سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش یازدهم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مزایده فروش تعداد 320 عدد شمش آلومینیوم / مزایده , مزایده فروش تعداد 320 عدد شمش آلومینیوم
 2. مزایده دریل و ...- نوبت دوم / مزایده,مزایده دریل و ..- نوبت دوم
 3. مزایده سه دانگ یکباب اپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب اپارتمان نوبت اول
 4. مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ اپارتمان
 5. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 جی ال ایکس
 6. مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو
 7. مزایده یک دستگاه دیزل دریایی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل دریایی نوبت دوم
 8. شناسایی پیمانکار اجرای کابل کشی محوطه ساختمان های اداری و مهندسی / شناسایی پیمانکار اجرای کابل کشی محوطه ساختمان های اداری و مهندسی
 9. مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس / آگهی مزایده عمومی,مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس
 10. مزایده واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی و هنری / مزایده , مزایده واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی و هنری
 11. آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب مغازه
 12. مناقصه خرید تجهیزات و متعلقات ایستگاه تقلیل فشار گاز و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و متعلقات ایستگاه تقلیل فشار گاز و ...
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان 87.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 87.51متر
 14. مزایده واگذاری یک اصله تابلو بیلبورد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک اصله تابلو بیلبورد - نوبت دوم
 15. مناقصه مقدار حدود 3750 تن بذر گندم / مناقصه , مناقصه مقدار حدود 3750 تن بذر گندم
 16. تجدید مزایده اجاره ترمینال مسافربری -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره ترمینال مسافربری - نوبت دوم
 17. مناقصه نسبت به روکش آسفالت خیابان های سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
 18. مناقصه برون سپاری وصول مطالبات / مناقصه برون سپاری وصول مطالبات
 19. مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تامین خدمات پشتیبانی نظافت, باغبانی , آبدارخانه , حسابدار ...
 20. تجدید مناقصه شبکه روشنایی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه شبکه روشنایی
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غرب طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غرب طبقه چهارم
 22. مزایده دستگاه جوش اینورتر و ... / مزایده , مزایده دستگاه جوش اینورتر و ...
 23. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین
 24. مزایده فروش تعدادی از املاک و مستحدثات تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستحدثات تجاری مسکونی
 25. مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی اراضی قنات سفید و گلستانه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی اراضی قنات سفید و گلستانه نوبت دوم
 26. مزایده فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی - نوبت دوم
 27. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 79.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 79.33متر
 28. مزایده دو قطعه باغ به کلاسه 920113 / مزایده,مزایده دو قطعه باغ به کلاسه 920113
 29. مزایده یک دستگاه سواری سیستم پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سیستم پراید
 30. مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان بخش نه ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان بخش نه ثبت اصفهان
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک
 32. مزایده ششدانگ ملک / مزایده,مزایده ششدانگ ملک
 33. مزایده فروش یکدستگاه cnc - 95.4.9 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه cnc- 95.4.9
 34. مناقصه انجام عملیات رفت و روب و نظافت جداول و معابر و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رفت و روب و نظافت جداول و معابر و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم
 35. تمدید مناقصه اجرای عملیات نگهداری، بهسازی و بهینه سازی سایتهای موبایل... / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه اجرای عملیات نگهداری، بهسازی و بهینه سازی سایتهای موبایل...
 36. مزایده ششدانگ زمین تفکیکی به 21 دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تفکیکی به 21 دستگاه اپارتمان
 37. مزایده فروش سه دستگاه پرکن مایعات رقیق دو دستگاه یکسان ...مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سه دستگاه پرکن مایعات رقیق دو دستگاه یکسان ...مرحله دوم
 38. مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو ساوه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو ساوه
 39. مناقصه انجام عملیات هدایت آبهای سطحی 95.4.9 / مناقصه , مناقصه انجام عملیات هدایت آبهای سطحی 95.4.9
 40. مزایده ششدانگ ملک اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک اپارتمان
 41. مزایده یک دستگاه کامیون یخچال دار / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون یخچال دار
 42. مزایده 254 هزارم تمامت یکباب اپارتمان / مزایده,مزایده 254 هزارم تمامت یکباب اپارتمان
 43. مزایده سه دانگ و 47 درصد دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده سه دانگ و 47 درصد دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 44. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آریان 206 95.4.9 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آریان 206 95.4.9
 45. مزایده ششدانگ زمین 5.126متر کلاسه 920109 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 5.126متر کلاسه 920109 نوبت دوم
 46. مزایده یک دستگاه کف کشنده تریلی bp / مزایده , مزایده یک دستگاه کف کشنده تریلی bp نوبت اول
 47. فراخوان مناقصه خرید و حمل تجهیزات آبیاری بارانی شبکه تحت فشار طرح آبیاری گیلانغرب / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید و حمل تجهیزات آبیاری بارانی شبکه تحت فشار طرح آبیاری گیلانغرب نوبت دوم
 48. فراخوان دعوت واگذاری قطعی بازار های عرضه آبزیان نوبت دوم / فراخوان دعوت ،فراخوان دعوت واگذاری قطعی بازار های عرضه آبزیان نوبت دوم
 49. اصلاحیه مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تعمیرگاهی پایانه بزرگ - تجدید- اصلاحیه
 50. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه م /9744-8900010 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه م /9744-8900010
 51. مزایده یک قطعه زمین شهری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شهری نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نوبت سوم
 53. مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ 1800 مدل 86 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ 1800 مدل 86
 54. مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی نوبت اول
 55. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت صد و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت صد و ده متر نوبت دوم
 56. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ساختمان نوبت اول
 57. مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو تیپ پی کی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو تیپ پی کی
 58. مزایده ملک مساحت تجاری 84.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت تجاری 84.15متر نوبت دوم
 59. مزایده یک دستگاه پرکن مرغ / مزایده,مزایده یک دستگاه پرکن مرغ
 60. مزایده خودروی پژو 206 سبز یشمی متالیک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودروی پژو 206 سبز یشمی متالیک
 61. مزایده ضایعات ورق آلیاژی 34CRMO4 / آگهی مزایده , مزایده ضایعات ورق آلیاژی 34CRMO4