سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.13 (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه ست کامل کیسه برزنتی صندوق صدقات و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ست کامل کیسه برزنتی صندوق صدقات و ... نوبت دوم
 2. مناقصه خرید یکدستگاه ویسکومتر CCS-2100LT نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه ویسکومتر CCS-2100LT نوبت دوم
 3. مناقصه خرید یکدستگاه آنالایزر فلزات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه آنالایزر فلزات نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 5. مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید پنج دستگاه میکسر نوبت دوم
 6. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو بروجرد نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو بروجرد نوبت اول
 7. آگهی مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ، پمپخانه و تصفیه خانه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی ، پمپخانه و تصفیه خانه
 8. مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری
 9. مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی کلینیک...95.05.13 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی کلینیک ... 95.05.13
 10. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان گناباد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان گناباد
 11. اصلاحیه مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز -اصلاحیه
 12. مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 130 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی اماکن
 13. مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری در پروژه مجتمع مسکونی خانه باغ نوبت دوم
 14. مناقصه خرید 2300 شاخه لوله گالوانیزه داربست بندی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2300 شاخه لوله گالوانیزه داربست بندی
 15. مناقصه خرید 7 دستگاه suction heater / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 7 دستگاه suction heater
 16. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173.25متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 173.25متر بخش دو
 17. مزایده یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر
 18. مناقصه نسبت 63000 لیتر رزین آنیونی و کانیونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت 63000 لیتر رزین آنیونی و کانیونی
 19. مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده زمین واقع در پارک دانشجو جهت احداث شهربازی نوبت دوم
 20. آگهی شناسایی خرید دستگاه PAD personal digital Assistant / آگهی شناسایی خرید دستگاه PAD personal digital Assistant
 21. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل تجهیزات Cisco
 22. فراخوان مزایده 1250 تن روغن برگرفته از پساب / آگهی فراخوان مزایده عمومی ,مزایده 1250 تن روغن برگرفته از پساب
 23. مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری
 24. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 124.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 124.05متر
 25. مزایده فروش کاسه روشویی ، پایه روشویی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش کاسه روشویی ، پایه روشویی و ...
 26. مزایده سه دستگاه کش باف با مارک پروتی / مزایده,مزایده سه دستگاه کش باف با مارک پروتی
 27. مناقصه احداث پل ارتباطی بلوار خلج آباد .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل ارتباطی بلوار خلج آباد ....
 28. مزایده فروش املاک کاربری تجاری مساحت 30.40 و 92.51متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مساحت 30.40 و 92.51متر نوبت دوم
 29. مزایده یکباب واحد مسکونی عمارت به کلاسه 950429 الف 2 / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی عمارت به کلاسه 950429 الف 2
 30. مزایده امتیاز محیط تابلوهای بیلبرد روی سایه بان های سطح شهر / آگهی مزایده عمومی ، مزایده امتیاز محیط تابلوهای بیلبرد روی سایه بان های سطح شهر
 31. مزایده ملک زمین مشاع مساحت 200.00مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک زمین مشاع مساحت 200.00مترمربع مرحله اول
 32. مناقصه فاز اول احداث پارک ترافیک شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه فاز اول احداث پارک ترافیک شهر - نوبت دوم
 33. فراخوان BALL VALVE 12X10 CLASS 600 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان BALL VALVE 12X10 CLASS 600
 34. مزایده یک قطعه زمین به مساحت اولیه 553/95متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت اولیه 553/95متر نوبت اول
 35. مزایده فروش یکی از املاک مازاد در شهرک صنعتی نهرمیان / مزایده,مزایده فروش یکی از املاک مازاد در شهرک صنعتی نهرمیان
 36. ارزیابی کیفی فرمهای بیمارستانی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی ,ارزیابی کیفی فرمهای بیمارستانی
 37. تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه گازرسانی به شبکه پراکنده شهرستان اسلام آباد غرب نوبت دوم
 38. فراخوان P / F SHAFFER MULTI RAMS نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان P / F SHAFFER MULTI RAMS نوبت دوم
 39. مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4 / مناقصه نسبت به واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 4
 40. مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاوره و طراحی فاز یک و دو ... / مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاوره و طراحی فاز یک و دو ...
 41. مناقصه عمومی پروژه احداث خط لوله 16 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث خط لوله 16 اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت- نوبت دوم
 42. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیرات فاضلاب و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی
 44. مزایده واگذاری 3 باب غرفه تعمیرگاهی و خدمات خودوریی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 3 باب غرفه تعمیرگاهی و خدمات خودوریی تجدید
 45. تجدید مناقصه خدمات خودرویی شامل ماموریتهای درون شهری ... / خلاصه اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات خودرو یی شامل ماموریتهای درون شهری ...
 46. مزایده واگذاری حق بهره برداری از دو باب سالن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حق بهره برداری از دو باب سالن ورزشی
 47. مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل بیمارستان ولیعصر
 48. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی بخش یازده مشاع / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی بخش یازده مشاع
 49. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی / فراخوان مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 50. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی... مراکز بهداشت شماره یک، سه و ثامن / فراخوان مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.... مراکز بهداشت شماره یک، سه و ثامن
 51. مناقصه خریداری غذای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان / فراخوان مناقصه, مناقصه خریداری غذای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان
 52. مناقصه خرید خدمت تعداد 9 نیرو جهت امور اداری و پشتیبانی / مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمت تعداد 9 نیرو جهت امور اداری و پشتیبانی
 53. مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از باغات پسته
 54. مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز مشترکین عادی
 55. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99 ولایات / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه کلاسه 99 ولایات
 56. همایش بزرگ خانواده های کنکوری / همایش بزرگ خانواده های کنکوری
 57. مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه- 95.05.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی تقاطع های همسطح سواره رو سطح منطقه- 95.05.13
 58. مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لیبل های مصرفی سالیانه
 59. مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ...تجدید / آگهی تجدید مزایده,مزایده فروش محل کارخانه و دستگاهها از قبیل ویبراتور و ... تجدید
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 98/5متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 98/5متر طبقه اول

بخش سیزدهم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مناقصه فروشگاه مواد غذایی / آگهی مناقصه,مناقصه فروشگاه مواد غذایی
 2. مزایده فروشگاه مواد غذایی / مزایده فروشگاه مواد غذایی
 3. مزایده فروش مجموعه کامل دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه و.. 95.4.9 / مزایده,مزایده فروش مجموعه کامل دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه و..95.04.9
 4. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای اپارتمانی مسکونی تجاری و خدماتی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای اپارتمانی مسکونی تجاری و خدماتی
 5. مزایده فروش دستگاه هواساز و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه هواساز و ...
 6. مناقصه واگذاری امور سلف سرویس به طور کامل ، شامل (تهیه ، طبخ و توزیع غذا)و تالار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور سلف سرویس به طور کامل ، شامل (تهیه ، طبخ و توزیع غذا)و تالار نوبت دوم
 7. مزایده محدوده های اکتشافی و معدنی و دپوهای معدنی / آگهی مزایده , مزایده محدوده های اکتشافی و معدنی و دپوهای معدنی
 8. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید SL131 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید SL131
 9. مناقصه خرید و توزیع غذا در سالن های غذاخوری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و توزیع غذا در سالن های غذاخوری
 10. مزایده اموال منقول قالب جدول بتنی، کفپوش و تولید بلوک سبک / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول قالب جدول بتنی، کفپوش و تولید بلوک سبک
 11. مزایده اموال منقول یک دستگاه پرس عدسی زن تانکر / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه پرس عدسی زن تانکر
 12. مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی کابین عقب آمبولانس های فوریت های پزشکی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی کابین عقب آمبولانس های فوریت های پزشکی
 13. مزایده زمین شالیزاری مساحت 6277.78متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 6277.78متر
 14. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی در انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی در انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی - نوبت دوم
 15. مزایده ملک بخش دو تبریز مال مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز مال مشاعی نوبت اول
 16. مزایده ملک مسکونی تجاری نوبت اول شماره 950014.4 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری نوبت اول شماره 950014.4 نوبت اول
 17. مزایده مغازه بخش نه تبریز کلاسه 940343.4 نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه بخش نه تبریز کلاسه 940343.4 نوبت دوم
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سی و شش / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سی و شش
 19. مزایده اجاره مغازه موجود به متراژ حدود 55 مترمربع / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه موجود به متراژ حدود 55 مترمربع
 20. مناقصه تامین نیروی انسانی خود را در بخش خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خود را در بخش خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم
 21. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری ( دستی ) نوبت دوم مرحله دوم / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری ( دستی ) مرحله دوم نوبت دوم
 22. مزایده واگذاری به اجاره کشتارگاه با کلیه تجهیزات و لوازم موجود و یکدستگاه خودروی حمل گوشت / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره کشتارگاه با کلیه تجهیزات و لوازم موجود و یکدستگاه خودروی حمل گوشت
 23. مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG میدان میوه و تره بار - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG میدان میوه و تره- مرحله دوم نوبت دوم
 24. مزایده عمومی سالن بدنسازی شهید پناهی.... / مزایده , مزایده عمومی سالن بدنسازی شهید پناهی....
 25. مناقصه طراحی، احداث و راه اندازی طرح هایی از قبیل مجتمع فرهنگی ورزشی و تالار پذیرایی و ... / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, مناقصه طراحی، احداث و راه اندازی طرح هایی از قبیل مجتمع فرهنگی ورزشی و تالار پذیرایی و ...
 26. آگهی مناقصه عمومی ارجاع کار امور خدماتی، نظافتی و دبیرخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, آگهی مناقصه عمومی ارجاع کار امور خدماتی، نظافتی و دبیرخانه نوبت دوم
 27. مزایده تجدید یک قطعه اتاق خاور / مزایده تجدید , مزایده تجدید یک قطعه اتاق خاور
 28. آگهی مناقصه واگذاری آسفالت خیابانهای شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری آسفالت خیابانهای شهر نوبت دوم
 29. مزایده خودروی سواری آردی سفید رنگ مدل 81 / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری آردی سفید رنگ مدل 81
 30. مزایده ملک با اعیان صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان صد و هشتاد متر نوبت اول
 31. مزایده ملک پلاک ثبتی بخش 5 تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش 5 تبریز مال مشاعی
 32. فراخوان جهت هوشمند سازی مدارس / فراخوان , فراخوان جهت هوشمند سازی مدارس
 33. مزایده پلاک ثبتی طبقه اول 44.14متر ساختمانی 4 طبقه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی طبقه اول 44.14متر ساختمانی 4 طبقه
 34. مزایده ششدانگ سه قطعه پلاک ثبتی کلاسه 9300002 / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه پلاک ثبتی کلاسه 9300002
 35. مزایده ششدانگ زمین جای خانه بخش 5 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه بخش 5 اسناد رهنی
 36. مناقصه دستمزد عملیات اجرایی اسکلت بندی در دو طبقه / مناقصه, مناقصه دستمزد عملیات اجرایی اسکلت بندی در دو طبقه
 37. مزایده فروش کامیون کمپرسی ایسوزو / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون کمپرسی ایسوزو
 38. مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات گاوداری و محوطه ان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات گاوداری و محوطه ان
 39. مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو ( قابل شماره گذاری ) / مزایده , مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو ( قابل شماره گذاری )
 40. فراخوان مزایده فروش سه دستگاه خودروهای سنگین / فراخوان مزایده فروش سه دستگاه خودروهای سنگین
 41. مزایده واگذاری پارکینگ / مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ
 42. مزایده واگذاری بوفه های مرکز آموزشی / مزایده , مزایده واگذاری بوفه های مرکز آموزشی
 43. مناقصه امورات سرویس دهی درون شهری و برون شهری ستاد شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی / مناقصه , مناقصه امورات سرویس دهی درون شهری و برون شهری ستاد شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی
 44. مناقصه واگذاری مجتمع خدمات سلامت شبکه اهر - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری مجتمع خدمات سلامت شبکه اهر - نوبت دوم
 45. مزایده بهره برداری تفکیک زباله شهر / مزایده , مزایده بهره برداری تفکیک زباله شهر مرحله اول - نوبت اول
 46. مزایده فروش دو باب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری
 47. مزایده سرقفلی مغازه تحت پلاک ثبتی بخش 5 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تحت پلاک ثبتی بخش 5 نوبت اول
 48. اصلاحیه مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمان -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اپارتمان -اصلاحیه
 49. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت اول
 50. مزایده یک دستگاه کف کشنده تریلی / مزایده,مزایده یک دستگاه کف کشنده تریلی
 51. مزایده اجاره کمپ قلعه دره سی .... / آگهی مزایده , مزایده اجاره کمپ قلعه دره سی.... مرحله اول - نوبت اول
 52. مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی شماره 2 / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی شماره 2
 53. مزایده یک دستگاه خودرو وانت بار مدل 89 - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت بار مدل 89 - نوبت دوم
 54. مزایده خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری پژو پارس
 55. مزایده فروش سه دستگاه دینام بزرگ با پمپ مربوطه- نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه دینام بزرگ با پمپ مربوطه- نوبت دوم
 56. مزایده یک دستگاه خودرو رنو / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو رنو
 57. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان وانت / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان وانت
 58. مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری (آسفالت) تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری (آسفالت) تجدید نوبت دوم
 59. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مرحله دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مرحله دوم
 60. مزایده واگذاری یکباب اعیانی ساختمان اوقافی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری یکباب اعیانی ساختمان اوقافی نوبت دوم
 61. مزایده عمومی کتبی بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی کتبی بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره

بخش دوم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان نوبت دوم
 2. مناقصه عمومی ساماندهی گلزار شهدا نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساماندهی گلزار شهدا نوبت دوم
 3. مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت روستا
 4. مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیو ایستاده و خوابیده معابر روستا
 5. مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت و زیرسازی خیابان های حسین آباد
 6. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا
 7. مناقصه پروژه پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه پیاده روسازی
 8. مناقصه پروژه اجرای جوی آب با مالون / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای جوی آب با مالون
 9. مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی
 10. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر
 11. مزایده فروش املاک مازاد در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد
 12. اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه فاضلاب - اصلاحیه / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب -اصلاحیه
 13. مزایده دکه های واقع در پارک کیو / آگهی مزایده,مزایده دکه های واقع در پارک کیو
 14. مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری
 15. مزایده واگذاری غرف در فروشگاههای اتکا / مزایده , مزایده واگذاری غرف در فروشگاههای اتکا
 16. مناقصه اجرای تامین برق شهرک صنایع سبک نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای تامین برق شهرک صنایع سبک نوبت دوم
 17. مزایده فروش سه قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه از املاک کاربری مسکونی تجاری
 18. مزایده اجاره ساختمان با نوع کاربری آموزشی / مزایده عمومی , مزایده اجاره ساختمان با نوع کاربری آموزشی
 19. مزایده اجاره میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره میدان میوه و تره بار
 20. مزایده بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه CNG مرحله اول 95.4.2 / آگهی مزایده کتبی,مزایده بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه CNG مرحله اول 95.4.2
 21. مزایده یک قطعه زمین مزروعی و چهار قطعه عرصه و اعیان باغ / خلاصه آگهی مزایده ، مزایده یک قطعه زمین مزروعی و چهار قطعه عرصه و اعیان باغ
 22. مزایده فروش زمین های خود با وضعیت موجود و سند تک برگ / مزایده,مزایده فروش زمین های خود با وضعیت موجود و سند تک برگ
 23. مزایده فروش مجتمع های مسکونی احداثی تجدید / مزایده,مزایده فروش مجتمع های مسکونی احداثی تجدید
 24. مزایده فروش یازده پلاک زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش یازده پلاک زمین مسکونی
 25. مزایده فروش شش دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شش دستگاه مینی بوس
 26. شناسایی پیمانکار انجام امور خدماتی طبخ و توزیع نوبت دوم / شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار انجام امور خدماتی طبخ و توزیع نوبت دوم
 27. مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی
 28. تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی شهر / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی شهر
 29. مزایده فروش پلاک زمین / مزایده , مزایده فروش پلاک زمین چاپ اول
 30. تجدید مناقصه امور نگهداری و توسعه فضای سبز و رفت و روب -تجدید نوبت اول - چاپ دوم / تجدید مناقصه , مناقصه امور نگهداری و توسعه فضای سبز و رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر -تجدید نوبت اول - چاپ دوم
 31. مزایده فروش تعداد 4 قطعه پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه پلاک مسکونی
 32. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه ...- چاپ دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه - چاپ دوم
 33. مناقصه خرید یراق آلات و سایر متعلقات نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یراق آلات و سایر متعلقات نوبت دوئم
 34. فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری وانت و سواری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری وانت و سواری ...- نوبت دوم
 35. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اتمام پروژه ساختمان سالن اجتماعات گلزار شهدای فولادشهر نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اتمام پروژه ساختمان سالن اجتماعات گلزار شهدای فولادشهر نوبت دوم
 36. مزایده واگذاری املاک و مستغلات / آگهی مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات
 37. مزایده 2.96 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.96 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی
 38. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ثبت گلپایگان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ثبت گلپایگان
 39. مزایده ششدانگ ملک بخش 14 اصفهان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 14 اصفهان نوبت اول
 40. مزایده فروش اوراق امحایی و تخمیر آن 95.4.9 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اوراق امحایی و تخمیر آن 95.4.9
 41. مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی بخش شش کاشان نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی بخش شش کاشان نوبت اول
 42. مزایده تعداد 7 تخته فرش 12 متری و.... / مزایده , مزایده تعداد 7 تخته فرش 12 متری و....
 43. مزایده ششدانگ از یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ از یک واحد گاوداری
 44. مزایده ساختمان مسکونی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت سی سال
 45. مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز شهرستان رزن / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز شهرستان رزن
 46. مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان طبقه اول
 47. مزایده ملک نسقی به مساحت نود متر / مزایده,مزایده ملک نسقی به مساحت نود متر
 48. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405
 49. مزایده یک قطعه زمین بخش 4 رشت مساحت 77596متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 4 رشت مساحت 77596متر
 50. مزایده حضوری فروش 4 دستگاه از ماشین آلات / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش 4 دستگاه از ماشین آلات
 51. مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG
 52. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه و ششدانگ زمین محصور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه و ششدانگ زمین محصور
 53. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 1001متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 1001متر مرحله اول
 54. مزایده فروش یک دستگاه بیل چرخ لاستیکی / اگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بیل چرخ لاستیکی
 55. مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی
 56. مزایده اجاره کافه باران پلاژ توسکا سرا - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره کافه باران پلاژ توسکا سرا - نوبت دوم
 57. مزایده و تجدید مزایده عمومی پژو 405 مدل 1382 دو دستگاه.... نوبت دوم / آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی , مزایده و تجدید مزایده عمومی پژو 405 مدل 1382 دو دستگاه.... نوبت دوم
 58. مزایده فروش هشت قطعه زمین دارای سند مالکیت / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین دارای سند مالکیت
 59. مزایده واگذاری دو قطعه زمین به شماره 32 و 33 نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری دو قطعه زمین به شماره 32 و 33 نوبت دوم
 60. مناقصه بازپیرایی فضای سبز ..... / آگهی مناقصه , مناقصه بازپیرایی فضای سبز .....

بخش هشتم لیست مناقصه و مزایده 95.4.8

 

 1. استعلام لوازم آشپزخانه / استعلام , استعلام لوازم آشپزخانه
 2. استعلام موس کامپیوتر / استعلام, استعلام موس کامپیوتر
 3. استعلام صندلی گردان / استعلام, استعلام صندلی گردان
 4. استعلام فرش ماشینی / استعلام, استعلام فرش ماشینی
 5. استعلام کیس رایانه مشکی / استعلام, استعلام کیس رایانه مشکی
 6. استعلام ست مانیتور کیبورد رک / استعلام,استعلام ست مانیتور کیبورد رک
 7. خلاصه آگهی مناقصه خدمات خودرویی / خلاصه آگهی مناقصه ،خلاصه آگهی مناقصه خدمات خودرویی
 8. استعلام چمن زن موتوری دستی / استعلام, استعلام چمن زن موتوری دستی
 9. فراخوان پروژه آبرسانی مجتمع لاویج نور / فراخوان ،فراخوان پروژه آبرسانی مجتمع لاویج نور
 10. فراخوان پروژه آبرسانی مجتمع حبیب آباد و زوار تنکابن / فراخوان ، فراخوان پروژه آبرسانی مجتمع حبیب آباد و زوار تنکابن
 11. مناقصه عملیات خاکی? ساختمانی و تاسیساتی توسعه پست 132 کیلوولت بیدبلند / مناقصه, مناقصه عملیات خاکی? ساختمانی و تاسیساتی توسعه پست 132 کیلوولت بیدبلند
 12. مناقصه احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب... / مناقصه , مناقصه احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب...
 13. مناقصه احداث و مرمت حوضچه های کنتور حجمی مکانیکی و الکترومغناطیس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه احداث و مرمت حوضچه های کنتور حجمی مکانیکی و الکترومغناطیس
 14. مزایده اجاره پارکینگ جهت فعالیت تخلیه و بارگیری و جرثقیل / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ جهت فعالیت تخلیه و بارگیری و جرثقیل
 15. ارزیابی کیفی مشاوران فاز سوم نظارت عالیه و کارگاهی / فراخوان, ارزیابی کیفی مشاوران فاز سوم نظارت عالیه و کارگاهی
 16. استعلام کامپیوتر کامل و متعلقات مربوطه / استعلام , استعلام کامپیوتر کامل و متعلقات مربوطه
 17. استعلام دستگاه کپی مدل CANON 2520 / استعلام,استعلام دستگاه کپی مدل CANON 2520
 18. استعلام کبرا سل KOBRA CELL / استعلام, استعلام کبرا سل KOBRA CELL
 19. استعلام رله به همراه متروسل / استعلام , استعلام رله به همراه متروسل
 20. استعلام سیستم کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر کامل
 21. استعلام خرید دو دستگاه سرور / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه سرور
 22. مناقصه خرید دبه ماست چهارگوش 2000 گرمی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دبه ماست چهارگوش 2000 گرمی نوبت دوم
 23. استعلام خرید الکتروپمپ 8/374 با موتور 92 کیلوات / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ 8/374 با موتور 92 کیلوات
 24. استعلام تابلو برق درایو 30 کیلو وات ... / استعلام, استعلام تابلو برق درایو 30 کیلو وات ...
 25. استعلام کابل SWR3*35 به مقدار 143 متر... / استعلام, استعلام کابل SWR3*35 به مقدار 143 متر...
 26. استعلام خرید دستگاه کارتخوان آب به همراه یک دستگاه شارژ کارت / استعلام, استعلام خرید دستگاه کارتخوان آب به همراه یک دستگاه شارژ کارت
 27. استعلام DCVG آمپر 50 استاندارد دارای اینتراپتر / استعلام, استعلام DCVG آمپر 50 استاندارد دارای اینتراپتر
 28. استعلام قفل کتابی برنجی روپوش دار 970SP به همراه 20 عدد کلید مستر / استعلام, استعلام قفل کتابی برنجی روپوش دار 970SP به همراه 20 عدد کلید مستر
 29. استعلام بلبرینگ ایرانی سایز 2RS6311 / استعلام, استعلام بلبرینگ ایرانی سایز 2RS6311
 30. استعلام اسپیلت 12000 مدل S126TQ / استعلام, استعلام اسپیلت 12000 مدل S126TQ
 31. مناقصه الکتروپمپ شناور نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه الکتروپمپ شناور نوبت دوم
 32. تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهر
 33. مناقصه جهت انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان / مناقصه جهت انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان
 34. مناقصه عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعاب آب شهر نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعاب آب شهر نوبت دوم
 35. مزایده قطعه زمینی به مساحت 1290متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 1290متر
 36. مزایده املاک و آهن الات 95.4.8 / مزایده,مزایده املاک و آهن الات 95.4.8
 37. مناقصه خریداری 38000 متر لوله پلی اتیلن PE100-PN10 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 38000 متر لوله پلی اتیلن PE100-PN10 - نوبت دوم
 38. مناقصه اجرای پل دو دهانه 18 متری گدار / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پل دو دهانه 18 متری گدار
 39. مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار 550 کیلو ولت آمپر-نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور سیار 550 کیلو ولت آمپر- نوبت دوم
 40. مناقصه اجرای بند مشبک بتنی و سرشاخه گیر شامل پی و کفبند (حوضچه آرامش) -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای بند مشبک بتنی و سرشاخه گیر شامل پی و کفبند (حوضچه آرامش) - نوبت دوم
 41. مزایده ساختمان مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی نوبت سوم
 42. مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان نوبت دوم
 43. مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و کوچه ها در سطح منطقه 3 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و کوچه ها در سطح منطقه 3 - نوبت دوم
 44. مزایده 3.75 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 3.75 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 45. مزایده واگذاری به اجاره 12 باب غرفه بازار روز واقع در کوی ولیعصر .... / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری به اجاره 12 باب غرفه بازار روز واقع در کوی ولیعصر ....
 46. مناقصه 120 دستگاه کامپیوتر بدون کیس ALL IN ONE / مناقصه , مناقصه 120 دستگاه کامپیوتر بدون کیس ALL IN ONE
 47. مزایده عمومی امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 115 مترمربع / مزایده , مزایده عمومی امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 115 مترمربع
 48. مزایده اپارتمان دارای انشعابات اب و گاز مشترک و برق مستقل / مزایده,مزایده اپارتمان دارای انشعابات اب و گاز مشترک و برق مستقل
 49. مزایده فروش مقدار 320 بندیل - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 320 بندیل- نوبت دوم
 50. مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای چارک و ...نوبت دوم
 51. مزایده فروش انواع فرش ماشینی نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش ماشینی نوبت دوم
 52. مزایده میزان 360 سهم از 1605 سهم از 4 دانگ مشاع از ششدانگ / مزایده,مزایده میزان 360 سهم از 1605 سهم از 4 دانگ مشاع از ششدانگ
 53. مناقصه طرح تشکیل دفتر محلی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مطرح تشکیل دفتر محلی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران نوبت دوم
 54. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ از پلاک ثبتی نوبت اول
 55. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان نوبت اول
 56. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سنددار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی سنددار نوبت اول
 57. مناقصه ساخت و نصب تعداد 10 (ده) دستگاه سایبان ایستگاه مکانیزه اتوبوس نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب تعداد 10 (ده) دستگاه سایبان ایستگاه مکانیزه اتوبوس نوبت دو م
 58. مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن ..... / مزایده, مزایده یک دستگاه خط کامل پنجه زن و پوست کن و همزن .....
 59. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای شاهرود و میامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستانهای شاهرود و میامی
 60. مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در راه آهن شهرک / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت در راه آهن شهرک

مرحله سوم اخبار و اسناد مزایدات و مناقصه ها 95.4.6

 

 1. تجدید مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی- نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی- نوبت سوم
 2. مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان
 3. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه 6
 4. اصلاحیه مناقصه ایمن سازی تجهیزات روشنایی بوستان ملت -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ایمن سازی تجهیزات روشنایی بوستان ملت -اصلاحیه
 5. مزایده ملک با عرصه صد متر و ابعاد 5*20 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد متر و ابعاد 5*20 نوبت دوم
 6. مزایده ملک مشاع بخش یک ثبت قم مساحت 108متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک ثبت قم مساحت 108متر نوبت اول
 7. مزایده فروش فرش ابریشم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش ابریشم
 8. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری MVM / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری MVM
 9. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی
 10. مزایده واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه ای نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه ای نوبت دوم
 11. آگهی مناقصه عمومی خرید پودر مس 100 میکرون و انجام عملیات ماشین کاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید پودر مس 100 میکرون و انجام عملیات ماشین کاری
 12. مزایده بهره برداری از غرفه 2 بازار روز کوثر 7 نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری از غرفه 2 بازار روز کوثر 7 نوبت دوم
 13. مناقصه اجرای عملیات حدود 104 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و ساخت و نصب...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 104 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فولادی و ساخت و نصب...نوبت دوم
 14. مناقصه اجرای پست هوایی برق / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پست هوایی برق
 15. مزایده فضای تبلیغاتی بیلبوردها و پیشانی پلهای عابر پیاده حد فاصل محور بیستون ... تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فضای تبلیغاتی بیلبوردها و پیشانی پلهای عابر پیاده حد فاصل محور بیستون ... تجدید
 16. مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مجتمع فرهنگی و هنری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات تکمیلی مجتمع فرهنگی و هنری
 17. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1019.58متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1019.58متر نوبت دوم
 18. اصلاحیه مزایده زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده زمین-اصلاحیه
 19. تجدید مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق 8 و 12 گازرسانی - نوبت دوم / تجدیدآ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق 8 و 12 گازرسانی تجدید نوبت دوم
 20. فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی (تامین خدمات و تهیه و طبخ غذا) تاسیسات تقویت فشار قم- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی (تامین خدمات و تهیه و طبخ غذا) تاسیسات تقویت فشار قم- نوبت دوم
 21. فراخوان خرید ماده مولکولارسیو - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید ماده مولکولارسیو - نوبت دوم
 22. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای همایشهای ، سمینارها ، جلسات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای همایشهای ، سمینارها ، جلسات- نوبت دوم
 23. مناقصه خرید لوله جدار چاه کشاورزی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله جدار چاه کشاورزی
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول فوقانی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول فوقانی
 25. مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه دارای بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه دارای بنای احداثی
 26. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین
 27. مزایده ششدانگ زمین با کاربری زراعی 3000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با کاربری زراعی 3000متر نوبت اول
 28. مزایده 5 دانگ و 100 هزارم دانگ از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 5 دانگ و 100 هزارم دانگ از ششدانگ زمین
 29. مزایده مازاد ششدانگ زمین مسکونی 385متر / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ زمین مسکونی 385متر
 30. مزایده یک هکتار زمین به کلاسه 940002 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک هکتار زمین به کلاسه 940002 نوبت دوم
 31. فراخوان ارزیابی کیفی سایبانهای شیشه ای و تعمیرات و نگهداری مستحدثات / آگهی فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سایبانهای شیشه ای و تعمیرات و نگهداری مستحدثات
 32. مزایده یک دانگ و 749.9 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 749.9 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده مشهد اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده مشهد اموال منقول و غیرمنقول
 34. مزایده ششدانگ زمین دویست متر در پرونده 940067/3 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دویست متر در پرونده 940067/3
 35. مزایده ششدانگ باقی مانده یک قطعه زمین 395متر قریه خانسر / مزایده,مزایده ششدانگ باقی مانده یک قطعه زمین 395متر قریه خانسر
 36. مزایده ششدانگ زمین اعیان به صورت دو طبقه قدیمی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین اعیان به صورت دو طبقه قدیمی
 37. تجدید فراخوان پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی کارخانه 600 کرنج / تجدید مناقصه دو مرحله ای,مناقصه پروژه بهسازی رینگ آب آتش نشانی کارخانه 600 کرنج
 38. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش نه حوزه ثبتی امل / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش نه حوزه ثبتی امل
 39. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری به صورت اعیان اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری به صورت اعیان اپارتمان
 40. مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا / مناقصه انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا- نوبت اول
 41. آگهی حراج حضوری فروش تعداد بشکه مستعمل 220 لیتری، آهن آلات قراضه - نوبت دوم / آگهی حراج حضوری،آگهی حراج حضوری فروش تعداد بشکه مستعمل 220 لیتری، آهن آلات قراضه - نوبت دوم
 42. مزایده تعداد دو دستگاه منازل سازمانی مسکونی / مزایده,مزایده تعداد دو دستگاه منازل سازمانی مسکونی
 43. تجدید مزایده واگذاری اجاره مغازه در کمپ الغدیر - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده واگذاری اجاره مغازه در کمپ الغدیر - نوبت دوم
 44. فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B
 45. مزایده ششدانگ زمین بخش هشت قزوین سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هشت قزوین سند رهنی
 46. مزایده خودرو وانت پیکان 1600 مدل 1386 / مزایده,مزایده خودرو وانت پیکان 1600 مدل 1386
 47. مناقصه اجرای عملیات تراش آسفالت با ماشین آلات مربوطه 95/4/6 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تراش آسفالت با ماشین آلات مربوطه 95/4/6
 48. مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم نمک صنعتی نوبت دوم
 49. فراخوان اجرای پروژه های عمرانی مجموعه تجاری مسکونی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه های عمرانی مجموعه تجاری مسکونی نوبت دوم
 50. مناقصه روکش آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه روکش آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر نوبت دوم
 51. مزایده فروش زمین با کاربری مذهبی نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده فروش زمین با کاربری مذهبی نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر اوقافی و حیدرآباد منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر اوقافی و حیدرآباد منطقه 7
 53. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب خطوط لوله و مخابرات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب خطوط لوله و مخابرات نوبت دوم
 54. مناقصه خرید سطل های زباله فلزی 660 لیتری گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سطل های زباله فلزی 660 لیتری گالوانیزه
 55. مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران
 56. آگهی مزایده عمومی فروش کانکس های فلزی دست ساز / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش کانکس های فلزی دست ساز
 57. مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و تحت فشار فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال و تحت فشار فاضلاب نوبت دوم
 58. مزایده ششدانگ پلاک 1689 فرعی از 36 اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1689 فرعی از 36 اصلی بخش هفت
 59. مناقصه پروژه احداث فرهنگسرا، جدول گذاری و ... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث فرهنگسرا، جدول گذاری و ... مرحله اول نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت قمصر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش هفت قمصر