مورد از لوازم و دستگاههای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 38 مورد از لوازم و دستگاههای اسقاطی
 12. آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی بازپیرایی بوستان ششصد دستگاه
 13. آگهی مناقصه احداث و توسعه پارک خطی حاشیه آموزگار فاز 2 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و توسعه پارک خطی حاشیه آموزگار فاز 2
 14. ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی اداره کل راه آهن خراسان / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی کمکهای اولیه پزشکی اداره کل راه آهن خراسان
 15. مناقصه احداث 10 باب مغازه بلوار ملاصدرا.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث 10 باب مغازه بلوار ملاصدرا....
 16. مزایده فروش سه قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم
 17. مناقصه انجام ارزیابی کیفی امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام ارزیابی کیفی امور خدمات شهری
 18. مناقصه واگذاری امور نقلیه خودروهای استیجاری / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نقلیه خودروهای استیجاری
 19. مزایده واگذاری قطعی املاک مساحت 164.20 و166.60متر / مزایده,مزایده واگذاری قطعی املاک مساحت 164.20 و166.60متر
 20. مناقصه زیرسازی جدولگذاری و کف پوش اسپرت پارک ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی جدولگذاری و کف پوش اسپرت پارک ... - نوبت دوم
 21. مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش سه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی بخش سه نوبت اول
 22. مزایده ملک بخش 5 قزوین عرصه 116.45متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 قزوین عرصه 116.45متر نوبت اول
 23. مزایده ملک به صورت عرصه یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به صورت عرصه یکباب مغازه نوبت اول
 24. مزایده یک واحد اپارتمان کاربری خدماتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان کاربری خدماتی نوبت اول
 25. مناقصه لوله فولادی درز آلیاژی CK45 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله فولادی درز آلیاژی CK45
 26. مزایده فروش سه رأس تلیسه / مزایده, مزایده فروش سه رأس تلیسه
 27. مزایده زمین مسکونی 110متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی 110متر
 28. مزایده تانک مذکور با ظرفیت 1000 کیلو گرم 3 جداره استیل / مزایده , مزایده تانک مذکور با ظرفیت 1000 کیلو گرم 3 جداره استیل
 29. مزایده یک قطعه زمین صد و بیست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صد و بیست متر نوبت دوم
 30. مزایده ششدانگ زمین مزروعی 6534مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 6534مترمربع
 31. مزایده یکباب ساختمان با عرصه 395متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان با عرصه 395متر نوبت دوم
 32. مزایده یک دستگاه کمباین مدل 2012 / مزایده , مزایده یک دستگاه کمباین مدل 2012 نوبت اول
 33. مزایده سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه بخش 22 گیلان
 34. مزایده ششدانگ زمین 450متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 450متر
 35. مزایده کمباین کشاورزی جان دیر / مزایده , مزایده کمباین کشاورزی جان دیر
 36. مزایده ملک ساختمانی شمالی ساز / مزایده,مزایده ملک ساختمانی شمالی ساز
 37. مزایده فروش ورق های آهنی دریایی - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش ورق های آهنی دریایی- نوبت دوم
 38. مزایده فروش یک قطعه زمین دو نبش به صورت شمالی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین دو نبش به صورت شمالی
 39. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و موقعیت جنوبی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و موقعیت جنوبی
 40. مزایده یک دانگ و 125 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 125 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 41. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 تجدید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 تجدید
 42. مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن کشاورزی
 43. مزایده فروش عرصه و اعیان مجتمع دهکده ساحلی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان مجتمع دهکده ساحلی نوبت دوم
 44. مناقصه انجام تعمیرات ، سرویس ، نگهداری و توسعه تجهیزات مراکز تلفن ، شبکه ارتباطی و زیرساخت کابلی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام تعمیرات ، سرویس ، نگهداری و توسعه تجهیزات مراکز تلفن ، شبکه ارتباطی و زیرساخت کابلی
 45. مزایده اجاره چمن مصنوعی واقع در پارک قائمیه- تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری , مزایده اجاره چمن مصنوعی واقع در پارک قائمیه- تجدید- نوبت دوم
 46. فراخوان مناقصه مدیریت سبز (اجرای پارکینگ فتوولتاییک ) / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مدیریت سبز (اجرای پارکینگ فتوولتاییک )
 47. فراخوان شناسایی تولید کنندگان ماده شیمیایی کربنات سدیم سنگین / فراخوان شناسایی منابع,فراخوان شناسایی تولید کنندگان ماده شیمیایی کربنات سدیم سنگین
 48. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با عرصه 97.41متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با عرصه 97.41متر نوبت اول
 49. مزایده ورق سیاه ... / مزایده ورق سیاه ...
 50. مزایده شیک دستگاه لیفتراک 3 تنی / مزایده شیک دستگاه لیفتراک 3 تنی
 51. مزایده ملک تعرفه شده مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک تعرفه شده مساحت صد و بیست متر
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران
 53. مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی
 54. تجدید مناقصه عمومی خرید سرعتگیرهای پلاستیکی - مرحله دوم نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی خرید سرعتگیرهای پلاستیکی - مرحله دوم نوبت اول
 55. حراج فروش سرتیر و کیوسک فلزی تلفن / حراج فروش سرتیر و کیوسک فلزی تلفن
 56. مناقصه عمومی عملیات ساخت نمازخانه و محوطه سازی ساختمان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات ساخت نمازخانه و محوطه سازی ساختمان
 57. آگهی مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان قم -نوبت سوم / آگهی مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان قم - نوبت سوم
 58. مزایده هشتاد تن لاینر بازیافتی با عرض 130 سانتی متر / مزایده , مزایده هشتاد تن لاینر بازیافتی با عرض 130 سانتی متر
 59. مزایده ملک مساحت 14350مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 14350مترمربع نوبت اول
 60. مزایده ششدانگ پلاک به صورت منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به صورت منزل مسکونی

بخش ششم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 13 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 13 اموال غیرمنقول
 2. مزایده منزل مسکونی با عرصه 378.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 378.40متر نوبت اول
 3. مزایده اپارتمان با مساحت 63.50متر با قدرالسهم نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان با مساحت 63.50متر با قدرالسهم نوبت اول
 4. مزایده منزل مسکونی به همراه قطعه زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده منزل مسکونی به همراه قطعه زمین صیفی کاری
 5. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و محوطه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و محوطه
 6. مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش هشت یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش هشت یزد نوبت دوم
 7. مزایده مقدار مشاعی 65 سهم مشاع از 2080 سهم پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار مشاعی 65 سهم مشاع از 2080 سهم پلاک ثبتی نوبت اول
 8. تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس تجدید / تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس تجدید
 9. تجدید مزایده فروش یک دستگاه طلاکوب نیمه دیجیتال و یک دستگاه زیراکس و ... تجدید / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه طلاکوب نیمه دیجیتال و یک دستگاه زیراکس و ... تجدید
 10. مزایده 894.1 هزارم تمامت یک قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده 894.1 هزارم تمامت یک قطعه زمین تجدید
 11. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت گیلان
 12. مزایده دستگاه لیبل شیرینگ نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه لیبل شیرینگ نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1014متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1014متر نوبت دوم
 14. مزایده ساختمان مسکونی و یکباب گاراژ نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و یکباب گاراژ نوبت اول
 15. مزایده سه دانگ غرفه طبقه اول شماره 271 مجتمع ستاره / مزایده,مزایده سه دانگ غرفه طبقه اول شماره 271 مجتمع ستاره
 16. مزایده یک قطعه ملک دارای سند مالکیت ششدانگ نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک دارای سند مالکیت ششدانگ نوبت اول
 17. مزایده دو تخته فرش دستباف / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده دو تخته فرش دستباف
 18. مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کلاله / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کلاله
 19. مزایده یک قطعه زمین بخش هجده ثبت نکا / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هجده ثبت نکا
 20. مزایده ششدانگ پلاک بخش 5 تویسرکان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش 5 تویسرکان
 21. مناقصه YANCHENG SANYI ANNULAR BLOWOUT / مناقصه, مناقصه YANCHENG SANYI ANNULAR BLOWOUT
 22. مزایده اپارتمان بخش یک بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان بخش یک بوشهر نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ زمین 17540متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 17540متر نوبت اول
 24. مزایده ملک در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 920284 م 30 / مزایده,مزایده ملک در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 920284 م 30
 25. مزایده ملک با کاربری مسکونی دویست و هشتاد و دو متر / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی دویست و هشتاد و دو متر
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان از یک مجموعه مسکونی چهار طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان از یک مجموعه مسکونی چهار طبقه
 27. مزایده اپارتمان 71.50متر اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان 71.50متر اموال غیرمنقول نوبت اول
 28. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم
 29. مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه دوم
 30. مزایده ششدانگ اپارتمان اموال غیرمنقول به شماره مکانیزه 9100488 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اموال غیرمنقول به شماره مکانیزه 9100488
 31. مزایده ششدانگ یکباب خانه به کلاسه 9400034 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به کلاسه 9400034
 32. مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان / مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان
 33. مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) نوبت دوم
 34. مناقصه نگهداری ، معدوم سازی و انتقال لاشه 7000 قلاده سگ ولگرد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، معدوم سازی و انتقال لاشه 7000 قلاده سگ ولگرد
 35. مناقصه احداث و توسعه جوی ها و کانالهای بلوار عصمتیه... 95/4/9 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و توسعه جوی ها و کانالهای بلوار عصمتیه... 95/4/9
 36. مناقصه واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری و سرویس کلیه تاسیسات برق و مکانیک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری و سرویس کلیه تاسیسات برق و مکانیک...
 37. مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب- مخازن ذخیره ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب- مخازن ذخیره ... نوبت دوم
 38. مزایده دو دستگاه کشنده رول فرمینگ / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه کشنده رول فرمینگ
 39. مزایده ششدانگ زمین به صورت کارگاه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به صورت کارگاه نوبت دوم
 40. مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ، پیش خدمتی و نگهداری از سالنها ...تجدید / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ، پیش خدمتی و نگهداری از سالنها ... تجدید
 41. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 87.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 87.84متر
 42. تجدید مناقصه خرید آسفالت بیندر و توپکا ....نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی, تجدید مناقصه خرید آسفالت بیندر و توپکا ....نوبت دوم
 43. آگهی مناقصه خرید و پخش آسفالت ... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه خرید و پخش آسفالت ... مرحله دوم نوبت دوم
 44. آگهی مناقصه جدولگذاری سطح شهر- مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه جدولگذاری سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم
 45. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز
 46. فراخوان مناقصه کولر هوایی خنک کننده روغن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه کولر هوایی خنک کننده روغن
 47. مناقصه تامین مواد اولیه (پلی اتیلن 2230 بروج امارات) / مناقصه, مناقصه تامین مواد اولیه (پلی اتیلن 2230 بروج امارات)
 48. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه شناسایی پیمانکار جهت خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم
 49. مناقصه خرید 7 قلم ورق فولادی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 7 قلم ورق فولادی - نوبت دوم
 50. مزایده واگذاری 25 پارکینگ / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری 25 پارکینگ
 51. مزایده فروش انواع کالاهای سالم، ضایعاتی و اسقاطی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع کالاهای سالم، ضایعاتی و اسقاطی - نوبت دوم
 52. مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی ساختمان های دو طبقه- نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی ساختمان های دو طبقه - نوبت دوم
 53. مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ...- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ...- نوبت دوم
 54. تجدید مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید / تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید
 55. مزایده 8 دستگاه انواع موتورسیکلت و 33 دستگاه انواع وسائط نقلیه / آگهی مزایده عمومی , مزایده 8 دستگاه انواع موتورسیکلت و 33 دستگاه انواع وسائط نقلیه
 56. فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند
 57. مناقصه سامانه اطلاع رسانی مرتبط با بازار اوراق بهادار / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه سامانه اطلاع رسانی مرتبط با بازار اوراق بهادار
 58. مناقصه خرید 1200 دست لباس ضد حریق شامل پیراهن شلوار و کلاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1200 دست لباس ضد حریق شامل پیراهن شلوار و کلاه
 59. مناقصه ساخت 5 ردیف باکس و بلوک الکترونیکی / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت 5 ردیف باکس و بلوک الکترونیکی
 60. مناقصه ساخت 15 ردیف قطعات مکانیکی / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت 15 ردیف قطعات مکانیکی

بخش یازدهم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

آگهی مناقصه و مزایده های 95.4.7 ثبت شده در سایت پارس نماد داده ها شامل مناقصه ساختمان، مناقصه پیمانکاری آب و فاضلاب، مزایده خودرو و ... به شرح زیر می باشد:

 1. مزایده فروش مینی بوس و نیسان و وانت / آگهی مزایده فروش,مزایده فروش مینی بوس و نیسان و وانت
 2. فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه منصورآباد نوبت دوم
 3. فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خرید و لوله گذاری به متراژ 11872 متر مجموعه ارودان نوبت دوم
 4. مزایده یک قطعه زمین به میزان هفت هزار و پانصد من زمین ابی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به میزان هفت هزار و پانصد من زمین ابی
 5. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه 4 بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ قطعه 4 بخش هفت فارس
 6. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پرونده 950019 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پرونده 950019
 7. مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری و حمل آسفالت و مصالح نوبت دوم
 8. مناقصه خرید درز انبساط الاستومری و مدولار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید درز انبساط الاستومری و مدولار نوبت دوم
 9. فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال آب از باغ به مخازن شهرک و اتصال مخازن به یکدیگر / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال آب از باغ به مخازن شهرک و اتصال مخازن به یکدیگر
 10. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی و فرسوده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی و فرسوده
 11. استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی / استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مکانیکی
 12. استعلام بهینه سازی شبکه های سرند / استعلام,استعلام بهینه سازی شبکه های سرند
 13. استعلام قطعات پمپ وکیوم / استعلام ، استعلام قطعات پمپ وکیوم
 14. استعلام محرک الکتریکی به همراه گیر بکس و موتور / استعلام, استعلام محرک الکتریکی به همراه گیر بکس و موتور
 15. استعلام موتور گیربکس خورشیدی / استعلام,استعلام موتور گیربکس خورشیدی
 16. استعلام اتصالات / استعلام,استعلام اتصالات
 17. پروژه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی / آگهی فراخوان مناقصه,،فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی
 18. استعلام کولر گازی جرثقیل / استعلام,استعلام کولر گازی جرثقیل
 19. استعلام دستکش ضد اسید / استعلام,استعلام دستکش ضد اسید
 20. استعلام دستکش کف نیتریلی / استعلام,استعلام دستکش کف نیتریلی
 21. استعلام ABC پودر آتش نشانی تیپ / استعلام,استعلام ABC پودر آتش نشانی تیپ
 22. استعلام رنگ فشاری / استعلام,استعلام رنگ فشاری
 23. استعلام دوردیف پمپ دنده ای روغن / استعلام,استعلام دوردیف پمپ دنده ای روغن
 24. استعلام خرید 6 قلم رنگ / استعلام خرید 6 قلم رنگ
 25. استعلام خرید آجر ، ماسه و شن پروژه ریل / استعلام , استعلام خرید آجر ، ماسه و شن پروژه ریل
 26. استعلام 1000 متر کابل کن باس / استعلام , استعلام 1000 متر کابل کن باس
 27. استعلام خرید یک عدد ترانسمیتر / استعلام, استعلام خرید یک عدد ترانسمیتر
 28. استعلام کنترل والو فولادی فلنچی / استعلام,استعلام کنترل والو فولادی فلنچی
 29. فراخوان مزایده گسکت و بولت / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده گسکت و بولت
 30. مناقصه خرید ماده تعلیق شکن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید ماده تعلیق شکن
 31. مناقصه خرید ماده تعلیق شکن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید ماده تعلیق شکن
 32. استعلام قطعات میکسر و قطعات توربین / استعلام,استعلام قطعات میکسر و قطعات توربین
 33. مناقصه گوشت گوساله برهمایی / مناقصه عمومی, مناقصه گوشت گوساله برهمایی
 34. استعلام خرید قطعات یدکی سیستم هویه صنعتی / استعلام , استعلام خرید قطعات یدکی سیستم هویه صنعتی
 35. استعلام ساخت قطعات پمپ / استعلام ساخت قطعات پمپ
 36. ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان مدیریت منطقه پارس 3 (پارس شمالی)
 37. فراخوان 8 عدد 300 AMPLEFIER UNITUAC تقویت کننده سیگنال ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید (دو مرحله ای) , فراخوان 8 عدد 300 AMPLEFIER UNITUAC تقویت کننده سیگنال ...
 38. مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی- 95.05.08 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی- 95.05.08
 39. مناقصه عملیات تکمیل پروژه تامین کالا، نصب و راه اندازی طرح جامع مخابراتی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه عملیات تکمیل پروژه تامین کالا، نصب و راه اندازی طرح جامع مخابراتی
 40. فراخوان عمومی ترموکوپل کوره / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان ترموکوپل کوره
 41. مزایده تعدادی مغازه / آگهی مزایده ,مزایده مغازه
 42. فراخوان ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه ساخت د ودستگاه باندل جهت مبدلهای حرارتی
 43. مناقصه حمل شیرخام / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حمل شیرخام
 44. مناقصه خرید یک سیستم براکی تراپی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک سیستم براکی تراپی
 45. دعوت به همکاری جهت تامین ورق سیاه / دعوت به همکاری , جهت تامین ورق سیاه
 46. مناقصه احداث ساختمان و تاسیسات غیر صنعتی کارخانه فروسیلیس / آگهی فراخوان ,فراخوان احداث ساختمان و تاسیسات غیر صنعتی کارخانه فروسیلیس
 47. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانهای مناطق نفتخیز جنوب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانهای مناطق نفتخیز جنوب
 48. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و اجرای آسفالت ، جدول و تارتان ساندویچی ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و اجرای آسفالت ، جدول و تارتان ساندویچی ...