سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.11.20

مزایده ها

 1. مزایده فروش یکباب ساختمانی مسکونی تحت پلاک759 فرعی از985الی998 اصلی / مزایده،مزایده فروش یکباب ساختمانی مسکونی تحت پلاک759 فرعی از985الی998 اصلی
 2. مزایده، داغی اتومبیل / داغی اتومبیل
 3. مزایده فروش 7قطعه زمین زراعی و باغ به قطعات مختلف دیم و آبی و باغ / مزایده،مزایده فروش 7قطعه زمین زراعی و باغ به قطعات مختلف دیم و آبی و باغ
 4. اصلاحیه مزایده فروش پلاک ثبتی 164/1256 یک قطعه زمین کشاورزی / اصلاحیه مزایده،اصلاحیه مزایده فروش پلاک ثبتی 164/1256 یک قطعه زمین کشاورزی
 5. مزایده، فروش مینی بوس بنز بصورت اسقاطی / فروش مینی بوس بنز بصورت اسقاطی
 6. مزایده, فروش اوراق امحایی و تخمیر آن / فروش اوراق امحایی و تخمیر آن
 7. مزایده، فروش باتری های یو پی اس فرسوده / فروش باتری های یو پی اس فرسوده
 8. مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یک باب آپارتمان مسکونی تحت پلاک ثبتی 12فرعی از871اصلی مفروز ومجزی شده ازصفرفرعی از اصلی / مزایده،مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یک باب آپارتمان مسکونی تحت پلاک ثبتی 12فرعی از871اصلی مفروز ومجزی شده ازصفرفرعی از اصلی
 9. استعلام اجاره ساختمان اداری / استعلام اجاره ساختمان اداری
 10. تجدید مزایده فروش 20.000 کیلوگرم آهن آلات اسقاط - نوبت دوم / تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش 20.000 کیلوگرم آهن آلات اسقاط - نوبت دوم
 11. مزایده، فروش اموال اسقاطی / فروش اموال اسقاطی
 12. مزایده برخی از اقلام مستعمل و ضایعاتی به همراه یک عدد نیسان وانت بار / مزایده عمومی, مزایده برخی از اقلام مستعمل و ضایعاتی به همراه یک عدد نیسان وانت بار
 13. مزایده فروش سه دانگ مشاع یک واحد آپارتمانی مسکونی به مساحت 75/88 متر مربع / مزایده،مزایده فروش سه دانگ مشاع یک واحد آپارتمانی مسکونی به مساحت 75/88 متر مربع
 14. مزایده فروش یک واحد آپارتمانی مسکونی به مساحت 75/88 متر مربع / مزایده،مزایده فروش یک واحد آپارتمانی مسکونی به مساحت 75/88 متر مربع
 15. فراخوان مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان مزایده بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات... نوبت دوم
 16. مزایده مدیریت بهره وری از عرصه موضوع طرح زراعت چوب به مساحت 200 دویست هکتار / آگهی مزایده عمومی ، مزایده مدیریت بهره وری از عرصه موضوع طرح زراعت چوب به مساحت 200 دویست هکتار
 17. مزایده فروش یکباب مغازه 37 مترمربع نوبت اول / مزایده،مزایده فروش یکباب مغازه 37 مترمربع نوبت اول
 18. مزایده مقدار تقریبی 120 تن قیر / مزایده مقدار تقریبی 120 تن قیر
 19. مزایده تعداد 30 راس جوانه میانگین حدود 530 تا 550 کیلوگرم / مزایده تعداد 30 راس جوانه میانگین حدود 530 تا 550 کیلوگرم
 20. مزایده فروش خودرو / مزایده،مزایده فروش خودرو
 21. مزایده فروش خط تلفن همراه / مزایده،مزایده فروش خط تلفن همراه
 22. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری آموزشی / مزایده،مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری آموزشی
 23. مزایده فروش ملک به شماره 578 فرعی از 8 اصلی / مزایده،مزایده فروش ملک به شماره 578 فرعی از 8 اصلی
 24. مزایده فروش ششدانگ یک باب دکان پلاک ثبتی 1958/1 اصلی و... / مزایده،مزایده فروش ششدانگ یک باب دکان پلاک ثبتی 1958/1 اصلی و...
 25. مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری زراعی / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری زراعی
 26. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده،مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 206
 27. مزایده فروش ششدانگ شماره پلاک ثبتی 124/35030 / مزایده،مزایده فروش ششدانگ شماره پلاک ثبتی 124/35030
 28. مزایده فروش خط تلفن همراه -نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش خط تلفن همراه -نوبت دوم
 29. مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده،مزایده فروش یک خط تلفن همراه
 30. مزایده فروش آچار یکسر 11 و... / مزایده،مزایده فروش آچار یکسر 11 و...
 31. مزایده فروش شش دانگ ملک مسکونی به شماره ثبتی 3 فرعی از 2542 / مزایده،مزایده فروش شش دانگ ملک مسکونی به شماره ثبتی 3 فرعی از 2542
 32. مزایده فروش ملک دارای سند شماره 130فرعی 20/1اصلی / مزایده،مزایده فروش ملک دارای سند شماره 130فرعی 20/1اصلی
 33. مزایده فروش ششدانگ ملک / مزایده،مزایده فروش ششدانگ ملک
 34. مزایده فروش 2/95 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده،مزایده فروش 2/95 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 35. مزایده، آگهی مزایده اجاره ورودی محوطه میدان تره بار واقع در بلوار شورا (مرحله اول) / آگهی مزایده اجاره ورودی محوطه میدان تره بار واقع در بلوار شورا (مرحله اول)
 36. مزایده، دو واحد کلاس در آموزشگاه عدالت به عنوان پیش دبستانی / دو واحد کلاس در آموزشگاه عدالت به عنوان پیش دبستانی
 37. مزایده، اجاره مغازه شماره 2 دانشگاه فرهنگیان از سمت غرب واقع در خیابان تربیت معلم (کرد احمد سابق) / اجاره مغازه شماره 2 دانشگاه فرهنگیان از سمت غرب واقع در خیابان تربیت معلم (کرد احمد سابق)
 38. مزایده، فروش ضایعات آهن / فروش ضایعات آهن
 39. مزایده، واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان امام هادی (ع)فراشبند / واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان امام هادی (ع)فراشبند
 40. مزایده، یک کلاس پیش دبستان باربد خراسانی / یک کلاس پیش دبستان باربد خراسانی
 41. مزایده، واگذاری اجاره محل بوفه و تکثیر / واگذاری اجاره محل بوفه و تکثیر
 42. مزایده، اجاره یک باب انبار به مساحت 670 متر مربع و ظرفیت حدود 700 تن واقع در شهرستان نور / اجاره یک باب انبار به مساحت 670 متر مربع و ظرفیت حدود 700 تن واقع در شهرستان نور
 43. مزایده آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره - مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره - مرحله دوم
 44. مزایده یک قطعه زمین با کاربری درمانی / مزایده یک قطعه زمین با کاربری درمانی
 45. مزایده عمومی فروش 672 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش 672 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی
 46. مزایده, مزایده فروش اموال اسقاط و آهن آلات و ضایعات فرودگاه زاهدان / مزایده فروش اموال اسقاط و آهن آلات و ضایعات فرودگاه زاهدان