سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مناقصه و مزایده ایران 95.5.18 (بخش چهارم)

 

 1. مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو / مناقصه , مناقصه نگهداری از تجهیزات و تاسیسات ایمنی تونل شیرین سو
 2. آگهی مناقصه عمومی تامین 60 نفر بازرس خطوط جهت کنترل و بازرسی ناوگان تاکسیرانی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین 60 نفر بازرس خطوط جهت کنترل و بازرسی ناوگان تاکسیرانی
 3. مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات سیستم انتقال PTN تجدید
 4. آگهی فراخوان عمومی احداث ساختمان های جنبی / آگهی فراخوان عمومی احداث ساختمان های جنبی
 5. مناقصه شیر سیلابی نصب روی پایه به همراه قطعات یدکی / فراخوان, مناقصه شیر سیلابی نصب روی پایه به همراه قطعات یدکی
 6. فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی -نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی مشاور انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی - نوبت دوم
 7. اجلاس فعالان صنایع الکترونیک / اجلاس فعالان صنایع الکترونیک
 8. مزایده یک قطعه زمین مساحت سندی 31.2 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سندی 31.2 هکتار
 9. فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری تحت فشار تجمیعی / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری تحت فشار تجمیعی
 10. آگهی مزایده فروش آهن آلات / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش آهن آلات
 11. فراخوان انجام حجم خدمات تعمیرات تخصصی برق و مکانیک / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام حجم خدمات تعمیرات تخصصی برق و مکانیک
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه اجرایی 940397 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی کلاسه اجرایی 940397
 13. مزایده دو قطعه زمین به موجب پرونده کلاسه 940717 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به موجب پرونده کلاسه 940717 نوبت دوم
 14. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2343متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2343متر نوبت اول
 15. مزایده 4 دانگ و سی صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده 4 دانگ و سی صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل
 16. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 188/80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 188/80متر نوبت اول
 17. مزایده منزل مسکونی با عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه سیصد متر نوبت اول
 18. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان بخش ده مشهد
 19. مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مراقبت و حراست فیزیکی از سد و سازه کنترل چاه نیمه چهارم
 20. مناقصه طراحی ، ساخت و تحویل یک دستگاه تست بنج / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، ساخت و تحویل یک دستگاه تست بنج
 21. مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز نوبت دوم
 22. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل.. تجدید نوبت چهارم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارات منصوبات شبکه های کابل.. تجدید نوبت چهارم
 23. مزایده ششدانگ یک واحد کاشانه طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد کاشانه طبقه اول
 24. فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی شرکت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام بخشی از خدمات آتش نشانی شرکت
 25. تجدید مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 1200 طاقه نایلون یا استرچ و تعداد 200 طاقه توری مخصوص بسته بندی ...
 26. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان و ... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان و ... نوبت دوم
 27. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 28. فراخوان خرید، حمل و باراندازی 22 کیلومتر لوله فولادی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان خرید، حمل و باراندازی 22 کیلومتر لوله فولادی
 29. آگهی مناقصه عمومی خرید MASONEILAN CONTROL VALVE / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید MASONEILAN CONTROL VALVE
 30. مزایده ششدانگ پلاک 1685 باقی مانده 1418 فرعی از 1656 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1685 باقی مانده 1418 فرعی از 1656 فرعی
 31. مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش / مزایده , مزایده عمومی پروژه های نیمه تمام اداره کل اموزش و پرورش
 32. فراخوان مناقصه اصلاح خط انتقال روستای حسین آباد میش مست / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اصلاح خط انتقال روستای حسین آباد میش مست
 33. اصلاحیه مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر ....اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه مرمت - بهسازی و بهبود معابر-اصلاحیه
 34. اصلاحیه مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای پیاده راه سازی و جدول گذاری حاشیه تالاب-اصلاحیه
 35. تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح حریم رودخانه اندرگلی نوبت دوم
 36. فراخوان واگذاری حمل 40.000 تن بنزن از بندر امام نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری حمل 40.000 تن بنزن از بندر امام نوبت دوم
 37. فراخوان فروش کارخانه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان فروش کارخانه
 38. مزایده مقدار 220.000 (10±) تن کنسانتره / آگهی مزایده , مزایده مقدار 220.000 (10±) تن کنسانتره
 39. تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی دو دستگاه پمپ افقی ساخت داخل / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی دو دستگاه پمپ افقی ساخت داخل
 40. مناقصه تامین یک دستگاه خودرو امداد و نجات و..... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین یک دستگاه خودرو امداد و نجات و.....
 41. مناقصه خرید یکدستگاه بنز آکتروس 3848 صفر کیلومتر 6×6 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه بنز آکتروس 3848 صفر کیلومتر 6×6
 42. مناقصه خرید 35 عدد رینگ اسلیو / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 35 عدد رینگ اسلیو
 43. فراخوان ایجاد آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت حدودا 20 هکتار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ایجاد آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت حدودا 20 هکتار
 44. مزایده ملک ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 3340.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 3340.70متر نوبت اول
 45. مزایده فضای پارک شهر کردکوی جهت استفاده مجموعه شهربازی / آگهی مزایده , مزایده فضای پارک شهر کردکوی جهت استفاده مجموعه شهربازی
 46. مناقصه عمومی خدمات نگهبانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نگهبانی
 47. مزایده اجاره تالار فرهنگیان / آگهی مزایده ,مزایده اجاره تالار فرهنگیان
 48. مزایده اموال شامل ساختمان و خانه و باغچه نوبت اول / مزایده,مزایده اموال شامل ساختمان و خانه و باغچه نوبت اول
 49. مناقصه خرید سنگ گچ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سنگ گچ
 50. مزایده فروش یکعدد دستگاه فر گردان ایستاده ، یک مشعل گازی و یک الکتروموتور گردان و تابلو فرمان نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکعدد دستگاه فر گردان ایستاده ، یک مشعل گازی و یک الکتروموتور گردان و تابلو فرمان نوبت دوم
 51. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام ایکس 33 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام ایکس 33
 52. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ،خدماتی
 53. مزایده مقدار 9704متر زمین جهت احداث واحد صنعتی نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 9704متر زمین جهت احداث واحد صنعتی نوبت اول
 54. مزایده واگذاری تعدادی از اقلام اسقاطی و بلامصرف / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از اقلام اسقاطی و بلامصرف
 55. مزایده تعداد 7 باب مغازه و غرفه و ساختمان های خود / مزایده , مزایده تعداد 7 باب مغازه و غرفه و ساختمان های خود
 56. مزایده اقلام مازاد و فرسوده / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام مازاد و فرسوده
 57. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و محلات منطقه هچیرود - نوبت دوم
 58. مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 59. مزایده منزل مسکونی بخش یک شوشتر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک شوشتر
 60. مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ جلگه خلج تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ جلگه خلج تجدید

لیست مناقصات و مزایده 95.5.16 (بخش دهم)

 

 1. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش5 اصفهان
 2. مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای خاک و سیمان جناح سمت راست سد سراب اعجه
 3. مزایده فروش دستگاههای شرینک پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاههای شرینک پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن...
 4. مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان های تحت پلاک بخش یک خوانسار / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان های تحت پلاک بخش یک خوانسار
 5. مزایده 919 سهم مشاع از 2369 سهم مشاع از 15400 سهم مشاع / مزایده,مزایده 919 سهم مشاع از 2369 سهم مشاع از 15400 سهم مشاع
 6. مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو با اطاق بار کمپرسی / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو با اطاق بار کمپرسی
 7. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان طبقه دوم سمت غرب / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان طبقه دوم سمت غرب
 8. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان اپارتمان قطعه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان اپارتمان قطعه چهار
 9. مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه
 10. مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه واقع در طبقات اول و همکف در مجتمع تجاری بهشت بانه نوبت دوم
 11. مزایده واگذاری 11 باب مغازه واقع در پاساژ- مرحله دوم / مزایده , مزایده واگذاری 11 باب مغازه واقع در پاساژ - مرحله دوم
 12. فراخوان مجتمع تجاری ، خدماتی / فراخوان , فراخوان مجتمع تجاری ، خدماتی
 13. مزایده کفشک پیکانی (بدون لنت ) 2- تابلو برق اصلی به هرماه بانک خازنی / مزایده , مزایده کفشک پیکانی (بدون لنت ) 2- تابلو برق اصلی به هرماه بانک خازنی نوبت اول
 14. آگهی مزایده اموال منقول سواری سیستم دوو تیپ سی یلو CIELO به رنگ بژ / آگهی مزایده اموال منقول سواری سیستم دوو تیپ سی یلو CIELO به رنگ بژ
 15. مزایده فروش فرز انیور، سیستم غبارگیر و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش فرز انیور، سیستم غبارگیر و ...
 16. مزایده فروش چیلر تراکمی و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش چیلر تراکمی و ...
 17. سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک و اثربخشی آن / سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک و اثربخشی آن
 18. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم
 19. مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه
 20. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو
 21. مزایده فروش مقدار 40.000 تن مخلوط رودخانه ای / آگهی مزایده,مزایده فروش مقدار 40.000 تن مخلوط رودخانه ای
 22. فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری حمل متوفی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری حمل متوفی نوبت دوم
 23. مزایده پراید جی تی ایکس / مزایده اموال منقول,مزایده پراید جی تی ایکس
 24. مزایده اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 169/18413 نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 169/18413 نوبت اول
 25. مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی در سه طبقه نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
 27. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 همدان
 28. آگهی مزایده عمومی فروش یکسری اقلام مازاد و اسقاط / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش یکسری اقلام مازاد و اسقاط
 29. مزایده تعداد 30 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده تعداد 30 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم
 30. تجدید مناقصه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و ...
 31. مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال 5 آمپر اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال 5 آمپر اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه نوبت دوم
 32. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید
 33. مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل
 34. مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر آمل تجدید نوبت دوم
 35. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دیمی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دیمی
 36. آگهی مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل لاندری / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی دستگاه مستعمل لاندری
 37. مزایده یک دستگاه کامیون میکسر بنز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون میکسر بنز
 38. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم
 39. اصلاحیه مزایده املاک کاربری مسکونی صنعتی -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی صنعتی -اصلاحیه
 40. مزایده ششدانگ پلاک با قدمت چهار سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک با قدمت چهار سال
 41. مزایده ششدانگ پلاک 1347/1570 مساحت 93.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1347/1570 مساحت 93.81متر
 42. فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج .. نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب نواحی صنعتی راونج .. نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر بخش 3 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر بخش 3 شیراز
 44. مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کاشانه
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4
 46. مزایده ملک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک نوبت اول
 47. مزایده ملک به شماره پلاک 9979/875 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 9979/875 نوبت اول
 48. مزایده کیوسک تجاری زند / آگهی مزایده , مزایده کیوسک تجاری زند
 49. مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 8700 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و.....
 50. مناقصه ساخت و نصب مخزن ffps 4 واحد آب مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب مخزن ffps 4 واحد آب مربوط به پروژه پتروشیمی دماوند نوبت دوم
 51. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خط بخار جنوبی ZONE3 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خط بخار جنوبی ZONE3 نوبت دوم
 52. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خطوط UG جاده M2 مرجان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پایپینگ خطوط UG جاده M2 مرجان نوبت دوم
 53. مزایده فروش 16 قطعه از املاک / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه از املاک
 54. مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش محصولات مرکبات و خرمای باغ
 55. مزایده اجاره 20 دستگاه کانکس / مزایده اجاره 20 دستگاه کانکس
 56. مزایده تاور کرین 12 تن به طول 52 متر وبوم 40 متر..... نوبت دوم / مزایده تاور کرین 12 تن به طول 52 متر وبوم 40 متر..... نوبت دوم
 57. آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
 58. مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخش های عمران، موتوری و اداری نوبت دوم
 59. اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه مصالح ، حمل و ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جهت نمای فلشی...-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح ، حمل و ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جهت نمای فلشی... اصلاحیه
 60. مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.12 (بخش هشتم)

 

 1. مزایده واگذاری به اجاره واحدهای مسکونی و تجاری / آگهی مزایده,مزایده واگذاری به اجاره واحدهای مسکونی و تجاری
 2. مزایده شمش قلع مارک ALPHA ساخت تایوان / مزایده,مزایده شمش قلع مارک ALPHA ساخت تایوان
 3. مناقصه اجرای عملیات الکتریکال تجهیزات ترافیکی و تاسیسات برقی در سطح شهر / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات الکتریکال تجهیزات ترافیکی و تاسیسات برقی در سطح شهر
 4. آگهی مزایده فروش سرب بالانس چرخ کامیون / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش سرب بالانس چرخ کامیون
 5. مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک سیستم سپاهان / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک سیستم سپاهان
 6. مزایده دو دستگاه کمپرسور و چیلر / مزایده , مزایده دو دستگاه کمپرسور و چیلر
 7. فراخوان اجرای تاسیسات ، تجهیزات ، برق و ساختمان و ... / فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار , فراخوان اجرای تاسیسات ، تجهیزات ، برق و ساختمان و ...
 8. مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 77/80متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 77/80متر نوبت اول
 9. مزایده نیم دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 10. آگهی مزایده فروش دو دستگاه مانیتور 19 اینچ سامسونگ ، دو دستگاه کیس.... / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش دو دستگاه مانیتور 19 اینچ سامسونگ ، دو دستگاه کیس....
 11. مزایده یکباب منزل مسکونی کلاسه 940615 الف ک نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی کلاسه 940615 الف ک نوبت اول
 12. مناقصه خرید 15 قلم شامل 72 عدد PARTS FOR ALSTOM GAS TURBINE- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی خرید 15 قلم شامل 72 عدد PARTS FOR ALSTOM GAS TURBINE - نوبت دوم
 13. مناقصه انجام کلیه امورات پشتیبانی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امورات پشتیبانی
 14. آگهی مزایده کتبی واگذاری غرفه های شماره 6.135 بازارچه مبوه و تره بار / آگهی مزایده کتبی ،آگهی مزایده کتبی واگذاری غرفه های شماره 6.135 بازارچه مبوه و تره بار
 15. مناقصه کف پوش صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه کف پوش صنعتی- نوبت دوم
 16. مناقصه امور خدماتی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی- نوبت دوم
 17. مزایده یکدستگاه پژو 405 مدل 93 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه پژو 405 مدل 93
 18. مزایده ملک شامل یکباب خانه کلاسه 950045 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک شامل یکباب خانه کلاسه 950045 نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان با مساحت هفتاد و پنج متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با مساحت هفتاد و پنج متر نوبت اول
 20. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 18 هزار متر 95.5.12 / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 18 هزار متر 95.5.12
 21. مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دخترانه طوبی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه های دخترانه طوبی
 22. مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو / مزایده , مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو
 23. مناقصه خرید تعداد 21 دستگاه میز ضد لرزش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 21 دستگاه میز ضد لرزش
 24. مزایده شش دانگ یک باب تجاری موقوفه مرحوم حاج علی شکیبایی... / آگهی مزایده, مزایده شش دانگ یک باب تجاری موقوفه مرحوم حاج علی شکیبایی...
 25. مزایده یک دستگاه اتومبیل مازاد برنیاز / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل مازاد برنیاز
 26. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 33/75مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 33/75مترمربع نوبت دوم
 27. مزایده فروش رنو مگان سبز زیتونی.... -نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری ، مزایده فروش رنو مگان سبز زیتونی.... - نوبت دوم
 28. مناقصه تعداد 60 عدد تیربرق دو کله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 60 عدد تیربرق دو کله
 29. مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح های جنلگداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح های جنلگداری
 30. تجدید مزایده اجاره محوطه پارک 22 بهمن / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره محوطه پارک 22 بهمن
 31. مناقصه خرید قفل کتابی برنجی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید قفل کتابی برنجی نوبت دوم
 32. مزایده فروش 10 دستگاه خودرو سبک - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش 10 دستگاه خودرو سبک -نوبت دوم
 33. مناقصه تهیه مواد اولیه پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه پخت و توزیع صبحانه، ناهار و شام بیماران و کارکنان- نوبت دوم
 34. مناقصه واگذاری خدمات آهنگری 3 نوع تجهیزات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات آهنگری 3 نوع تجهیزات
 35. مناقصه زیرسازی و آسفالت مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت مرحله دوم نوبت دوم
 36. مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقتصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 37. مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405
 38. مزایده فروش سه قطعه زمین مالکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مالکی نوبت دوم
 39. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت جت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت جت
 40. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس...
 41. مزایده فروش کود دامی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش کود دامی - نوبت دوم
 42. مزایده یکدستگاه خودرو پیکان سواری مدل 80 / مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پیکان سواری مدل 80
 43. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی
 44. مناقصه ارائه خدمات کاشت مو مجتمع تخصصی و فوق تخصصی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات کاشت مو مجتمع تخصصی و فوق تخصصی
 45. تجدید مناقصه اجاره 28 دستگاه خودرو سواری با راننده ... نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجاره 28 دستگاه خودرو سواری با راننده ... نوبت اول
 46. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز
 47. مزایده بهره برداری از درب ورودی و ساماندهی سایت مستعمل فروشان نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از درب ورودی و ساماندهی سایت مستعمل فروشان نوبت دوم
 48. مزایده مقدرا 18 هکتار از محصول زیتون کنسروی به صورت درختی یا کیلویی / مزایده , مزایده مقدرا 18 هکتار از محصول زیتون کنسروی به صورت درختی یا کیلویی
 49. مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس
 50. مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری و سرپوشیده کردن جداول بولوار - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری و سرپوشیده کردن جداول بولوار - نوبت دوم
 51. مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی نوبت دوم
 52. مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر سطح شهر
 53. تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر از قبیل پخت ، حمل ، پخش و تامین قیر MC / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطح شهر از قبیل پخت ، حمل ، پخش و تامین قیر MC
 54. مناقصه مدیریت امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 55. مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پیاده روسازی به صورت بتن درجا نوبت دوم
 56. آگهی مزایده اجاره محل بوفه و انتشارات و کافی نت / آگهی مزایده اجاره محل بوفه و انتشارات و کافی نت
 57. تجدید مناقصه ترمیم و لکه گیری معابر ...- نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ترمیم و لکه گیری معابر ...- نوبت اول
 58. تجدید مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای موزائیک فرش پیاده رو نوبت دوم
 59. تجدید مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای کانیوا سطح شهر نوبت دوم
 60. تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ وسط بلوار ورودی - نوبت دوم

اطلاعات مناقصه و مزایده 95.5.7 (بخش ششم)

 

 1. مزایده واگذاری اماکن نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اماکن نوبت دوم
 2. مزایده یک قطعه زمین کاربری مزروعی به صورت دیمی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مزروعی به صورت دیمی نوبت دوم
 3. مزایده ششدانگ عمارت بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش دو زنجان
 4. مزایده عمارت با مساحت 143متر و اعیان نود متر نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت با مساحت 143متر و اعیان نود متر نوبت دوم
 5. مزایده فروش یک عدد مخزن فلزی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک عدد مخزن فلزی و ...
 6. مزایده فروش21 ردیف روغن موتور و یک ردیف گریس شاسی پلاس- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش21 ردیف روغن موتور و یک ردیف گریس شاسی پلاس- نوبت دوم
 7. مزایده پلاک ثبتی با کاربری ورزشی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با کاربری ورزشی نوبت اول
 8. مزایده فروش بلبرینگ / آگهی مزایده اموال, مزایده فروش بلبرینگ
 9. مناقصه عمومی واگذاری انجام امور مرتبط با واحدهای اداری ، موتوری ، عمرانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری انجام امور مرتبط با واحدهای اداری ، موتوری ، عمرانی
 10. آگهی مزایده ساختمان نوبت دوم / آگهی مزایده ساختمان نوبت دوم
 11. مزایده یک دستگاه کمپرسور باد اسکرو الکتروموتور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور باد اسکرو الکتروموتور
 12. مزایده قطعه زمینی به مساحت سی و دو متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت سی و دو متر
 13. مزایده دو سهم هر یک به میزان 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ عمارت / مزایده,مزایده دو سهم هر یک به میزان 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ عمارت
 14. مزایده فروش دستگاه لاشه منفک شده، پلیت فلزی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه لاشه منفک شده، پلیت فلزی و ...
 15. مزایده دستگاه کاردینک / آگهی مزایده,مزایده دستگاه کاردینک
 16. مزایده ساختمان و یک قطعه زمین تجاری مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان و یک قطعه زمین تجاری مشاع نوبت اول
 17. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه موتور الکتریکی .... / مزایده,مزایده فروش تعداد 2 دستگاه موتور الکتریکی ....
 18. خلاصه مزایده واگذاری مغازه شماره 6 امامزاده عماد ( ع) / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده واگذاری مغازه شماره 6 امامزاده عماد ( ع)
 19. مزایده مغازه غربی مساحت 150متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه غربی مساحت 150متر نوبت دوم
 20. مزایده منزل مسکونی و زمین مال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین مال غیرمنقول
 21. مزایده ششدانگ پلاک 2726/2730بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2726/2730بخش دو اهواز
 22. مزایده فروش املاک مازاد شماره 95/9 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شماره 95/9 نوبت دوم
 23. فراخوان مناقصه بازسازی و مقاوم سازی شهرستان های دزفول - شوش .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازسازی و مقاوم سازی شهرستان های دزفول - شوش ....
 24. فراخوان پروژه تکمیل، تجهیز و راه اندازی و بهره برداری از مجموعه بازار روز / آگهی فراخوان دعوت به مشارکت ,،فراخوان پروژه تکمیل، تجهیز و راه اندازی و بهره برداری از مجموعه بازار روز
 25. مناقصه تکمیل کانال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کانال نوبت دوم
 26. مزایده پژو GLX405 / مزایده پژو GLX405
 27. مزایده فروش تعدد 8 پلاک / مزایده,مزایده فروش تعدد 8 پلاک
 28. استعلام اجاره 2 دستگاه خودروی سواری کولردار / استعلام اجاره 2 دستگاه خودروی سواری کولردار
 29. مناقصه عملیات بهره برداری و نگهدای تصفیه خانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات بهره برداری و نگهدای تصفیه خانه
 30. مزایده امور درمانی مرکز شبانه روزی / آگهی مزایده , مزایده امور درمانی مرکز شبانه روزی
 31. مزایده فروش آهن آلات ، میلگرد و ورق آهن آلات با وزن تقریبی 90 تن نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات ، میلگرد و ورق آهن آلات با وزن تقریبی 90 تن نوبت دوم
 32. مناقصه بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب و فاضلاب شهر آرادان / مناقصه , مناقصه بهره برداری و نگهداز از تاسیسات آب و فاضلاب شهر آرادان
 33. مزایده 2.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 34. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی و تجاری
 35. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده 2042 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده 2042 اصلی
 36. فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان عملیات توزیع و قرائت دیماندی استان
 37. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان مسکونی
 38. مزایده یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی
 39. مزایده دو باب مغازه در پرونده کلاسه 910248 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو باب مغازه در پرونده کلاسه 910248 نوبت دوم
 40. فراخوان خروجی دوم بوشهر ( قطعه اول محور گزبلند - شیف) ....- نوبت دوم / فراخوان خروجی دوم بوشهر ( قطعه اول محور گزبلند - شیف) ....- نوبت دوم
 41. مزایده منزل مسکونی مساحت 116متر کلاسه 940198 / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 116متر کلاسه 940198
 42. مزایده ملک مشاع بخش هفت تهران کلاسه 94 اجرا 126 / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش هفت تهران کلاسه 94 اجرا 126
 43. مزایده حضوری فروش خودرو / مزایده حضوری فروش خودرو
 44. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9400277 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه کلاسه 9400277
 46. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خانه سرا نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خانه سرا نوبت اول
 47. مزایده اموال منقول یک دستگاه تزریق پلاستیک مستعمل / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه تزریق پلاستیک مستعمل
 48. مناقصه ساماندهی و بدنه سازی خیابان قیام 95.5.7 / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه ساماندهی و بدنه سازی خیابان قیام 95.5.7
 49. مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان طبقه اول
 50. فراخوان اجرای حفاظ بتنی در نواحی پرتگاهی ... نوبت دوم / اجرای حفاظ بتنی در نواحی پرتگاهی .... نوبت دوم
 51. مزایده دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده دستگاه سواری پژو 405
 52. مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 13000 تن انواع نهاده های کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 13000 تن انواع نهاده های کشاورزی
 53. مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره مجموعه کشتارگاه- نوبت دوم
 54. مزایده فروش خودرو و لوازم اسقاط / مزایده , مزایده فروش خودرو و لوازم اسقاط نوبت اول
 55. تجدید مزایده اجاره ترمینال مسافربری بابلسر نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره ترمینال مسافربری بابلسر نوبت دوم
 56. مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم
 57. مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم
 58. مزایده واحدهای اپارتمانی طبقه اول / مزایده,مزایده واحدهای اپارتمانی طبقه اول
 59. مزایده فروش 4 دستگاه خودرو - نوبت دوم / مزایده فروش 4 دستگاه خودرو - نوبت دوم
 60. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش پنجم)

 

 1. مناقصه اجرای امور خدمات پشتیبانی پذیرایی و نظافتی ... / مناقصه اجرای امور خدمات پشتیبانی پذیرایی و نظافتی ...
 2. فراخوان انجام امور تعمیر , نگهداری و راهبردی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان انجام امور تعمیر , نگهداری و راهبردی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان
 3. مناقصه خرید بیل مکانیکی بکهو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیل مکانیکی بکهو - نوبت دوم
 4. مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و ...- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و ...- نوبت دوم
 5. مزایده فروش تعداد 6 فقره از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 فقره از املاک مازاد
 6. مزایده فروش 8 دستگاه واگن قطار برقی مستعمل / مزایده فروش 8 دستگاه واگن قطار برقی مستعمل
 7. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت ایستگاه ها / مناقصه , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت ایستگاه ها چاپ اول
 8. تجدید مناقصه کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی ضلع غربی بلوار ازادی تجدید / تجدید مناقصه, مناقصه کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی ضلع غربی بلوار ازادی تجدید نوبت اول
 9. مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 442 اصلی بخش دو شهر کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 442 اصلی بخش دو شهر کرمانشاه
 10. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه 2 تبریز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه 2 تبریز نوبت دوم
 11. فراخوان مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه دو منظوره شرکتی کاشمر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه دو منظوره شرکتی کاشمر نوبت دوم
 12. مناقصه نگهداری و حفظ فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سوارها / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و حفظ فضای سبز پایانه ها و ایستگاه سوارها
 13. مناقصه اجرای عملیات حفاری ماشینی شمع ها جهت پروژه دوربرگردانهای غیر همسطح ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حفاری ماشینی شمع ها جهت پروژه دوربرگردانهای غیر همسطح ...
 14. فراخوان اجرای سیستم BMS (سیستم مدیریت هوشمند ساختمان) / آگهی فراخوان شناسایی و ارزبابی کیفی , فراخوان اجرای سیستم BMS (سیستم مدیریت هوشمند ساختمان)
 15. مزایده 2 دستگاه خودرو با پلاک منطقه آزاد / مزایده 2 دستگاه خودرو با پلاک منطقه آزاد
 16. مزایده کالای مازاد بر نیاز خود نو و مستعمل موجود در انبارهای مرکزی اراک، اصفهان و کرج / آگهی مزایده , مزایده کالای مازاد بر نیاز خود نو و مستعمل موجود در انبارهای مرکزی اراک، اصفهان و کرج
 17. اصلاحیه فراخوان تکمیل زیرگذرهای بداغ آباد و کلاته عرب -اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان تکمیل زیرگذرهای بداغ آباد و کلاته عرب اصلاحیه
 18. فراخوان مناقصه یک دستگاه SPECT/CT / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه یک دستگاه SPECT/CT
 19. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع بازارچه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع بازارچه
 20. مزایده واگذاری غرفه های شهرداری واقع در خیابان مزرعه (بازارچه بانوان) / آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری غرفه های شهرداری واقع در خیابان مزرعه (بازارچه بانوان)
 21. مناقصه اجرای پروژه اسکان موقت زائر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه اسکان موقت زائر نوبت دوم
 22. مزایده فروش مقدار حدودی 20 تن آهن آلات مستعمل و ضایعات فلزی / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار حدودی 20 تن آهن آلات مستعمل و ضایعات فلزی
 23. مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی مرحله اول نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی مرحله اول نوبت اول
 24. مناقصه خرید کابل فاصله دار... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل فاصله دار... - نوبت دوم
 25. مناقصه عملیات مربوط به مراقبت ایستگاه پمپاژ (مخزن 350 مترمکعبی) ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به مراقبت ایستگاه پمپاژ (مخزن 350 مترمکعبی) ... نوبت دوم
 26. مزایده فروش آهن آلات ، چوب و پلاستیک نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده فروش آهن آلات ، چوب و پلاستیک نوبت اول
 27. ارزیابی کیفی واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور تجدید / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور تجدید
 28. مناقصه اجاره 15 دستگاه خودرو سواری با راننده / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره 15 دستگاه خودرو سواری با راننده
 29. مناقصه تامین فرز توربین دندانپزشکی مراکز بهداشتی و درمانی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی,مناقصه تامین فرز توربین دندانپزشکی مراکز بهداشتی و درمانی- تجدید
 30. مناقصه جهت انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان- 95.04.15 / آگهی مناقصه, مناقصه جهت انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان-95.04.15
 31. مزایده یکدستگاه مزدا تک کابین- یکدستگاه مزدا دوکابین و یکدستگاه پیکان وانت تجدید / تجدید آگهی مزایده حضوری - حراج , مزایده یکدستگاه مزدا تک کابین- یکدستگاه مزدا دوکابین و یکدستگاه پیکان وانت تجدید
 32. فراخوان مناقصه PARTS FOR MAGNETROL LEVEL SWITCH ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR MAGNETROL LEVEL SWITCH ... - نوبت دوم
 33. استعلام قیمت تجهیز آزمایشگاه های برق ، تکنولوژی بتن، مکانیک خاک و حرارت مرکزی ..... / استعلام قیمت تجهیز آزمایشگاه های برق ، تکنولوژی بتن، مکانیک خاک و حرارت مرکزی .....
 34. مناقصه اجرای دیوارکشی سایت 10 هکتاری / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای دیوارکشی سایت 10 هکتاری
 35. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 بنزینی - مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 بنزینی - مرحله دوم
 36. جشنواره تابستانه آسیاتک / جشنواره تابستانه آسیاتک
 37. مناقصه اجرای 24500 متر شبکه توزیع گازرسانی PE به روستاهای سیل رضا.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 24500 متر شبکه توزیع گازرسانی PE به روستاهای سیل رضا....
 38. مناقصه خرید 2 دستگاه ترانس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 6 دستگاه ترانس
 39. فراخوان مناقصه اجاره ماشین آلات جهت انجام خدمات / مناقصه عمومی , فراخوان اجاره ماشین آلات جهت انجام خدمات
 40. مزایده یک واحد مسکونی از واحدهای مسکونی مسکن مهر مرحله اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی از واحدهای مسکونی مسکن مهر مرحله اول
 41. آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش تعداد پنج فروند هواپیمای امبرائر و یکدستگاه موتور امبرائر- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش تعداد پنج فروند هواپیمای امبرائر و یکدستگاه موتور امبرائر- نوبت دوم
 42. مزایده فروش تعداد 5 قطعه از اراضی مسکونی و 5 قطعه تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه از اراضی مسکونی و 5 قطعه تجاری
 43. مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG - نوبت دوم
 44. مزایده اجاره مغازه / مزایده , مزایده اجاره مغازه
 45. مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی نوبت دوم
 46. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول
 47. مزایده مغازه در طبقه همکف 61.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه در طبقه همکف 61.25متر نوبت دوم
 48. مزایده اپارتمان به متراژ 73.20متر تک خوابه نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان به متراژ 73.20متر تک خوابه نوبت دوم
 49. مزایده ششدانگ عرصه واعیان منزل مسکونی به صورت قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان منزل مسکونی به صورت قولنامه ای نوبت اول
 50. مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود
 51. مزایده منزل مسکونی بخش یک قوچان / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک قوچان
 52. مزایده ششدانگ پلاک مساحت 5000متر بخش دو نهاوند / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 5000متر بخش دو نهاوند
 53. مزایده فروش تعداد هفت دستگاه قند خون و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد هفت دستگاه قند خون و ...
 54. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم
 55. مزایده فروش خودرو سواری پراید و تراکتور / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو سواری پراید و تراکتور
 56. مزایده فروش مزایده سه عدد مخزن ذخیره / آگهی مزایده, مزایده فروش مزایده سه عدد مخزن ذخیره
 57. مزایده منزل مسکونی به کلاسه 940160/3 / مزایده,مزایده منزل مسکونی به کلاسه 940160/3
 58. مزایده یک واحد اپارتمان بخش نه تبریز اجرایی م ج 940066/4 / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش نه تبریز اجرایی م ج 940066/4
 59. مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک دیزلی - مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک دیزلی - مرحله دوم
 60. مزایده یک واحد مرغداری مرحله دوم / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری مرحله دوم