سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخبار مناقصات و مزایدات در تاریخ 1398.04.19 در سایت

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 98.04.19

 

 

ستعلام زیرزمین تجاری به مساحت 44مترمربع ارتفاع 2/5 متر واقع در خیابان شریعتی جهت عکاسی ارزش اجاره بهاء پایه ماهانه 14/500/000 / استعلام زیرزمین تجاری به مساحت 44مترمربع ارتفاع 2/5 متر واقع در خیابان شریعتی جهت عکاسی ارزش اجاره بهاء پایه ماهانه 14/500/000

استعلام ساختمان طبقه همکف واقع در خیابان شهید جهانگیری شهرستان هرسین / استعلام ساختمان طبقه همکف واقع در خیابان شهید جهانگیری شهرستان هرسین

مزایده فروش 2 باب آپارتمان مسکونی و 1 باب تجاری مرحله دوم / مزایده مزایده فروش 2 باب آپارتمان مسکونی و 1 باب تجاری مرحله دوم

مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی - نوبت دوم / آگهی مزایده های عمومی , مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی - نوبت دوم

استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات ... تجدید / استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات ... تجدید

مزایده فروش هفت قطعه زمین کاربری مسکونی / آگهی مزایده مزایده فروش هفت قطعه زمین کاربری مسکونی

مزایده سیب گلاب - نوبت دوم / مزایده ، مزایده سیب گلاب - نوبت دوم

تجدید مزایده فروش دو دستگاه کمپرسی بنز ده تن جفت - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش دو دستگاه کمپرسی بنز ده تن جفت - نوبت دوم

مزایده, مزایده زمین دشتی / مزایده زمین دشتی

مزایده, مزایده آهن آلات / مزایده آهن آلات

مزایده, مزایده دیزل ژنراتور / مزایده دیزل ژنراتور

تجدید مزایده واگذاری فروشگاه - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری فروشگاه - نوبت دوم

مزایده الکترونیکی اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده الکترونیکی اجاره یک باب مغازه

مزایده فروش مقادیری کالاهای صنعتی و لوازم مستعمل / مزایده,مزایده فروش مقادیری کالاهای صنعتی و لوازم مستعمل

مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی جهت احداث ورزشگاه ویژه معلولین - نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی جهت احداث ورزشگاه ویژه معلولین - نوبت دوم

مزایده اجاره جایگاه CNG شماره 4 مسکن مهر نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره جایگاه CNG شماره 4 مسکن مهر نوبت دوم

مزایده مجتمع فروشگاهی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده مجتمع فروشگاهی تجدید نوبت دوم

مزایده فروش اراضی کاربری ملکی نوبت اول / مزایده ،مزایده فروش اراضی کاربری ملکی نوبت اول

تجدید مزایده عمومی تعدادی دیزل ژنراتور / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی تعدادی دیزل ژنراتور

مزایده ضایعات فلزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده ضایعات فلزی

استعلام اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی شهر تهران- به نشانی دقیق: بزرگراه همت شرق به غرب- پل مکانیزه تقاطع شیخ بهایی. / استعلام اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی محیطی شهر تهران- به نشانی دقیق: بزرگراه همت شرق به غرب- پل مکانیزه تقاطع شیخ بهایی.

مزایده فروش درختان درختان شکسته...نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش درختان درختان شکسته...نوبت دوم

اصلاحیه مزایده اجاره مخزن سد / اصلاحیه مزایده ,اصلاحیه مزایده اجاره مخزن سد

مزایده اجاره عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و دستگاه های کارخانه دانه بندی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و دستگاه های کارخانه دانه بندی - نوبت دوم

مزایده فروش املاک گروه صنعتی نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده فروش املاک گروه صنعتی نوبت دوم

مزایده فروش دو قطعه زمین تجدید / آگهی مزایده مزایده فروش دو قطعه زمین تجدید

مزایده فروش 18 قلم انواع ضایعات / مزایده, مزایده فروش 18 قلم انواع ضایعات

مزایده پیاز زعفران / مزایده, مزایده پیاز زعفران

مزایده فروش تعداد تقریبی 500 راس دام سبک خود اعم از بره و میش / مزایده , مزایده فروش تعداد تقریبی 500 راس دام سبک خود اعم از بره و میش

مزایده عمومی اجاره اراضی / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره اراضی

مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده ,مزایده فروش اقلام ضایعاتی

مزایده اجاره غرفه جهت راه اندازی سوپرمارکت / مزایده عمومی, مزایده اجاره غرفه جهت راه اندازی سوپرمارکت

مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان

مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم

مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری کشاورزی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری کشاورزی نوبت دوم

مزایده مقدار 5000 تن از محصول صادراتی MTBE / مزایده مقدار 5000 تن از محصول صادراتی MTBE

مزایده فروش مغازه های سرقفلی 56.26 مترمربع / آگهی مزایده مزایده فروش مغازه های سرقفلی 56.26 مترمربع

مزایده اجاره رستوران / مزایده , مزایده اجاره رستوران

مزایده فروش قطعات و لوازم آبیاری / مزایده عمومی , مزایده فروش قطعات و لوازم آبیاری

مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه

مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی (غرف) - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی (غرف) - تجدید - نوبت دوم

مزایده اجاره قسمتی از هنرستان / مزایده, مزایده اجاره قسمتی از هنرستان

مزایده اجاره عوایدات جایگاه CNG - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره عوایدات جایگاه CNG - نوبت دوم

مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی - نوبت دوم

فراخوان بهره برداری از پارکینگ های وسائط نقلیه مسافری / فراخوان بهره برداری از پارکینگ های وسائط نقلیه مسافری

مزایده اجاره محل ساختمان / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل ساختمان

مزایده, بهره برداری از 12 عدد تابلوهای تبلیغاتی مجموعه ورزشی آزادی تهران / بهره برداری از 12 عدد تابلوهای تبلیغاتی مجموعه ورزشی آزادی تهران

مزایده اقلام مازاد و اسقاطی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام مازاد و اسقاطی - نوبت دوم

مزایده فروش املاک نوبت اول / آگهی مزایده مزایده فروش املاک نوبت اول

مزایده فروش ملک پلاک ثبتی شماره1429الی 1422 / مزایده مزایده فروش ملک پلاک ثبتی شماره1429الی 1422

مزایده فروش 59-3سهم از 5سهم از 14 سهم از ششدانگ پلاک / مزایده، مزایده فروش 59-3سهم از 5سهم از 14 سهم از ششدانگ پلاک

مزایده فروش وسیله نقلیه / مزایده ، مزایده فروش وسیله نقلیه

مزایده فروش یک باب ملک کاربری تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده مزایده فروش یک باب ملک کاربری تجاری نوبت دوم

مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم

مزایده انجام امور گل آرایی و ... / مزایده, مزایده انجام امور گل آرایی و ...

مزایده فروش یکدستگاه تحقیقاتی مدل XRF نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه تحقیقاتی مدل XRF نوبت دوم

فراخوان بهره برداری از 5 دستگاه خودرو برقی / فراخوان عمومی, فراخوان بهره برداری از 5 دستگاه خودرو برقی

فراخوان اجاره تعدادی 4 باب از غرفه های / فراخوان عمومی, فراخوان اجاره تعدادی 4 باب از غرفه های

مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی و تجاری / مزایده مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری مسکونی و تجاری

مزایده واگذاری زمین مسکونی 1279.32 مترمربع / مزایده مزایده واگذاری زمین مسکونی 1279.32 مترمربع

مزایده گلخانه نگارستان / اگی مزایده , مزایده گلخانه نگارستان

مزایده میزان 25.000 تن آهن اسفنجی / مزایده, مزایده میزان 25.000 تن آهن اسفنجی

مزایده فروش چهار قطعه زمین با کاربری صنعتی نوبت دوم / مزایده مزایده فروش چهار قطعه زمین با کاربری صنعتی نوبت دوم

مزایده فروش یک قطعه زمین 13551.57 مترمربع نوبت دوم / مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین 13551.57 مترمربع نوبت دوم

مزایده بخش تزریقات / مزایده ,مزایده بخش تزریقات

مزایده واگذاری امتیاز منابع دو قطعه زمین با کاربری آموزشی و یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز منابع دو قطعه زمین با کاربری آموزشی و یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی

مزایده, داروخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) / داروخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

مزایده یک دستگاه وانت دو کابین / آگهی مزایده عمومی،مزایده یک دستگاه وانت دو کابین

مزایده ?ضایعات فلزی و ... / مزایده , مزایده ?ضایعات فلزی و ...

مزایده فروش املاک مازاد / آگهی مزایده مزایده فروش املاک مازاد

مزایده انجام امور چاپ و تکثیر / مزایده ، مزایده انجام امور چاپ و تکثیر

مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده اجاره یک باب مغازه

مزایده تعداد محدودی از زمینهای صنعتی و خدماتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد محدودی از زمینهای صنعتی و خدماتی

مزایده فروش یک عدد سیم کارت / مزایده، مزایده فروش یک عدد سیم کارت

مزایده بهره برداری (اجاره) زیرزمین مرکز توانبخشی / مزایده , مزایده بهره برداری (اجاره) زیرزمین مرکز توانبخشی

مزایده اجاره مجموعه سالن ورزشی و بدنسازی سرپوشیده - نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مجموعه سالن ورزشی و بدنسازی سرپوشیده - نوبت دوم

مزایده اجاره مجموعه استخر شنا، سونا و جکوزی سرپوشیده - نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مجموعه استخر شنا، سونا و جکوزی سرپوشیده- نوبت دوم

مزایده فروش 500 تن (500000 کیلوگرم) ضایعات فلزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 500 تن (500000 کیلوگرم) ضایعات فلزی

مزایده, فروش 500 تن(500000 کیلو گرم) ضایعات فلزی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی / فروش 500 تن(500000 کیلو گرم) ضایعات فلزی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده کلیه صندوقها / مزایده کلیه صندوقها

اصلاحیه مزایده فروش قطعه اول تفکیکی شماره 1322/4294 مفروز و مجزی شده از پلاک 797 / اصلاحیه، اصلاحیه مزایده فروش قطعه اول تفکیکی شماره 1322/4294 مفروز و مجزی شده از پلاک 797

مزایده فروش ماشین آلات مازاد و اسقاطی / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات مازاد و اسقاطی

مزایده فروش اسقاطی یک فروند کشتی تانکر / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش اسقاطی یک فروند کشتی تانکر

مزایده غرفه عینک طبی / مزایده ، مزایده غرفه عینک طبی

مزایده فروش املاک و مستغلات / آگهی مزایده مزایده فروش املاک و مستغلات

مزایده راه اندازی (راهبری و بهره برداری) از فروشگاه / مزایده,مزایده راه اندازی (راهبری و بهره برداری) از فروشگاه

مزایده اجاره بازار روز سنتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بازار روز سنتی - نوبت دوم

مزایده 8 قطعه زمین زراعی / آگهی مزایده مزایده 8 قطعه زمین زراعی

مزایده اجاره مجتمع مسکونی 11 واحد مسکونی / مزایده , مزایده اجاره مجتمع مسکونی 11 واحد مسکونی

مزایده ساختمان ملکی / مزایده , مزایده ساختمان ملکی

مزایده اقلام اسقاطی / مزایده اقلام اسقاطی

مزایده فروش 25 قلم از اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده , مزایده فروش 25 قلم از اقلام مازاد و ضایعاتی

مزایده فروش املاک مازاد نوبت دوم / مزایده مزایده فروش املاک مازاد نوبت دوم

تجدید مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ / تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ

مزایده اجاره سالن امتحانات / مزایده اجاره سالن امتحانات

مزایده فروش یک دستگاه خودرو مگان 2000 اتومات مدل 91 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو مگان 2000 اتومات مدل 91

مزایده واگذاری به اجاره سالن تندرستی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره سالن تندرستی

مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان / مزایده مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان

اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / اصلاحیه مزایده ،مزایده فروش املاک کاربری مسکونی

مزایده کتبی اجاره کلیه غرفه های بازارچه میوه و تره بار / مزایده , مزایده کتبی اجاره کلیه غرفه های بازارچه میوه و تره بار

مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد / مزایده مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد

مزایده اجاره ساختمان های سایت قدیم / مزایده مزایده اجاره ساختمان های سایت قدیم

مزایده اجاره مجتمع مسکونی / مزایده مزایده اجاره مجتمع مسکونی

مزایده فروش املاک کاربری صنعتی ، مسکونی / مزایده مزایده فروش املاک کاربری صنعتی ، مسکونی

مزایده عمومی اجاره یک دستگاه بیل بکهو سنو پارس / مزایده, مزایده عمومی اجاره یک دستگاه بیل بکهو سنو پارس

مزایده واگذاری به صورت اجاره مدیریت تالار پذیرایی و آشپزخانه / مزایده ، مزایده واگذاری به صورت اجاره مدیریت تالار پذیرایی و آشپزخانه

مزایده فروش ماشین آلات و مکانیزم ها / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات و مکانیزم ها

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر / مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

مزایده اجاره 5 واحد تجاری - نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره 5 واحد تجاری - نوبت دوم

اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری صنعتی ، مسکونی / اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری صنعتی ، مسکونی

مزایده اداره امور، بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات...مرحله چهارم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اداره امور، بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات...مرحله چهارم نوبت دوم

مزایده اجاره تابلوهای منصوبه بر روی پل هوایی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تابلوهای منصوب بر روی پل هوایی - نوبت دوم

مزایده واگذاری 6 فقره از املاک مازاد / آگهی مزایده مزایده واگذاری 6 فقره از املاک مازاد

مزایده فروش چوب تنه درختان آکالیپتوس / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چوب تنه درختان آکالیپتوس

مزایده کانکس اسکان مسافر و استرابورد تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده کانکس اسکان مسافر و استرابورد تبلیغاتی - نوبت دوم

مزایده فروش املاک کاربری اداری و تجاری و مسکونی / مزایده مزایده فروش املاک کاربری اداری و تجاری و مسکونی

مزایده دو غرفه جدیدالاحداث / آگهی مزایده عمومی,مزایده دو غرفه جدیدالاحداث

مزایده فروش یک دستگاه خودرو / مزایده فروش یک دستگاه خودرو

مزایده اموال اسقاطی و مستهلک / مزایده اموال اسقاطی و مستهلک

مزایده باطری مستعمل / مزایده باطری مستعمل

مزایده البسه کهنه و مستعمل شامل لباس زنانه و مردانه و بچگانه / مزایده البسه کهنه و مستعمل شامل لباس زنانه و مردانه و بچگانه

مزایده رختخواب کهنه و مستعمل شامل انواع تشک ، پتو و ... / مزایده رختخواب کهنه و مستعمل شامل انواع تشک ، پتو و ...

مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده، مزایده فروش یک خط تلفن همراه

مزایده فروش یک فقره سیم کارت / مزایده، مزایده فروش یک فقره سیم کارت

مزایده واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی تجدید -نوبت دوم

مزایده تعداد 34 راس دام گاوداری / مزایده , مزایده تعداد 34 راس دام گاوداری

مزایده لوازم و ماشین آلات تولید کیک و کلوچه / مزایده ,مزایده لوازم و ماشین آلات تولید کیک و کلوچه

مزایده فروش یک دستگاه اره گوشت قصابی -نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اره گوشت قصابی -نوبت دوم

مزایده ترانس برق / مزایده ترانس برق

مزایده یک قطعه زمین 225 مترمربع / مزایده مزایده یک قطعه زمین 225 مترمربع

مزایده فروش حدود شش هزار تن کود دامی خشک غیر شیری (عمل آوری و فروش) ... / مزایده , مزایده فروش حدود شش هزار تن کود دامی خشک غیر شیری (عمل آوری و فروش) ...

مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودروی سواری / مزایده , مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودروی سواری

مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان غرفه - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان غرفه - نوبت دوم

تجدید مزایده ششدانگ عرصه کارخانه و ماشین آلات و تاسیسات / تجدید مزایده ششدانگ عرصه کارخانه و ماشین آلات و تاسیسات

مزایده فروش باطری / مزایده, مزایده فروش باطری

اصلاحیه مزایده فرش / اصلاحیه آگهی مزایده ، مزایده فرش