سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات گردآوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.5.27

 1. مزایده فروش ششدانگ کاربری صنعتی عرصه 6135متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ کاربری صنعتی عرصه 6135متر
 2. مزایده جمع آوری عواید و عوارض ورودی و پارکینگ میدان میوه و تره بار شهرداری -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده جمع آوری عواید و عوارض ورودی و پارکینگ میدان میوه و تره بار شهرداری -نوبت دوم
 3. مناقصه امور خدمات اداری، دفتری و مالی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات اداری، دفتری و مالی
 4. استعلام بهاء نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / استعلام بهاء , استعلام بهاء نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی
 5. فراخوان انتخاب مشاور جهت انتخاب عامل توسعه خوشه پلاستیک / فراخوان انتخاب مشاور جهت انتخاب عامل توسعه خوشه پلاستیک
 6. مناقصه خرید قطعات کمپرسور THOME CREPELLE / مناقصه خرید با اخذ سپرده خرید قطعات کمپرسور THOME CREPELLE
 7. استعلام بهاء PANALARM / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء PANALARM
 8. استعلام ساخت LANCE UBE FOR SOOT BLOWER / استعلام ساخت LANCE UBE FOR SOOT BLOWER
 9. مناقصه احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان منطقه 5 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان منطقه 5
 10. مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان شهرداری منطقه یک .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان شهرداری منطقه یک ....
 11. اصلاحیه مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم کنترل توربین واحد 5 -اصلاحیه / مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم کنترل توربین واحد 5 - اصلاحیه
 12. فراخوان مناقصه تهیه , اجرا خرید و نصب تجهیزات مکانیک , برق .... / پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه تهیه , اجرا خرید و نصب تجهیزات مکانیک , برق ....
 13. مناقصه مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های بهره برداری و راهبری تاسیسات ... / آگهی مناقصه عمومی, واگذاری کلیه فعالیت های بهره برداری و راهبری تاسیسات ...
 14. مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های بهره برداری و راهبری تاسیسات ... / آگهی مناقصه عمومی, واگذاری کلیه فعالیت های بهره برداری و راهبری تاسیسات ...
 15. مناقصه خرید لوله گالوانیزه سنگین 6 متری 4200 شاخه / مناقصه , مناقصه خرید لوله گالوانیزه سنگین 6 متری 4200 شاخه
 16. مناقصه انواع متریال آلومینیومی با گروه 2000 / آگهی مناقصه , مناقصه انواع متریال آلومینیومی با گروه 2000
 17. مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری به تعداد 106 نفر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری به تعداد 106 نفر
 18. فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری آسانسور / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری آسانسور
 19. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین هر کدام 300متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین هر کدام 300متر
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان شمال شرق طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شمال شرق طبقه سه
 21. مناقصه انجام حدمات مشترکین منطقه فلاورجان ... / مناقصه انجام حدمات مشترکین منطقه فلاورجان ...
 22. مناقصه تامین بارگیری حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن اتصالات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین بارگیری حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن اتصالات
 23. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش خدمات امور نگهبانی و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش خدمات امور نگهبانی و ...
 24. مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی پرسنل نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی پرسنل نوبت دوم
 25. مزایده فروش خودروهای فرسوده شهرداری نوبت دوم / مزایده کتبی فروش خودروهای فرسوده شهرداری نوبت دوم
 26. مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 27. مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 28. مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و سایر استان ها / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و سایر استان ها
 29. مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی ساختمان پست امداد و مدیریت بحران کوی نصر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی ساختمان پست امداد و مدیریت بحران کوی نصر
 30. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 31. مزایده ششدانگ یکباب عمارت دارای دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت دارای دویست متر
 32. مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی- نوبت دوم / آگهی فراخوان نخست, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی- نوبت دوم
 33. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 32 دستگاه راهبند و 68 دستگاه پلاک خوان / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 32 دستگاه راهبند و 68 دستگاه پلاک خوان
 34. مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودروی سواری / مزایده , مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودروی سواری
 35. مناقصه طراحی و چاپ بنر / مناقصه , مناقصه طراحی و چاپ بنر
 36. مناقصه عمومی کیسه گیری و سردوزی شکر سفید کارخانه شکر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کیسه گیری و سردوزی شکر سفید کارخانه شکر
 37. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه آب درمانی ... - نوبت دوم / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه آب درمانی ... - نوبت دوم
 38. مناقصه توسعه مسیر اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و ... - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه توسعه مسیر اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و ... - نوبت دوم
 39. مزایده مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ انبار آهن الات محصور تجدید / مزایده,مزایده مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ انبار آهن الات محصور تجدید
 40. مناقصه زیرسازی و جدول گذاری بلوار مدرس چاپ دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و جدول گذاری بلوار مدرس چاپ دوم نوبت دوم
 41. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع طلای موته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع طلای موته
 42. فراخوان احداث مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی / آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار , فراخوان احداث مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی
 43. اصلاحیه مناقصه خرید بسکت های ایرهیتر فاز 2 -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید بسکت های ایرهیتر فاز 2 -اصلاحیه
 44. مناقصه حدود 11.000 تن ذرت علوفه ای / مناقصه , مناقصه حدود 11.000 تن ذرت علوفه ای
 45. تجدید مزایده اجاره کشتارگاه نیمه صنعتی دام- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره کشتارگاه نیمه صنعتی دام- نوبت دوم
 46. مناقصه انجام حدمات مشترکین منطقه فلاورجان ...نوبت دوم / مناقصه انجام حدمات مشترکین منطقه فلاورجان ...نوبت دوم
 47. مزایده مقدار 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده مقدار 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 48. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 72/1605 پرونده 940074 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 72/1605 پرونده 940074
 49. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7339 واقع در خمینی شهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7339 واقع در خمینی شهر
 50. مناقصه خرید قطعات یدکی موتور QD / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی موتور QD
 51. مناقصه خرید اقلام مربوط به اتوبوس شهری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید اقلام مربوط به اتوبوس شهری
 52. مناقصه واگذاری انجام امور انبارداری و انبارگردانی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور انبارداری و انبارگردانی و ...
 53. مزایده یک دستگاه بیل بکهو (بکهو لودر) - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه بیل بکهو (بکهو لودر) - نوبت دوم
 54. تجدید مناقصه سنگ فرش و کفپوش کوچه / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه سنگ فرش و کفپوش کوچه
 55. مزایده واگذاری بازارهای روز محلی (تجدید) 95.05.27 / آگهی مزایده عمومی (تجدید), مزایده واگذاری بازارهای روز محلی (تجدید) 95.05.27
 56. تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر کهریزک / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر کهریزک
 57. مزایده اجاره محل استقرار وسیله بازی در پارک ظفر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل استقرار وسیله بازی در پارک ظفر
 58. مزایده یک باب ساختمان مسکونی کلاسه 940260 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی کلاسه 940260 نوبت دوم
 59. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو اف اچ / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو اف اچ
 60. مزایده واگذاری اجاره انجام عملیات پارکبان نوبت چهارم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره انجام عملیات پارکبان نوبت چهارم
 61. مزایده یک دستگاه خودرو پرادو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو پرادو
 62. مزایده یک قطعه باغ کلاسه 950013 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ کلاسه 950013 نوبت اول
 63. مزایده 53 قطعه زمین / مزایده,53 قطعه زمین
 64. مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک
 65. تجدید مناقصه مدیریت امور انبار بیستون - تجدید مرحله دوم - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور انبار بیستون -تجدید مرحله دوم - نوبت دوم
 66. مناقصه خدمات پشتیبانی تعمیرات / اگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی تعمیرات
 67. تجدید مناقصه پروژه زیرسازی معابر سطح شهر کهریزک / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی معابر سطح شهر کهریزک
 68. مزایده 44 واحد آپارتمان احداثی مرحله دوم / مزایده,مزایده 44 واحد آپارتمان احداثی مرحله دوم
 69. مزایده اقلام فرسوده / آگهی مزایده اقلام فرسوده
 70. مناقصه عملیات حمل و تخلیه و بارگیری مقدار 22000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل و تخلیه و بارگیری مقدار 22000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم
 71. مزایده فروش آپارتمان واقع در فرهنگیان کلاسه 940298 / مزایده,مزایده فروش آپارتمان واقع در فرهنگیان کلاسه 940298
 72. مزایده فروش املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد
 73. تجدید مناقصه ساخت و تکمیل ساختمان اداره برق / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ساخت و تکمیل ساختمان اداره برق
 74. مزایده فضاهای تحت مدیریت خود (سالن ورزشی) / مزایده , مزایده فضاهای تحت مدیریت خود (سالن ورزشی)
 75. مزایده واگذاری 2 باب مغازه به اجاره / مزایده , مزایده واگذاری 2 باب مغازه به اجاره نوبت اول
 76. مزایده واگذاری امتیاز (گذر آب) خروجی از سد علویان / مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز (گذر آب) خروجی از سد علویان
 77. مناقصه پرس، ماشینکاری و نقطه جوش (مونتاژ) مجموعه قفسه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پرس، ماشینکاری و نقطه جوش (مونتاژ) مجموعه قفسه
 78. تجدید مناقصه جدولگذاری خیابان / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه جدولگذاری خیابان
 79. مزایده ششدانگ پلاک کلاسه 12395/م / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک کلاسه 12395/م
 80. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4804 کلاسه 9201607 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4804 کلاسه 9201607
 81. مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 9500022 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 9500022
 82. مزایده واگذاری اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی به بخش خصوصی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی به بخش خصوصی
 83. مزایده عمومی املاک مازاد / مزایده,مزایده عمومی املاک مازاد
 84. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمال طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمال طبقه اول
 85. مزایده آهن آلات اسقاطی / مزایده,مزایده آهن آلات اسقاطی
 86. مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کمپرسی
 87. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
 88. مناقصه مدیریت تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت تامین نیروی انسانی
 89. مناقصه خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER
 90. مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی و شبکه فشار... تجدید- نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی و شبکه فشار... تجدید
 91. مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع فرهنگی سینمایی تجدید نوبت چهارم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع فرهنگی سینمایی تجدید نوبت چهارم
 92. مزایده اجرای پروژه جمع آوری درختان شکسته و خطرآفرین / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجرای پروژه جمع آوری درختان شکسته و خطرآفرین
 93. مناقصه خرید نمایشگر صنعتی بدون لبه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید نمایشگر صنعتی بدون لبه
 94. تجدید مناقصه اجرای عملیات حذف شیرهای حوضچه ای و ...- نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات حذف شیرهای حوضچه ای و ...- نوبت اول
 95. مناقصه امور تخلیه و بارگیری انبارها و نیز انجام خدمات نظافت / آگهی مناقصه , مناقصه امور تخلیه و بارگیری انبارها و نیز انجام خدمات نظافت
 96. مزایده ششدانگ پلاک 662 فرعی از 45 فرعی از 22 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 662 فرعی از 45 فرعی از 22 اصلی
 97. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت پروژه تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رشت نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت پروژه تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رشت نوبت دوم
 98. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 390/70متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 390/70متر
 99. مزایده قطعه زمین مساحت 125متر اموال توقیفی / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 125متر اموال توقیفی
 100. مزایده یک دستگاه خودرو سواری بنز 380SE مرحله دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری بنز 380SE مرحله دوم
 101. مزایده سواری پژو پارس نقره ای رنگ متالیک / مزایده, مزایده سواری پژو پارس نقره ای رنگ متالیک
 102. مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدولگذاری و پیاده روسازی و لوله گذاری .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدولگذاری و پیاده روسازی و لوله گذاری ...
 103. مناقصه پروژه خرید لوله و اتصالات واحد آفسایت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه خرید لوله و اتصالات واحد آفسایت نوبت دوم
 104. فراخوان خرید سیستم اندازه گیری درجه حرارت ستون کک / آگهی فراخوان,،فراخوان خرید سیستم اندازه گیری درجه حرارت ستون کک
 105. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد
 106. مزایده فروش دو قطعه زمین مازاد بر نیاز در شهر مریوان / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مازاد بر نیاز در شهر مریوان
 107. مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم
 108. مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی آموزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی آموزشی نوبت دوم
 109. مزایده پلاک ثبتی یک قطعه زمین هفتاد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک قطعه زمین هفتاد متر